อัตลักษณ์องค์กร งานและการประกวด

In marketing, corporate identity refers to the personality of a corporation or business designed to achieve its business objectives. It involves the use of branding techniques. Corporate identity involves developing suitable title or slogan, logo and logo type and other supporting stuff like corporate stationery. There are freelancers who can do corporate identity design and development work for your business. To hire such freelancers, simply post your job here today!
ลงทะเบียนและเริ่มทำเงิน
ลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นสร้างรายได้ คุณคือ a Corporate Identity Consultant หรือ? คุณสามารถสร้างรายได้จากการทำงานเหล่านี้!

สืบค้นงานบน Freelancer

โปรเจค/การประกวด คำอธิบาย ประมูล/ผลงาน ทักษะ เริ่มต้น สิ้นสุด ราคา (USD)
Design project 3D b2b mailing box 6 ออกแบบเว็บไซต์, ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, การสร้างตราสินค้า, อัตลักษณ์องค์กร Jan 23, 2018 วันนี้6 ว 22 ชม. $406
Alfred brochure needs an improved design Hi all, I worked several months with a designer to create my very first brochure for my business. I am not fully satisfied with the final result: font not all same size, reader is getting lost, overall I feel this is not well balanced. I need a fresh and different eyes on it. Probably this requires few hours, not a lot. Who is interested? Pdf attached, I got the '.ai' version as wel... 30 ออกแบบกราฟิก, Photoshop, Illustrator, อัตลักษณ์องค์กร, ออกแบบโบรชัวร์ Jan 23, 2018 วันนี้6 ว 22 ชม. $110
การสร้างตราสินค้า, อัตลักษณ์องค์กร, ออกแบบกราฟิก, Illustrator, ออกแบบโลโก้ Jan 23, 2018 วันนี้6 ว 21 ชม.
warehouse brochure - open to bidding high light our warehousing services in info graphic style. storage, loading/unloading, storage, pick, pack, labelling, documentation, delivery service. 3 ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, Photoshop, Illustrator, อัตลักษณ์องค์กร Jan 23, 2018 วันนี้6 ว 20 ชม. $25
build me a box art I'm making some banana flour and i need a box to sell it... 9 ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, Photoshop, อัตลักษณ์องค์กร, หน้าปกและบรรจุภัณฑ์ Jan 23, 2018 วันนี้6 ว 20 ชม. $64
Design project I love drawing sketches of which I am good at. I grew up in the villages, and not exposed to follow my dreams 10 ออกแบบเว็บไซต์, ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, การสร้างตราสินค้า, อัตลักษณ์องค์กร Jan 23, 2018 วันนี้6 ว 19 ชม. $23
DISEÑO GRÁFICO Necesito diseño para catalogo de productos institucional. 16 ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, อัตลักษณ์องค์กร, ออกแบบโบรชัวร์ Jan 23, 2018 วันนี้6 ว 18 ชม. $92
Luna dance center I need dnace postcard to be made 23 ออกแบบเว็บไซต์, ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, การสร้างตราสินค้า, อัตลักษณ์องค์กร Jan 23, 2018 วันนี้6 ว 18 ชม. $25
Design for coffee shop I need A Design for a coffee shop . I might have some ideas and would need someone to help. 70 ออกแบบเว็บไซต์, ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, การสร้างตราสินค้า, อัตลักษณ์องค์กร Jan 23, 2018 วันนี้6 ว 18 ชม. $108
Create an ERC20 token Website - 23/01/2018 14:49 EST The tasks are: Create an ERC20 token Websites are only designed for Crowdsale (ISO) Whitepaper design marketing Exchange listing after the ICO Company Logo Token Design animation video 6 ออกแบบกราฟิก, ออกแบบแบนเนอร์, ออกแบบโลโก้, อัตลักษณ์องค์กร, ออกแบบโบรชัวร์ Jan 23, 2018 วันนี้6 ว 17 ชม. $96
Design project I will sell small books on Amtrak trains -need an attractive cardboard book holder. 23 ออกแบบเว็บไซต์, ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, การสร้างตราสินค้า, อัตลักษณ์องค์กร Jan 23, 2018 วันนี้6 ว 17 ชม. $83
brand identity We have a window factory and need brand identity items and new logo. Our name is "GB Aberturas", whicm means GB windows and doors. We want blue colors panetone in our brand. I will atached our logo, wich is horrible thats why we need a new one. We are from argentina. Our factory is growing from a garage company to a formal company with employees and much more tech equipment. Our costumer... 33 การสร้างตราสินค้า, อัตลักษณ์องค์กร, ออกแบบโลโก้ Jan 23, 2018 วันนี้19 ว 17 ชม. $100
Label Design for E-liquid Brand This contest is for a label design for a premium tobacco flavored e-liquid. The brand name is Smokeless. We have a logo for the brand that can be used in the design. Items that should be included on the label are as follows. The text in bold should not be included in the design. Be sure to look at the sample design titles [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] this is an old label design. 1. Logo (prov... 1 อัตลักษณ์องค์กร, หน้าปกและบรรจุภัณฑ์, ออกแบบกราฟิก, Illustrator, Photoshop Jan 23, 2018 วันนี้9 ว 15 ชม. $200
design a hindi font I want to design hindi font for my newspaper 8 ออกแบบเว็บไซต์, ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, การสร้างตราสินค้า, อัตลักษณ์องค์กร Jan 23, 2018 วันนี้6 ว 15 ชม. $77
New ICO MSA Token development offer I want to get someone to make me offer for MSA token ICO to get started technically Suggest best platform and technology (review all platforms) no need to write white paper and legal things provide presentation how is done and what platform need comparation between platforms which is best one Ethereum waves nem/xem etc list project plan and timeline. I started already and i have a dra... 0 ออกแบบเว็บไซต์, ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, อัตลักษณ์องค์กร, ออกแบบไอคอน Jan 23, 2018 วันนี้6 ว 15 ชม. -
Logo design for a freelance data science/web development company I am looking to start freelancing providing data science and web programming services. The company name is Diginex. I have attached a "mood board" with a few pointers/inspiration. I want the design to focus on the icon/marque, with plain text (any font welcome) Note: - The main icon/marque should be hexagonal (see mood board) - The logo should be provided in .ai vector format. - ... 59 อัตลักษณ์องค์กร, ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้ Jan 23, 2018 วันนี้4 ว 15 ชม. $34
Designing animated tutorial biology course(2d/3d) I want to create tutorial animation vedio 2d/3d for teaching purpose and. Need vedio to run smoothly on app with even low internet speed. 6 ออกแบบเว็บไซต์, ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, การสร้างตราสินค้า, อัตลักษณ์องค์กร Jan 23, 2018 วันนี้6 ว 14 ชม. $148
ออกแบบเว็บไซต์, ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, Illustrator, อัตลักษณ์องค์กร Jan 23, 2018 วันนี้13 ชม. 45 น.
design me a corporate image pack I need someone to design me a corporate image pack, - Logo - email signature - Branding for pamphlets etc 36 ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, Photoshop, อัตลักษณ์องค์กร, ออกแบบโบรชัวร์ Jan 23, 2018 วันนี้6 ว 12 ชม. $87
Design project Graffiti style art for one wall in boys room. One room is basketball theme. Other room is arcade theme 0 ออกแบบเว็บไซต์, ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, การสร้างตราสินค้า, อัตลักษณ์องค์กร Jan 23, 2018 วันนี้6 ว 11 ชม. -
Design a Beautiful Brochure Design a Beautiful Brochure for my new company. Thanks 107 ออกแบบกราฟิก, Photoshop, อัตลักษณ์องค์กร, หน้าปกและบรรจุภัณฑ์, ออกแบบโบรชัวร์ Jan 23, 2018 วันนี้6 ว 11 ชม. $408
Packaging label Need 2 packaging label design for my vape brand. I already have the logo, need 2 theme for flavours. Anybody interested? 108 ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, อัตลักษณ์องค์กร, หน้าปกและบรรจุภัณฑ์, ออกแบบโบรชัวร์ Jan 23, 2018 วันนี้6 ว 9 ชม. $133
Product Label Design I need four professional product label designs 84 ออกแบบกราฟิก, Illustrator, อัตลักษณ์องค์กร, หน้าปกและบรรจุภัณฑ์, ออกแบบโบรชัวร์ Jan 23, 2018 วันนี้6 ว 9 ชม. $84
Logo & Business Card I need a Logo, Tagline and Business Card for a beauty studio. The studio provides numerous beauty services such as nail extensions, eyebrow shaping, makeup, eyelash extensions, body waxing, massages and more. Also, services for occasions like weddings and parties. I don't necessarily have a color preference but I'd like something elegant and eclectic. I'm happy to answer all a... 95 ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, Photoshop, อัตลักษณ์องค์กร, นามบัตร Jan 23, 2018 วันนี้6 ว 9 ชม. $30
Brochure for Flush Doors Hi..I want to get a brochure designed for Flush Doors. I will provide the pictures of door samples. Need a person who can write the literature for the brochure, if he can design a logo too and an impressive subject line for this product. This should be a three fold brochure or if you can provide any better idea. 37 ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, อัตลักษณ์องค์กร, หน้าปกและบรรจุภัณฑ์, ออกแบบโบรชัวร์ Jan 23, 2018 วันนี้6 ว 7 ชม. $97
Design project I have 9/10 graphic ideas for use on the front of a t-shit for my clothing brand Involving various animals in a sketched/vintage format 76 ออกแบบเว็บไซต์, ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, การสร้างตราสินค้า, อัตลักษณ์องค์กร Jan 23, 2018 วันนี้6 ว 7 ชม. $520
branding for our web and apps company we are a website and app specialized in luxury watches where you can buy new or used watches YOU CAN USE ONLY THE LOGO WITH OUT THE WORD "GMT24" OUR YOU CAN USE AT IT IS 1-3 Instagram post template (art work) 2- presentation template 3- business cards 4-brochure template 5-stationery (letter headed -receipt-a4 envelops...) 6-banners template (200CM*80CM) 7-sales boasters 8- t... 93 ออกแบบโบรชัวร์, อัตลักษณ์องค์กร, ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, ออกแบบ Photoshop Jan 23, 2018 วันนี้13 ว 5 ชม. $300
Design a Professional Brochure for My Company Omega Pharma Design a Professional Brochure for My Company Omega Pharma 122 ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, Photoshop, อัตลักษณ์องค์กร, ออกแบบโบรชัวร์ Jan 23, 2018 วันนี้6 ว 4 ชม. $106
Want a design for Standee to be put in IT Educational Institute I'll provide the Logo of the institute. The designer should be able to add up valid text/matter to the standee design with appropriate images. The size of the standee design should be 3x6 ft. 19 ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, Photoshop, Illustrator, อัตลักษณ์องค์กร Jan 23, 2018 วันนี้6 ว 3 ชม. $22
Build me an egg label Hi designers, I need someone to design an egg carton label ASAP (24-hour turnaround and would like three different concepts drawn up). I am attaching a page with the size specifications of the label required. I am also attaching files mentioned below and some ideas of labels that I like to give you an idea of what I’m after. TO BE INCLUDED: Kilmuir Farm (In a prominent font that will later... 60 ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, Photoshop, อัตลักษณ์องค์กร, หน้าปกและบรรจุภัณฑ์ Jan 22, 2018 วันนี้6 ว 2 ชม. $82
Branding consultant Upgrading existing website - successful supplement / superfood company - needs a branding book - consistency across platforms. 34 ออกแบบโลโก้, การสร้างตราสินค้า, อัตลักษณ์องค์กร Jan 22, 2018 วันนี้6 ว 2 ชม. $410
Vehicle Wrap design Looking for a van vinyl graphics design - Partial Wrap(Due low budget from client). - Attractive Design. - Main logo and with details -Ford Ranger Cab 31 ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, Photoshop, อัตลักษณ์องค์กร, ออกแบบโบรชัวร์ Jan 22, 2018 วันนี้6 ว 1 ชม. $26
make changes to a graphic design i have a packaging sticker made. Need revisions in it. 30 ออกแบบกราฟิก, Photoshop, อัตลักษณ์องค์กร, หน้าปกและบรรจุภัณฑ์, ออกแบบโบรชัวร์ Jan 22, 2018 วันนี้6 ว 1 ชม. $21
Branding Package - 3 Logos with source files + Business Card Designs + Letter Heads + Social Media I have 3 interlinked companies called "TechAlphas, App Alphas and Marketing Alphas". I need 3 high quality logos designed that follow a similar theme. I need all the source files, Business Card Designs, Letter heads and social media banners and posts. App Alphas is an app development firm in Sydney. Marketing Alphas is a marketing firm in Sydney. Tech Alphas is the parent company. ... 61 ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, Photoshop, อัตลักษณ์องค์กร, นามบัตร Jan 22, 2018 วันนี้6 ว 1 ชม. $109
การสร้างแบบจำลอง 3D, 3D Rendering, อัตลักษณ์องค์กร, ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้ Jan 22, 2018 วันนี้6 ว
Corporate identity package / Provide PSD files for website design I need a corporate Identity package that includes Logo design , Marketing Brochures and business cards. I will also need PSD files for the website design. 50 ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, อัตลักษณ์องค์กร, นามบัตร, ออกแบบโบรชัวร์ Jan 22, 2018 Jan 22, 20185 ว 23 ชม. $20
I will make your magazine create your magazine now 0 ออกแบบเว็บไซต์, ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, การสร้างตราสินค้า, อัตลักษณ์องค์กร Jan 22, 2018 Jan 22, 20185 ว 22 ชม. -
I need a design done for my project I need a design for my project completed. Details will be provided over chat. 60 ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, Photoshop, Illustrator, อัตลักษณ์องค์กร Jan 22, 2018 Jan 22, 20185 ว 21 ชม. $64
graphics design I am looking for a designer able to create a similar type of artwork as the ones in the attachment which will reflect our Segway tours on Maui (Hawaii). The motto is Segway Maui - The Best Segway in Hawaii. Since we're operating 300+ tours and activities in Hawaii, we would like to use this design for direct garment printing (need one version for white background and one version for a black b... 27 ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, Photoshop, Illustrator, อัตลักษณ์องค์กร Jan 22, 2018 Jan 22, 20185 ว 21 ชม. $28
Project for Thanh Phuong N. Hi Thanh Phuong N., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, อัตลักษณ์องค์กร, หน้าปกและบรรจุภัณฑ์, ออกแบบโบรชัวร์, Jan 22, 2018 Jan 22, 20188 ว 21 ชม. $2
Paimting I would like to hirer a artist for a private birthday party at my home 8 ออกแบบเว็บไซต์, ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, การสร้างตราสินค้า, อัตลักษณ์องค์กร Jan 22, 2018 Jan 22, 20185 ว 21 ชม. $118
Vectorize existing logo I got a logo with a photo in it. Need it complete in vector in exact same design 71 ออกแบบเว็บไซต์, ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, การสร้างตราสินค้า, อัตลักษณ์องค์กร Jan 22, 2018 Jan 22, 20185 ว 20 ชม. $26
Create logotypes We are enlarging our designers team, we need designers to create logotypes. Send us your logofolio. 65 ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, Photoshop, Illustrator, อัตลักษณ์องค์กร Jan 22, 2018 Jan 22, 20185 ว 19 ชม. $364
IT Information Centre branding The business name is the IT Information Centre (as per the title of this contest). I need a logo suitable for website, letterheads and business cards. I also want a PowerPoint template (.ppt rather than .pptx - I'm still using Office 2000) which incorporates the logo - this must comprise at least a title master and a normal page master. The business will market to sole traders, partnerships, ... 2 นามบัตร, อัตลักษณ์องค์กร, ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, Powerpoint Jan 22, 2018 Jan 22, 20183 ว 19 ชม. $69
Brochure Design Looking for a professional brochure template for use on Adobe InDesign CS4. The brochure would be one page double sided template. An example of our current brochure is attached. 92 ออกแบบกราฟิก, Photoshop, Adobe InDesign, อัตลักษณ์องค์กร, ออกแบบโบรชัวร์ Jan 22, 2018 Jan 22, 20185 ว 19 ชม. $79
We need a Beautiful packaging for a cutlery set box We need a Beautiful packaging for a cutlery set box We prefer a dark background, and neatly designed packaging, without any product images Please see the logo and die cut attached, also images from competitive products to get more ideas what we are looking for... Thank you The OccasionWise Team P.S. If you have any questions feel free to leave us a message 5 อัตลักษณ์องค์กร, หน้าปกและบรรจุภัณฑ์, ออกแบบกราฟิก Jan 22, 2018 Jan 22, 20185 ว 17 ชม. $50
looking for log design for an online commerce business Hello, I am looking to have a new brand built and would love help form the freelancer community! I am looking for logo design including: [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] How you interpret the design is up for grabs. I do need it to be sharp in appearance and would like to keep color schemes to black, white, red. looking for classy and tasteful ;-) lets see whatcha got! and we sell exactly w... 45 อัตลักษณ์องค์กร, ออกแบบโลโก้ Jan 22, 2018 Jan 22, 20185 ว 16 ชม. $100
Meme Editor - Photo Editor Edit Meme. And Photos 22 ออกแบบเว็บไซต์, ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, การสร้างตราสินค้า, อัตลักษณ์องค์กร Jan 22, 2018 Jan 22, 20185 ว 15 ชม. $16
Photo Editor Design Memes Just Send it to me 12 ออกแบบเว็บไซต์, ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, การสร้างตราสินค้า, อัตลักษณ์องค์กร Jan 22, 2018 Jan 22, 20185 ว 15 ชม. $17
Ice Cream Shop Branding Style Guide Branding Style Guide 53 ออกแบบเว็บไซต์, ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, การสร้างตราสินค้า, อัตลักษณ์องค์กร Jan 22, 2018 Jan 22, 20185 ว 15 ชม. $88
Showing 1 to 50 of 1542 entries
« 1 2 3 4 5 »