ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ งานและการประกวด

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ลงทะเบียนและเริ่มทำเงิน
ลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นสร้างรายได้ คุณคือ an English Grammar Specialist หรือ? คุณสามารถสร้างรายได้จากการทำงานเหล่านี้!

สืบค้นงานบน Freelancer

โปรเจค/การประกวด คำอธิบาย ประมูล/ผลงาน ทักษะ เริ่มต้น สิ้นสุด ราคา (USD)
Review and proofread a research proposal Research proposal of 5 pages to understand interventions to prevent diabetic retinopathy. I am searching somebody with experience reviewing research proposals, English native speaker, and able to review in Office Word using track changes. I want my document to be clear and with a strong English. My deadline is within the next 12 hours. 30 วิจัย, การพิสูจน์อักษร, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ, Copy Editing Mar 24, 2018 วันนี้6 ว 22 ชม. $81
Catchy lines I need you to write some content for tweets of Meditation profile 21 การเขียนเนื้อหา, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ, Content Marketing Mar 24, 2018 วันนี้6 ว 18 ชม. $25
Translator Moradabad The services of a translator are required in processes of developing business relationships and understandings with manufacturer/s in Moradabad. The applicant must be a resident of Moradabad or have an excellent knowledge of Moradabad. You must have referrals of recommendations, past experience as a translator with exceptional fluency in English. Start March 26, 2018 - finish date undecieded. 10 การแปลภาษา, การพิสูจน์อักษร, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Mar 24, 2018 วันนี้6 ว 14 ชม. $5
Proof read my journal paper I am a Ph. D. student and want my journal paper to be proof read by a native english speaker before I submit it for publication in a journal. 47 การพิสูจน์อักษร, การตรวจแก้, การเขียนงานวิจัย, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Mar 24, 2018 วันนี้6 ว 12 ชม. $19
English to Korea Translation Its company project review document. Need to translate in to Korea Language. 21 การแปลภาษา, การพิสูจน์อักษร, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Mar 23, 2018 วันนี้6 ว 8 ชม. $118
I need someone to edit an English doc I have an English document and I need someone to check the following Grammer Sentence structure. You can make as many changes as you need, but this must not lose the essense of the doocument . Find the document attached. 48 การพิสูจน์อักษร, การตรวจแก้, การเขียนงานวิจัย, การสะกดคำภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Mar 23, 2018 วันนี้6 ว 3 ชม. $72
ESL text book Developing an ESL text book course for primary school and junior high, non-printable interactive books 15 การพิสูจน์อักษร, การตรวจแก้, สเปน, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Mar 23, 2018 วันนี้6 ว 2 ชม. $5
Assignments Typing the assignments 39 อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การสื่อสาร, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Mar 23, 2018 วันนี้6 ว 1 ชม. $18
Making technical english docs skills as my assistant Hi (Not asian and african, only European and American. All women will be rejected) I need a assistant who can make a english articles, website contents and some kinds of docs. you should have deep understanding about technical issues like software, requirement and design docs. Not need deep skills for programming, only making docs. Rapid and correct english typing speed, Word skills required... 4 ออกแบบกราฟิก, การเขียนทางเทคนิค, Word, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Mar 23, 2018 Mar 23, 20185 ว 19 ชม. $93
writing assistance I need assistance with making this piece of writing in my own wording for a government publication, at the moment it is mostly using wording from the programs website. I need the article to be creative, interesting and concise, without changing the tone and direction of the article. I need grammar corrected and it set out professionally for a government document 34 การพิสูจน์อักษร, การตรวจแก้, การเขียนงานวิจัย, การเขียนบทความใหม่, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Mar 23, 2018 Mar 23, 20185 ว 18 ชม. $22
Indian English Audio Recording INDIANS who can really speak fluent English can make a lot of money.. NATIVE INDIANS WITH FLUENT ENGLISH ARE WELCOMED TO CONTACT FOR RECORDING JOB. The collected voice material is only for technology development and study purposes not for any other [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] really if you are an Indian and who can speak good English you can apply. Let me tell you in detail: Intellige... 22 อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การสะกดคำภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Mar 23, 2018 Mar 23, 20185 ว 18 ชม. $6
Industrial Engineer resume I would like to update my resume to be well presented. I am a job seeker with a lot of potential and sometimes "ok" resume does not get the job done!. So, I am looking for someone professional to edit and update my resume. I'll provide all the necessary info, you just let me know what you need. thanks. I have volunteering experince that isn't added to the resume. as well as... 28 การเขียนทางเทคนิค, ประวัติย่อ, การสะกดคำภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ, Writing Mar 23, 2018 Mar 23, 20185 ว 13 ชม. $43
Law article proofreading I need a professional person (specialized in law) to proofread my articles and do all the corrections that needs for its coherence and coherent, add related articles, and correct the article according to some suggested corrections in order to be in the publishable style and according to some instructions from Journals . Please do not bid if have no experience or related knowledge!!! 36 การพิสูจน์อักษร, การตรวจแก้, การเขียนงานวิจัย, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Mar 22, 2018 Mar 22, 20185 ว 7 ชม. $88
arabic to english translator & ترجمة من العربية للأنجليزية translate file attached to professional english 18 การแปลภาษา, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อาหรับ, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Mar 22, 2018 Mar 22, 20185 ว 6 ชม. $23
English copywriter We're looking for an English copywriter with the following requirements Proven experience as a copywriter or related role Knowledge of online content strategy and creation Excellent writing, editing and proofreading skills Strong research skills Creativity Collaborative spirit Excellent time-management and organizational skills 49 การเขียนข้อความโฆษณา, การพิสูจน์อักษร, การตรวจแก้, Article Writing, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Mar 22, 2018 Mar 22, 20185 ว 5 ชม. $21
Transcription of some videos I need transcription and translation of two videos, each of the 2 mins. 6 การถอดความ, การพิมพ์ดีดคัดลอก, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Mar 22, 2018 Mar 22, 20185 ว 5 ชม. $2
English Transcription English transcription of 1 hour 25 min. I want this audio conversation to be transcribed into English text in word. 33 การถอดความ, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การสะกดคำภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Mar 22, 2018 Mar 22, 20185 ว $19
Proofreading and Editing for Native English Speaker I'm looking for a native English speaker to proofread and edit an article (1500 words) The article is about business creativity. Someone with a sense of contemporary writing would be great. 28 การพิสูจน์อักษร, การตรวจแก้, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Mar 22, 2018 Mar 22, 20184 ว 21 ชม. $60
Work for copy-editing (4) Dear all, we have a project looking for an experienced copy editor or proofreader professional in the copy-editing job. It is a working paper that consist of 11,000 words required for copyediting and the style of copy-editing should adhere to our style guide rules as provided. The project will be due on 30 Mar (Thursday). Please let me know your quote and lead time for this paper. I wo... 27 การเขียนข้อความโฆษณา, การพิสูจน์อักษร, การตรวจแก้, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ, Copy Editing Mar 22, 2018 Mar 22, 20184 ว 20 ชม. $133
Interview transcribing3 Transcribing of 20 interviews in English 38 การถอดความ, การพิมพ์ดีดคัดลอก, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Mar 22, 2018 Mar 22, 20184 ว 17 ชม. $251
Speech Project – Australian English Speakers Required Looking for Native Australian English speakers to participate in a paid speech collection project for research. Participants will have to record 40 short phrases using a website and will be paid $6 each on successful completion of the recordings. Requirements: - You must be in the age group of 18 - 65 years - Participant must be a native Australian born in Australia - You must have a PC/La... 3 บริการระบบเสียง, เสียงพากย์, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ, การผลิตเสียง, Voice Artist Mar 22, 2018 Mar 22, 20184 ว 17 ชม. $104
Proof reader/editing in fitness I am looking for someone who will be able to proof read and edit 24 PDF's (6 of which in the next 10 days). Would need to work on Mac and have some knowledge in fitness. Thank you 47 การเขียนข้อความโฆษณา, การพิสูจน์อักษร, การตรวจแก้, การเขียนบทความใหม่, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Mar 22, 2018 Mar 22, 20184 ว 16 ชม. $535
ENGLISH PROJECT for client I need some of the editing in the project report 37 การแปลภาษา, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การสะกดคำภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Mar 22, 2018 Mar 22, 20184 ว 15 ชม. $17
Online English Teacher for Kids Who we are: Landi Subject English is developed with an immersive teaching system, based on CLIL (Content and Language Integrated Learning), aiming to positively transform Chinese students’ English learning patterns with content language learning, from kindergarten to high school level. By adopting the student-centered teaching method Peer Study throughout the whole teaching system, Landi... 45 อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การสะกดคำภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Mar 22, 2018 Mar 22, 20184 ว 15 ชม. $25
Looking for Native-Level English Speaker We are an Australian company looking to hire a freelancer with native level English proficiency that can help with our social media accounts. Work will be on a regular basis. We are looking for someone who has good reviews and reasonable rates. 22 อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Mar 22, 2018 Mar 22, 20184 ว 12 ชม. $4
Translation from English to Arabic for Ahmad A. Pre-negotiated translation work. 38 การแปลภาษา, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อาหรับ, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Mar 21, 2018 Mar 21, 20184 ว 5 ชม. $79
What do we mean by learning through play? Outline different constructs of play and identify how this might inform effective play based pedagogy. Use examples from own experiences to support argument. I need you to write a report for something. 46 การศึกษาและการติว, การเขียนรายงาน, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ, การเขียนเชิงวิชาการ Mar 21, 2018 Mar 21, 20184 ว $150
English proofreading - horoscope English proofreading Source text : 24 000 words Subject : horoscope you can see 1/12 part ([url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู]) my budget for this project is 250$ (24 000 words) 108 การพิสูจน์อักษร, การตรวจแก้, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การสะกดคำภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Mar 21, 2018 Mar 21, 20183 ว 20 ชม. $329
Audio transcription of Video Interviews needed I am looking for someone with excellent English to transcribe 48 minutes of video interview footage from two mp4 video files. The videos are time coded and each successive question would need the time code noted in the transcription. The turn around for the work would need to be twenty four hours. 45 การถอดความ, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การสะกดคำภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Mar 21, 2018 Mar 21, 20183 ว 20 ชม. $19
English proofreading English proofreading for a Blog 71 การพิสูจน์อักษร, การตรวจแก้, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Mar 21, 2018 Mar 21, 20183 ว 19 ชม. $26
Proofreading by native English speaker I have 7 product descriptions that need proofreading by a native English speaker. It's a pretty straightforward job (I hope) and shouldn't be too complicated or time consuming for a native speaker. The descriptions are not very long and are already in a good place, I just need the eyes of someone to check if it all makes sense. Please contact me if you're interested, so I can share ... 69 การพิสูจน์อักษร, การตรวจแก้, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Mar 21, 2018 Mar 21, 20183 ว 19 ชม. $28
Transcriptionist Crescendo is a start-up based in India, providing “Transcription and Analysis of audios in Indian Languages”. Crescendo’s mission is to give more people the freedom to work from home. We are looking to add to our transcription team. We are swamped with work daily and we just can't keep up. These are the qualities you MUST have: • Live in India (preferably), people re... 24 การแปลภาษา, การถอดความ, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Mar 21, 2018 Mar 21, 20183 ว 16 ชม. $6
A Paper on Wuthering Heights An paper analyzing the romanticism in wuthering heights 18 อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ, Essay Writing, Writing Mar 20, 2018 Mar 20, 20183 ว 9 ชม. $105
Part-time Business English Instructor in Hamamatsu Japan Looking for inspiring English teachers who can teach at manufacturing corporations in Hamamatsu are in Japan. English Communication classes and Business English classes. Looking for passionate teachers who love to communicate. Class hour is 60 min or 90 min. Drivers license required. 3 อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Mar 20, 2018 Mar 20, 20183 ว 9 ชม. $34
Looking for foreign language Native writer to help my project Now I work for a health insurance, new milestone is to add new documents of applications and warranties into Database for all kinds of insurance supporting by the service platform. Your mission is to index and partition all documents with their categories. 24 สเปน, โปรตุเกส (บราซิล), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Mar 20, 2018 Mar 20, 20183 ว 8 ชม. $963
Tech. Writer/Editor/Proofreader Currently we are looking for a professional editor and proofreader, who has knowledge on new trend and technology in digital content industry and global mobile internet, to manage all writing materials we create. He/her is native English editor/proofreader. Document was already drafted. Some parts need to be rephrased to make sure that document is easy to read and understand. This task is permanen... 48 การพิสูจน์อักษร, การตรวจแก้, การเขียนงานวิจัย, การเขียนบทความใหม่, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Mar 20, 2018 Mar 20, 20182 ว 23 ชม. $53
English to Arabic translation Hi, I have various documents that need translated from English to Arabic. I have approximately 30,000 words spread across various documents. 125 การแปลภาษา, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อาหรับ, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Mar 20, 2018 Mar 20, 20182 ว 19 ชม. $459
translate a research from Arabic to English Course to learn about the strategies of the six hats and to know the degree of possession and practice of teachers of art education for languages ​​and crafts 51 การแปลภาษา, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อาหรับ, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Mar 20, 2018 Mar 20, 20182 ว 13 ชม. $19
Book editor 90k words Someone who can do the following: Correcting spelling, grammar, punctuation, syntax, and word usage while preserving the meaning and voice of the original text Checking for or imposing a consistent style and format Preparing a style sheet that documents style and format Reading for overall clarity and sense on behalf of the prospective audience Querying the appropriate party about apparent er... 49 การพิสูจน์อักษร, การตรวจแก้, การเขียนงานวิจัย, การสะกดคำภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Mar 19, 2018 Mar 19, 20182 ว 5 ชม. $737
From ENGLISH to ARABIC - Technical terms Translation This simple project consists in translate, from english to arabic, 370 technical terms as well as a 3 pages Word document. All these technical terms belong to the field of MECHANICS, ELECTRONICS and HYDRAULICS spare parts, while the 3 pages Word document is a collection of sentences for a corporate presentation. So I need a person who speaks arabic as his native language but uses english as his ... 99 การแปลภาษา, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อาหรับ, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Mar 19, 2018 Mar 19, 20182 ว $30
Edit essay All the details will be send to you after I select one of freelancers. 69 การพิสูจน์อักษร, การตรวจแก้, การเขียนงานวิจัย, การเขียนบทความใหม่, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Mar 19, 2018 Mar 19, 20181 ว 21 ชม. $66
Native English speaker to help improving conversational skills( practice on Skype calls) Warning: Native English speakers only A native English speaker is required for at least 30 Minutes to one hour daily to help me improve my spoken English and pronunciation Australian, British and American (all are welcome) 13 อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การสะกดคำภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Mar 19, 2018 Mar 19, 20181 ว 19 ชม. $9
Project for Stephanie Higgins Hi Stephanie Higgins, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. The project I am creating is just for the trial/test, if all goes well, we can work very long-term! 4 การเขียนข้อความโฆษณา, การพิสูจน์อักษร, การตรวจแก้, Article Writing, , ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Mar 19, 2018 Mar 19, 20184 ว 17 ชม. $14
EMAIL'S EDITING I am looking for the individual who has flawless grammatical writing and willing to help me to correct my working emails, rephrasing and restructuring it when/if it is needed but keeping the concept of the email. There will be around 8-12 emails a month on average. I expect the person will be available to edit the text within 1 hour within agreed working hours. Looking to build up a long ter... 85 อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การสะกดคำภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ, Writing Mar 19, 2018 Mar 19, 20181 ว 13 ชม. $130
Tour guide we need someone to submit a video of 25 places worth visiting in city he/she currently resides. please tell us where you live and we will discuss which 25 places we should explore. all you need are access to the internet and a video recording device i.e. your cellular phone and a friendly personality 17 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Mar 18, 2018 Mar 18, 20181 ว 8 ชม. $451
Product description writer required We are Justmylook - a UK based e-commerce website that stocks a wide range of beauty products. We require a freelancer to write our product descriptions on an on-going basis. You can draw inspiration from the descriptions written by the manufacturer or other retailers, but they must be in your own words. Having impeccable literacy skills is a most. we're looking for an on-going writer and ... 70 อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), การเขียนเชิงสร้างสรรค์, การสะกดคำภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ, Writing Mar 18, 2018 Mar 18, 20181 ว 3 ชม. $65
Proofreader with few sections emerge into one Need someone can proofread already written written 2 documents and emerge few sections into one. Content is already well-written. Budget is $ 15. 33 การพิสูจน์อักษร, การตรวจแก้, การเขียนบทความใหม่, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Mar 18, 2018 Mar 18, 20181 ว 2 ชม. $20
Proofreading / copyediting (urgent) I need this text interview to be proofread/copydited. I would it need to be done as soon as possible. 77 การพิสูจน์อักษร, การตรวจแก้, การเขียนบทความใหม่, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Mar 18, 2018 Mar 18, 201819 ชม. 24 น. $19
transcription Kannada to Kannda - 3 mins video 28 การแปลภาษา, การถอดความ, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Mar 18, 2018 Mar 18, 201817 ชม. 13 น. $4
Looking for an editor and proofreader for a story Hi, New freelancers are welcome! I am looking for a person who is well versed in english language and could handle a project of editing and proofreading. To get this project I first have to see you match my standards or the list of expectations. The project is about editing and proofreading, and rest all the details will be given once I am closely taking to you. It is a one time project and w... 83 การพิสูจน์อักษร, การตรวจแก้, การเขียนบทความใหม่, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Mar 18, 2018 Mar 18, 201813 ชม. 13 น. $20
Showing 1 to 50 of 558 entries
« 1 2 3 4 5 »