ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  179,282 zencart alertpay payment module งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  บริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี GPS, IOT, ERP รับสมัคร Freelance ร่วมงานดังนี้ Backend Developer ที่มี Skill ดังนี้ - Golang - Mysql Frontend Developer ที่มี Skill ดังนี้ หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง - Web (HTML/CSS) - Android Application (Java) - iOS Application (Swift) ลักษณะงานแบ่งเป็น Module ย่อยๆ แต่ละ Module ระยะเวลาประเมินในการทำไม่เกิน 8 ชั่วโมง (บริษัทเป็นผู้ประเมินระยะเวลา และกำหนดค่า...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Write an ios,android,backend application หมดเขตแล้ว left

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] you can clone this app for me with backend and i need only 10 Module + go Glam GO PAY – จ่ำยเงินแบบกระเป๋ ำตังค์ - TRANSFER – โอนเงินผ่ำนแอพกันได้ - SCAN QR – QRCODE GO POINT- ระบบสะสมคะแนน GO-RIDE – จ้ำงมอเตอร์ไซส์ถึงที่หมำย GO-FOOD GO-MART – ระบุสินค้ำซื อในซุปเปอร์ GO-SHOP- ระบุสินค้ำซื อในห้ำง GO-SEND – ฝำกส่งไปรษณีย์ GO-...

  $1899 (Avg Bid)
  $1899 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Uploading Products หมดเขตแล้ว left

  Upload products from Prestashop to Amazon website using Amazon's module. (only in Thailand)

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  voipswitch on window 2008 หมดเขตแล้ว left

  ลง vps บน window 2008 พร้อม module ที่จำเป็น

  $476 (Avg Bid)
  $476 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  We have a system in windows sql, where the transactions are posted. We would like to post these transactions automatically on Odoo accounting module in the form of journal, invoice, bills, creating customer. APPLY ONLY IF YOU ARE ODOO EXPERT.

  $30 - $250
  ปิดผนึก
  $30 - $250
  1 คำเสนอราคา
  Scalable Mobile Matching Machine Learning APP 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  50% of the project is done We are building a mobile social networking app for users and business with subscription freemium paid plans. This will be help users to connect with like minded people interested in same area, explore local business and other opportunities. Whereas on other hand this will be a powerful platform for business through which they can extend their business locally and connect...

  $8768 (Avg Bid)
  $8768 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] tours take customer bookings via its website. We need front/back end repairs on the booking calendar custom coded plugin module. Custom codes on the plugin allow for tour confirmation and rescheduling and create email receipts to the customer and also a confirmation copy of the transaction to Planetxv with proper time and date of bookings. These custom codes calculate the ...

  $150 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  module or module customization to create rules for mass edition of the regular price, this is the result of the calculation of the cost of goods field, plus the percentage or fixed price applied to the entire category, subcategory, or chosen product, this must be created in rules that have to run by cron automatically according to programming, there are many dynamic price modules but they are all ...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  We are a startup who's looking for a React Native or Flutter developer for sports app. We are focused on building an MVP which is a booking module for sports facilities. We are starting with both - app and desktop versions for two parties - players and facility administrations. We already have UX/UI designer and back-end developer on our team.

  $2200 (Avg Bid)
  $2200 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา
  Find a complete DataSheet. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for someone who can find and share "DATASHEET" a few electronic components. example : Data Sheet of: - Camera module - Micro controller - ROM - Bone conduction module - Microphone - Audio amplifier - RAM - WiFi+ Bluetooth module - Speaker - Touch sensor

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  module or module customization to create rules for mass edition of the regular price, this is the result of the calculation of the cost of goods field, plus the percentage or fixed price applied to the entire category, subcategory, or chosen product, this must be created in rules that have to run by cron automatically according to programming, there are many dynamic price modules but they are all ...

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  add ecommerce function for my WordPress website and integrate stripe payment gateway in less than 2 days

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  add eCommerce function for my WordPress website and integrate stripe payment gateway don't have much budget. it is a simple job.

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  Hi, for this project im looking for someone that well know JAVA and how to browse APK decompiled file : the main job is to decode and write the (JAVA coded) block into a python,GO,Nodejs (your choice) script : the function that need to be decoded is an encryption class with some basics encryption module such as b64, and array manipulation, this job require : - Cryptography knowledge - JAVA fr...

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Fast payment gateway 6 วัน left

  Create a fast payment gateway using Wordpress

  $186 (Avg Bid)
  $186 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา

  I need my website local PG module fix.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  HTTPS POST using GSM Module SIM800A & SIM800C 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need to connect remote server and make HTTPS post to it using the given parameters. Either this can be done using AT commands or TingGSM. 4 APIs need to be added to same server. 1/2 day effort and 1000/- will pay

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  We have B2B payment gateway module which was built with Magento2.X. As per backend API changes, we need to update some features as well as bug fixes. And also, I need support as part-time after completed task (publish module, support client's request, version management, etc)

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  My project Display list of document name with achor tag when i click on anchor tag it hides that list and show iframe on page after that when i want to go back to my list again to view another document i click on browser back button but after clicking on browser back button it should hide ifram which display document and show only list of anchor tab but it is not hides that iframe on single click...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  In this offer, I will integrate MPGS payment gateway with WordPress/Woocommerce. Specially with Pakistani local banks like MCB and Bank Alfalah MPGS payment gateways.

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Wordpress development - subscription Payment/user profile / events 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a WordPress website, currently working with Elementor and wooCommerce. I need three options to be added to my website professionally**: **By professionally I mean: NO customCoding/developments that prevent or make issues to the theme/plugins for future updates. So please read the 3 below and offer the best plug-ins you want to install/develop for me: 1. I need users to be able to create ...

  $197 (Avg Bid)
  $197 การประมูลเฉลี่ย
  86 คำเสนอราคา

  Hi, Looking for Graphical, Design Content work for Creating a Audio based Learning Module. Roughly it will be around 40 Min Audio, which needs to be presented in Animated/Graphical way.

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  We have a ship management web solution with a number of modules. We are working on building apps for each module, we have a couple of apps already developed in Xamarine. We are looking at outsourcing the development of the next module which is procurement.

  $591 (Avg Bid)
  $591 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  Sport Laravel Site *. Require to integrate payment gateway for website Social Laravel Site. *. Fix some issues

  $61 (Avg Bid)
  $61 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  New Handheld device 6 วัน left

  Looking to have some PCB development completed around the ESP32-WROOM module. An existing design was completed but has issues and the designer is no longer available. The existing design files will be made available (easyEDA) but happy for a winner to start again as the overall requirements are pretty simple. Device will have the following requirements - Developed around ESP32-WROOM - Powered by...

  $242 (Avg Bid)
  $242 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I got multiple issues -the Developer needs to edit the PHP Code. Change some HTML Files for PHP Background; Some scripts needs to install ; Rewrite the Script or Code work for Task -2: here got 2 Independent PHP Scripts - Need to combined them Challenges at Task 2: 2B. (i) There’s nothing in the code to easily share sessions with an external site nor authentication. Your users will need to...

  $202 (Avg Bid)
  $202 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I need people to register for an event and then make payments

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  reatcive native app -Food payment gateway 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  we are planning for a food mobile app .business operates in India and Canada. required react native app. regarding payment gateway .as the business operates in two different countries. how you can set up a payment gateway? you would like to use two payment gateway or else, please advise

  $736 (Avg Bid)
  $736 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  need an unity backend developer who can integrate razorpay payment gateway using firebase database for my bet game

  $1208 (Avg Bid)
  $1208 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I'm the author of a worldwide food organization. I travel a great deal through my work and frequently utilize my very own assets for business related exercises. I need to go through bank explanations from numerous ledger from 2016 - 2020. I need them embedded into a bookkeeping page that incorporates installment date, sum, nation and portrayal. I will give certain installments to pay spec...

  $384 (Avg Bid)
  $384 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Converting Sketchup file to TRNBuild -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to convert a module from Sketchup to TRNBuild (Transys 17)

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I am trying to run a python script via Jenkins, by checking out a git repo, and then in "Execute Windows batch command" of jenkins 1.) set path to python installation 2.) creating and activating a virtual env 3.) installing packages from requirements txt file 4.) Run the script I am getting an error: "ModuleNotFoundError: No module named 'numpy'

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Payment Gateway Integration - Magento2.4.2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Please check both payment gateway and let me know your estimate for each. Payment Gateway 1- [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Payment gateway 2- [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Here is proper documentation of each payment gateway

  $358 (Avg Bid)
  $358 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  Hello. I have some .beam files that I want to decompile back to .erl. Can you decompile it? Please reply to me and we will negotiate the price.

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Hello. I have some .beam files that I want to decompile back to .erl. Can you decompile it? Please reply to me and we will negotiate the price.

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm Looking for someone who can edit my products sheet on the backend and frondend. Here is a example picture of my idea. Someone can edit my idea better as well. 2. I want my category list on my website to look better and to stand out..

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  Task is simply to fix a bug on the payment integration function and also bugs on 3 pages on the project.

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Upgrade Module from Odoo 12 To Odoo 14 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Upgrade Module from Odoo 12 To Odoo 14

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Need a valid payment method 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello! i need a valid payment methods that i can use it to buy online

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I have a C# windows based application with source code. The Software has all basic Point of Sale features other than credit card payment method. I'm looking for someone who can integrate POSLink PAX S300 for C#.

  $575 (Avg Bid)
  $575 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  Develop a customized shipping module to work between our desktop shipping software, our OMS Api and ShipEngine Api/SDK, which will have the following features: Shipping module will be install on a Local workstation. • Shipping system will iterative directly with our custom build shipping Program • Validate address and send alerts if an action is required. • Verify items being shippe...

  $2739 (Avg Bid)
  $2739 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  We have a website build on a framework on Laravel with CMS. And Mobile application (Android & IOS )Source code is in local development server of old agency. Development Technology: React Native JS We are looking for somebody who can do the following: 1- Maintenance the website for one year contract 2- Notify us when problem acquired and fix it within 24 hours 3- Reduce the risk of connectiv...

  $307 (Avg Bid)
  NDA
  $307 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  This is the file [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] , I want to understand it as well as create my own file ingest module?

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Data export in Power Point (PPTX) format with .Net Core 3.1 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi All, we need to provide a Power Point (.pptx) export of the answers given to a custom survey. Such an export will be available on demand in a web app. What we ask you is to provide a module / project library to be integrated in our master project which: - get the data to be shown (questions, answers, numbers) and the relevant language resources (25+ languages supported) as input - create the ...

  $492 (Avg Bid)
  $492 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  design brief: Modify this: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] To take Enviromate and to change the 'Heat' component from a simple On/Off driven by a timer to a PID driven PWM AC dimmer based on the input from a Thermostat and a timer. Specifically: 1) Heating to be controlled based on a manually entered 'set-point' target temperature via the GUI on the touch screen 2) For that heati...

  $714 (Avg Bid)
  $714 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I want to develop a django web app with product subscription portal with various plans using custom payment gateway. 1. it is basically a subscription portal where we will post products with details , [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] can click on any product and choose the subscription period - monthly , yearly etc from the available packages. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] the purchase is completed , user w...

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  We need to Develop a plugin or a module for Woocommerce. Requirements:- 1. Price of precious metals like gold, silver to be change by Api on daily basis. 2. Product Prices should be change on simple products as well as the variation products. 3. Product price should be changed on the basis of particular formulae that will be shared after the job is assigned. 4. The plugin or module code you are de...

  $280 (Avg Bid)
  $280 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  Hi, please lets chat if you can update and fix existing Paypal integration with Login error or du a new one and Paygate (cards) issue

  $235 (Avg Bid)
  $235 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I currently have an Intercom application - the app is already coded - It's meant to work within the Intercom Ecosystem ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) - Note that it's not an IOS nor Android App (any app freelancer referring to IOS or Android will be automatically rejected). I need to add a payment system to the app + my website - I'll be using PayPal as the payment gateway. I also ne...

  $603 (Avg Bid)
  $603 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา