การวิจัยทางการเงิน งานและการประกวด

Finance research analysts and experts study companies and organizations to arrive at estimates of their financial value. It is normally done by analyzing financial reports and following up with reading annual reports and published interviews from company representatives and industry experts. You or your business can take the help of freelance finance research analysts to help in your market research and analysis tasks. Simply post a job today in order to connect with such freelance finance research specialists!
ลงทะเบียนและเริ่มทำเงิน
ลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นสร้างรายได้ คุณคือ a Financial Research Analyst หรือ? คุณสามารถสร้างรายได้จากการทำงานเหล่านี้!

สืบค้นงานบน Freelancer

โปรเจค/การประกวด คำอธิบาย ประมูล/ผลงาน ทักษะ เริ่มต้น สิ้นสุด ราคา (USD)
4 articles - 800 words each. Experienced writers (no agencies) Topic: Finance Thorough researchers only. No spinners. Please mention your price per word. 13 การวิจัยทางการเงิน, Article Writing, การเงิน, การเขียนงานวิจัย, การเขียนบทความใหม่ Oct 19, 2017 วันนี้6 ว 21 ชม. $4
Business Plan We require content written for our Business Plan containing the following: Executive summary Organisational plan Operational plan Marketing plan Financial plan Strategic plan Risk management plan Please follow the link to our website for information about us [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] .au or [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] we have started a document here: https://docs.google.com/presen... 3 แผนธุรกิจ, การเขียงเชิงธุรกิจ, การเขียนเนื้อหา, การเงิน, การวิจัยทางการเงิน Oct 18, 2017 วันนี้6 ว 16 ชม. $157
Business valuation and Exit strategy write up Hi, I am in the process of preparing a business plan for my Blockchain consulting firm, I want some experts to provide a couple of pages write-up/valuation details on the below. 1. Exit strategy for a IT Blockchain consulting firm with a projected revenue of £5 million by 2022 2. Business valuation of this company by end of 2022 based on revenue of around £5 million, Gross mar... 18 การวิจัยทางการเงิน, แผนธุรกิจ, การเงิน, การวิเคราะห์ธุรกิจ, การวิเคราะห์ทางการเงิน Oct 18, 2017 วันนี้6 ว 14 ชม. $16
Business Plan Write a detail business plan and five year financial projection for a new company. Must provide detail samples of your work. 41 วิจัย, การบัญชี, การวิจัยทางการเงิน, แผนธุรกิจ, การเงิน Oct 18, 2017 วันนี้6 ว 8 ชม. $450
Financial Markets Whitepapers and Blog Our firm is an Independent asset management firm based in Boston, US. We are looking for an experienced and proven freelancer based in India to help us develop insightful whitepapers, blog posts and other marketing collateral that feature macro/industry/asset class/financial instruments research. The freelancer will work on the following projects: - Lead the creation of white papers / books... 4 การวิจัยทางการเงิน, การเขียนงานวิจัย, ตลาดการเงิน, วิจัยการลงทุน Oct 18, 2017 วันนี้6 ว 6 ชม. $3083
Write up - Exit strategy/Valuation Hi, I am in the process of preparing a business plan for my Blockchain consulting firm, I want some experts to provide a couple of pages write-up on the below. 1. Exit strategy for a IT Blockchain consulting firm with a projected revenue of £5 million by 2022 2. Business valuation of this company by end of 2022 based on revenue of around £5 million, Gross margin - 83%, net mar... 10 การวิจัยทางการเงิน, แผนธุรกิจ, การเงิน, การวิเคราะห์ธุรกิจ, การเขียงเชิงธุรกิจ Oct 18, 2017 วันนี้6 ว 5 ชม. $54
Accounting & Finance Reports Expert someone who can write for me Accounting & Finance reports. You must expert in Accounts & Finance concepts and must have experience thanks 38 การบัญชี, การวิจัยทางการเงิน, การเงิน, การเขียนงานวิจัย, การวิเคราะห์ทางการเงิน Oct 18, 2017 วันนี้6 ว 3 ชม. $6
Banking and finance i need a freelancer that have a background in banking and finance as I need help with banking and finance 2500 words 29 การวิจัยทางการเงิน, การเขียนทางเทคนิค, การเขียนรายงาน, การเขียนงานวิจัย Oct 17, 2017 Oct 17, 20175 ว 14 ชม. $68
Project for Ryan M. Hi Ryan, I noticed your profile and would like to know if you have access to the Bloomberg terminal and can get intraday FX data for a 10yr period - 1hr time frame. please let me know and let's discuss the budget also. Thanks, Daniel 2 Python, Excel, การวิจัยทางการเงิน, , การวิเคราะห์ทางการเงิน, วิจัยการลงทุน Oct 17, 2017 Oct 17, 20178 ว 9 ชม. $250
Business plan I would need someone to write an excellant business plan for opening a shisha caffe in london as well as brilliant research. I would also require them to do a very accurate financial plan. 4 การเงิน, การวิเคราะห์ทางการเงิน, การวางแผนทางการเงิน, การวิจัยทางการเงิน, วิจัย Oct 17, 2017 Oct 17, 201728 ว 6 ชม. $1028
Investment Banking Research Looking for freelancers who have research experience in supporting buy-side and sell-side mandates. Typical support required would be across the entire transaction lifecycle: 1. Long-list preparation of potential buyers/sellers 2. Company and transaction comparables 3. Two-slide market overviews and one-page company profiles on short listed candidates 4. Writing pitchbooks/CIM 5. Preparing f... 6 การวิจัยทางการเงิน, การเงิน, การเขียนงานวิจัย, การวิเคราะห์ธุรกิจ, การวิเคราะห์ทางการเงิน Oct 17, 2017 Oct 17, 20175 ว 5 ชม. $17
Should ASEAN adopt a common currency like the Euro? (strictly within budget) Should ASEAN adopt a common currency like the Euro? 2000 words 26 การวิจัยทางการเงิน, การเขียนงานวิจัย, การวิเคราะห์ทางการเงิน, Economics Oct 17, 2017 Oct 17, 20175 ว $41
Market research, containing target market analysis and competitor analysis I am going to provide a list of potential customers and need a researcher to gather data such as Company website, head office location, industry, how long has the business been around for, how many branches does the business have, annual revenue, number of employees, purchasing process, any relevant information how to get our product into their business You will also be required to gather dat... 12 การวิจัยทางการเงิน, การค้นหาเว็บไซต์, การวิจัยตลาด, Data Analytics Oct 16, 2017 Oct 16, 20174 ว 19 ชม. $3
Financial analysis (Comps) Need to create some quick comps. Please respond in proposal whether you have factset/capitaliq/bloomberg etc 13 การบัญชี, Excel, การวิจัยทางการเงิน, การเงิน, การวิเคราะห์ทางการเงิน Oct 16, 2017 Oct 16, 20174 ว 18 ชม. $25
Robust Financial Model I'm a sales and marketing startup of beverage products. I'm in need of a "uber" modeller who can take my current financial planning and management model and convert to a more robust, drivers driven model. Would require building: Customer/Sales forecasts that flows through to P&L, into a cash flow statement and balance sheet. Purpose of the model is for business planning ... 31 Excel, การวิจัยทางการเงิน, การเงิน, การวิเคราะห์ธุรกิจ, การวิเคราะห์ทางการเงิน Oct 16, 2017 Oct 16, 20174 ว 17 ชม. $857
Financial and Performance Analysis An in-depth financial and strategic Analysis on a company. You are required to critically analyse ( make sure you know what this means) based on their last few years Annual report and also other reports Based on the industry they are in. Random website is not acceptable and you will not be paid if used. ( only valid an liable sources). You also need to be able to show based on the other competitor... 29 การวิจัยทางการเงิน, การเขียนรายงาน, การเงิน, การเขียนงานวิจัย, การวิเคราะห์ธุรกิจ Oct 16, 2017 Oct 16, 20174 ว 10 ชม. $106
finance fund Quarterly Beta Forecasting and Results Interpretations 24 การบัญชี, การวิจัยทางการเงิน, การเงิน, ตลาดการเงิน, การวิเคราะห์ทางการเงิน Oct 16, 2017 Oct 16, 20174 ว 8 ชม. $136
download earnings transcript download quarterly transcripts from a number of companies 8 การวิจัยทางการเงิน Oct 16, 2017 Oct 16, 20174 ว $31
IPS(Investment Policy Statement) Can someone write and prepare IPS( investment Policy Statement) for my crytocurrency WhitePaper. I will provide the required details. 4 การวิจัยทางการเงิน, แผนธุรกิจ, การเขียนงานวิจัย, การวิเคราะห์ธุรกิจ, การเขียงเชิงธุรกิจ Oct 16, 2017 Oct 16, 20173 ว 21 ชม. $113
research budget and projections for a new school Starting a charter school in the state of Florida and need to complete the application for the charter school which requires a very in depth budget of start-up costs, revenue, expenses, projections and more. The person will need to research the area, potential number of students who will attend the school and taxes that would come from the government. 19 วิจัย, การบัญชี, การวิจัยทางการเงิน, การเขียนงานวิจัย, การวิเคราะห์ธุรกิจ Oct 15, 2017 Oct 15, 20173 ว 18 ชม. $173
Business Plan for International Travel and Education Firm Hi All, I am looking for a freelancer with experience creating a full and articulate business plan. The key purpose will be as a pitch for investors; specific focus will be placed on the numbers and estimates for the initial start-up, together with a five-year outlook. A basic concept PowerPoint and market analysis have been previously prepared and I am happy to discuss further. It will be an i... 25 การวิจัยทางการเงิน, แผนธุรกิจ, การวิเคราะห์ธุรกิจ, การวิจัยตลาด, การเขียงเชิงธุรกิจ Oct 15, 2017 Oct 15, 20173 ว 12 ชม. $154
forecasting Read through the Case Study entitled “M&L Manufacturing” in Chapter 3 of your textbook. Examine the historical trend this company has experienced for the two products discussed. Prepare weekly forecasts for the next four weeks for both products, describe the forecasting method you chose and explain why that forecasting method is best suited to the scenario. Explain why you did, or ... 11 วิจัย, การวิจัยทางการเงิน, การเขียนรายงาน, การเขียนงานวิจัย Oct 15, 2017 Oct 15, 20173 ว 12 ชม. $32
Accounting project , Taxation Two pages long. Complete the following case on proper taxation.  Be sure to include proper sources from the IRS code to back your answers. Facts Mr. and Mrs. Steve Grady recently purchased oceanfront property in New Jersey for $3,000,000.  On the oceanfront property, there is an existing small house that the Gradys are planning to demolish.  The cost attributable to this small ... 7 การบริหารจัดการโปรเจค, การบัญชี, การวิจัยทางการเงิน, การเงิน, การเขียนงานวิจัย Oct 15, 2017 Oct 15, 20173 ว 11 ชม. $33
APPLE INC IN 2012 SWOT ANALYSIS INCLUDING FINANCIAL ANALYSIS BASED ON FINANCIAL STATEMENTS THE CASE AND FINANCIAL STATEMENTS WILL BE ATTACHED 21 การบัญชี, การวิจัยทางการเงิน, การเงิน, การวิเคราะห์ธุรกิจ, การวิเคราะห์ทางการเงิน Oct 14, 2017 Oct 14, 20172 ว 18 ชม. $119
URGENT: Research basic information about ~250 companies I have a list of around 250 companies/startups from the financial industry. I need help with collecting, using primarily Crunchbase (but also Google, Wikipedia, Bloomberg etc.) the following basic information for each of them, and to type them into a word document in bullet points: - date founded - location of headquarters - funding raised to date - valuation (if known) / market capitalis... 14 คีย์ข้อมูล, วิจัย, การวิจัยทางการเงิน, การวิจัยตลาด, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Oct 14, 2017 Oct 14, 20172 ว 16 ชม. $79
Financial advisor Stocks analyst, forex Trading 29 การวิจัยทางการเงิน, Metatrader, การเงิน, การวิเคราะห์ทางการเงิน Oct 14, 2017 Oct 14, 20172 ว 13 ชม. $144
Accounting Research Work I wan someone who is expert in Accounting Research Work 18 การบัญชี, การวิจัยทางการเงิน, การเงิน, การเขียนงานวิจัย Oct 14, 2017 Oct 14, 20171 ว 23 ชม. $95
Looking for a team of business and financial consultants I am hoping to start a business consultancy company and as such I am putting together some experts who have been working on this field. I am specifically trying to provide the following services and if you have the experience in any one of them, please reach out to me: - Developing financial and business models - Preparing business plans - Budgeting and budget modeling - Financial feasibilit... 33 การวิจัยทางการเงิน, แผนธุรกิจ, การวิเคราะห์ธุรกิจ, การนำเสนอ, การวิเคราะห์ทางการเงิน Oct 13, 2017 Oct 13, 20171 ว 18 ชม. $13
financial and investment advice Planning for my retirement with a particular end figure in mind 12 การบัญชี, การวิจัยทางการเงิน, การเงิน, การวิเคราะห์ธุรกิจ, การวิเคราะห์ทางการเงิน Oct 13, 2017 Oct 13, 20171 ว 17 ชม. $416
SPSS market research project Need SPSS software 24 hours from now 2500 words budget: 100 sgd 22 วิจัย, การวิจัยทางการเงิน, การเขียนงานวิจัย, วิเคราะห์สถิติ, SPSS Statistics Oct 13, 2017 Oct 13, 20171 ว 16 ชม. $85
Finance Person needed for some company work Finance Person needed for some company work....... 39 การบัญชี, การวิจัยทางการเงิน, การเงิน, การเขียนงานวิจัย, การวิเคราะห์ทางการเงิน Oct 13, 2017 Oct 13, 20171 ว 15 ชม. $23
การบัญชี, การวิจัยทางการเงิน, การเงิน, การวิเคราะห์ธุรกิจ, การวิเคราะห์ทางการเงิน Oct 13, 2017 Oct 13, 2017หมดเขตแล้ว
Financial projection of a company for a bank I need to do a 5 year financial projection of a company to deliver to a bank 44 การบัญชี, การวิจัยทางการเงิน, การเงิน, การวิเคราะห์ทางการเงิน Oct 12, 2017 Oct 12, 201716 ชม. 52 น. $30
accounting memo case I need help for a accounting memo case. The person should familiar with FASB codification. the case should find and cite correct codification to analysis problem and give your answer and summary. 20 การบัญชี, การวิจัยทางการเงิน, การเงิน, การเขียนงานวิจัย, การวิเคราะห์ธุรกิจ Oct 12, 2017 Oct 12, 201714 ชม. 47 น. $92
Crypto/Blockchain/Bitcoin/Ethreum and Altcoin related Resaech work needed Hello, We need someone to conduct indepth research on Crypto/Blockchain/Bitcoin/Ethreum and Altcoin related field mostly to cover profiles,history and contribution of people and businesses. Let us know about this. 31 การวิจัยทางการเงิน, การเขียนรายงาน, การเขียนงานวิจัย, วิทยาการเข้ารหัสลับ, Bitcoin Oct 12, 2017 Oct 12, 20174 ชม. 36 น. $481
Academic Report International Firms Hello and Greetings, A report is needed to be written answering 2 questions about international firms, 2000 words + References. The information and the work needed is very well structured in PowerPoint slides and a Word document attached to this project. There are 2 questions to be done and for those 2 questions there needs to be: • we need to reference a minimum of 12 items in the... 30 การวิจัยทางการเงิน, การเขียนรายงาน, การเงิน, การเขียนงานวิจัย, การวิเคราะห์ธุรกิจ Oct 12, 2017 Oct 12, 20172 ชม. 44 น. $94
Fitness Supplement Production Facility Good day, I am doing a feasibility study on the required capital to establish a Fitness Supplements Production Factory, starting with different flavors of Whey Protein and Amino Acid (Only powder) as our primary production line. I am looking for someone who has experience in a Supplement Production Facility (Factory) to help me answer the following questions: 1. List of necessary units in... 10 การผลิต, การวิจัยทางการเงิน Oct 12, 2017 Oct 12, 20172 ชม. 4 น. $391
Investment Domain Experience Someone who has strong experience working with rating agency such as S&P, Moody or Finch or any foreign rating agencies than USA... Should have knowledge on how to rating works, how rating is calculated, what can be ratings parameters etc 9 การวิจัยทางการเงิน, ตลาดการเงิน, การจัดการความเสี่ยง, วิจัยการลงทุน Oct 11, 2017 Oct 11, 2017หมดเขตแล้ว $496
finance project need a project to be done as soon as possible 64 การบัญชี, การวิจัยทางการเงิน, การเงิน, ตลาดการเงิน, การวิเคราะห์ทางการเงิน Oct 11, 2017 Oct 11, 2017หมดเขตแล้ว $135
1-2 Page Memo Step into the shoes of Mamie Sheene, chief financial officer of Winfield Refuse Management, Inc. You have been tasked with presenting a recommendation to the Board of Directors on how the company should finance its anticipated $125 million acquisition of MPIS. You need to weigh the facts given in the case as well as the opinion of the board members expressed at the last meeting. Please submit... 8 การบัญชี, การวิจัยทางการเงิน, การเงิน, การเขียนงานวิจัย, การวิเคราะห์ธุรกิจ Oct 11, 2017 Oct 11, 2017หมดเขตแล้ว $61
Pulling financial company data For research work we need to retrieve some daily historical data (10 years max.) for a list of nearly 250 European Financial Institutions (e.g. Total Asset Size, z-score, Stock Volatility, Rating, Capital Volume, RWA, Leverage Ratio, State Ownership). 57 คีย์ข้อมูล, วิจัย, Excel, การวิจัยทางการเงิน, การเงิน Oct 11, 2017 Oct 11, 2017หมดเขตแล้ว $491
Financial Model for Financial Reports Commentary based on Standard SAP Layout/Excel-Data-Pivot/Charts-Graphs/Narration Box/Dashboards -- 2 Financial Model for Financial Reports Commentary based on Standard SAP Layout/Excel-Data-Pivot/Charts-Graphs/Narration Box/Dashboards Project Description: An integral part of the Financial Report is the Management Commentary meant to communicate important aspects of the financial information. This document is meant to provide the following information to the heads of Finance and Budget: •... 7 Visual Basic, Excel, การวิจัยทางการเงิน, Word Oct 11, 2017 Oct 11, 2017หมดเขตแล้ว $340
Financial & Managerial Accounting Expert Someon who is good in Financial Accounting II Managerial Accounting thanks 44 การบัญชี, การวิจัยทางการเงิน, การเงิน, การเขียนงานวิจัย, การวิเคราะห์ทางการเงิน Oct 11, 2017 Oct 11, 2017หมดเขตแล้ว $6
Conduct research & enter the information into a spreadsheet -- 2 I need someone to take the time to conduct specific research & complete the fields of a spreadsheet for me. I will provide instructions on the data that i am looking for, a list of where to get it from & a spreadsheet template which needs to be completed. This could turn in to an ongoing job as we have a large database to build upon & maintain. 25 การประมวลผลข้อมูล, คีย์ข้อมูล, วิจัย, Excel, การวิจัยทางการเงิน Oct 11, 2017 Oct 11, 2017หมดเขตแล้ว $3
Conduct research & enter the information into a spreadsheet I need someone to take the time to conduct specific research & complete the fields of a spreadsheet for me. I will provide instructions on the data that i am looking for, a list of where to get it from & a spreadsheet template which needs to be completed. This could turn in to an ongoing job as we have a large database to build upon & maintain. 1 การประมวลผลข้อมูล, คีย์ข้อมูล, วิจัย, Excel, การวิจัยทางการเงิน Oct 11, 2017 Oct 11, 2017หมดเขตแล้ว $6478
Project for Dependable Hi Dependable, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 6 การเขียนข้อความโฆษณา, วิจัย, Powerpoint, การวิจัยทางการเงิน, Oct 11, 2017 Oct 11, 20172 ว 10 ชม. $15
Help creating company / church / charity / non-profit in E-Estonia, Liberland or any other future thinking jurisdiction. I'm creating a new organisation. Because I've just purchased a historical church [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] I'm considering incorporating as: • religious organisation / church • charity • non-profit • public benefit corporation • community interest company (or any other type of structure allowing mutually respected consensus) Main intention - legally ... 4 การบัญชี, การวิจัยทางการเงิน, การบันทึกบัญชี, ภาษาเอสโตเนีย, การวางแผนทางการเงิน Oct 10, 2017 Oct 10, 2017หมดเขตแล้ว $57
FINANCIAL ADVISOR I NEED SOMEONE TO HELP ME START UP A BUSINESS. TO RESEARCH NEW INVESTMENT IDEAS TO HELP ME GAIN GOOD [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] ME WHERE TO INVEST IN AND HOW TO MAKE MORE PROFIT. THE PERSON MUST HAVE IDEAS ON NEW BUSINESSES TO GO INTO. IF THE JOB IS DONE WELL. I CAN HIRE THE PERSON TO WORK FOR ME. 21 วิจัย, การวิจัยทางการเงิน, การเงิน, การประเมินค่าและการประเมินผล, การวิเคราะห์ทางการเงิน Oct 10, 2017 Oct 10, 2017หมดเขตแล้ว $214
คีย์ข้อมูล, การวิจัยทางการเงิน, ผู้ช่วยเสมือน, Metatrader, ตลาดการเงิน Oct 10, 2017 Oct 10, 2017หมดเขตแล้ว
การวิจัยทางการเงิน, การเขียนโปรแกรม C#, Metatrader, ตลาดการเงิน, การเขียนโปรแกรม C++ Oct 10, 2017 Oct 10, 2017หมดเขตแล้ว
Showing 1 to 50 of 193 entries
« 1 2 3 4 »