คริสต์มาส งานและการประกวด

When you hear the word Christmas, the first thing that comes to your mind is family gathering, gift cards, Christmas tree, presents. Here in freelancers you will find a lot of professional and expert Christmas freelance who can help you with designing Christmas cards, designing Christmas banners of themes for you site, writing articles about Christmas festivals around the world. Just post your Christmas job today.If you can work under pressure, expert at working on Christmas projects, Freelancer.com supplies freelancers with thousands of projects and clients from all over the world looking for using your expertise to have their jobs done professionally and settling for nothing but the best.If you believe you can do that, then start bidding on Christmas projects and get paid with an average of $200 per project depending on the size and nature of your work.
ลงทะเบียนและเริ่มทำเงิน
ลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นสร้างรายได้ คุณคือ a Christmas Expert หรือ? คุณสามารถสร้างรายได้จากการทำงานเหล่านี้!

สืบค้นงานบน Freelancer

โปรเจค/การประกวด คำอธิบาย ประมูล/ผลงาน ทักษะ เริ่มต้น สิ้นสุด ราคา (USD)
christmas0301181 christmas0301181christmas0301181christmas0301181christmas0301181christmas0301181christmas0301181christmas0301181christmas0301181christmas0301181v 3 คริสต์มาส Feb 28, 2018 Feb 28, 2018หมดเขตแล้ว $23
Christmas 0222 Christmas 0222 Christmas 0222 Christmas 0222 Christmas 0222 0 คริสต์มาส Feb 22, 2018 Feb 22, 2018หมดเขตแล้ว -
คริสต์มาส Feb 20, 2018 Feb 20, 2018หมดเขตแล้ว
christmas0221186 christmas0221186christmas0221186christmas0221186christmas0221186christmas0221186christmas0221186christmas0221186christmas0221186christmas0221186 1 คริสต์มาส Feb 20, 2018 Feb 20, 2018หมดเขตแล้ว $25
christmas0221182 christmas0221182christmas0221182christmas0221182christmas0221182christmas0221182christmas0221182christmas0221182christmas0221182christmas0221182 1 คริสต์มาส Feb 20, 2018 Feb 20, 2018หมดเขตแล้ว $25
christmas0220181 christmas0220181christmas0220181christmas0220181christmas0220181christmas0220181christmas0220181christmas0220181christmas0220181 3 คริสต์มาส Feb 19, 2018 Feb 19, 2018หมดเขตแล้ว $25
christmas0220181 christmas0220181christmas0220181christmas0220181christmas0220181christmas0220181christmas0220181christmas0220181christmas0220181christmas0220181christmas0220181christmas0220181christmas0220181christmas0220181 1 คริสต์มาส Feb 19, 2018 Feb 19, 2018หมดเขตแล้ว $25
Build a responsive web app I would like to hire a freelancer to build a web 1 คริสต์มาส Feb 14, 2018 Feb 14, 2018หมดเขตแล้ว $237
Project for tombilskechristmas Hi Tom, I have work for you, I'll let you know in chat. 1 คริสต์มาส Feb 14, 2018 Feb 14, 2018หมดเขตแล้ว $19
Christmas 0213 Christmas 0213 Christmas 0213 Christmas 0213 Christmas 0213 Christmas 0213 4 คริสต์มาส Feb 13, 2018 Feb 13, 2018หมดเขตแล้ว $23
Help with business I need some help with my business. 3 คริสต์มาส Feb 5, 2018 Feb 5, 2018หมดเขตแล้ว $13
Sell products for me I need some help with selling something. 5 คริสต์มาส Feb 5, 2018 Feb 5, 2018หมดเขตแล้ว $17
Test Christmas 01-17 Test Christmas 01-17Test Christmas 01-17Test Christmas 01-17Test Christmas 01-17Test Christmas 01-17Test Christmas 01-17Test Christmas 01-17Test Christmas 01-17Test Christmas 01-17Test Christmas 01-17Test Christmas 01-17Test Christmas 01-17Test Christmas 01-17Test Christmas 01-17Test Christmas 01-17Test Christmas 01-17Test Christmas 01-17Test Christmas 01-17v 7 คริสต์มาส Jan 17, 2018 วันนี้หมดเขตแล้ว $24
Design an xmas poster Design an christmas poster for 2018 28 ออกแบบกราฟิก, ออกแบบแบนเนอร์, ออกแบบชิ้นงานโฆษณา, การออกแบบโปสเตอร์, คริสต์มาส Jan 16, 2018 Jan 16, 2018หมดเขตแล้ว $45
Test Christmas Project 01-15 Test Christmas Project 01-15Test Christmas Project 01-15Test Christmas Project 01-15Test Christmas Project 01-15Test Christmas Project 01-15Test Christmas Project 01-15Test Christmas Project 01-15Test Christmas Project 01-15Test Christmas Project 01-15Test Christmas Project 01-15Test Christmas Project 01-15Test Christmas Project 01-15Test Christmas Project 01-15Test Christmas Project 01-15Test Chr... 7 คริสต์มาส Jan 15, 2018 Jan 15, 2018หมดเขตแล้ว $25
Test Christmas 01-11 Test Christmas 01-11Test Christmas 01-11Test Christmas 01-11Test Christmas 01-11Test Christmas 01-11Test Christmas 01-11Test Christmas 01-11Test Christmas 01-11Test Christmas 01-11Test Christmas 01-11Test Christmas 01-11Test Christmas 01-11Test Christmas 01-11Test Christmas 01-11 4 คริสต์มาส Jan 11, 2018 Jan 11, 2018หมดเขตแล้ว $25
I would like to hire a developer I would like to hire a freelancer web developer to develop a landing page for my website. 1 คริสต์มาส Jan 8, 2018 Jan 8, 2018หมดเขตแล้ว $121
Christmas 0103 Christmas 0103 Christmas 0103 Christmas 0103 Christmas 0103 Christmas 0103 8 คริสต์มาส Jan 3, 2018 Jan 3, 2018หมดเขตแล้ว $450
I need Children's Choir You must record the part of children's choir of my work Three Carols. Don't apply of you don't have your own children's choir. 5 บริการระบบเสียง, คริสต์มาส Dec 25, 2017 Dec 25, 2017หมดเขตแล้ว $359
Test Project Resurrect Test Project ResurrectTest Project ResurrectTest Project ResurrectTest Project ResurrectTest Project ResurrectTest Project ResurrectTest Project ResurrectTest Project ResurrectTest Project ResurrectTest Project ResurrectTest Project ResurrectTest Project ResurrectTest Project ResurrectTest Project ResurrectTest Project Resurrect 7 คริสต์มาส Dec 18, 2017 Dec 18, 2017หมดเขตแล้ว $25
Project for wpstutzman Hi wpstutzman, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 5 คีย์ข้อมูล, การบริการลูกค้า, , การทำอาหารและตำราอาหาร, การระดมสมอง, คริสต์มาส Dec 12, 2017 Dec 12, 2017หมดเขตแล้ว $12
New Test Project 11-12 New Test Project 11-12New Test Project 11-12New Test Project 11-12New Test Project 11-12New Test Project 11-12New Test Project 11-12New Test Project 11-12New Test Project 11-12New Test Project 11-12New Test Project 11-12New Test Project 11-12New Test Project 11-12New Test Project 11-12New Test Project 11-12v 6 คริสต์มาส Dec 11, 2017 Dec 11, 2017หมดเขตแล้ว $26
How to use internet to make postive impact on human I need some help with selling something. 2 การโฆษณา, การตรวจแก้, การทำการตลาดด้วยอีเมล, คริสต์มาส, Social Media Management Dec 1, 2017 Dec 1, 2017หมดเขตแล้ว $3333
Christmas 1129 Christmas 1129 Christmas 1129 Christmas 1129 Christmas 1129 1 คริสต์มาส Nov 29, 2017 Nov 29, 2017หมดเขตแล้ว $51546
Online Status Test Proejct 11-28 Online Status Test Proejct 11-28Online Status Test Proejct 11-28Online Status Test Proejct 11-28Online Status Test Proejct 11-28Online Status Test Proejct 11-28Online Status Test Proejct 11-28Online Status Test Proejct 11-28Online Status Test Proejct 11-28Online Status Test Proejct 11-28Online Status Test Proejct 11-28 4 คริสต์มาส Nov 27, 2017 Nov 27, 2017หมดเขตแล้ว $26
Test Project 11-24 Test Project 11-24 Test Project 11-24 Test Project 11-24 Test Project 11-24 Test Project 11-24 Test Project 11-24 Test Project 11-24 Test Project 11-24 Test Project 11-24 Test Project 11-24 Test Project 11-24 4 คริสต์มาส Nov 24, 2017 Nov 24, 2017หมดเขตแล้ว $22
Build a mobile app Hi I need someone to help me with building a mobile app, I will provide prototype and wireframe and you can suggest ways to do it. 3 คริสต์มาส Nov 22, 2017 Nov 22, 2017หมดเขตแล้ว $36
build a prototype for my mobile app Hi i need someone to build a mobile app prototype for me. It needs to be clear and easy to implement for engineers 1 คริสต์มาส Nov 22, 2017 Nov 22, 2017หมดเขตแล้ว $19
please help me with a prototype for mobile app Hi please help me to create a mobile app prototype 2 คริสต์มาส Nov 21, 2017 Nov 21, 2017หมดเขตแล้ว $10
I need someone to do mobile app design for me Hi I need someone to elaborate my prototype design for a mobile app. I want the ux design to be clean, easy and also straightforward for engineers to work on. 4 คริสต์มาส Nov 21, 2017 Nov 21, 2017หมดเขตแล้ว $17
test test test testtesttesttest 9 คริสต์มาส Nov 18, 2017 Nov 18, 2017หมดเขตแล้ว $23
Project for Nicole L. Hi Nicole L., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 7 XXX, การนัดหมาย, เบ็ดเตล็ด, , ประวัติศาสตร์, คริสต์มาส Nov 17, 2017 Nov 17, 2017หมดเขตแล้ว $13
Hide Notif Test (No Money, Don't Bid) 3 Hide Notif Test (No Money, Don't Bid) 3Hide Notif Test (No Money, Don't Bid) 3Hide Notif Test (No Money, Don't Bid) 3Hide Notif Test (No Money, Don't Bid) 3Hide Notif Test (No Money, Don't Bid) 3 0 คริสต์มาส Nov 17, 2017 วันนี้หมดเขตแล้ว -
Hide Notif Test (No Money, Don't Bid) 2 Hide Notif Test (No Money, Don't Bid) 2Hide Notif Test (No Money, Don't Bid) 2Hide Notif Test (No Money, Don't Bid) 2Hide Notif Test (No Money, Don't Bid) 2Hide Notif Test (No Money, Don't Bid) 2Hide Notif Test (No Money, Don't Bid) 2Hide Notif Test (No Money, Don't Bid) 2 1 คริสต์มาส Nov 17, 2017 วันนี้หมดเขตแล้ว $25
Hide Notif Test (No Money, Don't Bid) 1 Hide Notif Test (No Money, Don't Bid) 1Hide Notif Test (No Money, Don't Bid) 1Hide Notif Test (No Money, Don't Bid) 1Hide Notif Test (No Money, Don't Bid) 1Hide Notif Test (No Money, Don't Bid) 1Hide Notif Test (No Money, Don't Bid) 1Hide Notif Test (No Money, Don't Bid) 1Hide Notif Test (No Money, Don't Bid) 1 2 คริสต์มาส Nov 17, 2017 วันนี้หมดเขตแล้ว $25
Yet Another Christmas Test (No Money, Don't Bid) Nov. 17 Yet Another Christmas Test (No Money, Don't Bid) Nov. 17Yet Another Christmas Test (No Money, Don't Bid) Nov. 17Yet Another Christmas Test (No Money, Don't Bid) Nov. 17Yet Another Christmas Test (No Money, Don't Bid) Nov. 17 2 คริสต์มาส Nov 16, 2017 วันนี้หมดเขตแล้ว $25
I need a marketing strategy for my mobile app Hi there, I need a marketing expert for my mobile app and help me find the approach to the right targeted customers and then push target advertisement to them. 1 คริสต์มาส Nov 6, 2017 Nov 6, 2017หมดเขตแล้ว $19
Marketing strategy for a mobile app HI all, I need a marketing expert to help me market a mobile app I am building. Basically, help us find the target user group and target our product at them. 1 คริสต์มาส Nov 6, 2017 Nov 6, 2017หมดเขตแล้ว $8
Santa impersonator Looking to hire Santa Clause impersonator for Santa’s grotto at WinterFest Crystal Palace Park. From the 8th of December until the 24th of December 2017 minimum of 6 hours a day. Must have some experience when dealing with young children and families (e.g. party host) must be CRB checked. Please email info@[url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] 0 การศึกษาและการติว, ประชาสัมพันธ์, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), คริสต์มาส, เจ้าหน้าที่อีเว้นท์ Nov 3, 2017 Nov 3, 2017หมดเขตแล้ว -
I need someone to build a mobile app prototype for me Hi there, I need someone to build an app prototype for first round user testing, the app is a social networking app so i need it to have a quite strong chatting service. please send some past prototype you've done to me. 1 คริสต์มาส Nov 2, 2017 Nov 2, 2017หมดเขตแล้ว $12
Test Christmas Project 11-02 Test Christmas Project 11-02Test Christmas Project 11-02Test Christmas Project 11-02Test Christmas Project 11-02Test Christmas Project 11-02Test Christmas Project 11-02Test Christmas Project 11-02Test Christmas Project 11-02Test Christmas Project 11-02Test Christmas Project 11-02Test Christmas Project 11-02Test Christmas Project 11-02Test Christmas Project 11-02 7 คริสต์มาส Nov 2, 2017 Nov 2, 2017หมดเขตแล้ว $22
Christmas 1030 Christmas 1030 Christmas 1030 Christmas 1030 Christmas 1030 Christmas 1030 2 คริสต์มาส Oct 30, 2017 Oct 30, 2017หมดเขตแล้ว $16
Project for Kawsar A. Hi Kawsar A., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 3 ยานยนต์, ตลาดการเงิน, , พลังงาน, คริสต์มาส, บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ Oct 22, 2017 Oct 22, 2017หมดเขตแล้ว $276
Test Christmas Project 10-20 Test Christmas Project 10-20Test Christmas Project 10-20Test Christmas Project 10-20Test Christmas Project 10-20Test Christmas Project 10-20Test Christmas Project 10-20Test Christmas Project 10-20Test Christmas Project 10-20 8 คริสต์มาส Oct 19, 2017 Oct 19, 2017หมดเขตแล้ว $23
Another Test Christmas 10-18 Another Test Christmas 10-18Another Test Christmas 10-18Another Test Christmas 10-18Another Test Christmas 10-18Another Test Christmas 10-18Another Test Christmas 10-18Another Test Christmas 10-18Another Test Christmas 10-18Another Test Christmas 10-18Another Test Christmas 10-18Another Test Christmas 10-18Another Test Christmas 10-18 3 คริสต์มาส Oct 17, 2017 Oct 17, 2017หมดเขตแล้ว $25
Test Christmas Project 10-18 Test Christmas Project 10-18Test Christmas Project 10-18Test Christmas Project 10-18Test Christmas Project 10-18Test Christmas Project 10-18Test Christmas Project 10-18Test Christmas Project 10-18Test Christmas Project 10-18Test Christmas Project 10-18 4 คริสต์มาส Oct 17, 2017 Oct 17, 2017หมดเขตแล้ว $25
Project for smccafferty1 Hi smccafferty1, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 CSS, MySQL, HTML5, HTML, , คริสต์มาส Oct 13, 2017 Oct 13, 2017หมดเขตแล้ว $32
Wedding Planner / Photographer I'm planning on proposing my gf at paris on dec 23th and im looking for someone to help me out with the planning and photography. I need this person to help me out choosing the location, and planning a secret photography coverage of the event. This will be taking place early at the morning, because we already have a tight schedule. 8 การตัดต่อรูปภาพ, การแต่งงาน, การวางแผนกิจกรรม, คริสต์มาส, บริการให้คำปรึกษาปัญหาชีวิต Oct 10, 2017 Oct 10, 2017หมดเขตแล้ว $125
Photographer needed Kuta Beach Dec 21st to Dec 27th ** ONLY FOR PEOPLE WHO LIVE IN BALI! we're looking for a photographer to come in each day between December 21st and December 27th - a few hours a day to take family/travel photos of our family who will be vacationing in Bali on Kuta Beach. QUESTIONS: 1. Are you an experienced photographer? 2. Do you live near Kuta Beach? [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] you be able to come every day ... 1 Palm, การตัดต่อรูปภาพ, การแต่งงาน, Metro, คริสต์มาส Oct 9, 2017 Oct 9, 2017หมดเขตแล้ว $250
Test New Award Modal 10-9 Test New Award Modal 10-9Test New Award Modal 10-9Test New Award Modal 10-9Test New Award Modal 10-9Test New Award Modal 10-9Test New Award Modal 10-9Test New Award Modal 10-9Test New Award Modal 10-9Test New Award Modal 10-9Test New Award Modal 10-9Test New Award Modal 10-9Test New Award Modal 10-9Test New Award Modal 10-9Test New Award Modal 10-9 2 คริสต์มาส Oct 8, 2017 Oct 8, 2017หมดเขตแล้ว $131
Showing 1 to 50 of 104 entries
« 1 2 3 »