ชีววิทยา งานและการประกวด

Biology refers to the study of life and living organisms. It is a vast subject and some parts of scientific documentation and research work related to biology can be outsourced. If your business needs help with work related to biology you can find freelance talent for handling the same. You can find expert freelance biology talent on this site. Simply post your biology task today to start receiving freelancer bids!
ลงทะเบียนและเริ่มทำเงิน
ลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นสร้างรายได้ คุณคือ a Biologist หรือ? คุณสามารถสร้างรายได้จากการทำงานเหล่านี้!

สืบค้นงานบน Freelancer

โปรเจค/การประกวด คำอธิบาย ประมูล/ผลงาน ทักษะ เริ่มต้น สิ้นสุด ราคา (USD)
Bioinformatics in Drug Discovery. I need help in writing bioinformatics in drug discovery related report. Discuss in detail each individual gene cluster identified in given or respective individual microorganisms and the role they play in drug discovery (chemical structures for related compounds 28 วิศวกรรมเคมี, การเขียนงานวิจัย, ชีววิทยา, จุลชีววิทยา Apr 21, 2018 Apr 21, 20185 ว 22 ชม. $133
Looking to design a FISH FARM on 2 ACRES OF LAND! We 2 acres of land in canada, Quebec. The land has many trees and we are looking to create a large fish farm on about the 2 acres of the land. This land has lots of trees and some small bumps nothing smooth! 1) we would need to know how to construct it 2) materials 3) prices 4) how many fish it can hold 5) how to keep the water clean and PH LEVELS good esepcially having so many fish contain... 6 วิศวกรรม, วิจัย, ชีววิทยา Apr 20, 2018 Apr 20, 20185 ว 12 ชม. $467
medical help I need to recieve the medical help 23 ออกแบบกราฟิก, การแพทย์, วิศวกรรมเคมี, การเขียนทางการแพทย์, ชีววิทยา Apr 20, 2018 Apr 20, 20185 ว 10 ชม. $88
Care-taker nurse or helper for old and ill Female Nurse/ helper to Take care of old and ill person. Help them and support them in daily tasks. Provide medicine on time. Take care of health and body pain. Mantaining Clean and dust proof environment. Salary monthly. 1 ชีววิทยา, สุขภาพ, ฮินดี, Housework, ทำความสะอาดบ้าน Apr 20, 2018 Apr 20, 20185 ว 9 ชม. $117
Alternating codes that have been already written to produce different results in Biomix I am working on a research project. I am using the Linux system biomix. The research has been done before and the professors have given me their program and codes to set up and rerun it. I have finished the setting up part and ran their program successfully. Now it is finally my turn to rerun the program by switching up the codes and produce different results. 3 วิจัย, ชีววิทยา, การทำเหมืองข้อมูล, การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล, Coding Apr 19, 2018 Apr 19, 20184 ว 8 ชม. $562
Need a medical writer I need a medical report. Expert medical writer needed. Serious bidder always prefer. 29 การเขียนทางเทคนิค, การแพทย์, การเขียนงานวิจัย, การเขียนทางการแพทย์, ชีววิทยา Apr 19, 2018 Apr 19, 20184 ว $21
aqua Farming LOOKING TO DESIGN A FISH FARM! We 2 acres of land in canada, Quebec. The land has many trees and we are looking to create a large fish farm on about the 2 acres of the land. 1) we would need to know how to construct it 2) materials 3) prices 4) how many fish it can hold 5) how to keep the water clean and PH LEVELS good esepcially having so many fish contained in a closed water cycle. 6) filters, plumbing, pumps, disease... 7 วิศวกรรม, วิจัย, ชีววิทยา Apr 19, 2018 Apr 19, 20183 ว 18 ชม. $185
Need Biologist to Write Whitepaper Need a biologist to write a white paper, details will be provided to selected freelancer. 31 การเขียนทางเทคนิค, Article Writing, การเขียนงานวิจัย, ชีววิทยา, จุลชีววิทยา Apr 17, 2018 Apr 17, 20182 ว 9 ชม. $173
Need Biologist to Assist in Software Need Biologist to Assist in softwte. Details wil be provided to selected freelacer. Must be a bio graduate or have a strong focus on biology 33 Article Writing, ชีววิทยา, การเขียนเนื้อหา, จุลชีววิทยา, การเขียนเชิงวิชาการ Apr 17, 2018 Apr 17, 20182 ว 8 ชม. $152
modify a document as requiement modify a document as requiement 9 ชีววิทยา Apr 17, 2018 Apr 17, 20182 ว 7 ชม. $32
Project for Ahmad Z. Asalamalaykum brother how are you? I need another 2 policy briefs done can we discuss prices 4 การเขียนในนามคนอื่น, Article Writing, การแพทย์, การเขียนงานวิจัย, ชีววิทยา, Apr 17, 2018 Apr 17, 20185 ว 6 ชม. $41
Chemical Deformulation (reverse engineering) of a liquid industrial degreaser Chemical Deformulation (reverse engineering) of a liquid industrial degreaser, that cleans carbon (from burned diesel), oils, ashes and dirt from engine car parts (valves, automobile turbo veins etc.) – it decomposes the dirt, it does not harm human skin. It is very high in surfactant – it makes a lot of foam when it is shake. It is water based degreaser with pH 11.7. The project wi... 11 วิศวกรรม, เทคโนโลยีชีวภาพ, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเคมี, ชีววิทยา Apr 15, 2018 Apr 15, 201810 ชม. 25 น. $621
make medical and pharmacy notes and mcqs i need to make notes and mcqs from medical and pharmacy background .those who are from medical or pharmacy background can apply .clinical pharmacist are also [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] project starts soon 52 การแพทย์, วิศวกรรมเคมี, การเขียนงานวิจัย, การเขียนทางการแพทย์, ชีววิทยา Apr 15, 2018 Apr 15, 20185 ชม. 50 น. $26
the potential solutions for California drought the potential solutions for California Drought 5 ชีววิทยา, Writing Apr 11, 2018 Apr 11, 2018หมดเขตแล้ว $33
supplement formulation i need a supplement formulated by someone who has experience with supplements, pharmacology 19 เทคโนโลยีชีวภาพ, วิศวกรรมวัสดุ, วิศวกรรมเคมี, การเขียนงานวิจัย, ชีววิทยา Apr 11, 2018 Apr 11, 2018หมดเขตแล้ว $66
Summary to some vedio info in ecology ( Model Evaluation) Model Evaluation sensitivity , specificity and AUROC are classification of evaluation model. please go through the youtube video [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] Area under the curve [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] for regression models the follow... 9 Powerpoint, สถิติ, เทคโนโลยีชีวภาพ, ชีววิทยา Apr 10, 2018 Apr 10, 2018หมดเขตแล้ว $19
Maths biology project Send me a mssage and I will send the details 42 วิศวกรรมเคมี, การเขียนงานวิจัย, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์ Apr 7, 2018 Apr 7, 2018หมดเขตแล้ว $21
Check my calculation for heritability in an asexual population Did I get this calculation correct? (FYI, this is an example of my own.) Gen #1=Suppose an individual, A, produces 3 offspring called B, C, and D. Gen #2=Suppose B produces 2 offspring called E and F. Suppose C produces 1 offspring called G. Suppose D produces 0 offspring. Gen #3=Suppose E produces 2 offspring called H and I. Suppose F produces 0 offspring. Suppose G produces 1... 6 ชีววิทยา Apr 6, 2018 Apr 6, 2018หมดเขตแล้ว $30
Biomedical Engineerring project Biomedical engineering project. 3000 words project. Due in 1 week. 35 วิศวกรรม, การเขียนทางเทคนิค, วิศวกรรมเคมี, การเขียนงานวิจัย, ชีววิทยา Apr 3, 2018 Apr 3, 2018หมดเขตแล้ว $425
Creating a basic HTML Interface I need someone to create HTML interface as on the file listed 38 PHP, ออกแบบเว็บไซต์, ชีววิทยา, HTML5, HTML Apr 2, 2018 Apr 2, 2018หมดเขตแล้ว $25
Project for Manel J. Hi Manel J., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 6 เทคโนโลยีชีวภาพ, การแพทย์, ชีววิทยา, , พันธุวิศวกรรม, จุลชีววิทยา Mar 28, 2018 Mar 28, 2018หมดเขตแล้ว $20
Bio Engineer for supplement Product design Bio Engineer for supplement Product design and consultancy. Products are injectable and oral supplements to be produced locally or by fab Requirements - Knowledge and experience in the respected fields - Able to communicate and direct us to source and produce a final product from raw material onward 10 เทคโนโลยีชีวภาพ, ชีววิทยา, จุลชีววิทยา Mar 26, 2018 Mar 26, 2018หมดเขตแล้ว $259
3000 Word- Project Document for Public Attitudes in Bioscience and Medicine Firm The UK’s departure from the European Union presents the opportunity for a significant re-design of the country’s regulatory framework for genetically-modified food and crops. What tools are available to the government that could enable them to better understand the British publics’ attitudes to these technologies, and to take these attitudes into account in decision-making? Dis... 47 วิจัย, การเขียนรายงาน, เทคโนโลยีชีวภาพ, การเขียนงานวิจัย, ชีววิทยา Mar 24, 2018 Mar 24, 2018หมดเขตแล้ว $181
Need assistance from PhD holder for a Mathematical Biology project Need assistance from PhD holder for a Mathematical Biology project, I will share further details to a suitable candidate for the project 7 Matlab and Mathematica, เทคโนโลยีชีวภาพ, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์, จุลชีววิทยา Mar 23, 2018 Mar 23, 2018หมดเขตแล้ว $22
Results and discussion elaboration [2] I need a research, [objectives --> data collection --> data analysis --> results], all of these were done and approved. I need a freelancer to assist me elaborate results, i'e. discussion. style: Result (1) you mention the results. Introductory paragraph [short one, 3-4 lines, not more 50 words] argument (1): who agree with and why (interpretation) argument (2): who did not agr... 6 วิจัย, การเขียนทางเทคนิค, การเขียนรายงาน, การเขียนงานวิจัย, ชีววิทยา Mar 22, 2018 Mar 22, 2018หมดเขตแล้ว $2
Need a Biologist to proofread Whitepaper Need a biologist who can proofread a whitepaper. Must be a graduate in biology. 61 การเขียนงานวิจัย, ชีววิทยา, การเขียนเชิงวิชาการ Mar 17, 2018 Mar 17, 2018หมดเขตแล้ว $137
Need a Biologist to Assist Team We are looking for a biologist to assist our team with some knowledge, as we are building an application centred around biology. 30 ชีววิทยา Mar 17, 2018 Mar 17, 2018หมดเขตแล้ว $150
I need a cosmetologist/specialist to create a mosturizer formula I need a formula with specific ingredients 6 การจัดหาผลิตภัณฑ์, เทคโนโลยีชีวภาพ, ชีววิทยา, ออกแบบผลิตภัณฑ์, ปฐพีศาสตร์ Mar 16, 2018 Mar 16, 2018หมดเขตแล้ว $137
Cold Cream Formula I need the formula of a cold cream with mirror finish 5 วิจัย, การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีชีวภาพ, ชีววิทยา, จุลชีววิทยา Mar 13, 2018 Mar 13, 2018หมดเขตแล้ว $3444
Biomechanics question One question in biomechanins 22 วิศวกรรมเครื่องกล, ชีววิทยา Mar 11, 2018 Mar 11, 2018หมดเขตแล้ว $88
Geochemistry Expert Needed I need help for Geochemistry related project. 9 วิศวกรรมเคมี, การเขียนงานวิจัย, ธรณีวิทยา, ชีววิทยา, วิศวกรรมธรณีเทคนิค Mar 2, 2018 Mar 2, 2018หมดเขตแล้ว $21
Biochemistry project....... 2000 words. due in 2 days project details attached. Pay $50 bids above that will be rejected. ... 2 วิศวกรรมเคมี, ชีววิทยา Mar 1, 2018 Mar 1, 2018หมดเขตแล้ว $50
Assign chemical shifts for a 14-residue peptide (TOCSY/NOESY data provided) I have a 14-residue peptide (sequence: CGSWTWENGKHTWK). I've collected NOESY/TOCSY data on a 400MHz machine. I require 3 things: -Chemical shift assigment (for as many residues/atoms as possible) -A figure showing the NOESY/TOCSY superposed spectra. Only the spectral region relevant to chemical shift assignment is needed. An example image for the same peptide in methanol is attached. -A wr... 6 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมเคมี, ชีววิทยา Feb 24, 2018 Feb 24, 2018หมดเขตแล้ว $446
Biology studying needed I need help with understanding a biology subject 18 เทคโนโลยีชีวภาพ, การแพทย์, วิศวกรรมเคมี, การเขียนงานวิจัย, ชีววิทยา Feb 20, 2018 Feb 20, 2018หมดเขตแล้ว $33
health care Medical billing presntation Medical belling BRD and Power point 36 การแพทย์, การเขียนงานวิจัย, การเขียนทางการแพทย์, ชีววิทยา, สุขภาพ Feb 14, 2018 Feb 14, 2018หมดเขตแล้ว $356
Looking for a Medical Coding Company A medical coding project that needs to be started in the next 1 week. Companies with certified coders will be given preference 0 การแพทย์, การเขียนงานวิจัย, การเขียนทางการแพทย์, ชีววิทยา, สุขภาพ Feb 9, 2018 Feb 9, 2018หมดเขตแล้ว -
Introduction to chemistry level 2-4 Looking for someone to fix my answers for assessment resubmission that is tommorow Chemistry based question and I would required someone with chemistry education. tutor feedback sheet will be provided 17 เทคโนโลยีชีวภาพ, วิศวกรรมเคมี, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์ Feb 7, 2018 Feb 7, 2018หมดเขตแล้ว $37
Bio-Mechanics Help Needed Details will be discuss in private message box. Thanks 11 วิศวกรรม, เทคโนโลยีชีวภาพ, การแพทย์, ชีววิทยา, สุขภาพ Jan 25, 2018 Jan 25, 2018หมดเขตแล้ว $49
Can you Use engineering simulation software to model sensory in biomechanical project If you 5. Use engineering simulation software to model sensory in bio-mechanical project then bid here... I have a task.. 2000 words report and some calculations details will be share in chat don't forget to share your relevant sample Write "Yes, Yes" in your proposal.. otherwise your proposal will not be considered. Thanks 3 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การเขียนทางเทคนิค, เทคโนโลยีชีวภาพ, การแพทย์, ชีววิทยา Jan 25, 2018 Jan 25, 2018หมดเขตแล้ว $5
Need help in bio-mechanical project I need help in bio-mechanical project... Please bid only if u can complete 2000 words with calculations in 24 hrs... please mention your rate in your proposal 10 วิจัย, การเขียนทางเทคนิค, เทคโนโลยีชีวภาพ, Article Writing, ชีววิทยา Jan 24, 2018 Jan 24, 2018หมดเขตแล้ว $7
Project for Roxane D. Hi Roxane D., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 6 วิจัย, การเขียนรายงาน, การเขียนงานวิจัย, ชีววิทยา, , มนุษย์ศาสตร์ Jan 22, 2018 Jan 22, 2018หมดเขตแล้ว $52
I need a Psychology project related to MMSC, BPRS, structure interview and scoring at LOW budget I need a Psychology Report related to neurotic patient. For example we can take the patient of social anxiety, phobia anxiety, depression etc. but the patient must be neurotic not psychotic. It is related to tests of MMSC, BPRS structure interview. It also need scoring. I need at LOW budget 15 วิจัย, การเขียนรายงาน, การเขียนงานวิจัย, การเขียนทางการแพทย์, ชีววิทยา Jan 20, 2018 Jan 20, 2018หมดเขตแล้ว $6
medical genetics lab report design I need medical molecular lab result discussion and PCR result in medical and biotechnology 16 วิศวกรรม, การแพทย์, วิศวกรรมเคมี, การเขียนทางการแพทย์, ชีววิทยา Jan 19, 2018 Jan 19, 2018หมดเขตแล้ว $197
Urinary System Concept Map You are to create a concept map of the urinary system on a separate document. A list of terms will be provided that need to be incorporated into your assignment, although other words can and SHOULD be added. You will need to write in words on the connecting lines, the relationship between the two concepts that you linked together. Refer to the rubric below. 24 เทคโนโลยีชีวภาพ, การแพทย์, ชีววิทยา Jan 10, 2018 Jan 10, 2018หมดเขตแล้ว $59
Genome sequence analysis for NGS I need a molecular biologist and/or a bioinformatitian to create program with linux or others. Need a staff who has an experience of handring whole genome sequence data and NGS data, or who can at least understand those. I really need to talk directry to such a person to order my project. Someone who has a molecular biology background or experiences is essential. Extended budget could be accepted... 4 Linux, เทคโนโลยีชีวภาพ, การแพทย์, ชีววิทยา, การพัฒนาซอฟต์แวร์ Jan 4, 2018 Jan 4, 2018หมดเขตแล้ว $2645
Project for monikashpokayte Hi monikashpokayte, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 5 การเขียนงานวิจัย, ชีววิทยา, การเขียนบทความใหม่, , มนุษย์ศาสตร์, การเขียนเชิงสร้างสรรค์ Dec 30, 2017 Dec 30, 2017หมดเขตแล้ว $261
I need a Writer I'm working on two personal statements for a graduate school application in biological science. The first is a general statement that needs to be 1000-2000 words. The second does not have a specified word limit but I'd like to keep it short and concise. I've got a lot of material for both essays, but I need help organizing my thoughts into essay form. The application is due the 13th... 55 การตรวจแก้, ชีววิทยา, Writing Dec 27, 2017 Dec 27, 2017หมดเขตแล้ว $119
biologist, entomologist for a cricket farm We need someone for designing and architecture of a cricket farm. We need someone specialized in biology. someone who can create the day to day activities get the machinery needed discuss the program of taking care of crickets and much more! this will later lead to a full time position thank you! 12 วิศวกรรม, เทคโนโลยีชีวภาพ, วิศวกรรมเคมี, การเขียนงานวิจัย, ชีววิทยา Dec 16, 2017 Dec 16, 2017หมดเขตแล้ว $323
Flawless Beauty Hi I am looking for a Chemist to formulate a skin care line that target black skin issues like large pores, ugly hair ingrown bumps, acne, blackheads and discoloration. I live in small Island where many women and man are facing the same problems. My 10 year old son is now facing the very same problem. I want to start a natural skin line that tackle all these problem on African skin tones. I wil... 7 การผลิต, เทคโนโลยีชีวภาพ, วิศวกรรมเคมี, ชีววิทยา, จุลชีววิทยา Dec 16, 2017 Dec 16, 2017หมดเขตแล้ว $1123
bio presentation it is a presentation in bioinformatic and 23 เทคโนโลยีชีวภาพ, ชีววิทยา, พันธุวิศวกรรม Dec 15, 2017 Dec 15, 2017หมดเขตแล้ว $30
Showing 1 to 50 of 121 entries
« 1 2 3 »