การบันทึกบัญชี งานและการประกวด

.
ลงทะเบียนและเริ่มทำเงิน
ลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นสร้างรายได้ คุณคือ a Bookkeeper หรือ? คุณสามารถสร้างรายได้จากการทำงานเหล่านี้!

สืบค้นงานบน Freelancer

โปรเจค/การประกวด คำอธิบาย ประมูล/ผลงาน ทักษะ เริ่มต้น สิ้นสุด ราคา (USD)
Accounting manager We are looking for accountant manager who do the following tasks: -Update QuickBooks workshops -Create and maintain Filing System -Accounts Receivable: Enter Consultant time in QuickBooks -Accounts Receivable: Customer Invoicing Process -Accounts Receivable: A/R Statements & Collection Calls, -Accounts Receivable: Customer Invoicing -Process End of Billing Cycle -Prepare Payroll Spreadsheet -A... 13 การบัญชี, Intuit QuickBooks, MYOB, การบันทึกบัญชี, Xero Jun 23, 2018 วันนี้6 ว 22 ชม. $28
Part Time Data Entry - Dreams don’t work unless you do Part time data entry is needed, We seeks honest and hardworking person, No one understands and appreciates the American Dream of hard work leading to material rewards better than a non-American." A dream doesn't become reality through magic; it takes sweat, determination and hard work. Apply if interested in this job. 60 การประมวลผลข้อมูล, คีย์ข้อมูล, การบัญชี, Excel, การบันทึกบัญชี Jun 23, 2018 วันนี้6 ว 21 ชม. $1020
accounting and bookkeeper i want to hire accounting and bookkeeper, just low cost 28 การบัญชี, การเงิน, Intuit QuickBooks, บัญชีเงินเดือน, การบันทึกบัญชี Jun 23, 2018 วันนี้6 ว 18 ชม. $31
Online Accounting Support This Project is on "Online Accounting Support" towards the Accounts Field which includes the book keeping process in tally ERP 9, Bank Reconciliation, raising of invoices, Purchase, sales, journal entries, Statutory entries including ESI, PF, GST and Tds, 26 การบัญชี, Excel, การเงิน, การบันทึกบัญชี, Tally Definition Language Jun 23, 2018 วันนี้6 ว 18 ชม. $20
Personal Bookkeeping With KMyMoney Hi I am a busy born-again Christian and I do a lot of work for my church as well as run my own self-employed IT Training business. I also have a large family. I used to do my own family accounts myself but in the last 3 years I have not had time to do this. I have kept records though eg bank statements and some spreadsheets. I would like help to bring my accounts up to date for the last 3 ... 42 คีย์ข้อมูล, การบัญชี, Excel, การเงิน, การบันทึกบัญชี Jun 22, 2018 วันนี้6 ว 9 ชม. $5
Bookkeeper for cleaning and adjusting our Xero accounting Our Company is looking for a bookkeeper to clean and adjusting our Xero accounting 38 การบัญชี, การเงิน, Intuit QuickBooks, การบันทึกบัญชี, Xero Jun 22, 2018 วันนี้6 ว 5 ชม. $7
Part-Time Bookkeeper seeking a part-time bookkeeper to manage Quickbooks accounts for several small businesses. Must be proficient in Quickbooks and be able to work under the direction of a CPA. Must be detail oriented and be able to produce multiple financial documents, e.g., rent rolls, profit and loss statements, etc. Prior experience is required. Please send resume, list of references and compensation requirements... 32 การบัญชี, Intuit QuickBooks, ภาษี, การบันทึกบัญชี, Xero Jun 22, 2018 วันนี้6 ว 4 ชม. $488
Book keeping Develops system to account for financial transactions by establishing a chart of accounts; defining bookkeeping policies and procedures. Maintains subsidiary accounts by verifying, allocating, and posting transactions. Balances subsidiary accounts by reconciling entries. Maintains general ledger by transferring subsidiary account summaries. Balances general ledger by preparing a trial balance; rec... 16 การบัญชี, Excel, การวิจัยทางการเงิน, การเงิน, การบันทึกบัญชี Jun 22, 2018 วันนี้6 ว 4 ชม. $35
Reconcile invoices Reconcile invoices from 2016 by searching funds received database and emails. There are about 350 to do. Might be 30 hours of work. IT NEEDS TO BE DONE AT MY OFFICE IN CALLICOON, NY 15 คีย์ข้อมูล, การบันทึกบัญชี Jun 22, 2018 วันนี้6 ว 3 ชม. $18
Bookeeping Reconcile invoices from 2016. Review booking calendar, invoices, payments received, and emails to complete all invoices. Will work in my Callicoon office. 7 การบัญชี, Excel, การเงิน, Intuit QuickBooks, การบันทึกบัญชี Jun 22, 2018 วันนี้6 ว 2 ชม. $17
Quickbooks QDBC - PO Item Receipt explanation I need someone with Quickbooks back-end knowledge to CLEARLY explain which tables (itemreceipt, txnitemlinedetail, linkedtxndetail, etc) and values need to be populated to perform a programmatic item receipt against a PO in Quickbooks. Also the required links that need to be made in these tables (i.e. [login to view URL] -> [login to view URL] / [login to view URL] -> [login to view URL] / e... 10 การบัญชี, Intuit QuickBooks, การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล, การบันทึกบัญชี, การพัฒนาฐานข้อมูล Jun 22, 2018 Jun 22, 20185 ว 20 ชม. $180
Customer Services 1)Answers incoming customer calls regarding billing issues, product problems, service questions and general client concerns. 2)Responsible for maintaining a high level of professionalism with clients and working to establish a positive rapport with every caller. 3)Update customer information in the customer service database during and after each call. 4)Work with the management team to stay upd... 7 การขาย, Metatrader, การแพทย์, การบันทึกบัญชี Jun 22, 2018 Jun 22, 20185 ว 20 ชม. $17
Accountant and bookkeeping I have CA firms with over 6 years of experience in the field of Account and Finance. Our organization has qualified and energetic professional Charted Accountant having a positive approach. We work on bookkeeping, taxation, Tally, and draft of financial statements. I am looking for candidates who can generate a client for our Firm. I can give you 20-30% share of project fee. 18 การบัญชี, การเงิน, Intuit QuickBooks, บัญชีเงินเดือน, การบันทึกบัญชี Jun 22, 2018 Jun 22, 20185 ว 17 ชม. $528
Accounting Clerk We are looking for a bookkeeper that come to our office once a week for a few hours. Job Roles Reconciling Quickbooks Make Deposit via our check machine Invoice reminders. Must have Quickbooks experience. 15 การบัญชี, Intuit QuickBooks, MYOB, การบันทึกบัญชี, Xero Jun 21, 2018 Jun 21, 20185 ว 4 ชม. $1047
Reconcile Menu and Stock items on GAAP System Looking for an individual with in depth knowledge of back office on the POS system GAAP. The individual needs to program the system to ensure system balances with actual stock and menu items. Post is URGENT 10 PHP, การบัญชี, การเงิน, Intuit QuickBooks, การบันทึกบัญชี Jun 21, 2018 Jun 21, 20185 ว 1 ชม. $4
Bookkepper We are looking for a skilled Bookkeeper to maintain our financial records, including purchases, sales, receipts and payments. Bookkeeper job duties include working closely with our accounting team to create and analyze financial reports and ensure legal requirements compliance, process accounts payable and receivable and manage invoices and tax payments. Our ideal candidate holds a Finance degree... 48 การบัญชี, การเงิน, ภาษี, การบันทึกบัญชี, Xero Jun 21, 2018 Jun 21, 20184 ว 23 ชม. $30
Bookkeeping Accounting Entries needs to be done in QuickBooks 2016 Pro 47 การบัญชี, Excel, Intuit QuickBooks, การบันทึกบัญชี, Xero Jun 21, 2018 Jun 21, 20184 ว 22 ชม. $10
Looking for a junior accountant/book-keeper I am looking for a junior accountant/book-keeper to help me with the following tasks in the online-accounting system: Booking of the account payables into the system Booking of the employee expenses Reconciliation of the bank statements Monitoring of the assets depreciation Preparing data for VAT and corporate tax returns This all should not take more than one - two hours a week. 3 Account Management, การบัญชี, การบันทึกบัญชี, แรงงานทั่วไป Jun 21, 2018 Jun 21, 20184 ว 20 ชม. $9
Virtual Bookkeeping and Payroll for USA GAAP I am looking for a bookkeeper who is trustworthy, who can do bookkeeping on Remote/ Virtual. Strong Experience in Online Quickbooks & USA Payroll through APP Run Payroll. Experience in BRS Banks, CC transactions are automatically synced in the QBO. Experience in Classifying the expenses. and GL creation. Experience in Raising invoices based on employee time sheets on a monthly basis Experi... 40 การบัญชี, Excel, Intuit QuickBooks, บัญชีเงินเดือน, การบันทึกบัญชี Jun 20, 2018 Jun 20, 20183 ว 18 ชม. $485
Book Keeper Production Company looking for a book keeper 1 - 2 days a week. Office is in Northcote. Friendly team with a great culture. 23 การบันทึกบัญชี, Xero Jun 19, 2018 Jun 19, 20183 ว 10 ชม. $13
Call Center Clerk 1)Manage large amounts of inbound and outbound calls in a timely manner. 2)Follow communication “scripts” when handling different topics. 3)Identify customers’ needs, clarify information, research every issue and provide solutions and/or alternatives Seize opportunities to upsell products when they arise. 4)Build sustainable relationships and engage customers by taking the ext... 35 คีย์ข้อมูล, การแพทย์, การบริการลูกค้า, การบันทึกบัญชี Jun 19, 2018 Jun 19, 20183 ว 7 ชม. $20
Accountant from Philippines for Excel Project I am looking for an accountant from the Philippines who is knowledgable in excel and can create me an accounting system in excel that caters to the Philippine taxes and payroll. To discuss more, please bid and send me a message via chat. Salamat. 10 การบัญชี, Excel, การเงิน, Intuit QuickBooks, การบันทึกบัญชี Jun 19, 2018 Jun 19, 20183 ว 5 ชม. $33
Capture Accounting Data into Quickbooks We need a candidate that can capture data into the Quickbooks online program 36 คีย์ข้อมูล, การบัญชี, Excel, Intuit QuickBooks, การบันทึกบัญชี Jun 19, 2018 Jun 19, 20182 ว 21 ชม. $16
quickbooks online Looking for someone with excellent knowledge of quickbooks online. 48 Intuit QuickBooks, การบันทึกบัญชี Jun 19, 2018 Jun 19, 20182 ว 21 ชม. $18
Virtual Assistant needed Seeking a motivated and confident Bookkeeper to support our growing team. The ideal candidate will demonstrate exceptional communication skills as well as the required technical attributes, and will possess the sophisticated character traits that will allow him/her to succeed in a fast-paced small business environment. Responsibilities and Duties Prefer someone who is Bilingual Communicate and... 22 คีย์ข้อมูล, Excel, ผู้ช่วยเสมือน, Word, การบันทึกบัญชี Jun 19, 2018 Jun 19, 20182 ว 20 ชม. $1014
Looking for Accountants, Bookkeepers, Tax Agents - Ongoing Long-Term business Looking for Australian accountants, bookkeepers, tax agents to develop a long-term business relationship with. Fruitful win-win opportunity. Can add an incredibly lucrative revenue stream to your existing business via a strategic partnership. Please enquire further for details. PLEASE NOTE: ***Applicants from Australia only*** 5 การบัญชี, Excel, การเงิน, ภาษี, การบันทึกบัญชี Jun 19, 2018 Jun 19, 20182 ว 13 ชม. $1290
I would like to hire a Data Entry Clerk i'm looking for help in entering the data from invoices into my cloud based accounting system, Xero. The invoices relate to the day to day trade of a very small cafe business. This will be a regular service, we will take photos of the invoices and upload them to the cloud for entry to be completed on a weekly basis. Regards, Tony 60 คีย์ข้อมูล, การบันทึกบัญชี Jun 18, 2018 Jun 18, 20182 ว 9 ชม. $3
bookeeper part time Need a part time bookkeeper with experience with Xero. Work from home for a few hours a week. Need help using Xero and producing annual accounts to be filed with HMRC 35 การบัญชี, การเงิน, Intuit QuickBooks, การบันทึกบัญชี, Xero Jun 17, 2018 Jun 17, 20181 ว 4 ชม. $16
Bookkeeping / Quickbooks We need to hire multiple people to assist us with cleaning up our books and bringing them up to date. We have about 18 months needed performed. We are in an extreme time crunch and need to get them all done by the end of the month. Must have verifiable experience You must use freelancer time record tool for this project. 135 การบัญชี, การเงิน, Intuit QuickBooks, การบันทึกบัญชี, Xero Jun 16, 2018 Jun 16, 201810 ชม. 55 น. $11
Showing 1 to 29 of 29 entries
« 1 »