การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ งานและการประกวด

Computer security is an important topic in the world of computers. If you are good in enhancing computer security and related devices, you should use your skills to earn money by bidding on jobs posted on Freelancer.com.

Computer Security can also be called IT or Cyber security. It refers to information security applied to computers, related devices and networks. This is a wide field, covering all mechanisms and processes used in protecting computers and related devices from attacks and unauthorized accesses. Computer Security also protects computer data from loss due to unexpected circumstances or natural disasters.

There are many computer users in need of Computer Security solutions. All over the world, there is a great need for professionals in this sector. If you are an expert in matters involving computer security, then you should use your skills to increase your income. This will be easy when you are part of Freelancer.com, the leading freelance online site where many employers post jobs on a daily basis. You can start earning money today by simply creating an account on Freelancer.com and bidding on many computer security related jobs available on the site.

ลงทะเบียนและเริ่มทำเงิน
ลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นสร้างรายได้ คุณคือ a Computer Security Consultant หรือ? คุณสามารถสร้างรายได้จากการทำงานเหล่านี้!

สืบค้นงานบน Freelancer

โปรเจค/การประกวด คำอธิบาย ประมูล/ผลงาน ทักษะ เริ่มต้น สิ้นสุด ราคา (USD)
Comparison of HTTP and FTP by using opnet Networking tool. - open to bidding I have a one research paper which is not big paper,I would like to repeat this [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] paper is about comparison of two application tcp layer. 8 วิศวกรรม, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, การเขียนทางเทคนิค, Cisco, การบริหารเครือข่าย Nov 23, 2017 วันนี้6 ว 23 ชม. $274
4 Assignment questions need to be done by 12hrs -no need to be 100percent correct -simple answer or incomplete answer is ok as long as it gets a few points -need to know Diffie-hellman / 3GPP AKA in order to answer them 24 วิศวกรรม, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, การเขียนทางเทคนิค, การเขียนรายงาน, การเขียนงานวิจัย Nov 23, 2017 วันนี้6 ว 23 ชม. $21
Network Security To Answer Questions based on Network Security. Total of 3 questions. This is one of the question. The 3GPP AKA is an improvement of the GSM (i.e., 2G) AKA scheme by allowing mutual authentication between the MS and the VLR. The counter-based VLR authentication mechanism in 3GPP may encounter a desynchronisation problem. Design a new approach to improve the GSM AKA scheme for mutual authent... 5 ผู้ดูแลระบบ, วิศวกรรม, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, Cisco, การบริหารเครือข่าย Nov 23, 2017 วันนี้6 ว 22 ชม. $20
Multiple VLAN Network Here we have a multi-tenant building, 2 BT Broadband connections, 1 Mikrotik router/firewall and 2 Netgear ProSafe Switches, and 2 POE Netgear Switches, We need a VLAN for each office, 12 on 1st floor, 9 on Ground Floor, and Public VLAN in general accross both floors, We then need to separate the phone traffic down the second BT Broadband connection to ensure quality on phone calls, or separate... 10 ผู้ดูแลระบบ, Wireless, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, Cisco, การบริหารเครือข่าย Nov 23, 2017 วันนี้6 ว 18 ชม. $21
security and encryption I have a project, and one part of it is about testing the Sbox encryption code through AES algorithm(Rijndael S-box). I need to do a real testing for any Sbox algorithm with a comprehensive report about the testing and all these parts must be included in the report: 1- how the sbox works? 2- how can test the sbox? Can any algorithm be tested? 3- which tools can we use to do the testing? 4-... 12 Java, การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, วิทยาการเข้ารหัสลับ, ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต Nov 23, 2017 วันนี้6 ว 13 ชม. $418
fix a network diagram simulated a real word medium sized cyber security company I only need diagram nothing else. 11 การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, Cisco, การบริหารเครือข่าย Nov 22, 2017 วันนี้6 ว 2 ชม. $28
Design an database with a very different unorthodox structure I want to create a database that has a very new and untested structural model. I am looking for an unorthodox and innovative thinker, brave enough to challenge traditional storage methods. 8 การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล, Programming Nov 22, 2017 Nov 22, 20175 ว 23 ชม. $489
Fix Black Screen on Omegle (Router?) Whenever I go on Omegle, all the others have black screens. This only happens on my home network, whenever I'm at someone elses network (with the same computer) there are no problems. I'm looking for someone to fix this problem. Preferable someone with experience in these kinds of problems. Will work with Teamviewer. if you make it work i'll pay you. 2 PHP, การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, การบริหารเครือข่าย, ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต Nov 22, 2017 Nov 22, 20175 ว 20 ชม. $22
SOP for Penetration test of a single Linux target, offering several network services. Critique the published penetration testing methodologies <<(Completed) and derive to a benchmark you will use for designing and developing your Standard Operating Procedure (SOP), including a decision-making tree (please put this in an appendix), to describe the phases of: intelligence gathering, target profiling, vulnerability identification, target exploitation and post exploitation. An SO... 8 การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, การเขียนทางเทคนิค, การเขียนรายงาน, การเขียนงานวิจัย, ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต Nov 22, 2017 Nov 22, 20175 ว 16 ชม. $49
networking IT working use - Cisco Packet Tracer 6.2​ ​and must have ​Packet Tracer file (.pkt) T​hanks​ 18 ผู้ดูแลระบบ, Wireless, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, Cisco, การบริหารเครือข่าย Nov 22, 2017 Nov 22, 20175 ว 15 ชม. $27
computer science IT working use - Cisco Packet Tracer 6.2​ ​and must have ​Packet Tracer file (.pkt) T​hanks​ 13 ผู้ดูแลระบบ, Wireless, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, Cisco, การบริหารเครือข่าย Nov 22, 2017 Nov 22, 20175 ว 15 ชม. $307
cyber security workshop we require trained person for cyber security workshop for 2 hr for Roorkee (Uttarakhand)Locattion 6 การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต Nov 22, 2017 Nov 22, 20175 ว 13 ชม. $60
การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต Nov 22, 2017 Nov 22, 20175 ว 12 ชม.
I have a problem in my Instagram account security .. who can help I want somebody who can help in instagram security 13 การเขียนโปรแกรม C, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต, โกรว์ แฮกกิ้ง, Computer Science Nov 22, 2017 Nov 22, 20175 ว 10 ชม. $122
Automatic Dependent Surveillance-Broadcast Take the ADS-B system over an airspace and see which concepts from Chapter 13 in your book fits. Do any of the models fit this technology? For example. is Bell-LaPadula or Biba applicable here? If none of the concepts apply, then show your reasoning. Is the a fundamental property the ADS-B system doesn't assure? I need 4 pages. 2 วิจัย, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, การบริหารเครือข่าย, ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต, Computer Science Nov 21, 2017 Nov 21, 20175 ว 9 ชม. $47
social engineering research I need a social engineering research (in English) that has the following organization: - Abstract - Introduction - Previous work - Your Research - Conclusions - Bibliography Expected is a 10-page report (This is at least 10 pages of content including the Title Page, or Bibliography, Double spaced, 12pt font). Images/Screenshots are encouraged, however, they should not compose of the m... 24 วิจัย, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, การเขียนทางเทคนิค, การเขียนรายงาน, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) Nov 21, 2017 Nov 21, 20175 ว 9 ชม. $53
IT Professional Consulting I am looking to speak with an IT consultant preferably one that is residing in the US. 5 การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์, วิศวกรรม, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, Windows Server, การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล Nov 21, 2017 Nov 21, 20175 ว 5 ชม. $83
REMOTE APPLE HELP FOR SLOW COMPUTER... REMOTE APPLE HELP FOR SLOW COMPUTER.. Remote access to clean up computer 2 การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, Cloud Computing, การสนับสนุนด้านเทคนิค, การสนับสนุนเดสก์ท็อป, บริการช่วยเหลือด้านคอมพิวเตอร์ Nov 21, 2017 Nov 21, 20175 ว 5 ชม. $10
design a secure file sharing application design an application where a user have to login with a user name and password *every step in the project file must be done *use only library that include in the programming language to implement encryption , decreption *make sure that the application must be never found in the internet 11 การเขียนโปรแกรม C, การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, การเขียนโปรแกรม C#, ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต Nov 21, 2017 Nov 21, 20175 ว $191
Hardware security1 I willl prefer to use the java language for this task.I need a hypergraph. 1 Java, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ Nov 21, 2017 Nov 21, 20174 ว 19 ชม. $25
security audit for website and app Hello guys, I want the security expert, for security audit of e-commerce website and app, and suggest us what we can do?. Best Regard's Yug 15 การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์, การทดสอบ / QA, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, การทดสอบซอฟต์แวร์, ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต Nov 21, 2017 Nov 21, 20174 ว 12 ชม. $184
Authentication Mechanism for IoT Networks propose an approach to provide secure authentication mechanism for an IoT network which consists of various kinds of constrained devices. The mechanism should be light-weight, energy-aware 4 การเขียนโปรแกรม C, Wireless, วิศวกรรม, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, การบริหารเครือข่าย Nov 21, 2017 Nov 21, 20174 ว 11 ชม. $138
HardWare Security need a hypergraph I will prefer the java programming language 3 Java, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ Nov 21, 2017 Nov 21, 20174 ว 11 ชม. $28
Open Ports on Sophos XG I need someone to help me open some ports on my Sophos XG Firewall, must have experience wth Sophos XG. 7 ผู้ดูแลระบบ, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, Cisco, การบริหารเครือข่าย Nov 20, 2017 Nov 20, 20174 ว 8 ชม. $19
Security Testing, SQL Injection, Penetration or Hacking Testing Required Security Testing, SQL Injection, Penetration or Hacking Testing Required on a website... details will be shared in private... only and only experienced freelancers required... 33 การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์, การทดสอบ / QA, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, การทดสอบเว็บไซต์, ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต Nov 20, 2017 Nov 20, 20173 ว 21 ชม. $198
Assignment NetworkManagement PART A  You are required to produce a documentation which related to FCAPS Model.  Extract the information from the given packet tracer file.  What should be included: 1. Explain information for each component of FCAPS Model. 2. Explain on how and where to extract the from. 3. Use screenshot to support your answer.  Filename: [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] PART B  You are requir... 11 การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, การเขียนทางเทคนิค, Cisco, การเขียนงานวิจัย, การบริหารเครือข่าย Nov 20, 2017 Nov 20, 20173 ว 19 ชม. $39
Networking Expert _ IT Technical Writing Someone who is expert in IT and can write a technical paper about networking thanks 33 การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, การเขียนทางเทคนิค, Cisco, การเขียนงานวิจัย, การบริหารเครือข่าย Nov 20, 2017 Nov 20, 20173 ว 15 ชม. $9
Set up remote viewing for NVR feed NVR system needs little finetuning. It's working fine and recording, but I'm unble to view the feed on my mobile when I leave the premises. your access to the system will be done through team viewer. 4 การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ Nov 20, 2017 Nov 20, 20173 ว 14 ชม. $20
Vulnerability analysis Hello All, I’m currently looking for a cyber security consultant or similar to offer the technical knowledge on a conference call to potential clients. Clients can range from big energy companies to medium sized logistics companies. I can do the selling part but I need someone who can guide the client through the technical process of what we do and understand the purpose of a cyber security ... 22 PHP, การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, การบริหารเครือข่าย, ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต Nov 20, 2017 Nov 20, 20173 ว 14 ชม. $177
Serv-u SSL config Is there some one that can help me for free to config an ssl on Serv-u? thank u in advance 18 PHP, ผู้ดูแลระบบ, Linux, การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ Nov 19, 2017 Nov 19, 20173 ว 3 ชม. $24
Growth Hacking -- 2 - 19/11/2017 10:31 EST Looking for a Growth Hacker in and around Gurgaon, 5 PHP, การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, การเขียนงานวิจัย, ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต Nov 19, 2017 Nov 19, 20172 ว 20 ชม. $27
FREE LANCE PROJECTS IT IS A SELF EMPLOYED INITIATIVE FOR THE YOUTH, ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION INCLUDING THE INITIATIVE FOR CHANGE THROUGH PROBLEM, SOLUTION AND ACTION AND FREE LANCE INNOVATING IN TECHNOLOGY, GRAPHIC WEB DESIGNING, DATABASE, WEBSITES AND WE PAGES AND ENCOURAGEMENT MOTIVATION PUBLIC SPEAKING PROGRAMS SUCH AS MUN. 3 การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, จิตวิทยา, อินโฟกราฟิกส์, Economics, Geographical Information System (GIS) Nov 19, 2017 Nov 19, 20172 ว 15 ชม. $3648
Web security consultant Hi. My name is Mahesh Kumar and I'm self-employed project manager. I'm looking for someone or a small firm that can consult me or find for me the right people in the domain of web security. the main domains are: concurrency, pen testing and more. The work is project based (India), there might be traveling needed in India (in the beginning) but later on to Asian countries. the main work... 25 PHP, การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, การทดสอบซอฟต์แวร์, ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต Nov 19, 2017 Nov 19, 20172 ว 14 ชม. $433
project report, encrypting file system project report, encrypting file system 9 การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, การเขียนรายงาน, Programming, Computer Science Nov 19, 2017 Nov 19, 20172 ว 11 ชม. $35
Need Senior Linux Systems Admin Help The Fourth Estate Public Benefit Corporation is looking for help with the ongoing administration of a variety of systems, applications, and processes and ensuring that all errors, bugs, issues are identified and resolved quickly. You should be a master of administration and hardening of the Linux operating systems we use: Ubuntu, CentOS, openSUSE, Debian. And capable of expertly managing... 39 ผู้ดูแลระบบ, Linux, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ Nov 18, 2017 Nov 18, 20171 ว 14 ชม. $52
Vulnerability Assessment Threat Assessment VAPT WE need an expert to carry out VAPT test for our Server protected by FORTINET firewall. 15 การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, Cisco, การบริหารเครือข่าย, ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต Nov 18, 2017 Nov 18, 20171 ว 11 ชม. $110
crypto protocols Smart toys or connected toys are the toys that need to connect to the Internet as part of the toys’ functionality. Smart toys can have one or more of the following: Mic, speaker, Cameras, GPS, Motion detection sensor, etc. They can you these devices to collect personal information from children including child name, photos, voice recordings, location, etc. Collecting children personal inf... 3 การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, โกรว์ แฮกกิ้ง, Coding Nov 18, 2017 Nov 18, 20171 ว 10 ชม. $106
Computer Security Project Work -- 2 Hello Guys, I have Some Project work , where some PPT and Work Documentation need to be make for some Computer Security Task, its a very simple Project, I need 20 Pages PPT and 15 Pages Word Document file on One particular Topic for Computer Security, Need this work done before 30th Nov for some office presentation 4 การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ Nov 17, 2017 Nov 17, 20171 ว 9 ชม. $81
IT Tutor / Teacher I am seeking a contractor with a working knowledge of IT and Computers to act as a tutor. The project outcomes will centre around basic tutorials on maximising operating systems, basic security requirements, recommendations on operational changes to the current IT (software & hardware) structure and ethical hacking and hacking prevention. 10 การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต Nov 17, 2017 Nov 17, 20171 ว 8 ชม. $909
Project for Anish M. Hi Anish M., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 ผู้ดูแลระบบ, Linux, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, Windows Server, , การบริหารฐานข้อมูล Nov 17, 2017 Nov 17, 20174 ว 5 ชม. $12
Writers needed for various projects -- 2 - 13/10/2017 17:30 EDT -- 2 - 25/10/2017 12:47 EDT -- 3 I need people for various writing projects.. You must know how to solve the given problems and can write in your own words to avoid plagiarism... with deep and proper research. Please show me your sample I need someone to start work right now... People from IT, management, marketing and finance field will be preferred. I may hire more than one freelancer Myy rate is 6SGD perr 1000 words I w... 16 การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, Article Writing, การเขียนบทความใหม่, การเขียนเนื้อหา, Computer Science Nov 16, 2017 Nov 16, 20179 ชม. 54 น. $4
computer testing 1.      Have network experience, have to understand how to configure IP address, wifi, install certification. 2.      Familiar with the basic operation on windows or Mac OS and iPhone. 3.      Understanding SSL and certification is plus. 4.      If have Wireshark or web debugging tools experiences, ... 30 การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์, การทดสอบ / QA, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, การทดสอบซอฟต์แวร์ Nov 16, 2017 Nov 16, 20178 ชม. 28 น. $600
cryptographer I NEED A CRYPTOGRAPHER TO ANALYZE MY FINDINGS FOR MY REPORT 4 การแปลภาษา, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, อัลกอริทึม, วิทยาการเข้ารหัสลับ Nov 16, 2017 Nov 16, 20175 ชม. 39 น. $6
IT network and security I need you to write a report for IT network and security enhancment report 43 การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, การเขียนรายงาน, การบริหารเครือข่าย, ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต Nov 16, 2017 Nov 16, 20171 ชม. 23 น. $112
Looking for ethical hacker We will discuss over chat about the requirement. But i must say its a very simple task 21 การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, การเขียนรายงาน, การเขียนงานวิจัย, ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต Nov 16, 2017 Nov 16, 2017หมดเขตแล้ว $75
vpn expert bid need vpn expert for quick job............................ 9 ผู้ดูแลระบบ, Linux, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, DNS, การบริหารเครือข่าย Nov 16, 2017 Nov 16, 2017หมดเขตแล้ว $26
Digital forensics - lab I want to create a benchmark " checklist " on what to do when I receive a digital evidence ( computer/network / mobile ) Based on experience and research, with why of doing it 20 การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, การเขียนทางเทคนิค, การเขียนงานวิจัย, การจัดการความเสี่ยง, การบริหารเครือข่าย Nov 16, 2017 Nov 16, 2017หมดเขตแล้ว $141
Onion-Routing Project The project is to implement 2 peers (Alice and Bob) and a set of intermediary relays (R1, R2, R3, etc...) and implement a more easy approach of ToR-like protocol between them. The messages flowing from Alice to Bob will make use of these relays in a random way and will cipher the communication in order to provide content protection and anonymity. The programming language should be python (version3... 8 Python, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ Nov 16, 2017 Nov 16, 2017หมดเขตแล้ว $133
computer science, computer network i have just two questions in computer network deadline after 1 day see the file below 13 ผู้ดูแลระบบ, วิศวกรรม, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, Cisco, การบริหารเครือข่าย Nov 16, 2017 Nov 16, 2017หมดเขตแล้ว $29
BEST PROJECT GREAT PROJECT AND RIGHT TYPING 7 การเขียนโปรแกรม C, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, Computer Science Nov 15, 2017 Nov 15, 2017หมดเขตแล้ว $384
Showing 1 to 50 of 408 entries
« 1 2 3 4 5 »