อัลกอริทึม งานและการประกวด

An algorithm is a term involved in mathematics, computer science and related subjects. It is a step-by-step method given for solving a problem using a finite sequence of instructions. If your business is into the development of software for computers to solve a problem, then you will also need the help of algorithmic experts to help you. You can find algorithmic experts right here. Just post your job or task!
ลงทะเบียนและเริ่มทำเงิน
ลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นสร้างรายได้ คุณคือ an Algorithm Expert หรือ? คุณสามารถสร้างรายได้จากการทำงานเหล่านี้!

สืบค้นงานบน Freelancer

โปรเจค/การประกวด คำอธิบาย ประมูล/ผลงาน ทักษะ เริ่มต้น สิ้นสุด ราคา (USD)
Machine Learning, Artificial Intelligence, Neural Networks, Convolutional Neural Networks, MLC Looking for freelancers who can proofread my machine learning classifier and neural network paper. 2 อัลกอริทึม, การเขียนงานวิจัย, การเรียนรู้ของเครื่อง, ปัญญาประดิษฐ์, Neural Networks Jun 18, 2018 วันนี้6 ว 23 ชม. $41
Machine Learning Project - Develop a Classifier and provide C/C++ code for inference I would like to see if there is a classifier model out there which will beat my current best classifier. I am currently using BRT for classification. I will provide training and validation CSV files. Criteria for comparison would be PD/PFA on validation data set. 0 การเขียนโปรแกรม C, อัลกอริทึม, การเรียนรู้ของเครื่อง, การเขียนโปรแกรม C++ Jun 18, 2018 วันนี้6 ว 23 ชม. -
Backtest a Trading Strategy in Python/ Machine Learning SVM / SVC - Repost Your task is to run some backtests using an existing Python based trading strategy (the strategy will needs adjustment on several levels): The Strategy is run in Python and makes use of common modules: Numpy SkLearn incl. SVM/SVC Pandas etc. Your task is to extend the trading strategy as per the instruction that I will provide in chat and measure the following: - accuracy of prediction (long/s... 5 Python, อัลกอริทึม, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, สถิติ, การเรียนรู้ของเครื่อง Jun 18, 2018 วันนี้6 ว 23 ชม. $179
NLP and Machine learning application I need someone who is an expert in NLP and machine learning algorithm. I need some one to develop a system which d-identifies patient names, place names, dates, gender, Age. This should be done using Bayes Classifier and training with N-gram statistical language model. Generation of keywords, then clustering keywords into semantically related clusters namely: Symptoms, Diagnosis,Assessment(Conclus... 8 Java, Python, อัลกอริทึม, การเรียนรู้ของเครื่อง, การทำเหมืองข้อมูล Jun 18, 2018 วันนี้6 ว 21 ชม. $239
Software development Signal processing MATLAB implementation. 20 การเขียนโปรแกรม C, Matlab and Mathematica, อัลกอริทึม, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, วิศวกรรมไฟฟ้า Jun 18, 2018 วันนี้6 ว 18 ชม. $142
Resource allocation and inventory control. The objective of this project is to design a Library using current industrial engineering tools and practices. This includes creating queue designs, counter crowd analysis, simulating service, analyzing inventory control etc. Using simplified techniques and conceptual model of the library is deduced as an output, an approximated inventory control gives you how to control the student or faculty req... 5 วิศวกรรม, Matlab and Mathematica, อัลกอริทึม, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า Jun 18, 2018 วันนี้6 ว 16 ชม. $9
Find a polynomial expression for some datapoints using MATLAB I have a set of datapoints that I have tried to find a trendline equation for using Excel, but Excel is returning a value that is completely incorrect. I need to find it using something a bit more accurate such as MATLAB, however I don't know the first thing about using MATLAB. I need an accurate polynomial equation from the data attached. This should only take a couple of minutes for someone... 18 Excel, Matlab and Mathematica, อัลกอริทึม, คณิตศาสตร์ Jun 18, 2018 วันนี้6 ว 15 ชม. $21
binary option backtest i need a way to backtest binary option strategy 5 อัลกอริทึม, Metatrader Jun 18, 2018 วันนี้6 ว 11 ชม. $249
Project for Dinh Hong P. Hi Dinh Hong P., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 การเขียนโปรแกรม C, Matlab and Mathematica, อัลกอริทึม, การเรียนรู้ของเครื่อง, คณิตศาสตร์, Jun 18, 2018 วันนี้9 ว 10 ชม. $30
อัลกอริทึม, Metatrader Jun 17, 2018 วันนี้6 ว 8 ชม.
Project for Grigori S. -- 18/06/17 20:20:09 Produce mesh grid from 2D array 1 การเขียนโปรแกรม C, Android, อัลกอริทึม, , บัลแกเรีย, บอสเนีย Jun 17, 2018 วันนี้9 ว $26
Building Deep learning application for Automotive i'm looking for very experienced deep learning person to work on a project 33 Python, อัลกอริทึม, ยานยนต์, การเรียนรู้ของเครื่อง Jun 17, 2018 Jun 17, 20185 ว 22 ชม. $465
Advance maths probabilty nly 5 questions Need an expert in stats and maths Check attach file and then oonly bid if u can complete with 6 hours 21 Matlab and Mathematica, อัลกอริทึม, การศึกษาและการติว, สถิติ, คณิตศาสตร์ Jun 17, 2018 Jun 17, 20185 ว 21 ชม. $19
PLACE ARROW ON INDICATOR put an arrow on the indicator before sending a proposal first check the indicator if it is possible to do the job 7 PHP, การเขียนโปรแกรม C, อัลกอริทึม, Metatrader, การเขียนโปรแกรม C++ Jun 16, 2018 Jun 16, 20185 ว 9 ชม. $35
Model based testing tool prototype for web applications Model based testing tool prototype for web applications using evolutionary algorithms 3 Java, Javascript, อัลกอริทึม, node.js Jun 16, 2018 Jun 16, 20184 ว 22 ชม. $177
Write some Software I am working on the big idea of revolutionizing the healthcare industry by implementing artificial intelligence based software applications. I need people to help me implement it. ' If we will decide to collaborate ´I will require to sign the NDA (Non-Disclosure Agreement) form. I want to find a person with open-mind, creative thinking and desire to learn. 24 Python, อัลกอริทึม, คณิตศาสตร์ Jun 16, 2018 Jun 16, 20184 ว 20 ชม. $4194
FPGA programming for mining We are looking for freelancer to develop FPGA software alghorithm for Cryptonight V7 mining using Xilinx Virtex UltraScale+ FPGA VCU1525 card. Develop FPGA bitstream for mining Cryptonight v7 (CN7) algorithm on Xilinx Virtex UltraScale+ FPGA VCU1525 card + modify the miner software on PC to communicate with the FPGA. Miner software can communicate with FPGA card either by USB (preferred) or via ... 11 อัลกอริทึม, การเขียนโปรแกรม C++, วิศวกรรมเหมืองแร่, คณิตศาสตร์, FPGA Jun 16, 2018 Jun 16, 20184 ว 11 ชม. $8631
Directed graphs loops with highest weighted final path I'm trying to create a directed graph from cryptocurrency trading pairs to create a loop from one crypto back to itself and find the path with the highest weighted (highest priced) final path back to the starting crypto. Someone with experience with directed graph querying and algorithms should be able to handle this. I have a source for all the paths and weights. Bonus if you can write this ... 14 Java, Python, อัลกอริทึม, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, node.js Jun 16, 2018 Jun 16, 20184 ว 11 ชม. $37
openCV expert needed. object detection using openCV. 48 การเขียนโปรแกรม C, Python, อัลกอริทึม, CUDA, การเขียนโปรแกรม C++ Jun 15, 2018 Jun 15, 20184 ว 10 ชม. $33
plot a Graph Model Training History in Keras Plot loss and accuracy of neural networks over time after training 18 Python, อัลกอริทึม, การเรียนรู้ของเครื่อง, วิเคราะห์สถิติ, Neural Networks Jun 15, 2018 Jun 15, 20184 ว 4 ชม. $30
R programming Need implementation of Linear regression in R 31 อัลกอริทึม, สถิติ, คณิตศาสตร์, การเขียนโปรแกรม R, วิเคราะห์สถิติ Jun 15, 2018 Jun 15, 20184 ว 3 ชม. $8
Deep Learning Image Recognition I am looking for an expert in deep learning image recognition to provide an evaluation to an approach that was developed for determining of an image contains inappropriate content. 46 Java, Python, Matlab and Mathematica, อัลกอริทึม, การเรียนรู้ของเครื่อง Jun 15, 2018 Jun 15, 20184 ว $52
artificial intelligence financial markets I'm looking for help designing custom stock screens using artificial intelligence. I would like to use biocomp systems Neuro Genetic Optimizer with fundamental stock data to build stock screens. Would like to use classifications models to define Value vs. Growth stocks Find key fundamental parameters that hold up in OOS for each stock classification. Create classifications for Relative pr... 12 การวิจัยทางการเงิน, อัลกอริทึม, การเรียนรู้ของเครื่อง, วิเคราะห์สถิติ, ปัญญาประดิษฐ์ Jun 15, 2018 Jun 15, 20183 ว 22 ชม. $21
Speech recognition expert We are finding expert for speech recognition. We should get English text from phone calling in real-time. Any technical solution, you should provide me roughly in bid. Thanks 20 บริการระบบเสียง, Matlab and Mathematica, อัลกอริทึม, วิศวกรรมไฟฟ้า, คณิตศาสตร์ Jun 15, 2018 Jun 15, 20183 ว 14 ชม. $572
Image Processing I need a developer or expert person in MATLAB who can do Image processing and count the objects from pictures captured by Drone 31 Python, Matlab and Mathematica, อัลกอริทึม, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ Jun 14, 2018 Jun 14, 20183 ว 3 ชม. $102
Iterative reconstruction methods in x-ray CT My project, Iterative reconstruction methods in x-ray CT, here i want to implement algorithms ( FBP , ART, SIRT, SART) taking PHANTOM as test image in matlab coding using different filters for removing noise and blurring of image , improve computational time and quality of image with doing comparison of these algorithms.i have got success in implementation with FBP algo but i m facing problem in o... 6 Java, วิศวกรรม, Matlab and Mathematica, อัลกอริทึม, คณิตศาสตร์ Jun 14, 2018 Jun 14, 20183 ว $115
Crypto Exchange Platform Please don't bidding if you never created an crypto exchange platform before! We want to create a crypto exchange platform such as Indodax or Yobit. Note for the website: 1. Has 3 markets. 2. Each coin has a wallet installed on our website. 3. Each token wallet address has the same wallet address as the ethereum wallet. 4. Voting System. 5. And others. Note for the freelance bidder: 1. Thi... 34 อัลกอริทึม, Bitcoin, Blockchain, Ethereum, Web Development Jun 14, 2018 Jun 14, 20182 ว 23 ชม. $1350
Make a Crypto Currency Exchange 2 Hi, I am looking for individual or a team of experts who have wise experience in making Crypto Currency Exchange . More details with the chosen one. Thanks 15 Matlab and Mathematica, อัลกอริทึม, วิทยาการเข้ารหัสลับ, Bitcoin, API Jun 14, 2018 Jun 14, 20182 ว 22 ชม. $781
compile simple c++ project I have one simple c++ project. It use opencv. If you are c++ expert and can compile it, please bid. 29 การเขียนโปรแกรม C, อัลกอริทึม, การเขียนโปรแกรม C#, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การเขียนโปรแกรม C++ Jun 14, 2018 Jun 14, 20182 ว 15 ชม. $5
compile simple c++ project I have one simple c++ project. It use opencv. If you are c++ expert and can compile it, please bid. 40 การเขียนโปรแกรม C, อัลกอริทึม, การเขียนโปรแกรม C#, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การเขียนโปรแกรม C++ Jun 13, 2018 Jun 13, 20182 ว 10 ชม. $29
App development I need an iPhone/iPad app. I already have a design idea for it, I just need it to be built. I would like to talk about adjustments for the entire project. 115 Mobile App Development, iPhone, อัลกอริทึม, การโฆษณา, iPad Jun 13, 2018 Jun 13, 20182 ว 7 ชม. $2498
neural networks Its a neural networks university project for intelligent system... 25 Matlab and Mathematica, อัลกอริทึม, การเขียนงานวิจัย Jun 13, 2018 Jun 13, 20181 ว 23 ชม. $44
Feature learning using Deep Learning Method Feature learning using Deep Learning Method Dataset is ready 12 อัลกอริทึม, การเรียนรู้ของเครื่อง, Neural Networks Jun 13, 2018 Jun 13, 20181 ว 23 ชม. $107
C++ expert to solve matrix problems (urgent) Question: How to efficiently calculate eigenvectors for large, sparse matrices. Hey there. I am building a large prediction site and need to develop an algorithm. Ideally prefer to be developed using C++. Please answer the question to be considered. Regards. 37 การเขียนโปรแกรม C, Matlab and Mathematica, อัลกอริทึม, การเขียนโปรแกรม C++, คณิตศาสตร์ Jun 13, 2018 Jun 13, 20181 ว 18 ชม. $446
DEVELOP AUTO BID ALGORITHIM FOR AUCTION WEBSITE DEVELOP AUTO BID ALGORITHIM FOR AUCTION WEBSITE 24 PHP, Javascript, อัลกอริทึม, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, HTML Jun 13, 2018 Jun 13, 20181 ว 17 ชม. $246
Java code to C#: Sequitur We need to convert a Java code to C#, it 's an compression algorithm called Repair, this is paper: Larsson, N.J.; Moffat, A., "Offline dictionary-based compression", Data Compression Conference, 1999. Proceedings. DCC '99 , vol., no., pp.296,305, 29-31 Mar 1999. Input: a String Output: Grammar rule: Example: Input: "abc abc cba XXX abc abc cba" Output: R0 -> R2 X... 14 การเขียนโปรแกรม C, Java, อัลกอริทึม, การเขียนโปรแกรม C#, การเขียนโปรแกรม C++ Jun 13, 2018 Jun 13, 20181 ว 11 ชม. $120
resolve some queries in bayesian statistics. - 12/06/2018 20:26 EDT Hello all. I have a few queries that need to be worked upon in bayesian statistics. i will discuss it in detail with interested candidates. needs to be done today asap. 17 อัลกอริทึม, สถิติ, คณิตศาสตร์, การเขียนโปรแกรม R, วิเคราะห์สถิติ Jun 12, 2018 Jun 12, 20181 ว 6 ชม. $13
R Programming Instruction: Always state your null and alternative hypotheses before reporting tests of significance. Include your R codes or SAS codes in an appendix of your report Be selective in the outputs you report. Include only the most relevant outputs and the ones you want to interpret [e.g., ANOVA tables, Confidence intervals, P-values, etc.]. Sometimes, SAS gives you a very long output. Also avoid co... 42 อัลกอริทึม, สถิติ, การเขียนโปรแกรม R, วิเคราะห์สถิติ, SPSS Statistics Jun 12, 2018 Jun 12, 20181 ว 5 ชม. $173
C Code for MSP430 Target Board linked to (3) LS7366R Counters IC via SPI This the project needs to be composed on latest release for IAR SystemsEmbedded Workbench (download is with KIT from Texas Instruments). The MSP430F2013 CPU has 16-bit RISC architecture that is highly transparent to my application. Result: C code written for MSP430F2013 Target Board from Texas Instruments (part number MSP-eZ430D), detachable part of eZ430-F2013 Development Tool (Web Site: [login... 11 การเขียนโปรแกรม C, อัลกอริทึม, ไมโครคอนโทรลเลอร์, ซอฟต์แวร์แบบฝังตัว Jun 12, 2018 Jun 12, 20181 ว 4 ชม. $173
Decision Tree Learning I want a random forest or decision tree to be implemented on sets of data so that future data can be classified with the trained one. 33 Python, Matlab and Mathematica, อัลกอริทึม, การเรียนรู้ของเครื่อง Jun 12, 2018 Jun 12, 20181 ว 2 ชม. $49
Use OpenCV to identify images of European Carp Fish I've got a uni project that requires me to tell the type of fish based on a video image. Looking for someone who has done something similar. I'm looking specifically for European Carp The other fish that need to be compared against are Australian native fish such as Murray Cod, Silver Perch etc Parameters to be used include shape of the fish, and pattern of scales. Test for comple... 35 อัลกอริทึม, การเขียนโปรแกรม C++, OpenCV Jun 12, 2018 Jun 12, 20181 ว $1162
Linear Algebra Looking for someone who has knowledge in Linear Algebra. Kinda like a tutor? It's pretty easy if you are an expertise. Send bids! 80 Matlab and Mathematica, อัลกอริทึม, การศึกษาและการติว, สถิติ, คณิตศาสตร์ Jun 12, 2018 Jun 12, 201821 ชม. 23 น. $19
Engineering Matlab & Mathematics Hello, I would like to hire an expert in engineering matlab and mathematics. Thank you 73 วิศวกรรม, Matlab and Mathematica, อัลกอริทึม, วิศวกรรมไฟฟ้า, คณิตศาสตร์ Jun 12, 2018 Jun 12, 201813 ชม. 50 น. $75
Stock Trading Software- iOS Algorithm Application I have developed an algorithm that has been vetted by financial professionals as well as automated trading professionals so I am looking for a developer to create the program/script to run the algorithm. I have established the parameters of the algorithm and found the platform to test the program once it is completed. I am willing to offer an equity stake as well as a profit share component as com... 4 อัลกอริทึม Jun 11, 2018 Jun 11, 20187 ชม. 37 น. $555
resolve some queries in bayesian statistics Hello all. I have a few queries that need to be worked upon in bayesian statistics. i will discuss it in detail with interested candidates. needs to be done today asap. 12 อัลกอริทึม, สถิติ, คณิตศาสตร์, การเขียนโปรแกรม R, วิเคราะห์สถิติ Jun 11, 2018 Jun 11, 20186 ชม. 3 น. $12
NASA Contest: Design an Attachment Mechanism Design an Attachment Mechanism (AM) In this challenge, you are asked to design an Attachment Mechanism (AM) that will be mounted to, and being controlled and powered by a separately designed robotic arm. This challenge is focused on the electro-mechanical system only (i.e., no internal computing or circuitry) How it works: Initially, the AM will be packed in a stowed configuration. When pow... 4 เบ็ดเตล็ด, อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเครื่องกล, เมคคาทรอนิกส์, การออกแบบ 3D, วิศวกรรมการบิน, วิศวกรรมการบินและอวกาศ, อัลกอริทึม, Drones, การออกแบบการผลิต, ออกแบบผลิตภัณฑ์, การจัดการผลิตภัณฑ์, วิทยาการหุ่นยนต์, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ May 31, 2018 May 31, 20182 ว 15 ชม. $500
NASA Contest: Design a “Smart” Attachment Mechanism Design a “Smart” Attachment Mechanism (no positioning capability) (SAM) In this challenge, you are asked to design a “Smart” Attachment Mechanism (SAM) that will be mounted to the free end of a separately designed robotic arm. The SAM receives all external power and high-level commands through its interface to the robotic arm, but implements the below functions autonomou... 2 เบ็ดเตล็ด, อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเครื่องกล, เมคคาทรอนิกส์, การออกแบบ 3D, วิศวกรรมการบิน, วิศวกรรมการบินและอวกาศ, อัลกอริทึม, Arduino, เทคโนโลยีชีวภาพ, การเขียนโปรแกรม C, การเขียนโปรแกรม C++, Drones, ซอฟต์แวร์แบบฝังตัว, วิศวกรรม, การออกแบบการผลิต, ออกแบบผลิตภัณฑ์, การจัดการผลิตภัณฑ์, วิทยาการหุ่นยนต์, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ May 31, 2018 May 31, 20189 ว 15 ชม. $1500
NASA Contest: Design a “Smart” Positioning and Attachment Mechanism Design a “Smart” Positioning and Attachment Mechanism (SPAM) In this challenge, you are asked to design a “smart” positioning and attachment mechanism (SPAM) that will be mounted to the free end of a separately designed robotic arm. The SPAM receives all power and high-level commands through its interface to the robotic arm, but implements the below functions autonomousl... 9 เบ็ดเตล็ด, Arduino, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเครื่องกล, เมคคาทรอนิกส์, การออกแบบ 3D, วิศวกรรมการบิน, วิศวกรรมการบินและอวกาศ, อัลกอริทึม, เทคโนโลยีชีวภาพ, การเขียนโปรแกรม C, การเขียนโปรแกรม C++, Drones, อิเล็กทรอนิกส์, ซอฟต์แวร์แบบฝังตัว, วิศวกรรม, การออกแบบการผลิต, ออกแบบผลิตภัณฑ์, การจัดการผลิตภัณฑ์, วิทยาการหุ่นยนต์, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ May 31, 2018 May 31, 201823 ว 15 ชม. $4000
Java, Machine Learning Expert Needed I need a Java, Machine Learning expert for my current projects. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the freelancers. 10 การเขียนโปรแกรม C, Java, อัลกอริทึม, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การเรียนรู้ของเครื่อง May 7, 2018 May 7, 201821 ชม. 14 น. $72
Image processing and Machine Learning Expert Needed I need the Image processing and Machine Learning expert freelancer for my current project. Details will be shared with winning bidder. Please bid if you have the experience. 14 Python, Matlab and Mathematica, อัลกอริทึม, การเรียนรู้ของเครื่อง, คณิตศาสตร์ Mar 8, 2018 Mar 8, 201810 ชม. 36 น. $51
Showing 1 to 50 of 50 entries
« 1 »