ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  1 งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  TelevisitMD is a virtual practice/business in a box for doctors. Bringing patients, Medmal coverage, Virtual workspace, EHR, Eprescribing and Virtual telehealth visit tools and functions which enable flexibility on the patient and the provider. Remote virtual visits and monitoring are everyday, evermore replacing the current brick and mortar practices while throwing away the "ball and chain&q...

  $90 - $125 / hr
  $90 - $125 / hr
  0 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน Asana ชั้นนำ