ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  167,258 zencart alertpay payment module งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  บริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี GPS, IOT, ERP รับสมัคร Freelance ร่วมงานดังนี้ Backend Developer ที่มี Skill ดังนี้ - Golang - Mysql Frontend Developer ที่มี Skill ดังนี้ หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง - Web (HTML/CSS) - Android Application (Java) - iOS Application (Swift) ลักษณะงานแบ่งเป็น Module ย่อยๆ แต่ละ Module ระยะเวลาประเมินในการทำไม่เกิน 8 ชั่วโมง (บริษัทเป็นผู้ประเมินระยะเวลา และกำหนดค่า...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Write an ios,android,backend application หมดเขตแล้ว left

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] you can clone this app for me with backend and i need only 10 Module + go Glam GO PAY – จ่ำยเงินแบบกระเป๋ ำตังค์ - TRANSFER – โอนเงินผ่ำนแอพกันได้ - SCAN QR – QRCODE GO POINT- ระบบสะสมคะแนน GO-RIDE – จ้ำงมอเตอร์ไซส์ถึงที่หมำย GO-FOOD GO-MART – ระบุสินค้ำซื อในซุปเปอร์ GO-SHOP- ระบุสินค้ำซื อในห้ำง GO-SEND – ฝำกส่งไปรษณีย์ GO-...

  $1899 (Avg Bid)
  $1899 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Uploading Products หมดเขตแล้ว left

  Upload products from Prestashop to Amazon website using Amazon's module. (only in Thailand)

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  voipswitch on window 2008 หมดเขตแล้ว left

  ลง vps บน window 2008 พร้อม module ที่จำเป็น

  $476 (Avg Bid)
  $476 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Hi there! I am looking for someone to help me build an element for a control panel in an escape room I am building. I would like a panel with 4x 100mm faders, each with its own 3-digit number display module. I would like it to be programmed so that when each of the faders are positioned to a predetermined value, the system triggers a relay. The value on each fader must be exactly correct in ord...

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Although my family members are hearing loss and my mom is an orphan destitute with government aids, my family had created new children songs to raise funds for special needs inclusive learning disabled children to purchase toy from Amazon Smile Foundation for our niece and genuine people in need. Eg. Felicity's birthday gift, Christmas gifts and Mathematics game to other children that is genu...

  $10 (Avg Bid)
  i want a configurator on my wordpress website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  hi i need a configurator on my website the following is the example of it [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] if you can make it send a actual proposal not a fake one and then hike the price thank you

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Woocomerce Dokan Multistore store changes 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Good Day, I bought a module called Dokan on woocomerce, I am looking for a developer that can help me change the theme and edit the Dokan module to display the page better.

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  10Kw Inverter Desing 6 วัน left

  72-110VDC input 220VAC 12KW Output transformer features used: primary 33V secondary 220V 12KVA IGBT Module Used: cm400dy-24

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Need to update the stripe payment form to this one: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] - The data are received via URL (like email, amount, currency and lang) Right now there are a working payment form with an stripe old version, it can be usefull for update it to the new form. Urgent.

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Experienced WHMCS Module Developer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, We are looking for WHMCS (Web Host Manager Complete Solution) Module Developers who are highly experienced in the Module development area. Requirement : WHMCS Module Development Please carefully read the below requirement and only qualified experienced developers bid this project. Our requirements are very simple, we are making a bridge to communicate from WHMCS Module to our payment ga...

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 การประมูล
  Experienced Joomla Module Extension Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, We are looking for Joomla Extension Developers who are highly experienced in the plugins development area. Requirement : Joomla (VirtueMart) Extension Development Please carefully read the below requirement and only qualified experienced developers bid this project. Our requirements are very simple, we are making a bridge to communicate from Joomla Extension to our payment gateway which...

  $241 (Avg Bid)
  $241 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Experienced Drupal Module Developer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, We are looking for Drupal Module Developers who are highly experienced in the plugins development area. Requirement : Drupal Commerce Module Development Please carefully read the below requirement and only qualified experienced developers bid this project. Our requirements are very simple, we are making a bridge to communicate from Drupal Module to our payment gateway which is based on ...

  $222 (Avg Bid)
  $222 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Need to finish off the project I am in the middle of developing the main developer gone down with Covid19 so need to consider the options that are out there. Core engine which is based around real-time capacity management appointment booking system from small to medium size business. The core planning engine is built along with the other major modules. So the project in itself is not about codin...

  $1557 (Avg Bid)
  $1557 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  IMAGE DESIGNERS -- 2 6 วัน left

  THIS IS A WEBSITE FOR WEB BASED AND STANDALONE APPLICATION WHERE THIS IS USED FOR MONITORING AN AD AGENCY LOCATED ELSE WHERE ON THIS LAND. USED SIMPLE HTML, DHTML AND JAVA SCRIPT AND SQL SERVER TO HANDLE THE DATABASE CONNECTIVITY IN THE MODULE.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I uninstalled the Neklo Monitoring application but when I update the "Stock status" index the "neklo_monitor_cataloginventory_cl" table is constantly populated and updated with data. If I try to delete it the site by mistake

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Experienced PrestaShop Module Developer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, We are looking for PrestaShop Module Developers who are highly experienced in the plugins development area. Requirement : PrestaShop Module Development Please carefully read the below requirement and only qualified experienced developers bid this project. Our requirements are very simple, we are making a bridge to communicate from PrestaShop Module to our payment gateway which is based ...

  $445 (Avg Bid)
  $445 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Experienced Magento Module/Plugin Developer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, We are looking for Magento Extension Developers who are highly experienced in the plugins development area. Requirement : Magento 1 & 2 Extension Development Please carefully read the below requirement and only qualified experienced developers bid this project. Our requirements are very simple, we are making a bridge to communicate from Magento extension to our payment gateway which...

  $266 (Avg Bid)
  $266 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  adding module to opensourcepos ( Codeigniter-3 ) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I have an open-source project and I want to modify it in ongoing work to improve it and make it suitable for my business. The project link (open source pos) : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] the project has customers module already but what I want is to add cars module too. the car has one owner . and the owner can have many cars. Please be sure about the deadline and the cost I will not be n...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  52 การประมูล

  Hello Raj, I’m currently learning Social engineering as part of a Cyber Security course module organized by the firm in which I work, and though I have access to a vast selection of online resources to refer to for answers, I believe that getting an experience talent in this field would be a more hands-on and productive approach for me. I’m currently studying Social Engineering Techn...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hello Etizaz, I’m currently studying Social engineering as part of a Cyber Security course module organized by the firm in which I work, and though I have access to a vast selection of online resources to refer to for answers, I believe that getting an experience talent in this field would be a more hands-on and productive approach for me. I’m currently studying Social Engineering Te...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Trophy icon Finish three slides 2 วัน left

  There are three slides related to the Drupal CMS: 1. Drupal upgrade from any version 6.x, 7.x, and 8.x to the most recent one 9.x 2. Data migration from any source (CMS, SQL, NoSQL, CSV, etc) to Drupal (version doesn't matter). 3. Create, extend, update, and fix any custom Drupal module. Please revise slides 1 and 2, to see if something could be improved. The third slide needs to be created....

  $10 (Avg Bid)
  รับประกัน

  The application's ecommerce module consists of several stores. The customer enters a store and adds products to the shopping cart (within a specific store). The customer can enter several stores and add products to the shopping cart. We have a shopping cart for each store. When the user is not inside any store, a truck will appear on the appbar. This truck is a junction of all shopping carts ...

  $215 (Avg Bid)
  $215 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Looking for a mentor to help with analyzing the issue caused by the rollup reactjs module export. Essentially, some of the code is a bundle from native nodejs functions and mixing up with frontend specific builds, although the module project itself works well Reference error snipet: function PrivateKey(opts) { [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL](opts, 'options'); key$[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL](t...

  $174 (Avg Bid)
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Codeigniter tasks -- 2 6 วัน left

  Website is multi vendor website in codeigniter and angular. For payment module, Stripe account needs to be integrated to enable debit/credit card and paypal payments. Payments will directly go in admin account after comission of admin and then admin will release payment to vendor once product is delivered to buyer and buyer confirms the delivery. If buyer mark product as defected then message wil...

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  looking for someone who can integrate KNET kuwait payment processing via API to my website just simple KNET to be integrated with the booking form

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Hello MD Mehmedi, I’m currently learning Social engineering as part of a Cyber Security course module organized by the firm in which I work, and though I have access to a vast selection of online resources to refer to for answers, I believe that getting an experience talent in this field would be a more hands-on and productive approach for me. I’m currently studying Social Engineerin...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  payment gateway with eWallet 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Payment gateway with eWallet Customers can do below Pay Bills Purchasing Transfer funds Convert any payment in EMI and EMI functions Multiple vendor additions Agents panel Reports (all types) Smooth reconciliation product should be in java PCI compliance security Etc

  $5003 (Avg Bid)
  $5003 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Hello Nitin, I’m currently learning Social engineering as part of a Cyber Security course module organized by the firm in which I work, and though I have access to a vast selection of online resources to refer to for answers, I believe that getting an experience talent in this field would be a more hands-on and productive approach for me. I’m currently studying Social Engineering Te...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hello Koviri, I’m currently learning Social engineering as part of a Cyber Security course module organized by the firm in which I work, and though I have access to a vast selection of online resources to refer to for answers, I believe that getting an experience talent in this field would be a more hands-on and productive approach for me. I’m currently studying Social Engineering T...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Odoo module development 6 วัน left

  to be determinated, application modules with website exposure

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I’m currently learning Social engineering as part of a Cyber Security course module organized by the firm in which I work, and though I have access to a vast selection of online resources to refer to for answers, I believe that getting an experience talent in this field would be a more hands-on and productive approach for me. I’m currently studying Social Engineering Techniques and wo...

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Magento quicl job 6 วัน left

  I need credit card number field allow only up to 16 númbers. Existing payment module allow to enter unlimited digits númbers. Need someone start now and fix it asap in 1-2 hours

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Opencart Multivendor Payment Gateway Integration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need to Integrate Payment Gateway on Split Method for Multivendor Ecommerce Website

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Only Bid if you can do it without code, I just have Template and API Integration of Stripe (card and sepa) and PayPal checkout (Payment only at the end).

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  Hello Brian, I came across a bid you placed for a job that required help with evilginx, so right away I inferred that you may have the required skills to help me with this task. I’m currently learning Social engineering as part of a Cyber Security course module organized by the firm in which I work, and though I have access to a vast selection of online resources to refer to for answers, I...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Inventory Management 6 วัน left

  Scope of work: Initialization of inventory (hierarchy of items with different levels of sub-items), recording of inward and outward goods flow (with possible interaction with sensors through API), user management with different privileges, customer order GUI integrated with inventory, Report module

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Project for Jay S. 9 วัน left

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] – Walkor) implementation on opencart to broadcast data BACKEND SERVER: We required a simple [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] implementation with 4 or 5 socket events. Which will notify client-side (android app) if any changes are made in opencart DB which is hosted on Amazon AWS linux server. So any if user modify (add/edit/delete) products, catego...

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Blockchain payment gateway 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Integrate blockchain payment gateway on my website.

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  i need the HR Website payment gateway expert for multiple jobs. Details will be shared with winning bidder.

  $13 - $66
  ปิดผนึก
  $13 - $66
  18 การประมูล
  Website payment gateway 6 วัน left

  i need the HR Website payment gateway expert for multiple jobs. Details will be shared with winning bidder.

  $13 - $79
  ปิดผนึก
  $13 - $79
  23 การประมูล
  Integrate Card Payment Processing API to Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We will like to integrate PAYSTACK payment API to our website. It will be a replacement from the current card payment we have.

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  Looking to develop a business networking app for iOS and Android compatible Main Features - Account Creation with username@domain - Business profile similar to Facebook pages - Team members module - PDF uploads - Promotions - Very modern and minimal user interface is a must

  $2672 (Avg Bid)
  $2672 การประมูลเฉลี่ย
  50 การประมูล

  PWA server side is all PERL with front end jquery ajax. Currently using perl CPAN module which works fine for the "i am not a bot" checkbox. I want to use the "V2 Invisible" option. The "out of box" samples from google don't work. I have 25 years experience with Perl and limited java knowledge. So in summary, a really good PERL coder that also understands ...

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Convert a REST API to a GraphQL API 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ? Description Convert a REST API to a GraphQL API using apollo-link-rest. The module should be written in typescript and map all the REST API endpoints. This is the API endpoints: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ? Responsibilities - Complete a ~15 minutes onboarding process. - Use our development template from GitHub. - Write a Typescript module that converts a REST API to a GraphQL API using the mo...

  $296 (Avg Bid)
  $296 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  4 types of user (Super Admin, School Admin, Parent, Teacher) Student Management (add, modify and import from excel) Parents Portal: parents can access via mobile app to view their children’s information, keep track of their children’s performance and access other information. Schedule module: Create and manage time table on the fly with flexible menu and schedule options News ...

  $27 - $60
  $27 - $60
  0 การประมูล