การจัดการอีเมล งานและการประกวด

-
ลงทะเบียนและเริ่มทำเงิน
ลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นสร้างรายได้ คุณคือ an Email Handler หรือ? คุณสามารถสร้างรายได้จากการทำงานเหล่านี้!

สืบค้นงานบน Freelancer

โปรเจค/การประกวด คำอธิบาย ประมูล/ผลงาน ทักษะ เริ่มต้น สิ้นสุด ราคา (USD)
Find Out Why We Cannot Deliver Email to Gmail and Hotmail - And Correct It We are currently unable to deliver email to gmail and hotmail, outlook, live email addresses for marketing purposes. We use Sendin Blue as our sending service with a dedicated domain and IP just for email. As far as we know, neither are on any blacklists. I need to know why we can't send to these addresses, and how to fix it. I've had no look with the google and microsoft post ma... 17 คีย์ข้อมูล, การตลาดปริมาณมาก, DNS, การทำการตลาดด้วยอีเมล, การจัดการอีเมล Dec 14, 2017 วันนี้6 ว 16 ชม. $136
Open 50 Email Accounts - 14/12/2017 06:07 EST Hi, I need someone to open 50 Gmail accounts and provide all the information so they can be used, including login email, password, recovery email address, phone used to open the account, signin city, etc. If you have not done this task before or if you do not understand the requirements please do not apply. To indicate that you understood the requirements include the words "open gmail account... 41 คีย์ข้อมูล, การตลาดปริมาณมาก, การทำการตลาดด้วยอีเมล, การจัดการอีเมล Dec 14, 2017 วันนี้6 ว 14 ชม. $35
looking For Amazon SES ( Simple Email Service ) Expert Hello Everyone, We are looking for Amazon SES expert. Who can help up to setup our domain with amazon SES also who can help us to increase sending limit in our account. who can also consult us for smooth operations. Thank you. 10 การทำการตลาดด้วยอีเมล, การจัดการอีเมล Dec 14, 2017 วันนี้6 ว 13 ชม. $23
Open 50 Email Accounts Hi, I need someone to open 50 Gmail accounts and provide all the information so they can be used, including login email, password, recovery email address, phone used to open the account, signin city, etc. If you have not done this task before or if you do not understand the requirements please do not apply. To indicate that you understood the requirements include the words "open gmail account... 36 คีย์ข้อมูล, การตลาดปริมาณมาก, การทำการตลาดด้วยอีเมล, การจัดการอีเมล Dec 14, 2017 วันนี้6 ว 13 ชม. $24
I need an email sent to my list and possibly to lists of yours I have an email list of 40K cleaned and verified contacts that I would like to send a simple email to. Also, let me know if you have your own email lists that I can send the same message to. 19 การตลาดปริมาณมาก, การทำการตลาดด้วยอีเมล, การจัดการอีเมล Dec 13, 2017 วันนี้6 ว 2 ชม. $194
BlackMailer I would like to hire you to develop this software: [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] (BlackMailer) [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] or a similar one if you know what to do, with these features: BlackMailer Professional Mass Mailer Fastest & most customizable mass mailer. Advanced macro definitions. Email lists validation. SMTP validation. Socks / proxy validation. Highly custom... 8 PHP, Python, Web Scraping, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การจัดการอีเมล Dec 13, 2017 Dec 13, 20175 ว 18 ชม. $129
Help me setup SMTP server and monitor it on an ongoing basis I need someone that is very good with bulk emailing and can help me implement the best SMTP solution for sending transactional emails asa well as marketing emails for a new social media website. I'm an easygoing person and hopefully I can find someone reliable that knows his thing and is looking for a long term collaboration. I rarely use Freelancer so don't mind my profile. To make sure... 26 การตลาดทางอินเทอร์เน็ต, การตลาดปริมาณมาก, การทำการตลาดด้วยอีเมล, การจัดการอีเมล, Email Developer Dec 13, 2017 Dec 13, 20175 ว 10 ชม. $383
Data Entry Clerk - 12/12/2017 19:25 EST Are you a U.S. Citizen, Canadian Citizen • Must be fluent in communication and English • Must have a clean criminal record • Must be at-least 40 wpm average • Previous accounting experience required • Proficient with Microsoft Office • Strong organizational skills 11 คีย์ข้อมูล, WordPress, การสนับสนุนเดสก์ท็อป, การบริหารเครือข่าย, การจัดการอีเมล Dec 12, 2017 Dec 12, 20175 ว 3 ชม. $10
find out who an email was bcc'd to someone is sending hate messages about our company to clients. I need to know who the BCC's were 7 การจัดการอีเมล, Email Developer, Programming Dec 12, 2017 Dec 12, 20174 ว 20 ชม. $28
Project for Hayley M. Hi Hayley M., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 9 Delphi, การประมวลผลข้อมูล, คีย์ข้อมูล, การพิมพ์ดีดคัดลอก, , การจัดการอีเมล Dec 12, 2017 Dec 12, 20177 ว 14 ชม. $13
Email creator for 5 dollars I have this info@[url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] who i create with plesk when i rent my server at server4you, now i disable the server and not have access to my email. Can have access again to my email or create the same info@[url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] ??? 12 PHP, Linux, การทำการตลาดด้วยอีเมล, การจัดการอีเมล, Email Developer Dec 12, 2017 Dec 12, 20174 ว 14 ชม. $7
URGENT!!! FULL TIME EMAIL REPRESENTATIVE Email Support for Back Office is Urgently looking for a Full Time Homebased Individual. You can Start Immediately once you are Qualified. We Accept fresh Graduates. [Removed by [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] Admin] We are Looking Forward for you to be Part of our Team. 82 คีย์ข้อมูล, Excel, ผู้ช่วยเสมือน, ประวัติย่อ, การจัดการอีเมล Dec 12, 2017 Dec 12, 20174 ว 13 ชม. $16
Bulk Emails Databases required We need large verified emails databases with First name and last name for the following countries - Canada, USA and UAE to begin with. Emails has to be verified and spam-free. On-going opportunity for the right freelancer. 25 การตลาดทางอินเทอร์เน็ต, การตลาดปริมาณมาก, รายชื่อผู้มุ่งหวัง, การทำการตลาดด้วยอีเมล, การจัดการอีเมล Dec 11, 2017 Dec 11, 20174 ว 7 ชม. $417
Bulk Emails Databases required We need large verified emails databases with First name and last name for the following countries - Canada, USA and UK, to begin with. Then, after that, we will add more countries as per our project's requirements. Emails has to be verified and spam-free. On-going opportunity for the right freelancer. 45 คีย์ข้อมูล, การตลาดปริมาณมาก, รายชื่อผู้มุ่งหวัง, การทำการตลาดด้วยอีเมล, การจัดการอีเมล Dec 11, 2017 Dec 11, 20174 ว 7 ชม. $419
Email / SMTP Guru I am looking for email/SMTP Guru. You will make a prototype to receive an email and display on the page. It should handle ten thousand consecutive requests in 5 seconds. Only looking for functionality and prototype, no design required. Please chat for additional questions. We will award project to multiple freelancers 2 การจัดการอีเมล, Email Developer Dec 11, 2017 Dec 11, 20173 ว 21 ชม. $796
Need an assitant I want someone to help me with email marketing. Who has his own email server and has some experience with it. Also who is willing to work on commission basis. 11 การตลาดทางอินเทอร์เน็ต, การตลาด, การตลาดปริมาณมาก, การทำการตลาดด้วยอีเมล, การจัดการอีเมล Dec 11, 2017 Dec 11, 20173 ว 20 ชม. $23
email domain issue + spf issue -- help required urgently I have been having a lot of email issues today, someone has access to be able to send emails from my email address, SPF records and all other records can be provided upon request, need help to resolve this. 10 ผู้ดูแลระบบ, Linux, DNS, การบริหารเครือข่าย, การจัดการอีเมล Dec 11, 2017 Dec 11, 20173 ว 18 ชม. $20
Email Account Oppening In Bulk i will like to hire Someone to open multiple email account and forward it to a particular email. Requirements You have to be familiar with email account opening and willing to try some (3-5) samples because forwarding is the most important part of the whole work please read carefully before bidding, because forwarding is the crucial part of the project. write FORWARDING at th beginni... 46 การประมวลผลข้อมูล, คีย์ข้อมูล, Excel, การบริหารฐานข้อมูล, การจัดการอีเมล Dec 11, 2017 Dec 11, 20173 ว 18 ชม. $99
Project for Akkiresh 17/12/11 - 17:30:28 in support decision system 6 คีย์ข้อมูล, Excel, การทำเหมืองข้อมูล, การจัดการอีเมล, Data Extraction Dec 11, 2017 Dec 11, 20176 ว 17 ชม. $50
smtp server need for 100.000 emails per month smtp server need for 100.000 emails per month smtp server need for 100.000 emails per month 30 PHP, Linux, การตลาดปริมาณมาก, การทำการตลาดด้วยอีเมล, การจัดการอีเมล Dec 11, 2017 Dec 11, 20173 ว 8 ชม. $8
Having Email Issues on My Server - $15 Help work out the bugs. I keep getting routed to Gmail and [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู]'s junk mail folders. 2 PHP, Linux, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, HTML, การจัดการอีเมล Dec 10, 2017 Dec 10, 20173 ว 6 ชม. $20
MailChimp List Segmentation I am a life and business coach... I have several email campaigns in MailChimp... I need to create list segments and move subscribers based on their actions (i.e., link clicks and purchases)... I also want to link campaigns to move subscribers through my sales funnel... 14 การตลาดทางอินเทอร์เน็ต, การตลาดปริมาณมาก, การทำการตลาดด้วยอีเมล, การจัดการอีเมล, Mailchimp Dec 10, 2017 Dec 10, 20173 ว 3 ชม. $6
sending bulk email system show me some examples please, software or system what do you sell? I would like to send 100.000 emails every month daily 5.000 emails in weekdays. What is your cheapest solution to do this? 46 PHP, การตลาดทางอินเทอร์เน็ต, การตลาดปริมาณมาก, การทำการตลาดด้วยอีเมล, การจัดการอีเมล Dec 9, 2017 Dec 9, 20172 ว 6 ชม. $7
Email Marketing campaign I require a skilled an experienced email marketing agent to grow my email subscription through either google campaign or facebook campaign The list revolves around mens sex health and impotence I need to grow the list by 2000 every week I require an agent to manage the list as well as the content of the campaign It will require tracking and feed back along with all costing analysis 7 การตลาดทางอินเทอร์เน็ต, Google Adwords, การตลาดปริมาณมาก, การทำการตลาดด้วยอีเมล, การจัดการอีเมล Dec 9, 2017 Dec 9, 20172 ว 3 ชม. $4
ActiveCampaign Specialist Needed We are seeking an individual or company that has excellent experience with ActiveCampaign, using alot of its features to help boost company overall revenue, email marketing, marketing automation, etc. The candidate would be helping us essentially from the start as we currently have very little work activity or knowledge about this software. We would need someone who has the ability to start cr... 15 การทำการตลาดด้วยอีเมล, การจัดการอีเมล, Marketing Strategy Dec 9, 2017 Dec 9, 20171 ว 20 ชม. $18
Mail Sender Hi Developers we are going to mail sender programe. User set mail sender's name sender's address, content, subject. And we set list of receiver's email address. Please bid with your detail solution. Thanks 51 PHP, Java, HTML, การจัดการอีเมล, Email Developer Dec 9, 2017 Dec 9, 20171 ว 10 ชม. $461
Whitelist email so they will not go to spam Hello, I need to make sure emails sent from my web server are not rejected as spam, I am sending daily email which is generated and some other email we are generate from site. I need to make sure that all email will go to inbox and not to spam, regardless of amount or reason, each time I send email I want it to go to inbox from my site I have in my cpanel. if need to create html table that ... 8 การจัดการอีเมล, Email Developer Dec 8, 2017 Dec 8, 20171 ว 1 ชม. $34
Virtual Assistant I’m looking for a virtual Assistant in US ET time zone. I run a marketing consultancy. It is just m, however I use a number of partners to provide services to my clients. I’m a start up so hours will grow as the business grows. Tasks that need performing but not exclusively: Gmail: File emails. Save attachments to drop box in a timely fashion. Word and harvest: Invoice client... 23 การพิสูจน์อักษร, Powerpoint, การจัดการอีเมล, การจัดการภายในบ้าน Dec 8, 2017 Dec 8, 201718 ชม. 56 น. $141
atencion al cliente en Español - 08/12/2017 05:14 EST Hi, I need someone to handle my email inboxes from 9 am to 6 pm. You will have to answer incoming emails with templates. and place meetings at the relevant time. You need to be a native spanish speaker or very fluent in spanish. You have to be available for the hours that we have mentioned above. Thank you 57 การบริการลูกค้า, สเปน, การจัดการอีเมล Dec 8, 2017 Dec 8, 201713 ชม. 11 น. $6
Project for Preeti S. Hi Preeti S., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 การประมวลผลข้อมูล, คีย์ข้อมูล, Bootstrap, การจัดการอีเมล, CSS3 Dec 8, 2017 Dec 8, 20173 ว 10 ชม. $17
Project for Preeti S. Hi Preeti S., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 การประมวลผลข้อมูล, คีย์ข้อมูล, Bootstrap, การจัดการอีเมล, CSS3 Dec 8, 2017 Dec 8, 20173 ว 10 ชม. $262
Email Marketing Tutor I want to get some help with email marketing stuff. Will hire someone who can teach me properly on each part. 9 การตลาดทางอินเทอร์เน็ต, การตลาด, การตลาดปริมาณมาก, การทำการตลาดด้วยอีเมล, การจัดการอีเมล Dec 8, 2017 Dec 8, 20178 ชม. 54 น. $22
Project for Sumon A. Hi Sumon A., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 22 การประมวลผลข้อมูล, คีย์ข้อมูล, การจัดการอีเมล, Coding, Data Extraction Dec 7, 2017 Dec 7, 20173 ว 7 ชม. $17
Bulk SMS Messenger Send bulk sms message to customer 12 PHP, การตลาดปริมาณมาก, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การทำการตลาดด้วยอีเมล, การจัดการอีเมล Dec 7, 2017 Dec 7, 2017หมดเขตแล้ว $19
Project for nazrulnu2 -- 2 Hi nazrulnu2, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 ออกแบบกราฟิก, การเขียนข้อความโฆษณา, การประมวลผลข้อมูล, คีย์ข้อมูล, การจัดการอีเมล Dec 7, 2017 Dec 7, 20172 ว 18 ชม. $27
Project for nazrulnu2 Hi nazrulnu2, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 ออกแบบกราฟิก, การเขียนข้อความโฆษณา, การประมวลผลข้อมูล, คีย์ข้อมูล, การจัดการอีเมล Dec 7, 2017 Dec 7, 20172 ว 18 ชม. $27
Project for nazrulnu2 Hi nazrulnu2, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 ออกแบบกราฟิก, การเขียนข้อความโฆษณา, การประมวลผลข้อมูล, คีย์ข้อมูล, การจัดการอีเมล Dec 7, 2017 Dec 7, 20172 ว 18 ชม. $253
Thunderbird version 58.0b1- Fix "Quick Folder Move" add-on Someone created a very helpful Add-on for Mozilla Thunderbird Email client named "Quick Folder Move ver 1.2". I use this add-on very much in my use of Thunderbird ver 56.0 for handling emails in my IMAP email account. The Add-on work perfectly for years, but it no longer works in Thunderbird Beta version 58.0b1. I love this add-on so much that I am willing to pay to get it fixed. I ca... 2 การจัดการอีเมล, Javascript, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ Dec 7, 2017 Dec 7, 2017หมดเขตแล้ว $275
fix mail server postfix I have my ip with poor position, makes some mail bounce or enter as spam, I need to add other domains in and out of mail 14 ผู้ดูแลระบบ, Linux, DNS, การจัดการอีเมล Dec 7, 2017 Dec 7, 2017หมดเขตแล้ว $26
Need email list of Marijuana Dispensaries throughout USA, Europe and Cananda Exactly as the title says, I need an email list of Marijuana dispensaries throughout USA, Europe and Canada. You can do whatever method you want as long as they are valid emails of exactly what I need. I am not paying any more than $30 for each country (per 6000 emails) for this, so bidders, let me know how many emails you can get me and the one with the most valid emails/$ wins. 11 การตลาดทางอินเทอร์เน็ต, คีย์ข้อมูล, การตลาดปริมาณมาก, การทำการตลาดด้วยอีเมล, การจัดการอีเมล Dec 7, 2017 Dec 7, 2017หมดเขตแล้ว $24
VBAProject - open to bidding dataset is available please be simple we have 2 days left dataset is available please be simple we have 2 days left dataset is available please be simple we have 2 days left dataset is available please be simple we have 2 days left dataset is available please be simple we have 2 days left 19 คีย์ข้อมูล, Excel, รายชื่อผู้มุ่งหวัง, การค้นหาเว็บไซต์, การจัดการอีเมล Dec 6, 2017 Dec 6, 2017หมดเขตแล้ว $101
verify and clean a mailing list of 450K To validate an email list of 450,000 and remove all spamtraps. 36 รายชื่อผู้มุ่งหวัง, การทำการตลาดด้วยอีเมล, การจัดการอีเมล Dec 6, 2017 Dec 6, 2017หมดเขตแล้ว $82
Project for Sumon A. Hi Sumon A., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 5 การประมวลผลข้อมูล, คีย์ข้อมูล, การจัดการอีเมล, Coding, Data Extraction Dec 6, 2017 Dec 6, 20171 ว 16 ชม. $127
Emails List I want a list of 500 emails of FOREX TRADERS from US, UK, Canada, Australia and Spain country. No other country especially African countries. - Genuine emails. 33 คีย์ข้อมูล, การตลาดปริมาณมาก, Web Scraping, การทำการตลาดด้วยอีเมล, การจัดการอีเมล Dec 6, 2017 Dec 6, 2017หมดเขตแล้ว $20
Project for Mozammel H. Hi Mozammel H., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 3 การเขียนข้อความโฆษณา, คีย์ข้อมูล, การพิมพ์ดีดคัดลอก, การทำงานทั่วไป, การจัดการอีเมล Dec 6, 2017 Dec 6, 20171 ว 12 ชม. $13
Project for Jeremiah L. Hi Jeremiah L., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 3 คีย์ข้อมูล, Excel, BPO, การจัดการอีเมล, แรงงานทั่วไป Dec 6, 2017 Dec 6, 20171 ว 10 ชม. $1029
Build email address of dispensaries I need an email list of Marijuana dispensaries throughout the USA. You can go to directories then go to the companies website and pull the email from there or do whatever other method you want as long as they are valid emails of Marijuana dispensaries. 38 คีย์ข้อมูล, การตลาดปริมาณมาก, Web Scraping, การทำการตลาดด้วยอีเมล, การจัดการอีเมล Dec 5, 2017 Dec 5, 2017หมดเขตแล้ว $27
Configuration Server Smtp + Software I have a Server Smtp and a Web Application that we use to send emails. It is a sort of mailchimp. I need to configure and install a software, or write a script in order to complete the next process: 1) we register a New User in Web Application (done) 2) New User set our Web Application in order to send emails (done) 3) When User send an email, the Smtp Server registers a Log file, or store in... 22 PHP, Linux, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, MySQL, การจัดการอีเมล Dec 5, 2017 Dec 5, 2017หมดเขตแล้ว $556
Email Blasts I need someone that is able to send out blast emails to 50,000+ emails and more in the future. Will provide emails list and email that needs to be sent. 19 การตลาดทางอินเทอร์เน็ต, คีย์ข้อมูล, การตลาดปริมาณมาก, การทำการตลาดด้วยอีเมล, การจัดการอีเมล Dec 5, 2017 Dec 5, 2017หมดเขตแล้ว $133
Need Mailing service to send 100k Need mailing service to send 100k to subscribers. Need a ready system i can use straight away. 8 PHP, การตลาดทางอินเทอร์เน็ต, การตลาดปริมาณมาก, การทำการตลาดด้วยอีเมล, การจัดการอีเมล Dec 5, 2017 Dec 5, 2017หมดเขตแล้ว $244
Showing 1 to 50 of 381 entries
« 1 2 3 4 5 »