การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ งานและการประกวด

Computer security is an important topic in the world of computers. If you are good in enhancing computer security and related devices, you should use your skills to earn money by bidding on jobs posted on Freelancer.com.

Computer Security can also be called IT or Cyber security. It refers to information security applied to computers, related devices and networks. This is a wide field, covering all mechanisms and processes used in protecting computers and related devices from attacks and unauthorized accesses. Computer Security also protects computer data from loss due to unexpected circumstances or natural disasters.

There are many computer users in need of Computer Security solutions. All over the world, there is a great need for professionals in this sector. If you are an expert in matters involving computer security, then you should use your skills to increase your income. This will be easy when you are part of Freelancer.com, the leading freelance online site where many employers post jobs on a daily basis. You can start earning money today by simply creating an account on Freelancer.com and bidding on many computer security related jobs available on the site.

ลงทะเบียนและเริ่มทำเงิน
ลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นสร้างรายได้ คุณคือ a Computer Security Consultant หรือ? คุณสามารถสร้างรายได้จากการทำงานเหล่านี้!

สืบค้นงานบน Freelancer

โปรเจค/การประกวด คำอธิบาย ประมูล/ผลงาน ทักษะ เริ่มต้น สิ้นสุด ราคา (USD)
how to find artifacts on box.com and dropbox.com lab report - open to bidding i need a lab report on how to find cloud arifacts and artifacts including last run time, last sync time, username, password, files uploaded, changes in registry etc. It needs to be a professional looking lab sheet that other students can follow and find the same results. Encase will need to be used along with FTK imager and registry viewer. I need someone that knows what they are doing to make thi... 0 Linux, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, การแก้ไขปัญหา, การเขียนทางเทคนิค, ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต Mar 17, 2018 วันนี้6 ว 23 ชม. -
Network Penetration Tester I am looking for a cyber security specialist that is experienced with network penetration testing. 4 การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, Cisco, การบริหารเครือข่าย, ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต Mar 16, 2018 วันนี้6 ว 22 ชม. $21
Creating a simple patch management policy Create a simple policy “patch management policy” that will be used to help prevent out of date software on a Windows workstation. Be sure to include both updates and 3rd party software in the policy. Please find the attachment file for more instructions. Need it within the next 72 hours. 10 การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, การเขียนทางเทคนิค Mar 16, 2018 วันนี้6 ว 11 ชม. $28
i need support on ethical hacking i just need support i just need support i just need support 7 การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, การเขียนงานวิจัย, การบริหารเครือข่าย, ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต Mar 16, 2018 วันนี้6 ว 9 ชม. $20
ISP Radius Network Management Software Im looking For ISP Radius Managment Software 3 ผู้ดูแลระบบ, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, Cisco, การบริหารเครือข่าย, ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต Mar 16, 2018 วันนี้6 ว 3 ชม. $456
CCNA Expert Required I need CCNA expert for my networking project. 16 ผู้ดูแลระบบ, วิศวกรรม, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, Cisco, การบริหารเครือข่าย Mar 16, 2018 วันนี้6 ว 1 ชม. $28
network topology and addressing addressing, topology description and implementation 31 Java, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, Cisco, การเขียนงานวิจัย, การบริหารเครือข่าย Mar 15, 2018 Mar 15, 20185 ว 11 ชม. $96
how to find artifacts from box.com and dropbox.com i need a lab report on how to find cloud arifacts and artifacts including last run time, last sync time, username, password, files uploaded, changes in registry etc. It needs to be a professional looking lab sheet that other students can follow and find the same results. Encase will need to be used along with FTK imager and registry viewer. I need someone that knows what they are doing to make thi... 13 การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, การเขียนในนามคนอื่น, Article Writing, บริการช่วยเหลือด้านคอมพิวเตอร์, Computer Science Mar 15, 2018 Mar 15, 20185 ว 10 ชม. $123
Rephrase “computer science aricle” 4200 words and restructure them to avoid plgiarism -Rephrase “computer science article” 4200 words and restructure them to avoid plgiarism. -should be written in academic way. -should be dlivered in next two days -i will pay 300$ for this project, maybe there is some extra tip if the project quality better than I expect. 60 การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, การเขียนงานวิจัย, การเขียนเชิงวิชาการ Mar 15, 2018 Mar 15, 20185 ว 9 ชม. $309
Routing protocol for low power and lossy network Routing protocol for low power and lossy network Routing protocol for low power and lossy network Routing protocol for low power and lossy network 10 Wireless, วิศวกรรม, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, Cisco, การบริหารเครือข่าย Mar 15, 2018 Mar 15, 20185 ว 8 ชม. $121
project 4100 netw Consists of the topology diagram and the IP addressing. This needs a high professional skills .Person should be very interested in doing my project 9 ผู้ดูแลระบบ, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, Cisco, การบริหารเครือข่าย, Computer Science Mar 15, 2018 Mar 15, 20185 ว 8 ชม. $122
To convert pdf specific files Dear Team There is a project which i cant download and convert it to pdf. I need someone who can do it instead of me 7 การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ Mar 15, 2018 Mar 15, 20185 ว 8 ชม. $66
Windows 10 Expert to solve various PC issues. Hi I am looking for a freelancer that I can draw upon once in a while when I have problems with my PC or network. Right now I have the problem that my Windows does not recognize my DVD and BluRay drives. There is a Code 19 error. The first assignment would be to fix this problem over teamviewer. IMPORTANT: The OS is in German, but if you know what you are doing, I am sure that you can find yo... 44 Windows Desktop, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, การสนับสนุนด้านเทคนิค, การสนับสนุนเดสก์ท็อป, บริการช่วยเหลือด้านคอมพิวเตอร์ Mar 15, 2018 Mar 15, 20185 ว 5 ชม. $11
PhD proposal I need you to write a PhD proposal in security of internet of things sap 40 การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต, Computer Science, การเขียนเชิงวิชาการ Mar 15, 2018 Mar 15, 20185 ว 4 ชม. $112
Need support for security engineer Need support for security engineer Mainly on Data center -Cisco routing switching Nexus Asa - next gen firewalls, stg, firepower Paloalto F5 load balancing 13 ผู้ดูแลระบบ, การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, Cisco, การบริหารเครือข่าย Mar 15, 2018 Mar 15, 20185 ว 2 ชม. $393
cleanup disk space on computer I have big problems with my disk space on my computer keeps maxing at 100% and causing everything run slow. I have followed hours of online suggestions and still not fixed this. I need someone whom can remote access using team viewer and then fix my disk space issue 30 การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, การสนับสนุนด้านเทคนิค Mar 15, 2018 Mar 15, 20185 ว 2 ชม. $20
Proxy Setup Hi i needf help in creating a proxy for my 4g router so that i can access this application via the proxy. I have attached the picture below. 12 การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, Cisco, การบริหารเครือข่าย Mar 15, 2018 Mar 15, 20185 ว 1 ชม. $163
Number Predictions I need you to develop a lottery prediction software with very useful advantage filters. I would like this software to be developed for Windows using C or C++. Project Requirements -Web Scraping -Fast Communication -Mathematics -Number Patterns -Creating Ideas -Designing The Interface -Statistic Analyzer -Data Intry (Detailed Features) Pick numbers and generate number combinations Support man... 26 การเขียนโปรแกรม C, Windows Desktop, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, คณิตศาสตร์ Mar 15, 2018 Mar 15, 20185 ว 1 ชม. $1093
online support wireless network looking for technician to remotely solve technical issues . keywords mikrotech- Antennas - winbox- hotspots -traffic - IPs -DNS - firewalls -user manager Please if you dont know any of the mentioned terms ... do not apply 11 ผู้ดูแลระบบ, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, Cisco, DNS, การบริหารเครือข่าย Mar 14, 2018 Mar 14, 20184 ว 22 ชม. $10
Proxy interview call for Cyber Security/Information security HI, I am looking for cyber security/Network security people who can take proxy calls 8 การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, Cisco, การบริหารเครือข่าย, ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต Mar 14, 2018 Mar 14, 20184 ว 20 ชม. $22
Therapsist and Security Cloud System I need a cloud system for therapists (admin and therapist interfaces). It needs to have a security system. There are more information in the attached file. Thanks and regards, MkSato 9 การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์, WordPress, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, Cloud Computing, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ Mar 14, 2018 Mar 14, 20184 ว 18 ชม. $606
Consultation With Web Security Expert I need a 30min consultation with Web Security expert in regards to tracking, cookies and data manipulation. 10 PHP, การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, Big Data, ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต Mar 14, 2018 Mar 14, 20184 ว 18 ชม. $21
Computer Network and security using Python Project’s Terms and Conditions 1. Having a "related degree" and "similar/related experience" are necessary. Moreover, writing few sentences regarding to your approach based on the requested task is also important and vital to make you a right candidate. So, underbidding would matter only and only when you’ve got all aforementioned qualifications (related degree +... 12 Python, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ Mar 14, 2018 Mar 14, 20184 ว 18 ชม. $133
Communication Networks - WireShark To do 2 tasks in wireshark, screenshot everything and describe in a short report. Question1: You have been supplied with the following network capture: Question2: You have been given a network capture file of an exchange between two suspected employees. 15 การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, การเขียนทางเทคนิค, Cisco, การเขียนงานวิจัย, การบริหารเครือข่าย Mar 14, 2018 Mar 14, 20184 ว 16 ชม. $43
Network Forensics - WIRESHARK Work has to be done with wireshark. You have been given a network capture file and you have to: 1) Look at the Protocol Hierarchy Statistics (Statistics >Protocol Hierarchy). 2) Find out what the actual HTTP requests were. You will need to save all of the HTTP objects from the pcap file. 3) Look at the uncompressed body of the first GET request’s response (Packet No 15) you will see th... 5 การเขียนโปรแกรม C, Wireless, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, การเขียนทางเทคนิค, การบริหารเครือข่าย Mar 14, 2018 Mar 14, 20184 ว 15 ชม. $208
ผู้ดูแลระบบ, Linux, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, Cisco, การบริหารเครือข่าย Mar 14, 2018 Mar 14, 20184 ว 12 ชม.
Explain the vulnerability and do a VB programing Vulnerability research project 4 การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต Mar 14, 2018 Mar 14, 20184 ว 8 ชม. $20
Omnet++ with Iot i want to simulate Mirai attack with Omnet++ and INET framework then we need to create simple IoT nodes and get traffic when we apply this attack on this nodes 4 Java, Wireless, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, การเขียนโปรแกรม C++, การบริหารเครือข่าย Mar 14, 2018 Mar 14, 20184 ว 4 ชม. $382
Telecommunications Network security Assignment Telecommunications Case Assignment The Acme Corporation is a new startup that wishes to sale their new phone to the public called Acmephone, a more secure version of the phone to business organizations, called the Acmephone B+, and highly secure version of the phone, called the Acmephone G+, to the government. Due to the fear of corporate espionage and government security requirements, there... 32 การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, การเขียนทางเทคนิค, Cisco, การเขียนงานวิจัย, การบริหารเครือข่าย Mar 14, 2018 Mar 14, 20184 ว 2 ชม. $138
Decryption of Some Files I need somebody to Recover files on my computer, after being affected by Sigma Ransomware, also to check computer for other affected files. 8 การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การทดสอบซอฟต์แวร์, Programming Mar 13, 2018 Mar 13, 20183 ว 22 ชม. $172
Desktop Support Junior Level - Repost - open to bidding Job Summary:- New desktop/Laptop deplyment (OS image build/re-build) Technical manual guide will be provide by end client Need to have basic Laptop/Desktop installation/troubleshooting EUC Product will be HP/Dell/Thin/Fujitsu laptops User laptop/Desktop need to join (domain) Basic printer setup Basic file copy and backup 20 Windows Desktop, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, Cisco, การสนับสนุนด้านเทคนิค, การทำวิดีโอ Mar 12, 2018 Mar 12, 20182 ว 22 ชม. $112
networking Identifying the Problem Introduction: You will complete a research project that will involve the writing of two security policy, procedure and practices. Your job is to create and document two technical operations across two different areas of technology. For instance, you may choose from network, operating system, software development, application, data storage or information security. Once y... 11 วิจัย, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, การเขียนทางเทคนิค, การเขียนงานวิจัย, การบริหารเครือข่าย Mar 12, 2018 Mar 12, 20182 ว 21 ชม. $25
Scan on metadata, traffic etc.. ethical hacker We have a encrypted voip and chat solution. My question is if you can trace calls, chats, metadata etc.. 6 Linux, การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, การบริหารเครือข่าย, ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต Mar 12, 2018 Mar 12, 20182 ว 13 ชม. $176
IT Infrastructure Development and Maintenance We are looking for a part time occasional help from an experienced IT professional. The work would involve building and maintaining Linux servers and developing and maintaining network security infrastructure. 40 ผู้ดูแลระบบ, Linux, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, การบริหารเครือข่าย, ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต Mar 12, 2018 Mar 12, 20182 ว 9 ชม. $32
fingerprint project I have a fingerprint code written by C++ in Linux, which I need to edit some function on it. Could you please help me? 44 การเขียนโปรแกรม C, Linux, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การเขียนโปรแกรม C++ Mar 12, 2018 Mar 12, 20182 ว 6 ชม. $2242
Ethical Hacker We are a tech startup We are looking for an ethical hacker to implement and maintain our security systems. with as you will be working alongside two highly intelligent people who are real perfectionist. They are located in different cities, one in Ukraine and one in Hong Kong so difficulties here would be the time zones - UTC+2 and UTC+8 . You will be responsible for preventing unauthorized acces... 18 การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, การเขียนงานวิจัย, วิทยาการเข้ารหัสลับ, ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต Mar 11, 2018 Mar 11, 20181 ว 20 ชม. $225
network modelling optimisation network selection through network model and optimization 16 Wireless, วิศวกรรม, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, Cisco, การบริหารเครือข่าย Mar 11, 2018 Mar 11, 20181 ว 19 ชม. $8
laptop encryption I would like someone with great expertise in laptop encryption... 4 การเขียนโปรแกรม C, การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, การบริหารเครือข่าย, ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต Mar 11, 2018 Mar 11, 20181 ว 16 ชม. $2041
Lab Help Urgently Looking for IT Graduate. Computer infrastructure. If you are able to do this online in Lab. 1. Click on Motherboard. 2. Problem: The 4-pin Power Supply Connector is not connected to the Motherboard. Solution: Plug in the 4-pin Power Supply Connector into the Motherboard. 3. Add the Memory Tester to the Work Bench, Test each memory module. All the memory modules are working. Replace the Me... 6 วิศวกรรม, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, การบริหารเครือข่าย Mar 11, 2018 Mar 11, 20181 ว 13 ชม. $25
Server security 3P technology Risk Management leads risk management activities around third parties for the Australian government. Members of this team work across a number of stakeholders who work with third parties to ensure appropriate processes, procedures and controls are adequately designed, implemented or remediated to meet RSA Key control requirements and mitigate any risks that are associated to with th... 21 Linux, การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, การบริหารฐานข้อมูล, ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต Mar 11, 2018 Mar 11, 20181 ว 9 ชม. $1309
Ethical Hacking service Hi i need somebody to learn me for ethical hacking professioan ones 17 Linux, การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, การเขียนงานวิจัย, ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต Mar 10, 2018 Mar 10, 201818 ชม. 10 น. $193
Expert in dark web search I am looking for an expert in dark web search to find information about different topics, more information will be given privately. 6 การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ Mar 10, 2018 Mar 10, 20185 ชม. 27 น. $174
Confgure pfSense security hardware device I recently purchased a small form factor network appliance built for use as a firewall router and is compatible with a variety of open source firewall projects including pfSense, OpenBSD, VyOS, Security Onion, Linux, and Windows. The device is made by Protectli and is called the Vault. (See details [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] ) I have installed pfSense on the device. That is all that I ha... 22 Linux, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, การบริหารเครือข่าย Mar 9, 2018 Mar 9, 2018หมดเขตแล้ว $212
Ethical Hacking Learning the ethical hacking using Manual and Automated approach. tools to learn: Burp, Nikto, Ibm App Scan 9 การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, การเขียนงานวิจัย, วิทยาการเข้ารหัสลับ, ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต Mar 9, 2018 Mar 9, 2018หมดเขตแล้ว $39
Campus Multiple VLAN by groups - WiFi and wired connections We have a project on a campus where we need WiFi and wired connectivity. There are visitors to de campus to which we must provide internet and network connection. The point is that once we provide them authentification (preferably only password) the visitor becomes 'linked' to a LAN from his group, so he can get a connection to the public internet but also to all the devices belong... 26 ผู้ดูแลระบบ, Linux, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, Cisco, การบริหารเครือข่าย Mar 9, 2018 Mar 9, 2018หมดเขตแล้ว $631
Project for R B Hironi D K U. hello how r u ..i need to talk with u 1 การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, การเขียนทางเทคนิค, การเขียนรายงาน, , การบริหารเครือข่าย Mar 9, 2018 Mar 9, 20182 ว 2 ชม. $31
Fix Ransomware attack (Removed by Freelancer.com admin) Everyone else, as stated above we were hit on a PC by Sigma. We've removed the virus but looking for some help on reversing the ransomware document file encryption. 10 PHP, การเขียนโปรแกรม C, การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต Mar 8, 2018 Mar 8, 2018หมดเขตแล้ว $195
WiFi Network We currently looking for skilled individuals who have experience in designing and building networks. Please do get in-touch as we require many people who are skilled in this field. 34 Wireless, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, Cisco, วิศวกรรมโทรคมนาคม, การบริหารเครือข่าย Mar 8, 2018 Mar 8, 2018หมดเขตแล้ว $34
Information security project Security assessment and mitigation, Security enhancement and implementation, pent tester, web security and security architecture, network security, endpoint security, mobile security, cloud security and data protection and privacy. 12 ผู้ดูแลระบบ, การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, การบริหารเครือข่าย, ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต Mar 8, 2018 Mar 8, 2018หมดเขตแล้ว $5988
Need support for Emp tool related to cyberark security Need support for Emp tool related to cyberark security 3 การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต Mar 7, 2018 Mar 7, 2018หมดเขตแล้ว $412
Showing 1 to 50 of 645 entries
« 1 2 3 4 5 »