การพัฒนาฐานข้อมูล งานและการประกวด

.
ลงทะเบียนและเริ่มทำเงิน
ลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นสร้างรายได้ คุณคือ a Database Development Expert หรือ? คุณสามารถสร้างรายได้จากการทำงานเหล่านี้!

สืบค้นงานบน Freelancer

โปรเจค/การประกวด คำอธิบาย ประมูล/ผลงาน ทักษะ เริ่มต้น สิ้นสุด ราคา (USD)
online pos billing software I need online pos billing software requirment: stock maintance invoice print expence customer credit sale 11 HTML5, การพัฒนาฐานข้อมูล Feb 25, 2018 วันนี้6 ว 23 ชม. $98
Timesync stage 2 Extra features 3 การพัฒนาฐานข้อมูล Feb 23, 2018 Feb 23, 20185 ว 21 ชม. $1336
Samsung Firmware Download Center I'm search for someone knows about [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] or [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] or [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] not just styles of tables and searches, knows about databases and how can make a site like them as new! 10 ออกแบบเว็บไซต์, Samsung, HTML, การพัฒนาฐานข้อมูล Feb 23, 2018 Feb 23, 20185 ว 10 ชม. $596
MS Access Relational Database. Design and make a MS Access database with 5 tables, relations, queries and forms 19 Microsoft Access, การพัฒนาฐานข้อมูล Feb 23, 2018 Feb 23, 20185 ว 9 ชม. $50
Oro commerce We have an Orocommerce webshop ([url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู]) We have trouble with: - product importing - pricelist importing -order exporting we need a freelancer who can help us fixing that issues 2 Linux, eCommerce, การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล, การพัฒนาฐานข้อมูล, การจัดทำคลังข้อมูล Feb 23, 2018 Feb 23, 20185 ว 6 ชม. $170
Email database of Tourist Attractions in the UK Hello I am looking for and email database of tourist attractions in the UK. Thanks Dave 2 การพัฒนาฐานข้อมูล Feb 23, 2018 Feb 23, 20185 ว 6 ชม. $27
Expert in Database administration Database administration experts required on part time basis. 28 SQL, MySQL, การบริหารฐานข้อมูล, การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล, การพัฒนาฐานข้อมูล Feb 23, 2018 Feb 23, 20185 ว 2 ชม. $10
MySql DB Management We are looking MySql DBA who has expertise in DB server setup on Linux, Configure and improvising performance. We have multiple servers to manage. Resource will work as Team Lead in deciding on everything in DB. 28 ผู้ดูแลระบบ, Linux, MySQL, การบริหารฐานข้อมูล, การพัฒนาฐานข้อมูล Feb 23, 2018 Feb 23, 20185 ว $868
Database set up initial tables Need to normalize the data and then create the initial database ready for data to be added. Details to be provided. 47 SQL, MySQL, การบริหารฐานข้อมูล, การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล, การพัฒนาฐานข้อมูล Feb 23, 2018 Feb 23, 20185 ว $39
BI Data Warehouse and Visualization Project (using Oracle BI Enterprise Edition, ODI etc.) This work involves preparing required data marts to handle loyal customer database (i.e. monthly average balance in accounts) being the highest for a year and with less withdrawals from (debit to) the account than credits in a year. They should be in the customer list for >7 or more years. The opportunity is onsite opportunity at Yangon (Myanmar) and need to deliver the project within a span... 9 SQL, Oracle, การบริหารฐานข้อมูล, การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล, การพัฒนาฐานข้อมูล Feb 23, 2018 Feb 23, 20184 ว 23 ชม. $4117
Fullstack dev/OpenCV/Docker looking to hire a fullstack dev to build a face recognition system comprises of reactjs, django server, prismagraphql, and face recognition part which all run in separate containers. 20 Django, การพัฒนาฐานข้อมูล, React.js, Docker, Full Stack Development Feb 23, 2018 Feb 23, 20184 ว 22 ชม. $2394
Context diagram and data flow diagram Need a context diagram and a data flow diagram for simple system. More details to be provided. 8 การออกแบบ UML, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การพัฒนาฐานข้อมูล Feb 22, 2018 Feb 22, 20184 ว 15 ชม. $30
Microsoft Access Database Print CRM MIS system - Desktop I am looking for someone to create a Microsoft Access Database to work like a CRM MIS tool on a desktop computer running windows 7. This is to work in a print manufacturing envioronment. I would need the CRM to do:- Diary Management To Do schedules Appointment Planning Plan your diary with the Appointment planner featuring bi-directional Outlook integration. To Do Schedule Keep on t... 4 SQL, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, Microsoft Access, การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล, การพัฒนาฐานข้อมูล Feb 22, 2018 Feb 22, 20184 ว 15 ชม. $4416
“cron job" text and image extraction from a website to a database input to be used in a search system display website New: “cron job" text and image extraction from a website to a database input to be used in a search system display website Every day [Schedule] a "cron job" should run a search into 2-4 websites and categorizes the information (text and images) into a database (routine), it usually takes less than 30 seconds for this routine and very little processor capacity. The databas... 12 PHP, Javascript, MySQL, Big Data, การพัฒนาฐานข้อมูล Feb 22, 2018 Feb 22, 20184 ว 13 ชม. $193
Interested in learning something new: http://www.scriptcase.net/ Have a look at: [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] It is a development environment we are looking for people to work in. Tell me if you have used it before or if you would like to learn it. Thanks James 18 PHP, MySQL, HTML, การพัฒนาฐานข้อมูล, CSS3 Feb 22, 2018 Feb 22, 20184 ว 4 ชม. $10
i need a social media marketer We are a IT company focusing on Small and medium companies IT services ,we offer services and products,we need a team that will handle our clients needs 29 ออกแบบเว็บไซต์, Amazon Web Services, การตลาดสื่อสังคมออนไลน์, VMware, การพัฒนาฐานข้อมูล Feb 22, 2018 Feb 22, 20184 ว 2 ชม. $113
Database related paper-2 Need an expert having good knowledge of database concepts and have better understanding of theoretical work. 16 SQL, การเขียนทางเทคนิค, การบริหารฐานข้อมูล, การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล, การพัฒนาฐานข้อมูล Feb 22, 2018 Feb 22, 20184 ว 1 ชม. $21
Build me an Investor, fund and asset solution I have some colleagues who all want to group money together to buy properties and other assets. We would like a system that can easily record the relevant information. What we are looking for is a simple solution that can capture Investor relationships, funds, assets and financial information and also display information on a web based dashboards and provide reports. 49 ออกแบบเว็บไซต์, Cloud Computing, ส่วนติดต่อผู้ใช้ / สถาปัตยกรรมสารสนเทศ, การวิเคราะห์ทางการเงิน, การพัฒนาฐานข้อมูล Feb 22, 2018 Feb 22, 20184 ว 1 ชม. $1066
Cyclos software customisation -- 2 Required is someone with working knowledge of cyclos software, ISO8583 , android app and payment systems / solutions. We require customisation of our payment solution and integration of cyclos software to postillion bank switch of another bank and mobile credit card reader. Proficiency may lead to permanent employment and perks 7 Javascript, Mobile App Development, การพัฒนาฐานข้อมูล, Payment Gateway Integration, API Feb 21, 2018 Feb 21, 20183 ว 5 ชม. $172
problem with estblish connection in oracle , error: ORA-12505 i have problem with estblish connection with oracle DB 19 SQL, Oracle, การพัฒนาฐานข้อมูล Feb 21, 2018 Feb 21, 20183 ว 5 ชม. $16
Optimized server and Database optimization Our current db cannot hold such big amount of users , if we go like 10k , the system start crashing etc , a- We want to make the db scheme perfect. b- server optimization (our server is AWS) c- removal of all useless code on the server d- We want to have another backup server where backup of current server is copied via script automatically , incase current server is hacked and all... 8 Amazon Web Services, HTML5, jQuery / Prototype, Angular.js, การพัฒนาฐานข้อมูล Feb 21, 2018 Feb 21, 20183 ว 1 ชม. $169
Knowledge share We want to make the website of below ・Crowdfunding ・knowledge share ( skill share ) ・order and ask the task ( like freelancer) ※Use same customer info (common all below service) I will tell what the requirement function after that 12 ออกแบบเว็บไซต์, การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล, การพัฒนาฐานข้อมูล, Programming Feb 20, 2018 Feb 20, 20182 ว 20 ชม. $4347
Aggregate Data Database Development & Administration Need a database developer & administrator to join our team. We develop databases from aggregate data. Currently a json based process, where we convert data sets into webpages. Meta, file-path and directory architecture very important. Root access to 32 core server with unlimited bandwidth and burst. Data sets up to 10 million, 20 million + 16 การบริหารฐานข้อมูล, การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล, การพัฒนาฐานข้อมูล, JSON Feb 20, 2018 Feb 20, 20182 ว 18 ชม. $21
Low level design for accounting module. The database design,form design and functional overview required for accounting module. 10 การบัญชี, การเงิน, การพัฒนาฐานข้อมูล Feb 20, 2018 Feb 20, 20182 ว 17 ชม. $554
I need a search tool based website I want a site that does the following: 1. Homepage which is a simple login page which requires a site password. 2. Registration page only requiring full name / email address / eBay shop url / personal photo/avatar (not required). 3. Ability to reset passwords / update email addresses. 4. I can see the links generated by the website when clicked by the users i grant access to in the admin sec... 13 PHP, MySQL, HTML5, การพัฒนาฐานข้อมูล, Design Feb 20, 2018 Feb 20, 20182 ว 13 ชม. $171
Build me a chat (Web based) I'm looking for developer that can build me a chat (web based) on Node.JS + [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] Like whatsapp, without audio / video calls. Please write est timeframe in hours (this is hourly project) 27 Javascript, node.js, Express JS, Angular.js, การพัฒนาฐานข้อมูล Feb 20, 2018 Feb 20, 20182 ว 7 ชม. $7
Project for Alaeddin D. Hi Alaeddin D., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 Visual Basic, SQL, Microsoft Access, MySQL, , การพัฒนาฐานข้อมูล Feb 20, 2018 Feb 20, 20185 ว 2 ชม. $250
Database Project I want to create a database. Match, by keyword(s), all entities/people, which fit certain criteria: It must be possible to "drill Down" through many layers to arrive at a PRECISE match. 47 Excel, SQL, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การพัฒนาฐานข้อมูล Feb 19, 2018 Feb 19, 20181 ว 16 ชม. $525
Extract data from interpretations from medical images I have 3676 medical image interpretations in an excel file. I want to find somebody to extract data from them to build 18 variables, including quality of picture (good, fair, poor), mild, moderate, severe, proliferative retinopathy, glaucoma, within normal limits, other findings, and which other findings for each eye. 36 Excel, การพัฒนาฐานข้อมูล, Data Extraction Feb 19, 2018 Feb 19, 20181 ว 14 ชม. $157
Database Design Use [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] to do a database design that will be used for user information ( I will provide the fields) 12 NoSQL Couch และ Mongo, การพัฒนาฐานข้อมูล, Datatables Feb 19, 2018 Feb 19, 20181 ว 11 ชม. $27
Finish my android app and help me publish it Ripler is a location-based game where players are represented by colorful circles on a colorless map. Players compete and work together to claim territory by moving around in the real world to find food and fight other players in the parallel game world. Your job will be to carry on from where the previous developer left off. The prototype that you will start with is written in Java and XML and... 28 Java, XML, Android, การพัฒนาฐานข้อมูล Feb 19, 2018 Feb 19, 20181 ว 10 ชม. $270
Build MS Word Creater Website - Google Docs Hi I need a template generator that puts together a word text based on the chosen options. same like [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] It is mainly an if-then-else function. I would like to be able to chose myself, whether the next field is: [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] enter a name 2. to chose yes/no 3. or chose from a dropdown. Mainly there are this three fields. I want to have... 10 CMS, Word, HTML5, การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล, การพัฒนาฐานข้อมูล Feb 19, 2018 Feb 19, 20181 ว 8 ชม. $170
Horse Event Management Hi I am the scorer for our local pony club zone area & have a spreadsheet system to run the scoring. The results are written on pieces of paper then bought to the office for me to enter into the spreadsheet, tally results & at the end of the day work out highest point scores etc. I want an event management tool setup primarily for pony clubs but can be used for other horse event organi... 33 PHP, Excel, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การพัฒนาฐานข้อมูล Feb 18, 2018 Feb 18, 201820 ชม. 16 น. $540
Senior Oracle R12 EBS Developer I need Senior Oracle R12 EBS Developer with strong experience around financials(AP,AR,GL,FA) and SCM(OM, INV, PO), also must have experience in RICEW and PL/SQl. 23 SQL, Oracle, การบริหารฐานข้อมูล, การพัฒนาฐานข้อมูล Feb 18, 2018 Feb 18, 2018หมดเขตแล้ว $430
Enterprise Software Prototype We need an enterprise software prototype. It will use a database to store user information and be accessible via internal portal to add and modify user information and some front end content updates. Attached is a brief write-up of the general idea of the software. It should be light weight to run on a workstation for testing. Possibility of further development based on performance. 13 ส่วนติดต่อผู้ใช้ / สถาปัตยกรรมสารสนเทศ, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การพัฒนาฐานข้อมูล, Web Development Feb 17, 2018 Feb 17, 2018หมดเขตแล้ว $33
Database project-MS access Need some tasks of the database projecct to be completed 10 การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล, การพัฒนาฐานข้อมูล, Programming Feb 17, 2018 Feb 17, 2018หมดเขตแล้ว $50
Database Microsoft Access 2016 shirtmaker, keep track of customers and orders 48 Visual Basic, SQL, Microsoft Access, การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล, การพัฒนาฐานข้อมูล Feb 16, 2018 Feb 16, 2018หมดเขตแล้ว $427
filemaker Expert needed I need the filemaker expert freelancer for my current project. Details will be shared with winning bidder. Please bid if you have the experience. 9 PHP, MySQL, FileMaker, การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล, การพัฒนาฐานข้อมูล Feb 16, 2018 Feb 16, 2018หมดเขตแล้ว $47
Nextcloud 13 Installation Fix I upgraded from version 12 to 13 and crashed, i need someone to fix it to make it work asap. 3 PHP, การประมวลผลข้อมูล, คีย์ข้อมูล, MySQL, การพัฒนาฐานข้อมูล Feb 15, 2018 Feb 15, 2018หมดเขตแล้ว $20
Comics database project/ web application Hi, i'm looking for developer of my project. Please READ CAREFULLY THE DOCUMENT and after that, send me your price offer Thank you P.S. sorry for not perfect English in document 26 PHP, SQL, MySQL, การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล, การพัฒนาฐานข้อมูล Feb 15, 2018 Feb 15, 2018หมดเขตแล้ว $2681
IBM Mainframe Consultants, any mainframe related works We need a senior IBM Mainframe consultant that can understand and document a current IBM Mainframe environment in a big european baink, identify the costs, identify improvments and help Us to produce an Advise Report. Need to know about IBM Mainframe Operating Systems, DB2 database, Cobol, Banking applications. 11 การบริหารฐานข้อมูล, การพัฒนาซอฟต์แวร์, การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล, การพัฒนาฐานข้อมูล Feb 15, 2018 Feb 15, 2018หมดเขตแล้ว $19
Build us a database We want to have a database that will fit the needs of the company. 14 การบริหารฐานข้อมูล, การพัฒนาฐานข้อมูล Feb 15, 2018 Feb 15, 2018หมดเขตแล้ว $380
database designing i want a database creation for school project. 53 SQL, Oracle, การบริหารฐานข้อมูล, การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล, การพัฒนาฐานข้อมูล Feb 14, 2018 Feb 14, 2018หมดเขตแล้ว $112
Database Design I need Database Design for a specific topic which will be given in the chat. I need E-R diagrams, EER , ERD, database schemas, and demonstrate that each table is properly normalised. 45 SQL, Oracle, MySQL, การบริหารฐานข้อมูล, การพัฒนาฐานข้อมูล Feb 14, 2018 Feb 14, 2018หมดเขตแล้ว $78
Mobile app and Website Dears I want to make a mobile application with a website. so please find the attachment that contain an outline of the work required. So I need to know the cost and time to prepare. i think this project like the OLX Software. Also we need to know what is the language you will use it. please contact me for more clarification. 107 Mobile App Development, Windows Mobile, การพัฒนาซอฟต์แวร์, การพัฒนาฐานข้อมูล, Web Development Feb 14, 2018 Feb 14, 2018หมดเขตแล้ว $4278
Database Migration from Access to SQL Server I need a LOCAL database administrator for a data migration project, moving from Access to SQL Server. The current environment has 15,000 records and is a a Microsoft O365 shop. The location is Cheyney, PA. AGAIN, must be local. The ideal candidate must complete the requirements gathering session, architectural design, roadmapping and execution for this project. Project has a start date in app... 36 SQL, การบริหารฐานข้อมูล, Microsoft SQL Server, การพัฒนาฐานข้อมูล Feb 14, 2018 Feb 14, 2018หมดเขตแล้ว $35
Postgres DBA A minimum of 5 years experience in postgres data base administration is needed in our project to solve a DB problem. 12 J2EE, การบริหารฐานข้อมูล, PostgreSQL, การพัฒนาฐานข้อมูล Feb 14, 2018 Feb 14, 2018หมดเขตแล้ว $138
Database Testing Trainers Looking for a database testing trainer who can deliver training online and has strong database skills. Please share your profile at the earliest.a 9 การทดสอบ / QA, การทดสอบระบบอัตโนมัติ, การพัฒนาฐานข้อมูล Feb 14, 2018 Feb 14, 2018หมดเขตแล้ว $117
Complete Caspio Database User Interface Need someone who knows Caspio super well. Someone who can put together fairly complex data pages for a responsive user interface and quickly. This is an ongoing project for the right person. MUST BE AN EXPERT WITH CASPIO. The person we hire must feel that all Caspio database programming is simple to them! Like a second language to them. Someone who could teach Caspio :). That's the expert we ... 7 ออกแบบเว็บไซต์, การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล, การพัฒนาฐานข้อมูล, Payment Gateway Integration, API Feb 13, 2018 Feb 13, 2018หมดเขตแล้ว $2529
Honduras Freelance Website The project is a small website/ social media outlet that would allow Honduras Nationals to find freelance work and allow contractors to find a suitable workforce. This is a free service to the Honduran National community. 11 Javascript, WordPress, HTML5, การพัฒนาฐานข้อมูล, Web Development Feb 13, 2018 Feb 13, 2018หมดเขตแล้ว $246
Showing 1 to 50 of 505 entries
« 1 2 3 4 5 »