การสะกดคำภาษาอังกฤษ งานและการประกวด

-
ลงทะเบียนและเริ่มทำเงิน
ลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นสร้างรายได้ คุณคือ an English Spelling Specialist หรือ? คุณสามารถสร้างรายได้จากการทำงานเหล่านี้!

สืบค้นงานบน Freelancer

โปรเจค/การประกวด คำอธิบาย ประมูล/ผลงาน ทักษะ เริ่มต้น สิ้นสุด ราคา (USD)
Transcribe a 1-hour interview - strong American accent I need a 1-hour interview with an American (strong accent) transcribed by Monday next week. It is part of an ongoing (2.5 years now) project of interview transcription. I have 15 years of experience in transcription especially with regard to the American accent. I have transcribed letters, documents, medical records, operative files, legal documents, etc. So, if you can hire my for the proj... 13 การถอดความ, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การสะกดคำภาษาอังกฤษ Jan 21, 2018 วันนี้6 ว 22 ชม. $140
want an English teach I’m looking for a English teacher.
 Teacher should be - Native USA English speaker. - Graduated or attending high school school in USA - Software programmer or have good knowledge of computer. What I need is - I want someone who fixes my written English. (I DON’t need a grammar teacher. A native English is enough) - I want someone who fixes my spoken English (accent, pron... 7 อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การสะกดคำภาษาอังกฤษ, Programming Jan 21, 2018 วันนี้6 ว 20 ชม. $108
การถอดความ, การเงิน, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การสะกดคำภาษาอังกฤษ, Economics Jan 20, 2018 วันนี้6 ว 8 ชม.
transcription proofreader needed I need someone urgently, please bid only real people 70 การพิสูจน์อักษร, การตรวจแก้, การถอดความ, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การสะกดคำภาษาอังกฤษ Jan 20, 2018 วันนี้6 ว 2 ชม. $21
Edit and critique 5 chapters of a novel I have written a novel and would like to perfect the first few chapters before submitting to literary agents. I'm looking for 3 or 4 people to read the text, comment on how interesting, compelling and readable it is, and make suggestions for improvements and tweak the wording where they feel necessary. I'd also like it to be proofread for spelling/grammatical errors and edited to imp... 45 การพิสูจน์อักษร, การตรวจแก้, การเขียนบทความใหม่, การสะกดคำภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Jan 20, 2018 วันนี้6 ว 1 ชม. $39
Voice over for a business video -- 2 I need someone to give voice over for my business video 18 การสะกดคำภาษาอังกฤษ Jan 20, 2018 Jan 20, 20185 ว 23 ชม. $20
Need a cool guy I'm looking for someone who can help me. Prefer cool guy 1) Honest, open-minded 2) Fluent level English skill 3) America, Europe 4) Male freelancer Hope that hearing from you. 49 เบ็ดเตล็ด, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การสะกดคำภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Jan 19, 2018 Jan 19, 20185 ว 5 ชม. $151
Transcribe a 1-hour interview - strong American accent I need a 1-hour interview with an American (strong accent) transcribed by Monday next week. It is part of an ongoing (2.5 years now) project of interview transcription. 37 การถอดความ, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การสะกดคำภาษาอังกฤษ Jan 19, 2018 Jan 19, 20185 ว 3 ชม. $103
English Audio Transcription We need a native English US/UK transcriber who can do for me around 3 hours transcription work . I have many transcription work for a right person. Please let me know if you can start it right now. Waiting for your proposal. 80 การถอดความ, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การสะกดคำภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Jan 19, 2018 Jan 19, 20185 ว 2 ชม. -
Hindi to Haryanvi Translation We have few lessons which needs to be translated to Haryanvi from Thai, which is designed in a way that it enables Haryanvi speakers to learn English. The objective is to create lessons that enables Haryanvi speakers to learn English. There are around 350 short lessons. This is a short term project, and good freelancers will continue to get more work. Skills: 1. Strong grasp on English lan... 3 การแปลภาษา, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), ฮินดี, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การสะกดคำภาษาอังกฤษ Jan 19, 2018 Jan 19, 20184 ว 23 ชม. $303
Hindi to Bhojpuri Translation We have few lessons which needs to be translated to Bhojpuri from Thai, which is designed in a way that it enables Bhopuri speakers to learn English. The objective is to create lessons that enables Bhojpuri speakers to learn English. There are around 350 short lessons. This is a short term project, and good freelancers will continue to get more work. Skills: 1. Strong grasp on English lang... 10 การแปลภาษา, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), ฮินดี, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การสะกดคำภาษาอังกฤษ Jan 19, 2018 Jan 19, 20184 ว 20 ชม. $307
English Tutor I need some one who have good patience to teach spoken English for a long time basis. 53 การแปลภาษา, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การสะกดคำภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Jan 19, 2018 Jan 19, 20184 ว 20 ชม. $417
Linguist required for phonemic transcription in General American of 40 second audio clip I would like a General American phonemic transcription done of a 30 second audio clip between two non-native English speakers who are having a conversation in English. Intonation and word stress diacritics should also be included. I'm using it to check against my own transcription I've made. It's not an ASAP project, something done in the next two weeks would be fine. Th... 21 บริการระบบเสียง, การถอดความ, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การสะกดคำภาษาอังกฤษ Jan 18, 2018 Jan 18, 20184 ว 16 ชม. $24
Real Estate Investor Needs Cold Caller My name is Ryan and I own a real estate investment company in the Atlanta, GA area. I am looking for someone to help me cold call and identify potential property leads. I will provide phone numbers, emails, power dialer, etc for you to use. I will need you to identify motivated sellers, gather information about their property and their needs, and to help set up appointments for me to meet them and... 16 การตลาดทางโทรศัพท์, การขาย, CRM, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การสะกดคำภาษาอังกฤษ Jan 18, 2018 Jan 18, 20184 ว 16 ชม. $7
Need English translators Hello Freelancer, I am looking a native English speaker. (Happy bidding) Thanks to you 37 การแปลภาษา, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การสะกดคำภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Jan 18, 2018 Jan 18, 20184 ว 9 ชม. $23
Write User Guide Rendering English UK We have a 3D Rendering application and I need somebody that can write in Robohelp (not provided) the User Guide in BBC English UK. We provide video in english describing the application.. The writer has to take screen shot from the application (provided) and write a User guide how to use and tip to be showed when cursor is on the function.. The job in entirely to Write contents of "h... 6 อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การสะกดคำภาษาอังกฤษ, Adobe Air, Writing Jan 18, 2018 Jan 18, 20184 ว 3 ชม. $13
Content writing I need you to write some content for a website. 30 อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), การเขียนเนื้อหา, การสะกดคำภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Jan 17, 2018 Jan 17, 20183 ว 6 ชม. $20
Female English teacher needed looking for Female English teacher , to correct my writing and to chat and make conversation ( vido on skype or other ), almost 3 hours week , and available to correct my writing in whats app or email , i will pay her per hour i need the conversation at 5:00 PM , my time 3 days week i offer you 2$ for each hour thanks 16 อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การสะกดคำภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ, Conversion Rate Optimisation Jan 17, 2018 Jan 17, 20183 ว 2 ชม. $4
Cover letter for job application I need you to write some articles. 33 อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), การสะกดคำภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Jan 17, 2018 Jan 17, 20183 ว 2 ชม. $34
Transcription of an interview I need a 2-person podcast interview (in English) transcribed and delivered via Google Documents within 24 hours with at least 98% accuracy. The interview runs for 55mins and requires at least 98% accuracy. This project has the potential to an ongoing weekly project for the right candidate. 41 การถอดความ, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การสะกดคำภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Jan 17, 2018 Jan 17, 20183 ว $19
Female voice over for a business video I was looking for someone to give a voice over for a 3 minute video 14 การสะกดคำภาษาอังกฤษ Jan 17, 2018 Jan 17, 20182 ว 23 ชม. $25
Voice over for my business video Looking for someone with good English accent for my business video 16 การสะกดคำภาษาอังกฤษ Jan 17, 2018 Jan 17, 20182 ว 21 ชม. $22
Voice over for a business video I need someone with fluent English Accet to my business video. 7 การสะกดคำภาษาอังกฤษ Jan 17, 2018 Jan 17, 20182 ว 21 ชม. $22
PHONETIC AND PHONEMIC TRANSCRIPTION (SONG) We need a certified english filologist who can make a perfect phonetic/phonemic transcription of the following song: Whilk & Misky - Clap Your Hands lyrics We need: - The lyrics of the song - A phonemic transcription based on the written text - A phonetic transcription reflecting the chosen artist’s pronunciation of song 11 การแปลภาษา, การถอดความ, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การสะกดคำภาษาอังกฤษ Jan 16, 2018 Jan 16, 20182 ว 8 ชม. $24
proof reading I need my book to be proof read with suggestions for improvements. check grammer, spelling, and readability. 30 การพิสูจน์อักษร, การตรวจแก้, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การสะกดคำภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Jan 16, 2018 Jan 16, 20182 ว 5 ชม. $20
English transcription - East Asian Accents I have 5 hours of English transcription project with East Asian Accents. I need them to be done ASAP, 65 การถอดความ, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การสะกดคำภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Jan 15, 2018 Jan 15, 20181 ว 12 ชม. $184
Project for Dwayne G. Hi Dwayne G., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 5 วิจัย, การพิสูจน์อักษร, การเขียนบทความใหม่, , บทกวี, การสะกดคำภาษาอังกฤษ Jan 15, 2018 Jan 15, 20184 ว 7 ชม. $52
Proofread Non Fiction Book Requirements: - Experienced proof-reader to proof-read and edit an approx 8000-10000 words book - American English - Budget US$15-20/- (to be pro-rated based on final word count) - Start work immediately upon confirmation - Deadline 3 working days If you are interested please kindly send your previous work samples - e.g. with a "before editing" and "after editing" OR... 24 การพิสูจน์อักษร, การตรวจแก้, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การสะกดคำภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Jan 15, 2018 Jan 15, 20181 ว 5 ชม. $24
High Authority content we are looking for 14 pages of high authority content, You MUST BE A NATIVE ENGLISH SPEAKER TO APPLY FOR THIS JOB 7 อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การสะกดคำภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Jan 14, 2018 Jan 14, 201817 ชม. 38 น. $166
Edit and Proofread 200 pages - Turabian in 24 hours I have written a 200 page theological manuscript that has been copyrighted. Now I have been given instructions on how I am to edit and format it in terms of Turabian. I am not as proficient as I would like with Turabian, so I hired an editor to do it for me who claimed that he knew Turabian. He just sent me a mess. I am ill and require assistance getting this done by Noon EST tomorrow. 15 การพิสูจน์อักษร, การตรวจแก้, การสะกดคำภาษาอังกฤษ Jan 14, 2018 Jan 14, 20188 ชม. 19 น. $187
transcription I have a podcast on STICHER and ITUNES, I would like to have the episodes transcribed and send to me in a word document. thanks ! 79 การถอดความ, การพิมพ์ดีดคัดลอก, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การสะกดคำภาษาอังกฤษ Jan 14, 2018 Jan 14, 20186 ชม. 23 น. $99
transcription I have a podcast on STICHER and ITUNES, I would like to have the episodes transcribed and send to me in a word document. thanks ! 47 การถอดความ, การพิมพ์ดีดคัดลอก, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การสะกดคำภาษาอังกฤษ Jan 14, 2018 Jan 14, 20186 ชม. 17 น. $362
I need someone with R programming skills I need 7 quick R beginner questions done for an assignment Very quick, invovles making graphs from a dataset and some statistical analysis. 4 อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), การสะกดคำภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ, Programming Jan 13, 2018 Jan 13, 2018หมดเขตแล้ว $60
English Interview Transcription Hello, I nave a audio and need the English Interview Transcribed asap. It's only 30 minutes. The audio is clear with American accents. I need a serious freelancer who can help to transcribe my audio file in 24 hours. I am paying $15(fixed) for 100% accurate and high quality work. Thanks 99 การถอดความ, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การสะกดคำภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Jan 13, 2018 Jan 13, 2018หมดเขตแล้ว $13
Addministration Assistant in Sao Paolo We are looking for an administration assistant, who can help us do some basic job by computer. A little basic spoken English is requied otherwise you will have a lot of potencial misunderstanding with your colleague. If you are interesting in this, read carefully the requests as followed: 1. Our office is settled in Sao Paolo, Brasil, that means your working place is here. 2. The basic spoken En... 9 โปรตุเกส (บราซิล), การสะกดคำภาษาอังกฤษ Jan 13, 2018 Jan 13, 2018หมดเขตแล้ว $20
Expert Online English Tutor for spoken English class We need expert English Tutor for online spoken English classes. We pay Monthly basis, daily you have to be online 3-4 hours. You must have US/UK English certificate from [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] We are inviting proposals from India and Philippines. 13 การเขียนทางเทคนิค, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การเขียนเชิงสร้างสรรค์, การสะกดคำภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Jan 13, 2018 Jan 13, 2018หมดเขตแล้ว $5
Equine Massage Business Name I am looking for a business name for my soon-to-be company. I am an equine massage therapist but want to be able to grow so the last part of the company name will read "Equine Services" I would like to put the word "Rain" somewhere in the name. 11 การตลาด, การสร้างตราสินค้า, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การสะกดคำภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Jan 12, 2018 Jan 12, 2018หมดเขตแล้ว $38
Typing work Checking Mistakes . I need some individuals. who are very good in English or their native language is English. I have 200 pages to check from original copy . I want to divide it into 4-5 parts . Each page has approx 700 words . IMPORTANT = I want ACCURACY OF 98% . Deadline of 50 pages is 4 days . I will give you original files in jpg format . and editable files will open in company software . you... 81 การพิสูจน์อักษร, การสะกดคำภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ, Typing Jan 12, 2018 Jan 12, 2018หมดเขตแล้ว $357
ECC_6413-1 English Editing (American English) of MS Word document I am looking to get my MS Word document (17494 words) on "Ethical hacking and countermeasures-Cryptography" edited (American English). Editing should be done using TRACK CHANGE tool of MS Word. Care should be taken to ensure that the intended meaning is retained after editing. I need it in 48 hours. The editor should be familiar with the terminologies in this field and have an eye for d... 25 การพิสูจน์อักษร, การตรวจแก้, การเขียนงานวิจัย, การสะกดคำภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Jan 12, 2018 Jan 12, 2018หมดเขตแล้ว $161
Urgent! Write text transcription of conversations from video Hi there! I have 50 min video of aircraft pre-flight, before take-off, take-off, steady flight, landing and after landing procedures in the cockpit and around aircraft. Your task is very easy: to write English text transcription of all conversations that appear in the video. Text should be written in MS Word. I need the ONLY ENGLISH native speaker with the STRONG UNDERSTANDING of AVIATIO... 44 การถอดความ, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การสะกดคำภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Jan 11, 2018 Jan 11, 2018หมดเขตแล้ว $26
Online Junior English Teaching The JOB: Teachers work from home and are provided with teaching materials. Prior teaching and/or TEFL experience is a plus, but not required. This is a perfect opportunity for stay at home parents, students and other professionals looking for a flexible working schedule. Requirements: ·Fluent in English ·Personal computer (desktop/laptop only) with webcam, headset and stable, Et... 57 การศึกษาและการติว, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การสะกดคำภาษาอังกฤษ Jan 10, 2018 Jan 10, 2018หมดเขตแล้ว $19
Proofreading E-book Proof read for grammar, spelling and clarity. Document all edits and return. Current number of pages not known. Additional content may become available as the project proceeds. 53 การพิสูจน์อักษร, การตรวจแก้, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การสะกดคำภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Jan 10, 2018 Jan 10, 2018หมดเขตแล้ว $82
I need a tutor for SAT exam I need a tutor inn SAT or ACT. I need to improve writing 12 การศึกษาและการติว, การเขียนเชิงสร้างสรรค์, การสะกดคำภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Jan 10, 2018 Jan 10, 2018หมดเขตแล้ว $79
Need an English Speaker assistant I need an assistant from February to march. The person needs to speak english. The person needs to [Removed by [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] Admin for offsiting - please see Section 13 of our Terms and Conditions] sharing info and report progress of the project. Thanks 10 การสะกดคำภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Jan 9, 2018 Jan 9, 2018หมดเขตแล้ว $152
Need well spoken English worker to rename website product title. I have 1440 Product pages. I need the product pages named by what the object it. So you have to know English very well. All pages are made already, you just go in and edit title. 44 การเขียนข้อความโฆษณา, การเขียนทางเทคนิค, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การสะกดคำภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Jan 9, 2018 Jan 9, 2018หมดเขตแล้ว $115
GED Tutor for Grade 12 Student The goal is to assist my 17 y/o son to achieve his matric via GED in 2018. I require "full time" dedicated tutor for 12 months. As a tutor, you must be able to know the GED curriculum and working process. You must be situated in Pretoria and have your own transport. You must be dedicated and a self-driver. You must be able to build a relationship with my son Jonathan be everything he nee... 1 คณิตศาสตร์, ประวัติศาสตร์, การสะกดคำภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Jan 9, 2018 Jan 9, 2018หมดเขตแล้ว $4908
English Transcription Work We need long term part-time transcribers. 137 การถอดความ, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การสะกดคำภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Jan 9, 2018 Jan 9, 2018หมดเขตแล้ว $20
English speaker If you want to work with your English skill. Please contact me. If you are honest man with open-minded, please come here. Hope that hearing from you. 26 การพิสูจน์อักษร, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การสะกดคำภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Jan 8, 2018 Jan 8, 2018หมดเขตแล้ว $113
Social Media Strategist and Content Planner I need a social media strategist and content planner. I will pay 30 USD per client per month to make strategy and concepts of the posting of that month. There is no need to design only concept and strategy is required. 18 การตลาดสื่อสังคมออนไลน์, การสะกดคำภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ, Social Media Management Jan 8, 2018 Jan 8, 2018หมดเขตแล้ว $107
Project for Noor A. Hi Noor A., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 6 , อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อาหรับ, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การสะกดคำภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Jan 7, 2018 Jan 7, 2018หมดเขตแล้ว $13
Showing 1 to 50 of 291 entries
« 1 2 3 4 5 »