การเขียงเชิงธุรกิจ งานและการประกวด

-
ลงทะเบียนและเริ่มทำเงิน
ลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นสร้างรายได้ คุณคือ a Business Writer หรือ? คุณสามารถสร้างรายได้จากการทำงานเหล่านี้!

สืบค้นงานบน Freelancer

โปรเจค/การประกวด คำอธิบาย ประมูล/ผลงาน ทักษะ เริ่มต้น สิ้นสุด ราคา (USD)
Business report writing business report writing 1500 words 12 การเขียนรายงาน, แผนธุรกิจ, การเขียนงานวิจัย, การวิเคราะห์ธุรกิจ, การเขียงเชิงธุรกิจ Jun 21, 2018 วันนี้6 ว 23 ชม. $11
Report writing Business report writing 1500 words 11 การเขียนรายงาน, แผนธุรกิจ, การเขียนงานวิจัย, การวิเคราะห์ธุรกิจ, การเขียงเชิงธุรกิจ Jun 21, 2018 วันนี้6 ว 23 ชม. $18
Business Plan for a kids shop looking for someone who can make a business plan for a kids shop. 15 การเขียนรายงาน, แผนธุรกิจ, การเขียนงานวิจัย, การวิเคราะห์ธุรกิจ, การเขียงเชิงธุรกิจ Jun 21, 2018 วันนี้6 ว 18 ชม. $18
I am looking for a 300 word text editor We sell e-commerce sites and are looking for a 300-word text editor for the e-commerce site sales presentation site. We are looking for someone with a sense of persuasion. 29 การเขียนข้อความโฆษณา, การตรวจแก้, Article Writing, การเขียนเนื้อหา, การเขียงเชิงธุรกิจ Jun 21, 2018 วันนี้6 ว 15 ชม. $30
write a project review based on case study Please see the attached documents 18 การจัดการ, การวิเคราะห์ธุรกิจ, การเขียงเชิงธุรกิจ Jun 21, 2018 วันนี้6 ว 15 ชม. $36
business proposal I plan to have a partnership with usa school so I need to write a professional business proposal 30 การเขียนรายงาน, แผนธุรกิจ, การเขียนงานวิจัย, การวิเคราะห์ธุรกิจ, การเขียงเชิงธุรกิจ Jun 21, 2018 วันนี้6 ว 13 ชม. $14
process consulting We are a business process consultation company focusing on improving operations, sales, manufacturing aspect of SME clients. We're looking to hire services of someone who can handle clients (SMEs) belonging to different industries, follow a specific process in implementing the improvements for their organizations. We're looking at someone from Surat (specifically) who is open to travel w... 4 การบริหารจัดการโปรเจค, แผนธุรกิจ, การวิเคราะห์ธุรกิจ, การเขียงเชิงธุรกิจ Jun 21, 2018 วันนี้6 ว 11 ชม. $127
writing logistics proposal We are about to submit a logistics service proposal. We will do warehousing and transportation for our client. We have our price ready, we are looking for someone to write a good proposal. 22 การเขียงเชิงธุรกิจ Jun 21, 2018 วันนี้6 ว 4 ชม. $123
marketing plan writing 1. Develop marketing plan (Product, Price, Promotion, Distribution, Logistics) for exporting paper cups from China to the Netherlands 2. Based on branch export entry mode. 3. There is a conclusion. 4. Minimum 2500 words. 43 การตลาด, การเขียนรายงาน, การเขียนงานวิจัย, การเขียงเชิงธุรกิจ Jun 20, 2018 Jun 20, 20185 ว 22 ชม. $144
Grant Writing for a small, local non-profit US-based freelancers only please We have a small, local non-profit that specializes in minor construction and rehabilitation activities for single-family homes. We would like to procure someone who will essentially have free rein to apply for as many grants as possible to assist them in the obtaining of funding for administrative/management, heavy equipment, light equipment, materials, and almo... 12 การเขียนทางเทคนิค, การเขียนขอระดมทุน, การเขียนโครงการ/การประมูล, การเขียงเชิงธุรกิจ Jun 20, 2018 Jun 20, 20185 ว 20 ชม. $1975
Non-Profit -business plan We are in the very early stages (2 years) of building our non-profit which works to empower youth/community through leadership and community service. We hope to offer free cleaning services to underprivileged communities, the elderly, new moms, moms of multiples and the disabled. We are interested in developing a business plan that will act as a strategic road-map for us to follow as we grow. W... 34 ออกแบบโลโก้, แผนธุรกิจ, การเขียนงานวิจัย, การวิเคราะห์ธุรกิจ, การเขียงเชิงธุรกิจ Jun 20, 2018 Jun 20, 20185 ว 19 ชม. $23
Business Case - Energy Management Looking for someone to assist in developing a business case related to Energy Management. It will be used to justify the need to have an in-house expertise or partner with 3rd party vendors. This move is expected to add value for existing /potential clients and to create new business offerings by providing consultancy services in Energy Management in Singapore. 33 การบริหารจัดการโปรเจค, แผนธุรกิจ, การเขียนงานวิจัย, การวิเคราะห์ธุรกิจ, การเขียงเชิงธุรกิจ Jun 20, 2018 Jun 20, 20185 ว 9 ชม. $110
Change Management of e- services at the Ministry of Manpower - 20/06/2018 02:05 EDT Objective: The purpose of this research is to identify and examine the factors (in terms of training, communication and the perceptions of end-users), Which have an impact on change management during the implementation of eservices in the Ministry of Manpower and in order to facilitate the operationalization of the system. In order to achieve this, the research intends to: ... 24 การบริหารจัดการโปรเจค, การจัดการ, การเขียนงานวิจัย, การวิเคราะห์ธุรกิจ, การเขียงเชิงธุรกิจ Jun 20, 2018 Jun 20, 20185 ว 6 ชม. $365
A Professional Business Writer Looking for someone to rewrite biography & sales deck review. Only contact me if you are professional business writer with perfect grammar. No exception! 27 การเขียนข้อความโฆษณา, Article Writing, การเขียนงานวิจัย, การเขียนบทความใหม่, การเขียงเชิงธุรกิจ Jun 19, 2018 Jun 19, 20185 ว 2 ชม. $502
expression of interest for academic research writers. I would like to interview academic writers who have experience in research in the field of procurement and supply chains. I have multiple projects and will hire if successful in interview and have good track records and solid portfolio. 30 วิจัย, การเขียนรายงาน, การเขียนงานวิจัย, การเขียงเชิงธุรกิจ, การเขียนเชิงวิชาการ Jun 19, 2018 Jun 19, 20184 ว 17 ชม. $31
build me a proposal/whitepaper/businessplan This whitepaper type of proposal will aim to give an overview of aspects of crypto mining farm and capital raising from investors 25 แผนธุรกิจ, การวิเคราะห์ธุรกิจ, วิทยาการเข้ารหัสลับ, การเขียงเชิงธุรกิจ Jun 19, 2018 Jun 19, 20184 ว 13 ชม. $44
Payroll Services we are currently looking for talented, multi-lingual individuals to join our team, We're seeking a honest individual that welcomes challenges and work well both as individuals and as part of a [login to view URL] compliment our team of e-commerce professionals, Our account Department seeks a Reliable Payroll officer in the United States. Daily requirements in our team include communication,c... 35 การบัญชี, การจัดการ, การเงิน, การเขียนงานวิจัย, การเขียงเชิงธุรกิจ Jun 19, 2018 Jun 19, 20184 ว 10 ชม. $33
Need a draft on user stories and project specs for my website I need a draft on user stories and project specs for my upcoming website 15 แผนธุรกิจ, การวิเคราะห์ธุรกิจ, การเขียงเชิงธุรกิจ, Writing Jun 19, 2018 Jun 19, 20184 ว 9 ชม. $124
Business Developer We need a business developer person who have knowledge of bidding, discus with clients, close the deal. MBA preferred. Can able to work as virtual assistant of our company. 8 ผู้ช่วยเสมือน, แผนธุรกิจ, การเขียนงานวิจัย, การวิเคราะห์ธุรกิจ, การเขียงเชิงธุรกิจ Jun 19, 2018 Jun 19, 20184 ว 9 ชม. $517
I need user stories and project specs for my website I need a draft on user stories and project specs for my upcoming website 4 การวิเคราะห์ธุรกิจ, การเขียงเชิงธุรกิจ, Writing Jun 19, 2018 Jun 19, 20184 ว 8 ชม. $18
Business Analyst The Business Analyst will work with an in a team of economists, statisticians, actuaries, software developers, and other professionals to support the retention of national accounts with advanced analytical tools, methods, and services! The Business Analyst will support the development and operations of products and services that demonstrate the strength and economic value of the organization. Wha... 38 การวิจัยทางการเงิน, แผนธุรกิจ, การเขียนงานวิจัย, การวิเคราะห์ธุรกิจ, การเขียงเชิงธุรกิจ Jun 19, 2018 Jun 19, 20184 ว 6 ชม. $22
Professional writing of a rich product I need some help with selling something. our company will launch a new product and I want a person who can write a product sheet with good marketing and a good spirit of professional seller. 19 การขาย, eCommerce, การเขียงเชิงธุรกิจ, Marketing Strategy Jun 19, 2018 Jun 19, 20184 ว 5 ชม. $32
Life Business Plan I need someone to write a plan for me, for the rest of my life. I want someone to give me a plan, for a creative rise to wealth & prosperity, all i need is a written plan, I need to work with someone to accomplish this. 51 การเขียนรายงาน, แผนธุรกิจ, การเขียนงานวิจัย, การวิเคราะห์ธุรกิจ, การเขียงเชิงธุรกิจ Jun 18, 2018 Jun 18, 20184 ว 1 ชม. $165
Customized Marketingplan and Strategy Hello, i am looking for a professionell marketing and distribution plan for my upcoming startup. I want to show this plan to potential investors and in additional i will copy and paste it into my businessplan. As you can imagine, i need a detailed and customized marketing strategy related to my start-up and it´s target customers. It should include all necessary information and milestones. Fi... 28 การตลาด, แผนธุรกิจ, การวิเคราะห์ธุรกิจ, การเขียงเชิงธุรกิจ, Marketing Strategy Jun 18, 2018 Jun 18, 20183 ว 15 ชม. $261
Warranty and Service Guide for Automotive Product We are an Australian owned and run business providing premium modifications for the four wheel drive market. We are looking for a writer to guide us in creating a warranty and servicing book for a premium product for the four wheel driving market. We are seeking a writer with experience in writing warranties as well as clear easy to read guides on how to use and service products. 17 การเขียนข้อความโฆษณา, การเขียนทางเทคนิค, รายละเอียดสินค้า, การเขียนเนื้อหา, การเขียงเชิงธุรกิจ Jun 17, 2018 Jun 17, 20183 ว 1 ชม. $27
Business Plan and Pitch Deck Need to Write a Business Plan and Pitch Deck. All research papers and Articles are ready 58 การเขียนรายงาน, แผนธุรกิจ, การเขียนงานวิจัย, การวิเคราะห์ธุรกิจ, การเขียงเชิงธุรกิจ Jun 17, 2018 Jun 17, 20183 ว $220
Mapping physical supply chain management metrics & ratios onto software supply chains (SDLC) Hi need you help on the following: So I am leading a project that has the following aims and objectives: To Develop a software offering that collects software supply chain metrics, analyses them and compares them against best practice models and helps organisations improve their delivery and management of software products. Medium term vision is to develop an online SaaS (Software as a Service)... 7 Azure, การเขียงเชิงธุรกิจ, Programming Jun 17, 2018 Jun 17, 20182 ว 21 ชม. $236
Cover Letter Writer I need someone experienced in writing cover letters. I have experience in Management and I want to apply to schools to teach business related subjects (accounting, economics, commerce, marketing, and management and organization). The candidate needs to write a cover letter for this matter. (S)he also needs to revise my resume. 37 การบัญชี, การเขียนทางเทคนิค, การเงิน, การเขียนงานวิจัย, การเขียงเชิงธุรกิจ Jun 17, 2018 Jun 17, 20182 ว 19 ชม. $84
business plan i need help to write a business plan! the main idea is to build an site like [login to view URL] and [login to view URL] with the same. exactly like [login to view URL] so we will have fundingraise, campaing, reseller and private person. customer can design a t-shirt hoodies and top tanks. its a new idea in Sweden where i live! please study this website [login to view URL] and other websites ... 50 แผนธุรกิจ, การวิเคราะห์ธุรกิจ, การเขียงเชิงธุรกิจ Jun 17, 2018 Jun 17, 20182 ว 16 ชม. $244
business advice how to start a business with minimum cost 41 การบัญชี, แผนธุรกิจ, การเขียนงานวิจัย, การวิเคราะห์ธุรกิจ, การเขียงเชิงธุรกิจ Jun 17, 2018 Jun 17, 20182 ว 10 ชม. $42
Core Management Member We are planning to launch a new business venture in the tech space and are looking for rock star business analyst who can join our core member team. You must have a strong extensive experience in building strategic partnerships, writing business plans, write pitch decks, defining business goals and be a beacon of wisdom in times of need. 17 แผนธุรกิจ, Article Writing, การเขียนงานวิจัย, การวิเคราะห์ธุรกิจ, การเขียงเชิงธุรกิจ Jun 16, 2018 Jun 16, 20181 ว 22 ชม. $54
Showing 1 to 31 of 31 entries
« 1 »