อัลกอริทึม งานและการประกวด

An algorithm is a term involved in mathematics, computer science and related subjects. It is a step-by-step method given for solving a problem using a finite sequence of instructions. If your business is into the development of software for computers to solve a problem, then you will also need the help of algorithmic experts to help you. You can find algorithmic experts right here. Just post your job or task!
ลงทะเบียนและเริ่มทำเงิน
ลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นสร้างรายได้ คุณคือ an Algorithm Expert หรือ? คุณสามารถสร้างรายได้จากการทำงานเหล่านี้!

สืบค้นงานบน Freelancer

โปรเจค/การประกวด คำอธิบาย ประมูล/ผลงาน ทักษะ เริ่มต้น สิ้นสุด ราคา (USD)
Find Cauchy Point and Trust Region in Matlab Find Cauchy Point and Trust Region in Matlab. Further details to be provided. 3 วิศวกรรม, Matlab and Mathematica, อัลกอริทึม, วิศวกรรมไฟฟ้า, คณิตศาสตร์ Feb 20, 2018 วันนี้6 ว 23 ชม. $33
อัลกอริทึม, วิทยาการเข้ารหัสลับ, วิศวกรรม, คณิตศาสตร์, สถิติ Feb 20, 2018 วันนี้30 ว
Machine Learning Clustering Algorithm Implementation Please read the instructions carefully. Implement the following algorithms from scratch. You may use any programming language that you like. - Single linkage - Complete linkage - Average linkage - Lloyd’s method Test it on 2 to 3 data sets. You may use any data sets. For example. The UCI datasets page includes any excellent ones: [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] Please choose the data... 5 Python, อัลกอริทึม, การเรียนรู้ของเครื่อง Feb 19, 2018 วันนี้6 ว 16 ชม. $131
Bootstrapping in R or S plus I have a small dataset of quantitative EEG scores for people of various ages and conditions. I want to use bootstrapping to make a distribution of scores from 1st to 99th percentile for each of 40 variables. I want the results and code I can use for other datasets to do the same thing. 18 อัลกอริทึม, สถิติ, การเรียนรู้ของเครื่อง, การเขียนโปรแกรม R, วิเคราะห์สถิติ Feb 19, 2018 วันนี้6 ว 15 ชม. $411
tribute 2 the greats o baseball the original 25 major league teams. the 50 greatest players for each team. ive invented mathematical systems,for hitting,pitching & fielding,that allows this game to play as real as any game made. looking for person or 2 who live in SC.Pa. this project will take about 6 monthes to make,but there are 5 newer teams & unlimited "great" players to be [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] t... 7 การเขียนโปรแกรม C, วิศวกรรม, Matlab and Mathematica, อัลกอริทึม, คณิตศาสตร์ Feb 19, 2018 วันนี้6 ว 15 ชม. $532
Fuzzy expert systems in information technology [IV] I need to hire a freelancer or more to assist me explore a new implementation of Fuzzy Expert Systems. skills: academic writing, algorithm, computer sciences 4 อัลกอริทึม, Computer Science, การเขียนเชิงวิชาการ Feb 19, 2018 วันนี้6 ว 12 ชม. $11
simple algorithm problem - 19/02/2018 12:45 EST need to find path of the tree. 20 อัลกอริทึม, การเรียนรู้ของเครื่อง, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ข้อมูล, ปัญญาประดิษฐ์ Feb 19, 2018 วันนี้6 ว 9 ชม. $15
Small MATLAB Project Need Assistant Hi I have a small MATLAB Project and I Need Assistant My budget is 70$ and I cannot pay more then that Please experience MATLAB provider can add their bid Thanks 33 Matlab and Mathematica, อัลกอริทึม, คณิตศาสตร์ Feb 19, 2018 วันนี้6 ว 9 ชม. $72
Matlab and R programming expert Needed I need the Matlab and R programming expert freelancer for my current project. Details will be shared with winning bidder. Please bid if you have the experience. 12 Matlab and Mathematica, อัลกอริทึม, สถิติ, การเขียนโปรแกรม R, วิเคราะห์สถิติ Feb 19, 2018 วันนี้6 ว 8 ชม. $50
การเขียนโปรแกรม C, อัลกอริทึม, การเขียนโปรแกรม C#, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, Metatrader Feb 19, 2018 วันนี้6 ว 8 ชม.
Need someone to code a personal project on matlab for my business Need someone with a matlab coding background to help me build a mini project for my business that involves simple calculations. [Removed by Freelancer.com Admin - please see Section 13 of our Terms and Conditions] 7 PHP, Matlab and Mathematica, อัลกอริทึม, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, วิศวกรรมไฟฟ้า Feb 19, 2018 วันนี้6 ว 8 ชม. $30
Hyperspectral image data reading with tiff library implementing in MPI The goal of this project is to utilize a cluster environment to develop and implement high-performance parallel algorithms to assist with the hyperspectral image. Hyperspectral data has many uses throughout science and the increasing complexity of breaking it up makes it an interesting problem to solve. Specifically, we wish to attempt distributed algorithms using Principal Component Analysis (PCA... 4 การเขียนโปรแกรม C, อัลกอริทึม, การเขียนโปรแกรม C++ Feb 19, 2018 วันนี้6 ว 7 ชม. $244
Data Classification using Neural Networks Design, implementation, and evaluation of Neural Network for data classification and write a report on it. The neural network is to be developed using Matlab. The designer should commitment that he will not write the same project to other customers and should guarantee that the work is free from the plagiarism because the work will be checked in Turnitin. 25 วิศวกรรม, Matlab and Mathematica, อัลกอริทึม, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า Feb 19, 2018 วันนี้6 ว 5 ชม. $130
Project for Deepti G. Hi Deepti G., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 6 การประมวลผลข้อมูล, คีย์ข้อมูล, อัลกอริทึม, , การเขียนโปรแกรม R, SPSS Statistics Feb 19, 2018 วันนี้9 ว 4 ชม. $101
Projectile Motion Simulator/Calculator (C#) Hi, I need to make a Projectile Motion Simulator/Calculator for a project. It is to be based on a specific set of equations which i have attached below. Thanks 10 การเขียนโปรแกรม C, อัลกอริทึม, การเขียนโปรแกรม C#, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, Documentation Feb 19, 2018 วันนี้6 ว 4 ชม. $36
bayesian analysis Consider a text classification where texts are represented as a bag-of words representation. For instance, a text x =“BDA exam is very very easy” is represented as x = {BDA, exam, is, very, very, easy}. Each word in a document is sampled independently from an identical distribution. A popular machine learning approach to text classification is Naive Bayes model which tries to predic... 5 อัลกอริทึม, สถิติ, การเรียนรู้ของเครื่อง, คณิตศาสตร์, วิเคราะห์สถิติ Feb 19, 2018 วันนี้6 ว 3 ชม. $20
Object labeling Application Build a object labeling application that can detect and label objects from a CCTV camera. Detection/alarm rules will be build into application We are looking for a freelancer who has previous done similar tasks and can show example of this. Detailed project details will be discussed / provided on PM 29 Python, อัลกอริทึม, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การเรียนรู้ของเครื่อง Feb 19, 2018 วันนี้6 ว 2 ชม. $2323
Fuzzy expert systems in information technology V I need to hire a freelancer or more to assist me explore a new implementation of Fuzzy Expert Systems. skills: academic writing, algorithm, computer sciences 5 อัลกอริทึม, Computer Science, การเขียนเชิงวิชาการ Feb 19, 2018 วันนี้6 ว 1 ชม. $43
Implement ANN in watermarking frequency domain(DWT/DFT) in MATLAB The purpose of the project is to implement the watermarking in DWT or DFT using Ann in matlab. The implementation on ANN is necessary to improve the result produced by the frequency domain. The document is included for the reference. 4 วิศวกรรม, Matlab and Mathematica, อัลกอริทึม, วิศวกรรมไฟฟ้า, การทำรูปภาพ Feb 19, 2018 Feb 19, 20185 ว 22 ชม. $101
Need a person who can do Algorithm and logic Need someone to do algorithm task need to do graphs and algorithm Sometimes there are multiple shortest paths between pairs of nodes in a graph. Develop an algorithm for the following task: given an undirected graph G = (V, E) with unit edge lengths and nodes v and w, output the number of distinct shortest paths from v to w. For example, for the graph below, on input v and w your algorithm s... 16 การเขียนโปรแกรม C, Java, Matlab and Mathematica, อัลกอริทึม, การเขียนโปรแกรม C++ Feb 19, 2018 Feb 19, 20185 ว 22 ชม. $7
fuzzy logic and/or bio algorithms - Urgent I need a fuzzy logic and/or bio algorithms expert for my current project. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the selected freelancers. 9 Java, Matlab and Mathematica, อัลกอริทึม, วิศวกรรมไฟฟ้า, คณิตศาสตร์ Feb 19, 2018 Feb 19, 20185 ว 21 ชม. $81
fuzzy logic and/or bio algorithms - Urgent - 18/02/2018 23:17 EST I need a fuzzy logic and/or bio algorithms expert for my current project. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the selected freelancers. 2 Java, Matlab and Mathematica, อัลกอริทึม, วิศวกรรมไฟฟ้า, คณิตศาสตร์ Feb 18, 2018 Feb 18, 20185 ว 20 ชม. $57
Fuzzy expert systems in information technology III I need to hire a freelancer or more to assist me explore a new implementation of Fuzzy Expert Systems. skills: academic writing, algorithm, computer sciences 3 อัลกอริทึม, Computer Science, การเขียนเชิงวิชาการ Feb 18, 2018 Feb 18, 20185 ว 20 ชม. $3
Entropy analysis question I am looking for help to investigate an average min entropy concern . The project will require solid knowledge in information theory or min entropy . please contact me for further details 5 อัลกอริทึม, สถิติ, วิทยาการเข้ารหัสลับ, คณิตศาสตร์, วิเคราะห์สถิติ Feb 18, 2018 Feb 18, 20185 ว 20 ชม. $76
อัลกอริทึม, การเรียนรู้ของเครื่อง, MySQL, การเขียนโปรแกรม C++, OpenCV Feb 18, 2018 Feb 18, 20185 ว 19 ชม.
Statistics and Probability Part 1 ANOVA table in MLR. Data from 23 countries was used to investigate the relationship between respiratory cancer mortality rates (Y) for a given year and the following three predictor variables for each country: X 1 = Air pollution index, X 2 = Mean age (over 21), and X 3 = Percentage of workforce in the country employed in a certain industry. 19 อัลกอริทึม, สถิติ, คณิตศาสตร์, การเขียนโปรแกรม R, วิเคราะห์สถิติ Feb 18, 2018 Feb 18, 20185 ว 19 ชม. $27
fuzzy logic and/or bio algorithms I need a fuzzy logic and/or bio algorithms expert for my current project. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the selected freelancers. 8 Java, Matlab and Mathematica, อัลกอริทึม, วิศวกรรมไฟฟ้า, คณิตศาสตร์ Feb 18, 2018 Feb 18, 20185 ว 19 ชม. $79
Help in Matlab if you are good in matlab then please make bid.i will share more details in private chat. 27 วิศวกรรม, Matlab and Mathematica, อัลกอริทึม, คณิตศาสตร์ Feb 18, 2018 Feb 18, 20185 ว 14 ชม. $24
Finding line - sg5 1- Scan configure tab Folder selection , scanner settings file selection, connect button to connect scanner , disconnect button to scanner and rescan button to scan image 2- Cad data tab on the left there should be a list that shows the properties of part.. Such as area, corner coordinates, number of holes, hole diameters, center of gravity x coordinate and y coordinate..each row is a part.. fo... 7 อัลกอริทึม, การเขียนโปรแกรม C#, การเรียนรู้ของเครื่อง, การจับคู่รูปแบบ, OpenCV Feb 18, 2018 Feb 18, 20185 ว 11 ชม. $412
Get equations of curves from a graph. I have a graph and it contains some curves. I need someone to create proper equations from that curves with excel or with C# 2 Matlab and Mathematica, อัลกอริทึม, คณิตศาสตร์ Feb 18, 2018 Feb 18, 20185 ว 10 ชม. $12
Fuzzy expert systems in information technology II I need to hire a freelancer or more to assist me explore a new implementation of Fuzzy Expert Systems. skills: academic writing, algorithm, computer sciences 2 อัลกอริทึม, Computer Science, การเขียนเชิงวิชาการ Feb 18, 2018 Feb 18, 20185 ว 10 ชม. $2
Need answer for two simple machine learning question I have two questions of machine learning. (1) To find shortest path and minimum spanning tree from the give data. (2) Find best Restaurant in a neighborhood for given area. I need source code to be well documented. Will take few minutes for expert. Only experts needed. 3 Python, อัลกอริทึม, การเรียนรู้ของเครื่อง, Data Analytics, Web Crawling Feb 18, 2018 Feb 18, 20185 ว 10 ชม. $15
Matlab issue I need some function to be worked .. somebody can help ? 31 วิศวกรรม, Matlab and Mathematica, อัลกอริทึม, วิศวกรรมเครื่องกล, คณิตศาสตร์ Feb 18, 2018 Feb 18, 20185 ว 7 ชม. $23
computer sciences and Fuzzy expert systems I need to hire a freelancer or more to assist me explore a new implementation of Fuzzy Expert Systems. skills: Matlab, academic writing, algorithm, computer sciences 9 Matlab and Mathematica, อัลกอริทึม, Computer Science, การเขียนเชิงวิชาการ Feb 18, 2018 Feb 18, 20185 ว 4 ชม. $4
Small world network connectivity Need to generate graphs of small world connectivity using Matlab 8 Matlab and Mathematica, อัลกอริทึม Feb 18, 2018 Feb 18, 20184 ว 22 ชม. $34
directed acyclic graph We are looking for someone to develop a Directed acyclic graph (DAG) blockchain alternative technology. Please understand that you must be extremely familiar with cryptocurrency blockchain technology to bid on this project. If you do not know what DAG is or how it works please do not bid on this project. Please do not read a white paper on DAG and then bid on the project. If you qualify, we can ex... 10 PHP, การเขียนโปรแกรม C, อัลกอริทึม, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การเขียนโปรแกรม C++ Feb 18, 2018 Feb 18, 20184 ว 22 ชม. $5505
Need an expert in C and number theory I need a function in C that: 1- takes base, exponent, and modulus .i.e. modular_pow(base, exponent, modulus). The base is binary and it is 128-bits, the exponent is integer and it is 128-bits, and the modulus is integer and it is 512-bits. Since C has no primitive data types that can hold 128-bits or 512-bits, you many need to use char!! then converting char to integer for multiplications and... 32 การเขียนโปรแกรม C, อัลกอริทึม Feb 17, 2018 Feb 17, 20184 ว 20 ชม. $112
1.8 kw pv panel mathematical model and i-v and pv graph at different irradiation in matlab simulink we want to mathematical model of 1.8 kw pv panel in simulink and its graph 12 วิศวกรรม, Matlab and Mathematica, อัลกอริทึม, วิศวกรรมไฟฟ้า, คณิตศาสตร์ Feb 17, 2018 Feb 17, 20184 ว 19 ชม. $91
Slightly Modify Algorithm to produce output I have an algorithm which I have uploaded. I am looking for it to create five columns and place the results in a Pandas dataframe. That is all. Heavy lifting is done. I have included an image showing what the output should display. I have attached a csv as an example of what the inputs will be like that get fed into the algorithm. 9 Python, อัลกอริทึม Feb 17, 2018 Feb 17, 20184 ว 14 ชม. $25
classification and optimization I need to make a multiclassifier model that classify the data in different categories using machine learning algorithms the algorithms need parameters tuning. I need to project to be fully documented. 29 Python, Matlab and Mathematica, อัลกอริทึม, การเรียนรู้ของเครื่อง, คณิตศาสตร์ Feb 17, 2018 Feb 17, 20184 ว 14 ชม. $155
optimization project more details will be provided later 39 Python, Matlab and Mathematica, อัลกอริทึม, การเรียนรู้ของเครื่อง, คณิตศาสตร์ Feb 17, 2018 Feb 17, 20184 ว 13 ชม. $491
document an application more detail will be provided later 9 Python, อัลกอริทึม, การเรียนรู้ของเครื่อง, คณิตศาสตร์ Feb 17, 2018 Feb 17, 20184 ว 13 ชม. $35
Project for Muhammad A. hello was wondering if you could do a topology design in packet tracker for me 3 วิจัย, อัลกอริทึม, การเขียนรายงาน, การเขียนงานวิจัย, คณิตศาสตร์, Feb 17, 2018 Feb 17, 20187 ว 12 ชม. $17
Bayesian statistics Need to discriminate between 2 data sets using Bayes. 18 อัลกอริทึม, สถิติ, คณิตศาสตร์, การเขียนโปรแกรม R, วิเคราะห์สถิติ Feb 17, 2018 Feb 17, 20184 ว 9 ชม. $33
Artificial Intelligence Research Need help with researching an AI topic. 4 อัลกอริทึม, การเรียนรู้ของเครื่อง, วิทยาศาสตร์ข้อมูล, ปัญญาประดิษฐ์ Feb 17, 2018 Feb 17, 20184 ว 7 ชม. $21
gram-schmidt orthogonalization function in matlab Hello, I need someone to program a function based on gram-schmidt orthogonalization in matlab. 26 วิศวกรรม, Matlab and Mathematica, อัลกอริทึม, วิศวกรรมไฟฟ้า, คณิตศาสตร์ Feb 17, 2018 Feb 17, 20184 ว 6 ชม. $358
License Plate Recognition System Project description is attached. Mobile app part is not compulsory. What we are really interested in is the image-processing, Plate Recognition part. 21 Python, อัลกอริทึม, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, การเขียนโปรแกรม C++ Feb 17, 2018 Feb 17, 20184 ว 6 ชม. $269
optimization algorithm Implementation of Feature Selection Algorithm on Data 23 การเขียนโปรแกรม C, Java, Matlab and Mathematica, อัลกอริทึม, การเขียนโปรแกรม C++ Feb 17, 2018 Feb 17, 20184 ว 4 ชม. $417
Build me an image processing application Build me an image processing application. I want to create an application, where I can take a picture of the dress (shirt/jackets/pants etc.), then extract the exact dress contour from the background and then the dress should virtually fits the avatar (the avatar/model) that will be my own body. It should fit properly. Image processing is an absolute necessary for this project. 23 อัลกอริทึม, การตัดต่อรูปภาพ, ออกแบบ Photoshop, การเรียนรู้ของเครื่อง, Image Processing Feb 16, 2018 Feb 16, 20183 ว 12 ชม. $1044
Artificial neural network regression on (Nsample, None, 6) -> (Nsample, 3) datasets In this job, you're asked to use machine learning to fit a dataset of shape (Nsample, None, 6) -> (Nsample, 3). Code for generating the dataset is provided given in [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู], together with an attempted solution that failed. The idea / intuition / bigger picture / scenario / real-life meaning of the dataset is provided in project.jpg. Sorry for my mediocre Englis... 26 Python, อัลกอริทึม, การเรียนรู้ของเครื่อง Feb 16, 2018 Feb 16, 20183 ว 11 ชม. $550
Showing 1 to 50 of 818 entries
« 1 2 3 4 5 »