การวิเคราะห์ทางการเงิน งานและการประกวด

-
ลงทะเบียนและเริ่มทำเงิน
ลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นสร้างรายได้ คุณคือ a Financial Analyst หรือ? คุณสามารถสร้างรายได้จากการทำงานเหล่านี้!

สืบค้นงานบน Freelancer

โปรเจค/การประกวด คำอธิบาย ประมูล/ผลงาน ทักษะ เริ่มต้น สิ้นสุด ราคา (USD)
Financial promotions document Review and amend the financial promotion case study 14 การวิจัยทางการเงิน, ตลาดการเงิน, การวิเคราะห์ทางการเงิน Apr 19, 2018 วันนี้6 ว 20 ชม. $475
PORTFOLIO OPTIMIZATION USING MATLAB Research is based on Portfolio optimization and it uses 2 different theories to optimize portfolios. Data set which is 20 financial instruments/assets obtained from the S&P 500 for the year 2016. Data to be optimized on matlab using 2 theories of portfolio optimization - 1)Markowitz & 2)VaR (Value at Risk) / CVaR (Conditional Value at Risk. Data anyalsis to be created with a comparison o... 10 Matlab and Mathematica, การวิจัยทางการเงิน, การเขียนทางเทคนิค, การเขียนงานวิจัย, การวิเคราะห์ทางการเงิน Apr 19, 2018 วันนี้6 ว 18 ชม. $229
historical market patterns My company needs stock market statistical analyst for creating a program which can research and analyze historical data of specific securities..purpose will be to find repeating patterns at specific times .. then need charting of results 1)the program will need to search over a securities historical data...we can use STOCK CHARTS or YAHOO FINANCE to secure this... 2)the data will search major... 12 Python, อัลกอริทึม, การทำเหมืองข้อมูล, การวิเคราะห์ทางการเงิน, วิเคราะห์สถิติ Apr 18, 2018 วันนี้6 ว 4 ชม. $446
Binary and Forex Trading ***************** **** PLEASE READ-CAREFULLY BEFORE BIDDING ******************************* I am a Binary Options , Crypto Currency , CFD and Forex trading professional. I am looking for someone on commission sharing basis to join me with and 65% will come to you .Trading part is done by me fully. Currently this is a one time project. This is a win - win situation for both and is ideal for a... 4 การเงิน, การวิเคราะห์ทางการเงิน Apr 18, 2018 Apr 18, 20185 ว 21 ชม. $576
I need someone to analyze a few stocks I need someone to analyze a few stocks for me - 5 to 10 - and translate into layperson-speak why they're a good investment. 7 การวิจัยทางการเงิน, การวิเคราะห์ทางการเงิน Apr 18, 2018 Apr 18, 20185 ว 19 ชม. $130
Finance project Finance research report writing 20 การวิจัยทางการเงิน, การเขียนรายงาน, การเงิน, การเขียนงานวิจัย, การวิเคราะห์ทางการเงิน Apr 18, 2018 Apr 18, 20185 ว 17 ชม. $36
Methodology want 750 finance-related words to be written in a methodology manner 31 การบัญชี, การวิจัยทางการเงิน, การเงิน, การเขียนงานวิจัย, การวิเคราะห์ทางการเงิน Apr 18, 2018 Apr 18, 20185 ว 11 ชม. $36
Construction financial planning Help review historical data to develop a construction finance and write a report 17 การบริหารจัดการโปรเจค, การเงิน, วิศวกรรมโยธา, การตรวจสอบการก่อสร้าง, การวิเคราะห์ทางการเงิน Apr 17, 2018 Apr 17, 20185 ว 5 ชม. $123
make a business plan want to make business plan to apply for investor 24 แผนธุรกิจ, การเงิน, การวิเคราะห์ธุรกิจ, การเขียงเชิงธุรกิจ, การวิเคราะห์ทางการเงิน Apr 17, 2018 Apr 17, 20184 ว 20 ชม. $130
small finance management system my project have four actor those are, finance manager, purchaser ,accountant and casher 11 การบัญชี, การวิจัยทางการเงิน, การเงิน, การเขียนงานวิจัย, การวิเคราะห์ทางการเงิน Apr 17, 2018 Apr 17, 20184 ว 19 ชม. $17
financial planning Looking for assistance for green project financial modelling. 46 การบัญชี, การวิจัยทางการเงิน, การเงิน, การวิเคราะห์ธุรกิจ, การวิเคราะห์ทางการเงิน Apr 17, 2018 Apr 17, 20184 ว 13 ชม. $197
Binary option trade and bitcoin mining - open to bidding Am a full time binary options trader,i do manage account for individuals/corporate and generate Daily/weekly profit, i can help manage your live trading account to make a formidable profit within a certain period of trade (usually weeks/monthly depending on when you will be making withdrawal ) with the aid of the auxiliary trading system. I can help you trade and manage your account with a good p... 3 การวิจัยทางการเงิน, Metatrader, ตลาดการเงิน, การวิเคราะห์ทางการเงิน, การวางแผนทางการเงิน Apr 17, 2018 Apr 17, 20184 ว 8 ชม. $555
Accounting/finance. i need someone who is good writer in accounting and finance very small on revenue and net income 2 pages 23 การบัญชี, การวิจัยทางการเงิน, การเงิน, การเขียนงานวิจัย, การวิเคราะห์ทางการเงิน Apr 17, 2018 Apr 17, 20184 ว 7 ชม. $21
Accounting/finance i need someone who is good writer in accounting and finance very small on revenue and net income 2 pages 17 การบัญชี, การวิจัยทางการเงิน, การเงิน, การเขียนงานวิจัย, การวิเคราะห์ทางการเงิน Apr 16, 2018 Apr 16, 20184 ว 4 ชม. $24
calculate equity value of two companies Calculate equity value of two companies with two method 19 การบัญชี, การวิเคราะห์ทางการเงิน Apr 16, 2018 Apr 16, 20184 ว 4 ชม. $136
Project for Prateek R. Hi Prateek R., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 3 การบัญชี, การเขียนรายงาน, แผนธุรกิจ, การเงิน, , การวิเคราะห์ทางการเงิน Apr 16, 2018 Apr 16, 20187 ว $31
Project for Inam ur Rehman Accounting,Resarch writing,Finance,Financial analysis need to be done by tomorrow urgently. 7 การบัญชี, การวิจัยทางการเงิน, การเงิน, การเขียนงานวิจัย, การวิเคราะห์ทางการเงิน Apr 16, 2018 Apr 16, 20183 ว 22 ชม. $14
Finance work assistance I want someone who can do finance work for me. it needs to be done ASAP 29 การบัญชี, การวิจัยทางการเงิน, การเงิน, การเขียนงานวิจัย, การวิเคราะห์ทางการเงิน Apr 16, 2018 Apr 16, 20183 ว 22 ชม. $26
Financial Econometrics I'm looking for an expert who can check on our project using eviews in Financial econometric. Please note that freelancer has to have good experience in eviews. Its overall 4 parts that want to check of the accuracy. 10 การวิจัยทางการเงิน, สถิติ, การเงิน, การวิเคราะห์ทางการเงิน, วิเคราะห์สถิติ Apr 15, 2018 Apr 15, 20183 ว 1 ชม. $196
Project for Subhan G. Hi subhan05, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 4 การวิจัยทางการเงิน, Metatrader, ตลาดการเงิน, , การวิเคราะห์ทางการเงิน, การวางแผนทางการเงิน Apr 14, 2018 Apr 14, 20184 ว 22 ชม. $263
Financial part for a businessplan I need a financial plan for a businessplan to start a yacht charter business. The income for my business comes from, people who wanna have a vacation, party's meetings, exploring and more. The yacht cost 7,000,000.00 EURO its a used one. Who has experience with this and can help me with a good financial plan. 46 การบัญชี, การวิจัยทางการเงิน, แผนธุรกิจ, การเงิน, การวิเคราะห์ทางการเงิน Apr 14, 2018 Apr 14, 20181 ว 18 ชม. $218
Personal Finance I would like to have someone teach a member of the family a simpler way to manage personal finances and budgets. The current book keeping skills are strong but ideally, I would like an automated tool that can be used that enables the ongoing management to be a simpler job. I have had a look at the YNAB tool and I like what I see. Can someone explain how this works and guide us through the implemen... 27 การบัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ธุรกิจ, การวิเคราะห์ทางการเงิน Apr 14, 2018 Apr 14, 20181 ว 10 ชม. $19
investment portfolio report ( 6-7 assets ) investment of over $100,000 in market and calculate beta and show calculations for a specific time period which is over 5-weeks. using google finance and other financial websites. normal assets and government bond 26 การบัญชี, การวิจัยทางการเงิน, การเงิน, การวิเคราะห์ธุรกิจ, การวิเคราะห์ทางการเงิน Apr 13, 2018 Apr 13, 20181 ว $232
Finance expert needed to prepare answer We have set a few finance related questions for our interview. Please check attached files for details and we need it in 24 hour 31 การบัญชี, การวิจัยทางการเงิน, การเงิน, ตลาดการเงิน, การวิเคราะห์ทางการเงิน Apr 13, 2018 Apr 13, 201813 ชม. $25
Create investor Pitch Deck and Business Plan with Financials We need an business expert to create an investor pitch deck with business plan and solid financials (forecasts etc) for our start up company which is seeking funding. You should have solid provable experience in creating pitch decks etc and have demonstrable results from your work that you have delivered. We need a clean business plan and Investor presentation deck (we have bits and pieces of th... 47 แผนธุรกิจ, การวิเคราะห์ธุรกิจ, การนำเสนอ, การก่อตั้ง, การวิเคราะห์ทางการเงิน Apr 13, 2018 Apr 13, 20189 ชม. 58 น. $391
Correct the financial Model in excel I have a Financial Model which needs to be corrected. 53 Excel, การวิเคราะห์ธุรกิจ, การวิเคราะห์ทางการเงิน Apr 13, 2018 Apr 13, 20189 ชม. 28 น. $116
Financial and Marketing help needed! I have patented product that I need help with to make it into a business by: 1-A financial proposal to be given to potential investors. 2-A financial study on how much the product should be sold for. 3-Marketing the product on social media and help me to succeed in my project 4- Anything related or can help me to have a successful business! 31 การวิจัยทางการเงิน, แผนธุรกิจ, การเงิน, การวิเคราะห์ธุรกิจ, การวิเคราะห์ทางการเงิน Apr 12, 2018 Apr 12, 2018หมดเขตแล้ว $247
Financial roadmap and stock plan Scope of work: 1. Family Financial roadmap. 5,10,15 and 20 years. 2. Stock saving long term plan. Taxation to be taking into account as i'm expat that is working every 2-3 year in different countries. 11 การบัญชี, การวิจัยทางการเงิน, การเงิน, ภาษี, การวิเคราะห์ทางการเงิน Apr 12, 2018 Apr 12, 2018หมดเขตแล้ว $2541
write financials The details are a questionare are numeracy to be answered elaboratively 11 การบัญชี, การเงิน, การเขียนงานวิจัย, การวิเคราะห์ธุรกิจ, การวิเคราะห์ทางการเงิน Apr 11, 2018 Apr 11, 2018หมดเขตแล้ว $17
Financials The details are a questionnaire are numeracy to be answered collaboratively 23 การบัญชี, Excel, การเงิน, การวิเคราะห์ธุรกิจ, การวิเคราะห์ทางการเงิน Apr 11, 2018 Apr 11, 2018หมดเขตแล้ว $15
BUSINESS PLAN We are looking for a freelancer who is expert on making a good business plan. We prefer if you have knowledge of accounting stuff for the financial plan. Our Business is in social gaming software. Executive Summary. Business Description. Market Analysis. Organization Management. Sales Strategies. Funding Requirements. Financial Projections. 44 การบัญชี, แผนธุรกิจ, การเงิน, การวิเคราะห์ธุรกิจ, การวิเคราะห์ทางการเงิน Apr 11, 2018 Apr 11, 2018หมดเขตแล้ว $194
Looking for someone who can assist me I'm looking for someone who can assist me for my business. If you fit for this situation, we will work with each other for long term. Thanks. 20 การเขียนทางเทคนิค, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การสะกดคำภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ, การวิเคราะห์ทางการเงิน Apr 11, 2018 Apr 11, 2018หมดเขตแล้ว $25
behavioural finance A project on behavioural finance. More info will be provided. 48 การบัญชี, การวิจัยทางการเงิน, การเขียนงานวิจัย, การวิเคราะห์ทางการเงิน, Essay Writing Apr 11, 2018 Apr 11, 2018หมดเขตแล้ว $173
Modify Excel financial model. I have a previously constructed business model for a media company. I need it modified to change the revenue streams and the variables that control them. 65 การบัญชี, Excel, การเงิน, การวิเคราะห์ธุรกิจ, การวิเคราะห์ทางการเงิน Apr 10, 2018 Apr 10, 2018หมดเขตแล้ว $401
accounting data verification existing accounting data verification and cross check. modifications if required. time is limited. 29 การบัญชี, การวิจัยทางการเงิน, การเงิน, การตรวจสอบบัญชี, การวิเคราะห์ทางการเงิน Apr 10, 2018 Apr 10, 2018หมดเขตแล้ว $368
Financial Table need a financial table Please confirm the $ amount of year-to-date recurring revenue for the top 1 / 10 customers and the % of 2017 recurring revenue for the top 1 / 10 customers a. Top customer $ amount / %: $[ ] / [ ]% b. Top ten customers $ amount / %: $[ ] / [ ]% Please confirm the following retention data (i) gross ARR$ churn (lost ARR / beg. of period ARR) and (ii)... 29 การวิเคราะห์ทางการเงิน Apr 10, 2018 Apr 10, 2018หมดเขตแล้ว $89
Corporate Finance/Financial Management Work calculating NPV and other capital budgeting techniques 11 การบัญชี, การวิจัยทางการเงิน, การเงิน, การวิเคราะห์ทางการเงิน Apr 9, 2018 Apr 9, 2018หมดเขตแล้ว $63
Check for errors in financial statement, prepare 1120, G 1125A Check for errors in financial statement, prepare 1120 P 1-5, Schedule G, 1125A, Other deductions Item 26 Addendum, spell check, clear presentation This is a research project 30 การบัญชี, การวิจัยทางการเงิน, การเงิน, การเขียนงานวิจัย, การวิเคราะห์ทางการเงิน Apr 9, 2018 Apr 9, 2018หมดเขตแล้ว $444
Resonate Cooperative The Resonate Cooperative is seeking someone with a background in financial analysis and/or stats for a small freelance job. You will help us to calculate various trajectories of spend/earn ratios and to anticipate how our decentralised music streaming service will scale upon the release of our ERC-20 Resonate Culture Token (RCT) later this year. Tokens will be earned and spent by artists, listener... 17 สถิติ, คณิตศาสตร์, การวิเคราะห์ทางการเงิน, วิเคราะห์สถิติ, Ethereum Apr 9, 2018 Apr 9, 2018หมดเขตแล้ว $1504
accounting discussion and news letter Prepare a 2 page newsletter that identifies and summarises changes / developments and news in the financial reporting environment for the period from 1 December 2017 to 31 March 2018. and Review the financial statements prepared by the trainee accountant. Discuss what corrections / changes need to be made to the financial statements, to ensure that they comply with the requirements of AASB 101. Pr... 28 การบัญชี, การวิจัยทางการเงิน, การเงิน, การเขียนงานวิจัย, การวิเคราะห์ทางการเงิน Apr 9, 2018 Apr 9, 2018หมดเขตแล้ว $113
support finance - 08/04/2018 22:02 EDT this is a small lender company 28 การบัญชี, การวิจัยทางการเงิน, การเงิน, ตลาดการเงิน, การวิเคราะห์ทางการเงิน Apr 8, 2018 Apr 8, 2018หมดเขตแล้ว $334
Fix Balance Sheet I have a Balance Sheet that doesnt balance. Need help to find the error 101 การบัญชี, Excel, การเงิน, การวิเคราะห์ทางการเงิน Apr 8, 2018 Apr 8, 2018หมดเขตแล้ว $22
Calculations / Business Plans - open to bidding Hi dear! I'd need some alterations and adpations to a calculation you've made, will you help me? xoxo 52 การบัญชี, Excel, แผนธุรกิจ, การวิเคราะห์ธุรกิจ, การวิเคราะห์ทางการเงิน Apr 7, 2018 Apr 7, 2018หมดเขตแล้ว $30
Determine future value Determine future value. More details to be provided. 18 การวิเคราะห์ทางการเงิน Apr 6, 2018 Apr 6, 2018หมดเขตแล้ว $33
Power Point Presentation -- 2 Need Support in finetuning a presentation, some one who is good at corporate presentation , who has experience in graphic and good in underatanding financial terms . 10 คณิตศาสตร์, การนำเสนอ, การเขียนเนื้อหา, การวิเคราะห์ทางการเงิน, Marketing Strategy Apr 6, 2018 Apr 6, 2018หมดเขตแล้ว $23
Accounting It's related to accounting Required: Prepare a 2 page newsletter that identifies and summarises changes / developments and news in the financial reporting environment for the period from 1 December 2017 to 31 March 2018. 37 การบัญชี, การวิจัยทางการเงิน, การเงิน, การเขียนงานวิจัย, การวิเคราะห์ทางการเงิน Apr 6, 2018 Apr 6, 2018หมดเขตแล้ว $396
Pipeline construction project • Verifying supplier invoices and updating accounting records. • Managing the project fund directly with bank account of the project. • Carrying out periodical costing of different equipment operated by the project teams in order to see viability of these routes and to communicate findings with management. • Timely compliance of all statutory reporting requirements. • ... 17 การบริหารจัดการโปรเจค, การบัญชี, Excel, การเงิน, การวิเคราะห์ทางการเงิน Apr 6, 2018 Apr 6, 2018หมดเขตแล้ว $20
Pipeline construction project • Verifying supplier invoices and updating accounting records. • Managing the project fund directly with bank account of the project. • Carrying out periodical costing of different equipment operated by the project teams in order to see viability of these routes and to communicate findings with management. • Timely compliance of all statutory reporting requirements. • ... 0 การบริหารจัดการโปรเจค, การบัญชี, Excel, การเงิน, การวิเคราะห์ทางการเงิน Apr 6, 2018 Apr 6, 2018หมดเขตแล้ว -
Fundraising process, entertainment app, seed capital I have an already published app, technologically advanced, a new concept of entertainment based on geo-chats and live-streams. I am looking for someone with experience and knowledge in seed capital. 7 ตลาดการเงิน, การระดมทุน, การวิเคราะห์ทางการเงิน, การวางแผนทางการเงิน Apr 5, 2018 Apr 5, 2018หมดเขตแล้ว $1039
Analyzing Property deals internship in UK D Ferraro are looking for an intern with experience in the analyzing property deals within the property investment sector to join our team 2 days a week. ACCA or CIMA qualification is required. Experience To create discounting cash flow Scenario Planning Risk Management Others To create demonstration cases Duties Analysing Projects Calculating Taxes Projections This position ... 11 การบัญชี, การเงิน, การเขียนงานวิจัย, การวิเคราะห์ธุรกิจ, การวิเคราะห์ทางการเงิน Apr 5, 2018 Apr 5, 2018หมดเขตแล้ว $602
Showing 1 to 50 of 469 entries
« 1 2 3 4 5 »