การเขียนโปรแกรม C++ งานและการประกวด

C++ is one of the most popular programming languages and is implemented on a wide variety of hardware and operating system platforms. It is one of the most popular programming language for graphic applications, and it is used to create computer programs ranging from art applications, music players and even video games. If you need help with C++ developers, you can get the help of C++ freelancers on this site. Start connecting with them by posting your job today!

If you can work under pressure, and an expert at working on C++ projects, then Freelancer.com supplies freelancers with thousands of projects and clients from all over the world looking for using your expertise to have their jobs done professionally, settling for nothing but the best.

If you believe you can do that, then start bidding on C++ projects and get paid with an average of $200 per project depending on the size and nature of your work.

ลงทะเบียนและเริ่มทำเงิน
ลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นสร้างรายได้ คุณคือ a C++ Programmer หรือ? คุณสามารถสร้างรายได้จากการทำงานเหล่านี้!

สืบค้นงานบน Freelancer

โปรเจค/การประกวด คำอธิบาย ประมูล/ผลงาน ทักษะ เริ่มต้น สิ้นสุด ราคา (USD)
Programming using R Stock analysis using R. Must know how to use quantmod R and ZOO and xts BUDGET : LESS 50USD 2 สถิติ, การเขียนงานวิจัย, การเขียนโปรแกรม C++, การเขียนโปรแกรม R, วิเคราะห์สถิติ Dec 15, 2017 วันนี้6 ว 23 ชม. $27
Developing an Application for Manipulating Subtitles In this phase, your goal is to speedup the access to the subtitles using a search tree. To this end, you will use a sorted map, which is a data structure that allows for search and traversal of the elements in increasing or decreasing order of the keys. A sorted map can be implemented as a BST with backward and forward links (basically it is a BST + DoubleLinkedList) (see an example in Figure ... 10 การเขียนโปรแกรม C++ Dec 15, 2017 วันนี้6 ว 22 ชม. $123
Assigment c# JAVA I have a java C# Project (Homework) I want a basic, simple C# java program the details for message 22 การเขียนโปรแกรม C, Java, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การเขียนโปรแกรม C++ Dec 15, 2017 วันนี้6 ว 20 ชม. $24
Crypto Coin Developer required (Scrypt) I want to develop a new coin with Scrypt. I will provide specification. Serious developer with previous experience apply. 11 PHP, Javascript, Linux, การเขียนโปรแกรม C++, Bitcoin Dec 15, 2017 วันนี้6 ว 20 ชม. -
Write some software I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed using C or C++. Any special programs 11 การเขียนโปรแกรม C, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การเขียนโปรแกรม C++ Dec 15, 2017 วันนี้6 ว 19 ชม. $93
Quividi Dashboard integrated into XIBO Digital Signage Open Source software We need a developer with technical knowledge of XIBO Digital Signage Software to do an API integration of QUIVIDI Recognition software information to be displayed inside of XIBO user interface. Please only respond if you have the technical knowledge of both platforms above and know how they work. [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] ... 10 PHP, การเขียนโปรแกรม C, Javascript, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การเขียนโปรแกรม C++ Dec 15, 2017 วันนี้6 ว 19 ชม. $614
C Project Design i want you to help me about c project which can be compiled in linux platform 19 การเขียนโปรแกรม C, Linux, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การเขียนโปรแกรม C++, UNIX Dec 15, 2017 วันนี้6 ว 19 ชม. $114
การเขียนโปรแกรม C, การประมวลผลข้อมูล, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การทดสอบซอฟต์แวร์, การเขียนโปรแกรม C++ Dec 15, 2017 วันนี้6 ว 19 ชม.
scrabble game i need a c++ scrabble game project that uses arabic words with graphics on gui 2 การเขียนโปรแกรม C, Mobile App Development, Android, การเขียนโปรแกรม C#, การเขียนโปรแกรม C++ Dec 15, 2017 วันนี้6 ว 17 ชม. $27
SIGFOX Firmware Development for Specialized Unit SIGFOX Firmware Development for Specialized Unit 14 การเขียนโปรแกรม C, ไมโครคอนโทรลเลอร์, ซอฟต์แวร์แบบฝังตัว, โครงร่าง PCB, การเขียนโปรแกรม C++ Dec 15, 2017 วันนี้6 ว 16 ชม. $819
ALGORITHMS AND DATA STRUCTURES AND PROGRAMMING HEAPS AND DYNAMIC PROGRAMMING WITH DATA STRUCTURES 24 การเขียนโปรแกรม C, Java, Matlab and Mathematica, อัลกอริทึม, การเขียนโปรแกรม C++ Dec 15, 2017 วันนี้6 ว 16 ชม. $41
Algorithms and Data Structures dYNAMIC PROGRAMMING HEAPS AND DATA STRUCTURES 43 การเขียนโปรแกรม C, Java, อัลกอริทึม, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การเขียนโปรแกรม C++ Dec 15, 2017 วันนี้6 ว 16 ชม. $430
Simple C algorithm I need C code for detrend function 21 การเขียนโปรแกรม C, อัลกอริทึม, การเขียนโปรแกรม C++ Dec 15, 2017 วันนี้6 ว 15 ชม. $29
OCR Detection OCR software developers needed 22 PHP, การเขียนโปรแกรม C, การเขียนโปรแกรม C#, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การเขียนโปรแกรม C++ Dec 15, 2017 วันนี้6 ว 15 ชม. $3570
Update cryptocurrency codebase, fork to new algorithm I have a cryptocurrency I made as a hobby years ago, it is a fork of Litecoin. I am interested in updating its codebase to a more recent one and changing its mining algorithm, but maintaining the existing blockchain and token distribution. I want to fork Monacoin which uses Lyra2REv2 algorithm. The source of my coin and monacoin are both available, I need to modify Monacoin source to work on... 12 วิทยาการเข้ารหัสลับ, การเขียนโปรแกรม C++, Bitcoin Dec 15, 2017 วันนี้6 ว 15 ชม. $457
Access Files on Network Attached Storage from iPhone in Unity C# I’m developing an application in Unity Game Engine that requires accessing files stored on a network-attached storage (NAS) from an iOS device. I’m writing in C# and I’m using Apple Time Capsule for testing. When I test on mac, files can be easily accessed by lines as simple as [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] ("/Volumes/Data/FolderName”); However, on an iOS device, ... 10 Mobile App Development, iPhone, การเขียนโปรแกรม C#, การเขียนโปรแกรม C++, Unity 3D Dec 15, 2017 วันนี้6 ว 15 ชม. $407
8 am Central Time - Amibroker Papertrading and Backtesting I need someone that understands Amibroker Function Language and can ensure that my strategy is started at the beginning of each day, as well as the reporting at the end of each day. We use Amibroker Software with Interactive Brokers. You must be available at the beginning of the day (8 am central time), and at the end of the day (3:30 pm central time) as indicated at [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพ... 0 การเขียนโปรแกรม C++ Dec 15, 2017 วันนี้6 ว 14 ชม. -
Build a c++ program Program in c++ that is simple and efficient 58 การเขียนโปรแกรม C, การเขียนโปรแกรม C#, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การเขียนโปรแกรม C++ Dec 15, 2017 วันนี้6 ว 14 ชม. $465
Looking to hire a developer for long term I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows & Mac. This will be a long term project. You can expect a lot of regular work. go through the file attached & then only apply. 25 การเขียนโปรแกรม C, Windows Desktop, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การเขียนโปรแกรม C++ Dec 15, 2017 วันนี้6 ว 14 ชม. $1270
Tweet Analysis Bot Hi, I need somebody to create me a bot which will scan tweets from people i am following and alert me when the tweet contains a certain word. I will be able to change and add to a list of words whenever i need to. I will be following over 1000 accounts so it will need to be able to scan many tweets each day. 27 การเขียนโปรแกรม C, Java, Javascript, Python, การเขียนโปรแกรม C++ Dec 15, 2017 วันนี้6 ว 13 ชม. $523
[C# or C++] Load DLL with manual mapping. x86 + SOURCE I need to load a dll with manual mapping. The injection method must be done with "manual mapping", so if you do not understand this please do not respond to this project. This is a fairly simple small project. It just needs to be a simple console application that allows me to input a process name to target, and input a path to dll that will be injected into the target. This must co... 15 การเขียนโปรแกรม C, การเขียนโปรแกรม C#, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การเขียนโปรแกรม C++, x86/x64 Assembler Dec 15, 2017 วันนี้6 ว 13 ชม. $119
Windows I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using C or C++. 12 การเขียนโปรแกรม C, Windows Desktop, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การเขียนโปรแกรม C++ Dec 15, 2017 วันนี้6 ว 13 ชม. $362
Bittorrent C# application I have a working executable written in C that uses bitorrent protocol to transfer files from computer A to computer B with the help of a private torrent tracker. Application works fine but when UPNP is not available on router it requires the user to manually open ports in the router. I want to implement the technique called HOLE PUNCHING to avoid this and get it to work in almost all conditions 10... 5 การเขียนโปรแกรม C, .NET, การเขียนโปรแกรม C#, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การเขียนโปรแกรม C++ Dec 15, 2017 วันนี้6 ว 13 ชม. $138
การเขียนโปรแกรม C, อัลกอริทึม, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, Metatrader, การเขียนโปรแกรม C++ Dec 15, 2017 วันนี้6 ว 13 ชม.
PHP, การเขียนโปรแกรม C, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, Metatrader, การเขียนโปรแกรม C++ Dec 15, 2017 วันนี้6 ว 12 ชม.
I need Matlab Expert for Satellite Image processing by using SVM Classifier algorithm I need a Matlab expert who has good skills in Satellite image processing. Most of the work has done. we need a person who may apply SVM Classifier algorithm. we need a serious person at LOW budget. 7 Matlab and Mathematica, อัลกอริทึม, วิศวกรรมไฟฟ้า, การเขียนโปรแกรม C++ Dec 15, 2017 วันนี้6 ว 12 ชม. $6
Entrepreneur with large network seeks SW or HW product to sell Hi! I am looking for SW or HW product which can be sold. If you have been working on interesting code or product which you feel is ready to go to market big, then please contact me. I have 15+ years of international sales & marketing experience and would like to start a new venture. Looking forward to hearing from you after which I can share personal details with you. Kind Regards, N... 5 Linux, อิเล็กทรอนิกส์, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การออกแบบแนวความคิด, การเขียนโปรแกรม C++ Dec 15, 2017 วันนี้6 ว 11 ชม. $20
Realizzare dei software -- 2 Windows C o C++ Y em looking for a overwatch aimbot builder.. 16 การเขียนโปรแกรม C, Windows Desktop, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การเขียนโปรแกรม C++ Dec 15, 2017 วันนี้6 ว 11 ชม. $446
face recognition to unlock android phone screen(通过人脸识别解锁安卓手机屏幕) We need high quality function, if it is necessary, we can negotiate with you about the price 我们需要高质量的功能,价格可以再协商 if you are not expert in this field, please don't bid 如果您不是从业人士,请不要投标 20 Mobile App Development, การเขียนโปรแกรม C++, OpenCV Dec 15, 2017 วันนี้6 ว 10 ชม. $712
Project for Mehrdad S. Hi Mehrdad S., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 .NET, การเขียนโปรแกรม C#, การเขียนโปรแกรม C++, HTML, , Windows API Dec 15, 2017 วันนี้9 ว 9 ชม. $250
Correct optical issue in Text editor ActiveX control source (C++6.0) We have an own version of a Text editor control (other GUIDs and ProgIDs). In other respects, it is the same as the original version. We will provide the source code on request. We will also provide the original documentation for the control usage. 1) The Text editor has a feature ‘HighLightLine’. This shows a yellow background in the line where the cursor is. (The yellow ca... 12 การเขียนโปรแกรม C, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การเขียนโปรแกรม C++ Dec 15, 2017 วันนี้6 ว 9 ชม. $121
iOS - Video chat with integrated graphics engine Urho into the camera stream We are developing a video service with an integrated graphics engine Urho3D for the imposition of live masks and other objects on the interlocutors during the call. We have development branches that need to be merged: [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] of content into the application and its rendering by the Urho3D graphics engine (the engine itself is already inserted, there is documentation for wor... 28 Objective C, การเขียนโปรแกรม C++, OpenGL, Swift Dec 15, 2017 วันนี้6 ว 9 ชม. $2376
Combine software with hardware You MUST have knowledge of security, APIs, 2FA, C/C++, HID, Cryptography I have source code that is tailored to a USB-HID. The current set of software: * There is a cross-platform client interface (code available) * Two-factor authentication (2FA) using a mobile app (code available) * All USB communication needs to remain password encrypted using the AES-256-CBC algorithm with base-64 enc... 7 การเขียนโปรแกรม C, Android, การเขียนโปรแกรม C#, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การเขียนโปรแกรม C++ Dec 15, 2017 วันนี้6 ว 9 ชม. $113
ESP 8266 Arp Spoofing I am looking for a developer who can have the ESP 8266 wifi chipset join a SSID, select from a list of available mac addresses on the network and point an endpoints arp cache by sending arp spoofing packets. The goal is not to sniff the traffic but rather to temporarily disable a device from communicating. Please note, deauth attack is no sufficient. I need the chipset to send spoofed arp frames t... 2 การเขียนโปรแกรม C++ Dec 15, 2017 วันนี้6 ว 8 ชม. $2000
การเขียนโปรแกรม C, การเขียนโปรแกรม C#, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, Metatrader, การเขียนโปรแกรม C++ Dec 15, 2017 วันนี้6 ว 8 ชม.
Face detection Small script to Detect face from video. Can be done in 1day 17 Python, Matlab and Mathematica, การเขียนโปรแกรม C++, การจดจำใบหน้า Dec 15, 2017 วันนี้6 ว 8 ชม. $31
Bittrex Scanner I need a simple Bittrex scanner. This scanner should check all Bittrex markets using the Bittrex API ([url removed, login to view]) and send me a alert when the price on the markets drops a X % during X minutes. If a market value is 100 and i set it to 2 minutes and 15% change and it drops to 80 within 2 minutes i should get a alert. If a market value is 1000 and i set it to 30 minutes and 3... 21 PHP, Javascript, การเขียนโปรแกรม C#, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การเขียนโปรแกรม C++ Dec 15, 2017 วันนี้6 ว 7 ชม. $393
Online coders or system analysts We would be posting certain assignment that will require a clean and effective code to be written. It will include coding related to artificial intelligence, machine learning, basically to develop algorithms that will make computers more self sustaining and productive. This work will require the application of ones logic, attention to detail and the application of scientific method to break dow... 11 PHP, Ruby on Rails, AJAX, Objective C, การเขียนโปรแกรม C++ Dec 15, 2017 วันนี้6 ว 6 ชม. $442
project for Md Omar Faruk F. using C++ and Ultimate++ @ [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] (use upp-mingw-10804.7z) and CEF @ [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] insert the ultimate++ table into cef-browser (you may use cefclient of "[url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู]" to create a version of cef browser controlled by Ultimate++ and use it insert Ultimate++ table) Your result should be identical to the table in UWord exa... 5 การเขียนโปรแกรม C, Java, การเขียนโปรแกรม C#, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การเขียนโปรแกรม C++ Dec 15, 2017 วันนี้6 ว 6 ชม. $418
school result compiler and management I need school management software compiler with my company name DS4 that i will be able to sell for other schools and setup for them. 39 PHP, การเขียนโปรแกรม C, Java, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การเขียนโปรแกรม C++ Dec 15, 2017 วันนี้6 ว 6 ชม. $531
Claymore Clone for mining Hello, I looking for dev expert on cuda and open cl for decomplier Claymore Mining ETH, for remove 100% fee without lose power of hash. I can hire you you if you already DEcoplier and Recomplier Claymore ETh miner. Thanks you. 23 การเขียนโปรแกรม C, Java, Python, CUDA, การเขียนโปรแกรม C++ Dec 15, 2017 วันนี้6 ว 4 ชม. $1025
Sizify project An advanced software program using machine learning 21 การเขียนโปรแกรม C, Java, Python, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การเขียนโปรแกรม C++ Dec 15, 2017 วันนี้6 ว 4 ชม. $3266
Implement libgphoto2 library (Android App only) want to implement the libgphoto2 Library in our android application (xamarin c#). 13 Java, Mobile App Development, Android, การเขียนโปรแกรม C#, การเขียนโปรแกรม C++ Dec 14, 2017 Dec 14, 20175 ว 23 ชม. $637
Small application .NET I have to do one small application in .NET C# Application will use API (there is full documentation of this API with sample solution provided) and display data using this API in chart control and in grid control. Task should not be complicated as there is full documentation and example project of API how to use it. 1. display data in chart control 2. display data in grid control 3. when us... 68 .NET, การเขียนโปรแกรม C#, การเขียนโปรแกรม C++, WPF, ASP.NET Dec 14, 2017 Dec 14, 20175 ว 22 ชม. $148
Micro CNC Software integrated with a camera I need a software that allow the user to move or draw on touch screen and the drilling bur follow it and does have safety and security measures. 17 การเขียนโปรแกรม C, Matlab and Mathematica, การเขียนโปรแกรม C#, การเขียนโปรแกรม C++, Assembly Dec 14, 2017 Dec 14, 20175 ว 22 ชม. $6231
Flowcode and assembly code Message to find out more i will send all relevent files 11 การเขียนโปรแกรม C, ไมโครคอนโทรลเลอร์, การเขียนโปรแกรม C++, Assembly, x86/x64 Assembler Dec 14, 2017 Dec 14, 20175 ว 21 ชม. $101
Cryptocurrency expert - quick project C++ expert to work on cryptocurrency [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] Only experts please. We will be making minor modifications. If you bid more than 2 days then I will not respond. 16 PHP, การเขียนโปรแกรม C, การเขียนโปรแกรม C#, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การเขียนโปรแกรม C++ Dec 14, 2017 Dec 14, 20175 ว 21 ชม. $468
Project for Koustav H. Hello Hassan I have a simple job that will take 2 hours at max. Can you contact me as soon as you see this message. Thank you 3 การเขียนโปรแกรม C, Java, Python, Linux, การเขียนโปรแกรม C++, Dec 14, 2017 Dec 14, 20178 ว 21 ชม. $53
Mine new genesis block for cryptocurrency I'm looking for someone to mine new genesis block for vertcoin and provide me values for pszTimestamp, nTime, nBits. If you bid more that 1 day I will ignore your bid. 2 การเขียนโปรแกรม C, Linux, การเขียนโปรแกรม C++, UNIX, Bitcoin Dec 14, 2017 Dec 14, 20175 ว 21 ชม. $83
build a simple bitcoin sender in Python or C hello! we need a Python / C expert. 32 การเขียนโปรแกรม C, Python, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การเขียนโปรแกรม C++, Bitcoin Dec 14, 2017 Dec 14, 20175 ว 20 ชม. $488
Showing 1 to 50 of 2297 entries
« 1 2 3 4 5 »