คอมพิวเตอร์กราฟิก งานและการประกวด

We live in a computerized world and the need for Computer Graphics is unending. If you are a professional in this field, you can start earning money via the best freelance site online - Freelancer.com.

Computer Graphics are images or representations of data in computing. They are created using computers with the assistance of specialized hardwares and softwares. Computer Graphics have made understanding and interaction easier. These graphics are used in different industries and are the reason why we enjoy video games, movies, pictures and animations.

Computer Graphics is a specialized skill. That is why there are many people looking for professionals in this field everyday. Freelancer.com has brought many employers onboard and this increases the chances of freelancers to get great paying jobs. If Computer Graphics is your thing, then you should use your professional skills to increase your earnings by being part of the leading freelancer website. Freelancer.com gives freelancers a user-friendly interface where they can search for jobs they qualify in. You can create an account on Freelancer.com today and start bidding on Computer Graphics jobs.

ลงทะเบียนและเริ่มทำเงิน
ลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นสร้างรายได้ คุณคือ a Computer Graphics Designer หรือ? คุณสามารถสร้างรายได้จากการทำงานเหล่านี้!

สืบค้นงานบน Freelancer

โปรเจค/การประกวด คำอธิบาย ประมูล/ผลงาน ทักษะ เริ่มต้น สิ้นสุด ราคา (USD)
Design a Logo - HODL Need business logo design for a company named "HODL Ranch" ... we want a stamped cowboy type brand 50 คอมพิวเตอร์กราฟิก, ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, Photoshop, ออกแบบ Photoshop Jun 18, 2018 วันนี้6 ว 10 ชม. $100
Video making Want to make a video presentation of my software with some desciprions, shapes and voice overs. 13 ออกแบบกราฟิก, คอมพิวเตอร์กราฟิก Jun 18, 2018 Jun 18, 20185 ว 20 ชม. $63
make a stick figure to show difference in order (old way) and (with kiosk) and frame should be benefits displayed one by one. I am looking for a apx 16 images showing a (stick figure, animation, or something that catches attention) of two different ordering process <<old way>> and <<with kiosk>>. Keep these images simple and to the point. please view this link, [login to view URL] Attached is a pdf that contains flow of images for <<oldway>> and <<with kiosk>>... 0 ภาพเคลื่อนไหว 3D, ภาพเคลื่อนไหว, คอมพิวเตอร์กราฟิก, กราฟิกเคลื่อนไหว Jun 17, 2018 Jun 17, 20185 ว 10 ชม. $200
Design beautifull air inlet slots in available area Design beautifull air inlet slots in available area according to boundary conditions No.1 and No.2: Available area you see on the picture "[login to view URL]" . It is grey area between: Inner Diameter: D=20mm Outer Diameter:D=63,4mm Width:57.6mm Height:57.6mm boundary conditions: 1. The Area of where the air can come throu, should be possible big. 2. It should not be possi... 7 CAD/CAM, คอมพิวเตอร์กราฟิก, Corel Draw, Photoshop, Solidworks Jun 17, 2018 Jun 17, 20185 ว 9 ชม. $30
Graphic for studio reception desk Hello everybody, i need a graphic for reception desk of personal training and rehab studio. On the big panel of the front i need thiese three words: - Prevenzione - Rieducazione - Allenamento. I don't have an idea about graphic. I attach my logo to show you my colors and recption desk photo Dimensions: 167x71 big panel - 167x36 small panel On the small panel i was thinkin... 5 Adobe Illustrator, ออกแบบชิ้นงานโฆษณา, คอมพิวเตอร์กราฟิก, ออกแบบกราฟิก, ออกแบบ Photoshop Jun 17, 2018 Jun 17, 20188 ว 2 ชม. $11
Crytocurrency, teamviewer, setup rig I need someone to come onto my team viewer and help me set up a mining rig (470 radeon cards) to ethermine(mining pool) 2 Windows Desktop, คอมพิวเตอร์กราฟิก, บริการช่วยเหลือด้านคอมพิวเตอร์, Graphics Programming Jun 15, 2018 Jun 15, 20182 ว 19 ชม. $199
Develop a corporate identity for Excelcia Capital Our company name is Excelcia Capital We specialize in attracting and assisting individuals or existing companies to start their business in the USA. We are open to partnerships, joint ventures and consultation services. We are looking for a unique and pioneer brand identity that will reflect responsibility, strength, innovation and capability. Please design the following: 1)Logo 2)Lett... 14 คอมพิวเตอร์กราฟิก, ออกแบบกราฟิก, Web Development Jun 14, 2018 Jun 14, 20182 ว 13 ชม. $35
I need some Graphic Design I am looking for someone to create an event poster for Instagram: A beautiful girl riding a bull with event details listed; 21+, Cannabull's Birthday Party 7pm- 12, Free dabs all night, and logos. Similar style to the poster attached but with a girl riding a bull. @Cannabull logo in the middle. This poster is replacing the attached image "Old poster". we want beautiful c... 5 คอมพิวเตอร์กราฟิก, ออกแบบกราฟิก, Instagram, Visualization Jun 14, 2018 Jun 14, 20182 ว 11 ชม. $30
windows software developer i am looking for a developer to create a simple app which can run on windows and display a secondary screen displaying a famous phrase or saying. the letters will be blank, and a user will enter a vowel and 5 consonants which will reveal on the board if they exist. the host will then press a button to display the famous phrase or saying. this app needs to be user updatable, with a phrase fi... 15 คอมพิวเตอร์กราฟิก, การพัฒนาซอฟต์แวร์, Coding Jun 12, 2018 Jun 12, 20186 ชม. 35 น. $137
Edit existing business card 2 คอมพิวเตอร์กราฟิก, ออกแบบกราฟิก, การทำโค้ด Photoshop, ออกแบบ Photoshop Jun 12, 2018 Jun 12, 201823 ว 6 ชม. $10
Showing 1 to 10 of 10 entries
« 1 »