การออกแบบวงจร งานและการประกวด

If you want an end to end outsourcing solution for all your projects relating to circuit designing, outsource the work or job at the world's best marketing resource online Freelancer.com and get the work done by the expert circuit designer freelancers. These freelancers work online from all across the world and can be helpful to you and your project. Freelance them the work to be done either on part time or full time basis and be assured of an optimum result. The job sphere may include PCB designing, PCB board circuit debugging, layout, schematic designing, MCS including the software design and the hardware design.

The freelancer circuit designer will be able to work on the PCB print circuit, half finished product design, finished product and also assemble them. Their other work expertise are high speed telecom, RF board, DSP, microcontroller control, signal board, circuit design and assembling, electronic items designing like toy, motor, electronic gifts, main board, security defend, Vidicon, USB, DVD etc. If you are a freelancer having adequate skill and experience in circuit designing, Ethernet, USB, electronics, networking, digital and such related fields, submit your bid in the Freelancer.com and get posted immediately.

ลงทะเบียนและเริ่มทำเงิน
ลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นสร้างรายได้ คุณคือ a Circuit Designer หรือ? คุณสามารถสร้างรายได้จากการทำงานเหล่านี้!

สืบค้นงานบน Freelancer

โปรเจค/การประกวด คำอธิบาย ประมูล/ผลงาน ทักษะ เริ่มต้น สิ้นสุด ราคา (USD)
Project for Sushant N. Hi Sushant N., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 3 การเขียนโปรแกรม C, คีย์ข้อมูล, การบัญชี, , การออกแบบวงจร, การบันทึกบัญชี Oct 21, 2017 วันนี้9 ว 3 ชม. $11
Electrical Power Engineering Kindly find below two parts to be solved: Problem 1 Two single-phase transformers are connected open-Y open-Δ to provide power for a three-phase Y-connected 100-kVA load with a 0.80 lagging power factor and a 50-kVA single-phase load with a 0.90 lagging power factor, as shown in Figure 1. Assume that the primary-side voltage of the bank is 7620/13,200 V and the secondary-side voltage is ... 13 อิเล็กทรอนิกส์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, การออกแบบวงจร Oct 20, 2017 Oct 20, 20175 ว 20 ชม. $32
Design electrical wiring for a portable dryer according to EU and USA legislation -- 2 We need an electrical engineer with experience in designing circuits and wiring for home appliances. In essence our circuit is very simple: we need to connect a 110 / 220v propeller (which needs a condenser to startup) with a 1000W resistance which includes a thermostat and 2 sub-circuits: one 100W and the other one 900W, that are activated with a switch. It is crucial to have demonstrable e... 9 อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมไฟฟ้า, การออกแบบวงจร, ช่างไฟฟ้า Oct 19, 2017 Oct 19, 20174 ว 20 ชม. $558
PCB Board design for PyCom FiPy We are needing a main board designed for a FiPy board from pycom to expose some headers for easy attachment as well as add a power source and connection to the board. The following connectors are needed: Connections +34vdc MDB 6 pin molex connector(Figure 1) JST connector for LiPo battery Serial connection MDB to pycom(Figure 1) Serial connector Pinout Molex MicroFit(6 pin) Dual row 14 pin... 8 อิเล็กทรอนิกส์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB, การออกแบบวงจร Oct 19, 2017 Oct 19, 20174 ว 19 ชม. $331
weighing aurdino measurement unit I am looking for small aurdino based measuring unit [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] could be very simple with just the connections between components namely,kitchen digital weighing scale and aurdino with output readings on [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] I am trying this forum first time and frequently require such [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] looking for something quick. 11 อิเล็กทรอนิกส์, ซอฟต์แวร์แบบฝังตัว, Arduino, การออกแบบวงจร Oct 19, 2017 Oct 19, 20174 ว 13 ชม. $44
Design electrical wiring for a portable dryer according to EU and USA legislation We need an electrical engineer with experience in designing circuits and wiring for home appliances. In essence our circuit is very simple: we need to connect a 110 / 220v propeller (which needs a condenser to startup) with a 1000W resistance which includes a thermostat and 2 sub-circuits: one 100W and the other one 900W, that are activated with a switch. It is crucial to have demonstrable e... 5 อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมไฟฟ้า, การออกแบบวงจร, ช่างไฟฟ้า Oct 18, 2017 Oct 18, 20173 ว 22 ชม. $195
Altium layout design Make layout design from the schematic. Required Knowledge in Altium design. 40 อิเล็กทรอนิกส์, CAD/CAM, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB, การออกแบบวงจร Oct 18, 2017 Oct 18, 20173 ว 17 ชม. $15
Two Thermistor inputs on relay board replicating exact resistance to five heat pumps A relay resistor board to turn on two heat pumps and a second set of 3 heat pumps at the same time. Currently I have five thermistors in two hot water tanks of each of the five heat pumps. 2 thermistor in one tank and 3 thermistors in a second tank Wanted Leaving one thermistor in each tank only connected to two inputs in a Relay board to replicate the exact resistance of each of the two thermi... 11 อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB, การออกแบบวงจร Oct 17, 2017 Oct 17, 20173 ว 2 ชม. $335
PCB circuit design PCB circuit design and fabrication for the project. Minimum project cost is very necessary. Batter backup upto 2-3 hours maximum in idle mode and not much 32 อิเล็กทรอนิกส์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB, การออกแบบวงจร Oct 17, 2017 Oct 17, 20172 ว 20 ชม. $106
Digitally controlled Dc to Dc converter(Buck Boost) The microcontroller controlled Dc to Dc converter 37 อิเล็กทรอนิกส์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB, การออกแบบวงจร Oct 17, 2017 Oct 17, 20172 ว 12 ชม. $379
Heat sensor - hardware project Hello. I need to create easy heat sensor. It should have 1,5V AA battery, small led green light, heat sensor and on/off switch. Please see attached scheme. I need that it works in style - when i put the "legs" of this device in fluid and it has only room temperature, then it will not lighting. But when i put the "legs" of this device in hot fluid, then it will light green. Bud... 39 วิศวกรรม, อิเล็กทรอนิกส์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, การออกแบบวงจร Oct 17, 2017 Oct 17, 20172 ว 7 ชม. $166
Design a circuit to perform PMC memory related operations Hello, Looking for someone, who can design a circuit to perform PMC memory related operation. I have a read and write circuit which can perform read and write operations on a PMC (programmable metalization cell) memory cell. Now the circuit I want to design (we will call it a controller as it controls the operation) will first read the data stored inside the cell (with help of read circuit) ... 7 อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมไฟฟ้า, การออกแบบวงจร Oct 17, 2017 Oct 17, 20172 ว 3 ชม. $535
Design a circuit to perfroem PMC memory related operations Hello, Looking for someone, who can design a circuit to perform PMC memory related operation. I have a read and write circuit which can perform read and write operations on a PMC (programmable metalization cell) memory cell. Now the circuit I want to design (we will call it a controller as it controls the operation) will first read the data stored inside the cell (with help of read circuit) ... 6 การออกแบบวงจร Oct 17, 2017 Oct 17, 20172 ว 3 ชม. $586
Controller - 16/10/2017 21:59 EDT Design a controller schematic base on attached diagram. Accepted files: DIP TRACE ASCII//PDF/P-CAD ASCII/JPG 14 อิเล็กทรอนิกส์, CAD/CAM, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB, การออกแบบวงจร Oct 16, 2017 Oct 16, 20172 ว $82
printed circuit board design printed circuit board design 26 อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB, การออกแบบวงจร Oct 16, 2017 Oct 16, 20171 ว 20 ชม. $40
NFC (Mifare) cards reader. PIC, NXP PN532. Proteus. Hello! I was given a task to make a reader for NFC tags and Mifare cards (Classic cards would be enough, I suppose). What it should be like: I have to connect NXP PN532 reader (link below) using UART interface (I think it is more preferable than I2C or SPI interface because of its simplicity) with PIC microcontroller, which should be modelated in Proteus. Connection between PN532 and PC should b... 11 การเขียนโปรแกรม C, อิเล็กทรอนิกส์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, การออกแบบวงจร Oct 16, 2017 Oct 16, 20171 ว 20 ชม. $243
pcb desing 1 i need for my project one desing pcb .The progect mot to be in gerber file ready for execute. 41 อิเล็กทรอนิกส์, CAD/CAM, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB, การออกแบบวงจร Oct 16, 2017 Oct 16, 20171 ว 7 ชม. $108
Electronic and Circuit Design I need a Layout Design with Expresspcb software 9 วิศวกรรม, อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB, การออกแบบวงจร Oct 15, 2017 Oct 15, 201721 ชม. 20 น. $25
OBD circuit PCB circuit design Hello, I want to design a pcb for obd in vehicles. Must be able to test prototypes. make gerber files and offer improvement. Very important to be dependable. 29 อิเล็กทรอนิกส์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB, การออกแบบวงจร Oct 15, 2017 Oct 15, 201716 ชม. 20 น. $243
Electrical Engineering Project-4 Need an electrical engineering expert Budget-35$ 4 วิศวกรรม, อิเล็กทรอนิกส์, Matlab and Mathematica, วิศวกรรมไฟฟ้า, การออกแบบวงจร Oct 15, 2017 Oct 15, 201711 ชม. 57 น. $28
Eagle PCB-Design involving GSM, GPS and BLE We are looking for a freelancer to support a redesign of an existing 2-layer PCB. Following skills required: - Very good skills in Cadsoft Eagle - Design for volume production - Experience in antenna design is a plus - Design needs to be prepared for CE-Certification 32 อิเล็กทรอนิกส์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB, การออกแบบวงจร Oct 14, 2017 Oct 14, 2017หมดเขตแล้ว $30
อิเล็กทรอนิกส์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB, การออกแบบวงจร Oct 14, 2017 Oct 14, 2017หมดเขตแล้ว
PCB design of smart watch as well as configuration development and firmware design i need a new PCB design and source code of implemented smart watch . i need this code to allow me to allow me to have it written as a software in future. 17 อิเล็กทรอนิกส์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, ซอฟต์แวร์แบบฝังตัว, โครงร่าง PCB, การออกแบบวงจร Oct 14, 2017 Oct 14, 2017หมดเขตแล้ว $217
Relay module and pinboard ---layout PCB (PADS) very simple board . [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] use PADS to layout. 2. Prepare BOM 9 อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB, การออกแบบวงจร Oct 14, 2017 Oct 14, 2017หมดเขตแล้ว $33
Build A Drone A Drone with 4 LEDs, 4 Brushed Motors, Gyroscope, and a camera. I uploaded a document with all of the information. 12 อิเล็กทรอนิกส์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB, การออกแบบวงจร Oct 14, 2017 Oct 14, 2017หมดเขตแล้ว $150
want to design led driver when we can adjust the voltage and current to set the power output and suite all kind of applications the power input is 120-220v for driver and the power output is 3w-60w we need two controllers or short knobs to control voltage and current individually at output. if it is not possible in single driver split up in to two drivers 3-30w and 30-60w 16 วิศวกรรม, อิเล็กทรอนิกส์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, การออกแบบวงจร Oct 14, 2017 Oct 14, 2017หมดเขตแล้ว $398
Project for Jaikumar M. Hi Jaikumar M., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 8 อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมไฟฟ้า, การออกแบบการผลิต, , การออกแบบดิจิทัล, การออกแบบวงจร Oct 12, 2017 Oct 12, 201719 ชม. 53 น. $270
555 circuit modification I have a schematic for a slow fading led circuit using a 555 timer. I would like to have the circuit modified to use a photoresistor to turn the circuit on at night and off at day. 9 อิเล็กทรอนิกส์, การออกแบบวงจร Oct 11, 2017 Oct 11, 2017หมดเขตแล้ว $83
BJT transistor circuits problems Please look at the attached file for more details. `Only need page 2 till page 6 done. Part 1 till Part 4. 5 วิศวกรรม, อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า, การออกแบบวงจร Oct 11, 2017 Oct 11, 2017หมดเขตแล้ว $36
[req] finding chip(s) for construction video PAL (cvbs) signal to VGA D-SUB signal required chip(s) and schematic for build converter and scandoubler witch can convrt VIDEO signal to VGA signal (show VIDEO on VGA monitors) 3 อิเล็กทรอนิกส์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, การออกแบบวงจร Oct 11, 2017 Oct 11, 2017หมดเขตแล้ว $18
Project for Anton P. Hi Anton P., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 10 อิเล็กทรอนิกส์, Article Writing, วิศวกรรมไฟฟ้า, , อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), การออกแบบวงจร Oct 11, 2017 Oct 11, 2017หมดเขตแล้ว $70
technicaldata electrical appliances technical details 1 อิเล็กทรอนิกส์, การผลิต, วิศวกรรมโครงสร้าง, ออกแบบผลิตภัณฑ์, การออกแบบวงจร Oct 11, 2017 Oct 11, 2017หมดเขตแล้ว $1915
need to get to be done bluetooth watch and tracker Hi, freelancers I need to make a new bluetooth device that contains watch andtracker function. It would be better if it can be compatible with gps. the size and style should be similar to the watch. the smaller, the better. Hope to discuss more after PM. thanks 8 Wireless, ไมโครคอนโทรลเลอร์, Arduino, การออกแบบวงจร, Bluetooth Low Energy (BLE) Oct 10, 2017 Oct 10, 2017หมดเขตแล้ว $545
Electrical Project Work Need Expert Help Electrical Project Help Need Help 17 วิศวกรรม, การผลิต, วิศวกรรมโครงสร้าง, ออกแบบผลิตภัณฑ์, การออกแบบวงจร Oct 10, 2017 Oct 10, 2017หมดเขตแล้ว $19
PC Board Solder Project in Irvine, CA Seeking professional and skilled solder technician to solder very small capacitor to a single connection on approx. 1800 PC Boards. Attached is an image of a PC board with the solder work completed, with the work requiring completion circled in red. Please provide a project quote to finish all PC Boards in question. All work must be done in-house at our facilities located in Irvine, CA. 3 ไมโครคอนโทรลเลอร์, PLC และ SCADA, โครงร่าง PCB, Assembly, การออกแบบวงจร Oct 9, 2017 Oct 9, 2017หมดเขตแล้ว $620
how to replace a heater core on a Chevolet 2000 silverado pickup how to replace a heater core in a Chevolet 2000 Silverado pickup 2 Palm, PLC และ SCADA, การออกแบบวงจร, การบรรทุก Oct 9, 2017 Oct 9, 2017หมดเขตแล้ว $250
Soldering Project You have to solder the button cells with leds and wires as per the specifications which will be mentioned after being hired. 12 PLC และ SCADA, โครงร่าง PCB, การประพันธ์ดนตรี, Assembly, การออกแบบวงจร Oct 9, 2017 Oct 9, 2017หมดเขตแล้ว $20
EKG PCB optimization and debugging Need help in debugging prototype device for ECG. It is based on a Texas instrument ADS11292 and is covering only two precordial leads V1 and V3. The problems we need to solve are: 1. Why ERA and ELA pads that are currently on PCB aren’t working properly? Signal is too noisy. Configuration is designed for connection with these sensor pads ([url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู]). How crucial are ... 9 การตลาดทางอินเทอร์เน็ต, รายชื่อผู้มุ่งหวัง, โครงร่าง PCB, การตรวจสอบความผิดพลาด, การออกแบบวงจร Oct 9, 2017 Oct 9, 2017หมดเขตแล้ว $661
Use Arduino UNO to clone (copy and resend) RF signals Objective: Use Arduino UNO to clone (copy, and resend) 315MHz or 433MHz RF signals Details: 1. You can choose one frequency from 315MHz or 433MHz. I have both devices. 2. The original RF signal to copy and replay: remote control command between a toy Key Fob and a 1-channel wireless relay. E.g. push botton on key fob, the LED on the relay will turn on / off. (it is a toy key fob only, not re... 4 Wireless, ไมโครคอนโทรลเลอร์, Arduino, การออกแบบวงจร, Bluetooth Low Energy (BLE) Oct 8, 2017 Oct 8, 2017หมดเขตแล้ว $106
Assemble and calibrate audio amplifier Hello i am working in audio and develop a high end audio loudspeaker to power this loudspeaker i have chosen pcb amplifier i need a skilled person to get the whole working 1/ indicate me the power supply to use ( toroïdal) 2/do all the wiring (i provide the switch) 3/assemble the pcb board, toroidal transformer .... switch... it will happen in your city i already have switch... 6 บริการระบบเสียง, ไมโครคอนโทรลเลอร์, โครงร่าง PCB, การออกแบบวงจร, FPGA Oct 8, 2017 Oct 8, 2017หมดเขตแล้ว $219
STM32 motor control project template Hey guys, I started using STM32 motor workbench and FOC SDK v4.3, and the code is a bit more complex than what I'm used to. For that reason, I need someone experienced in STM32 FOC library, to create some functions that are easier to use for a part time coder. Project description as follows The target of this project is to design a template using STM32 FOC SDK v4.3. This template shall h... 12 ไมโครคอนโทรลเลอร์, PLC และ SCADA, Arduino, การออกแบบวงจร, FPGA Oct 8, 2017 Oct 8, 2017หมดเขตแล้ว $624
I would like to hire a PCB Layout Designer I need a 4 layer PCB designer which has experience with high speed memory handling (like DDR2), and can design a board like Carambola2, LinkIt Smart 7688 etc, with the addition of some other components (PCIE modem, SIM card etc)... 24 อิเล็กทรอนิกส์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, โครงร่าง PCB, การออกแบบวงจร Oct 7, 2017 Oct 7, 2017หมดเขตแล้ว $257
วิศวกรรมเครื่องกล, AutoCAD, ออกแบบผลิตภัณฑ์, การออกแบบวงจร, CATIA Oct 7, 2017 Oct 7, 2017หมดเขตแล้ว
Buy a circuit from Cirmall Chinese website using Alipay Hi there I need someone with an Alipay account to buy a circuit design for me in the link below and send me the files. I cannot access an Alipay account. All that is required is to buy the files for 10 RMB and send them to me. Your price should include the cost of the file. Easy money... [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] 13 PHP, ไมโครคอนโทรลเลอร์, HTML, Arduino, การออกแบบวงจร Oct 7, 2017 Oct 7, 2017หมดเขตแล้ว $26
I would like to hire an Instrumentation Expert flowmetre 15 PLC และ SCADA, ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์, การประพันธ์ดนตรี, การออกแบบวงจร Oct 6, 2017 Oct 6, 2017หมดเขตแล้ว $155
Project for eepilaine Hi eepilaine, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 3 CAD/CAM, วิศวกรรมไฟฟ้า, AutoCAD, , ฟินแลนด์, การออกแบบวงจร Oct 6, 2017 Oct 6, 2017หมดเขตแล้ว $8
PCB design--wifi module Need to design Esp8266 module esp01 10 โครงร่าง PCB, การออกแบบวงจร Oct 6, 2017 Oct 6, 2017หมดเขตแล้ว $40
Need help with electrical one line diagram need some corrections for a PV solar project. 22 การผลิต, PLC และ SCADA, วิศวกรรมโครงสร้าง, การประพันธ์ดนตรี, การออกแบบวงจร Oct 5, 2017 Oct 5, 2017หมดเขตแล้ว $396
People counting prototype We need a prototype device built for us that has some kind of patentable design features. This device is a people counter, that will prefferably use a lazer to count. We would like this device to be able to attach to the frame of a door, approxomately at waist height of an average adult. We would like this counter to be able to use the Wi-fi of the current location in order to send a signal to our... 15 วิศวกรรมเครื่องกล, ซอฟต์แวร์แบบฝังตัว, การออกแบบวงจร, Wireframe, Design Oct 5, 2017 Oct 5, 2017หมดเขตแล้ว $615
build complete working prototype build complete working prototype or modify some printer/scanner it need to draw the paper automatically and scan the barcodes on it fast 6 วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB, การออกแบบการผลิต, การออกแบบวงจร Oct 5, 2017 Oct 5, 2017หมดเขตแล้ว $242
Showing 1 to 50 of 143 entries
« 1 2 3 »