ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  162,448 zencart alertpay payment module งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  บริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี GPS, IOT, ERP รับสมัคร Freelance ร่วมงานดังนี้ Backend Developer ที่มี Skill ดังนี้ - Golang - Mysql Frontend Developer ที่มี Skill ดังนี้ หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง - Web (HTML/CSS) - Android Application (Java) - iOS Application (Swift) ลักษณะงานแบ่งเป็น Module ย่อยๆ แต่ละ Module ระยะเวลาประเมินในการทำไม่เกิน 8 ชั่วโมง (บริษัทเป็นผู้ประเมินระยะเวลา และกำหนดค่า...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Write an ios,android,backend application หมดเขตแล้ว left

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] you can clone this app for me with backend and i need only 10 Module + go Glam GO PAY – จ่ำยเงินแบบกระเป๋ ำตังค์ - TRANSFER – โอนเงินผ่ำนแอพกันได้ - SCAN QR – QRCODE GO POINT- ระบบสะสมคะแนน GO-RIDE – จ้ำงมอเตอร์ไซส์ถึงที่หมำย GO-FOOD GO-MART – ระบุสินค้ำซื อในซุปเปอร์ GO-SHOP- ระบุสินค้ำซื อในห้ำง GO-SEND – ฝำกส่งไปรษณีย์ GO-...

  $1899 (Avg Bid)
  $1899 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Uploading Products หมดเขตแล้ว left

  Upload products from Prestashop to Amazon website using Amazon's module. (only in Thailand)

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  voipswitch on window 2008 หมดเขตแล้ว left

  ลง vps บน window 2008 พร้อม module ที่จำเป็น

  $476 (Avg Bid)
  $476 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  export custom prestashop module 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  is required to export a custom prestashop module from the backoffice but no ftp access

  $9 - $33
  $9 - $33
  0 การประมูล
  build me a race booking website wiht register, result and payment 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] + [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $2276 (Avg Bid)
  $2276 การประมูลเฉลี่ย
  45 การประมูล
  Woocommerce website with native apps 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a woocommerce store, using a theme that I have already purchased. We will need to then add a module to be able to create native Android and ios apps linked to the website. The online store will need to be connected by some means to our existing web store which is already present and is hand coded. The sync data will be provided by us in whatever data format that is required. The apps need t...

  $848 (Avg Bid)
  NDA
  $848 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Dynamic small website needed in asp.net mvc 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I already have a design with html, I just need you to build a website for my small business. High level module Requirements are as below - Embedding you tube videos into website, upload url from back end - User Account Creation and Management, and public access with sign in / sign up flow. - Payment Gateway Integration and Checkout Process - Course Creation and Upload Course PDF to allow dow...

  $398 (Avg Bid)
  $398 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Previous experience in Raspberry pi Computer Module PCB design must Required components: 2 USB Power adapter - Micro USB/barrel jack 1 LAN Level shifters 3.3V to 5V to input the GPIO

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Payment Gateway solution 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am want to my own payment gateway solution please tell me what is required for making a payment gateway solution like Paytm payment gateways

  $887 (Avg Bid)
  $887 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I am looking for someone who can help me to integrate Plaid to my React Native app.

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Build a SAP IBP Module 6 วัน left

  Demand planning for my business - SAP IBP

  SAP
  $174 - $522
  $174 - $522
  0 การประมูล

  I need to upgrade my multi language pet store (English, Traditional Chinese) to magento 2. I also want to install a new template for my store. Please provide several template designs for me to choose from. You will need to transfer all data (categories, products, customers, orders, pages, cms blocks, blog posts) to magento 2. My store has 7xx active configurable products, ~1700 SKU (some produc...

  $1273 (Avg Bid)
  $1273 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  C programming homework assistance and correction 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I would need a C programming homework correction and assistance in next 48 hours term for the following task: Write a C program that will track records in car parts shop. Program will do the following operations: 1. Entering a new product record 2. Updating the price for the chosen product record 3. Printing data about all products 4. Printing total number of all existing products in records fi...

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Vtiger 5.4.0 custom module for heavily customized version -- 3 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have custom-made vtiger 5.4 that is significantly rebuilt with many unique features. I'm looking for a coder that can vtiger 5.4 inside and out. I have a custom module called Call list Functions: When adding the companies to the list it also loads all related data from the detailview of organization module and also loads the contacts related to them The list look like the organization list...

  $216 (Avg Bid)
  $216 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Hi Patel N., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. I am looking for stripe 3d secure module for my WHMCS . Reference Module documentation : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] but these module have bugs , due to i am looking for some one who can create WHMCS module for me which can activate 3D secure . Why 3d secure ? ...

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I need someone to make some module changes in my application and help me in ejecting my expo application

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Develop web application to generate certificates 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  It is required to develop an application that is hosted on the client's website that allows the creation of a certificate for employees. The website is made in Wordpress. Employees should be able to register, confirming that their ID is included in the database of active employees to generate a password that allows them to access a private area. Once the employee identifies with his ID and th...

  $376 (Avg Bid)
  $376 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Dezvoltare site Magento 6 วัน left

  Instalare implementare module design custom. Site-ul este o platforma de vanzare.

  $533 (Avg Bid)
  $533 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Vue.js Export 6 วัน left

  Hi, everyone. When I build project, I am getting errors. error in ./src/components/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Syntax Error: SyntaxError (1:1) Unknown word > 1 | exports = [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] = require("../../node_modules/css-loader/dist/runtime/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]")(false); | ^ 2 | // Module 3 | [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]([[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], "nnnn...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  front end/UI developer 6 วัน left

  The project we have is checkout module for our website. UX designs are ready on Figma Our APIs is php lumen The module should follow the following: Responsive supports RTL Arabic language support 0 console errors Cross platform support(IE, edge, chrome, Firefox and safari) Score "A" Website Speed Please find some of screenshots attached

  $443 (Avg Bid)
  $443 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Manage Payment system in website - STRIPE 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to have payment processing system running on my website via stripe . finally the webhooks are remaining to be settled

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  odoo 11 journal entiers count 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  simply I have Odoo 11 which is had old data so I used a module and clean all the old data, and I see everything went ok. Then I entered new items, new accounts, and new contacts Now I encountered a problem which is journaled entries count to start with 215 be to know the old journal entries finished with 214, so it counts after old deleted journal entries but at the same time the old journal entri...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I have a website and I need to add a payment gateway to it.

  $46 (Avg Bid)
  $46 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Install Shopify Saas module to Bluehost hosting 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I would like to install Shopify module to my Bluehost hosting, same function like Saas cart system

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Hello, this my project For trying you can install itop 2.6 version, install this 2 module first : 1. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] this is free 2. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] this is not free, but i can give the extension if we deal And here the case studies details that i want : 1. I am create approval rules with OQL with this extension [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (jump to "Create approval rules&q...

  $439 (Avg Bid)
  $439 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Hello, friends. Need to Integrate a Third-Party Payment System in WooCommerce.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Implementare Payment Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Implementare Payment ( PayPal si Credit Card) pe un website functional Ma intereseaza doar Companie / Freelancer din Bucuresti. Daca rata de finalizare a proiectelor voastre nu este de +95% , va rog sa ignorati proiectul meu.

  $535 (Avg Bid)
  $535 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  Stripe Payment Gateway triggered by email 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I need to integrate Stripe payment, however I want it to be triggered via a confirmation email, which will be sent after a wix booking is complete.

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Build a course: How to Become a Flight Attendant 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  1. INTRO We want to build a Master Course with 10 modules of 1 hour each to teach our students how to become a flight attendant. Each module will be taught by one of our team of existing flight attendants. 2. WHAT WE NEED FROM THE SELECTED FREELANCER To build the Master course. 1st Step: Freelancer to create the Master Course in a Word document 2nd Step: Upon approval of Step 1, the Freelancer...

  $247 (Avg Bid)
  $247 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Hello. I need to intergrate gourl Cryptocurrency payment gateway to website.

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  SuiteCRM auto populate flex relate field from parent 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  When creating a Case by clicking on quick create subpanel I would need my flex relate field to auto populate from parent module (Example2). Same way it happens when creating a Meeting from quick create (Example1). I can implement the code myself. Thank you.

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  zencart SBA 6 วัน left

  An online store administrator An online store administrator

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  PAYMENT GATEWAY 6 วัน left

  We need frelancer that already have experienced in make payment gateway system like midtrans or doku in indonesia. Please bid this project if you have experienced work this project before

  $1533 (Avg Bid)
  $1533 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Closing the Gap: Military service to Civilian Workforce 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  For this assignment, you are to synthesize the information gathered thus far to provide a balanced look at your topic and thesis. This is your chance to show your audience that you have thoroughly researched both sides of your topic as you move past the simple assumptions of being for the issue at hand or against it.  This essay will show depth and complexity as you present the various sides ...

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  We have an app developed in Xamarin, at the moment it is creating receipts in pdf and sending them by email. We need a module that can grab that pdf and send it to a bluetooth printer

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  docsis 3 modem bpi module 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We use own private network and need an option for our firmware. We need a option in our firmware for BPI/BPI+ enable disable function for testing network security you have extract and repack bin files after your work is done

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I want make payment gateway can be done by mobile I want this App to use it to make sales payment on event via credit card it like POS machine I go to exhibition outside my shop , so I need to be able to make sales via credit card i want it to make transaction via NFC or insert Credit Card via smart card reader Contacted with Android Phone Via Blutooth I have merchant account on Mastercard pay...

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I need an existing website rebuilt. I need you to design and build my online store.

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  //READ DETAILS OF JOB BELOW CUSTOMER PRESSES "RENT BUTTON" NEXT PAGE: Needs Calendar for Customer to Select Days: Example RENT ITEM FROM: Jan 4th - Jan 7th if days are not at least the min_days - Error message (Ex: Must rent at least Min_days) Also It will ask: pick up or Delivery - (with the amount specified by seller) And TIME : Example - ((9:00AM)) Customer will press complete. ****Si...

  $330 (Avg Bid)
  $330 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  TheNewsAgency 5 วัน left

  We're looking to hire an Agency/FreeLancer to design a News Portal for one of our clients. Responsive Customised News Portal Design Easy managing administration panel Multi-Level User Panel (Super Admin, Admin, Author, Blogger, User, Subcriber etc) Customised Pages Comments Sections for each news Video Gallery with YouTube Embedding Headlines and Excerpts Latest news updates Breaking News Se...

  $1519 (Avg Bid)
  $1519 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  I need an Android & iOS app. I would like it designed and built. Key Feature: - Anonymous Group Chat: Here, group admin will post question. It can be in any form like text, pdf, word, image etc. Group members will check and revert with response. Here except group admin, others should not be able to see each others name or number (responses can be visible). There should be like option t...

  $507 (Avg Bid)
  $507 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Website Needs finishing 5 วัน left

  Ecommerce Website based in opencart needs finishing as i simply don't have the time, needs bug fixing, optimising and checking aswell as a few tweeks visually, also having issues with openbay integration and so make, model, year module.

  $648 (Avg Bid)
  $648 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล

  i will explain details in via chat (need payment methods and beautiful gallery(will give you the design) )

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Development an e-commerce website that includes a configuration module of a computer equipment so that the visitor can customize the PC that you want to buy, selecting the compatible hardware and software components, which the system display you with their respective price.

  $2261 (Avg Bid)
  $2261 การประมูลเฉลี่ย
  66 การประมูล
  _PX3 COOKIE FARMER IN PYTHON3 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  #python3 Hello everyone! I need to send a get request to a specific site using REQUESTS module. The only problem is that this request to be validated needs a valid and not expired '_px3' cookie. I'm currently trying to find a way that allows me to farm them and use it when needed. Paying well, I'm looking for a fast and clean job.

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Project for Ajay O. 8 วัน left

  Hi Splitel, i have read that you have worked on a project to develop something similar to a Scanbot SDK React Native Module. I am interested in that module and would like to buy it

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Module 6: Measuring Social, Environmental, and Economic Impacts File Module 06: Interactive Lecture Assignment Module 06: Critical Thinking Understanding Social, Environmental, and Economic Impacts of Sustainability (100 points) Review the article by Joselow (2019) in your required readings. For this assignment, describe the potential impacts this situation may have on Volkswagen. Analyze how th...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Module 06: Organizational Culture, Diversity, and Decision-Making File Module 06: Interactive Lecture Assignment Module 06: Critical Thinking Critical Thinking Case Study: Disney in Asia (100 Points) This week you were introduced to several decision-making tools in the course content. Using the Decision Matrix Analysis along with the Decision Matrix Analysis video, make the following decisions r...

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล