ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  9,652 งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  หาดใหญ่ เกี่ยวกับการสอนภาษา เรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ ทำงาน สัปดาห์ละ 1 วัน 1-2 คลิป คลิปสั้น 1-3 นาที คิดสคริป คอนเท้น วางแผนระยะยาวร่วมกัน ถ่ายและตัดจบในสัปดาห์ เฟรมลงได้ทุกช่องทาง ค่าตอบแทนรายคลิป ต่อรองได้

  $10 - $30
  พื้นที่
  $10 - $30
  0 คำเสนอราคา
  Product design 1 วัน left

  รับสมัครงานด่วน....ตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ กลไก เครื่องใช้ สิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน full Time หรือฟรีแลนซ์

  $725 (Avg Bid)
  $725 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  EXPERTO/A en MARKETING ONLINE, COMUNICACIÓN, FACEBOOK/INSTAGRAM ADS 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Seleccionamos un/a EXPERTO/A en MARKETING ONLINE, COMUNICACIÓN, FACEBOOK/INSTAGRAM ADS Comenzaríamos con un proyecto beta de inmediato, para testear si tiene destrezas y habilidades para continuar en el proyecto. Seleccionamos personal para formar parte de nuestro equipo. Necesitamos contar con un precio mayorista porque no se trata de una única contratación, sino de contrataciones recurrentes. Básicamente se trata de una incubadora y lanzadera de proyectos, desde cero de cada cliente. Requerimos lo siguiente: - Precios mayoristas para poder ofrecer el servicio a nuestros clientes. - Amplia experiencia demostrable. - Agilidad. - Rapidez. - Flexibilidad. - Seriedad. - Honestidad. - Compromiso Nota importante: Los proyectos se deben lanzar en un tiempo...

  $271 - $813
  $271 - $813
  0 คำเสนอราคา

  Quiero el diseño de un cuarto jovial, basado en ciertas medidas (2.80 - 3.71 - 2.06 al lado de la puerta) la pared faltante está entrada al baño y clóset empotrado) tonos blancos, con acomodo de muebles que se vea espacioso pero a la vez poder guardar muchas cosas.

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา
  AI-Enhanced Odoo ERP System for Integrated Clinic Management 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  request for proposal (RFP): Integrated AI-Driven Odoo ERP System for Comprehensive Clinic Management Scope of Work: 1. AI-Integrated CRM: Develop an AI module within the CRM to automatically update patient records and interactions. Implement predictive analytics for patient behavior, facilitating personalized care and engagement strategies. 2. Marketing and Communication Hub: Utilize AI to analyze marketing campaign effectiveness across multiple channels. Automate the creation and distribution of personalized content and responses. 3. Inventory Management: Integrate AI to forecast inventory needs based on historical usage data and predictive trends. Enable automatic reordering processes and facilitate vendor comparisons using AI algorithms. 4. Financial Management: Apply AI to enhan...

  $2450 (Avg Bid)
  $2450 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I am looking for a skilled developer to create a single sign-on (SSO) system that will serve as a central access point to our company's various services and business portals. The ideal candidate for this project should have experience integrating platforms into a single sign-on system. One of our clients, a transport and logistics company that operates at a continental (Europe) and global (especially Asia) level, wants to implement, starting from its website, a single access to the various internal services / business portals (e.g. the document management, Real Time Visibility etc.). The solution must offer the company's partners (customers, suppliers and employees) the possibility to log in via a single login, Single sign-on (SSO). I attach three slides with the outline of the...

  $39 / hr (Avg Bid)
  $39 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  EXPERTO/A en COPYWRITING ESTRATÉGICO ORIENTADO A LA VENTA. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Seleccionamos un/a EXPERTO/A en COPYWRITING ESTRATÉGICO ORIENTADO A LA VENTA. Comenzaríamos con un proyecto beta de inmediato, para testear si tiene destrezas y habilidades para continuar en el proyecto. Seleccionamos personal para formar parte de nuestro equipo. Necesitamos contar con un precio mayorista porque no se trata de una única contratación, sino de contrataciones recurrentes. Básicamente se trata de una incubadora y lanzadera de proyectos, desde cero de cada cliente. Requerimos lo siguiente: - Precios mayoristas para poder ofrecer el servicio a nuestros clientes. - Amplia experiencia demostrable. - Agilidad. - Rapidez. - Flexibilidad. - Seriedad. - Honestidad. - Compromiso Nota importante: Los proyectos se deben lanzar en un tiempo ré...

  $271 - $813
  $271 - $813
  0 คำเสนอราคา

  Project Description: I have created a music video and I am in need of assistance to remove an object from the screen. Requirements: - The object that needs to be removed is an important element in the video and its removal should be seamless and not disrupt the overall visual flow. - The freelancer should have experience and expertise in using Final Cut Pro as the preferred software for this task. - The removal of the object should be done with precision and attention to detail, ensuring that there are no visible traces or artifacts left behind. - The project does not have a strict deadline, allowing the freelancer to work at their own pace and deliver high-quality results. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Final Cut Pro and its various tools and features for object remov...

  $343 (Avg Bid)
  $343 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  A proficient React Native developer to assist us in integrating HERE and TomTom navigation GPS maps into our rideshare application. This task involves replacing the current Mapbox maps for both rider and driver interfaces across Android and iOS platforms. Key Responsibilities: Integration of HERE and TomTom Maps: Seamlessly replace the existing Mapbox maps with HERE and TomTom navigation GPS maps for rider and driver interfaces. Ensure all existing functionalities related to the map are maintained or improved. Key Responsibilities: Implementation of Automatic Road Tolls and Toll Charges: Develop a feature that automatically detects when a driver passes through a toll booth with a rider. Accurately calculate and apply toll charges to the rider's ...

  $589 (Avg Bid)
  $589 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  I am looking for a talented designer to create a large back print for a project. The design will feature a cartoon golf ball with specific features such as a Mohawk hairstyle, a goatee beard that is platted and long, and a pair of sunglasses on the ball's face. The golf ball should also have long hair at the back. Specific requirements: - The design should be cartoon-like and simple, avoiding too much detail. - The color preferences for the golf ball and the hairstyle are left to the designer's creativity. - The preferred cartoon style is a classic one. - The design should include text, the specifics of which will be provided by me. Ideal skills and experience: - Proficiency in cartoon illustration and design. - Creativity in translating the desired features of the golf ball i...

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  EXPERTO WEBMASTER en WORDPRESS ELEMENTOR 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Seleccionamos un EXPERTO WEBMASTER en WORDPRESS ELEMENTOR. Comenzaríamos con un proyecto beta de inmediato, para testear si tiene destrezas y habilidades para continuar en el proyecto. Seleccionamos personal para formar parte de nuestro equipo. Necesitamos contar con un precio mayorista porque no se trata de una única contratación, sino de contrataciones recurrentes. Básicamente se trata de una incubadora y lanzadera de proyectos, desde cero de cada cliente. Requerimos lo siguiente: - Precios mayoristas para poder ofrecer el servicio a nuestros clientes. - Amplia experiencia demostrable. - Agilidad. - Rapidez. - Flexibilidad. - Seriedad. - Honestidad. - Compromiso Nota importante: Los proyectos se deben lanzar en un tiempo récord y las personas selec...

  $488 (Avg Bid)
  $488 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  Project Description: ActiveX controls OLE Control Extension Troubleshooting I am experiencing a functionality issue with the ActiveX controls OLE Control Extension on my Windows environment. Although I am unsure about the specific version of ActiveX that I am using, I need assistance in resolving this issue. Requirements: - Proficiency in troubleshooting ActiveX controls OLE Control Extension functionality issues on Windows - Experience in identifying and resolving compatibility issues related to ActiveX controls - Familiarity with the latest versions of ActiveX controls and their features Skills: - Strong knowledge of ActiveX controls and OLE Control Extension - Expertise in Windows environment and troubleshooting related issues - Ability to diagnose and fix functionality issues wit...

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Recolour existing website + create logo and flyer -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Recolour existing website + create logo and flyer Website Recolour: - The current color scheme of the website is purple - I would like the website to be recoloured to match the new logo and flyer - as the website is for a health insurance project I'd prefer green tones - The website is static HTML5 only without CMS Logo and Flyer Design: - I am looking for a modern style for both the logo and flyer - The logo should be eye-catching and representative of the brand including an favicon - The flyer should have a sleek design and visually appealing layout - The flyer will have 2 pages, so it should be designed accordingly - The formats are PDF and SVG and the size should be A6 - On the flyer a QR code to the website needs to appear with a call to action Ideal Skills and Experience: - G...

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา

  Mobile APP for health services I am looking for a skilled developer to create a mobile app for health services. The app will have the following specific features: - Burn Patients Rehabilitation The APP should have capacity to prescribe some exercises directed to a single user. The admin shoul have capacity to prescribe and ONLY the exercises that are prescribed appear on that specific user. The exercises are on video. The user should have the capacity to mark the exercises that he made. There must BE an evaluation field and the data should appear as a gráfic to motivate wen he gets better The app should be available on both Android and iOS platforms, so experience with developing for both platforms is required. The expected timeline for the development of the mobile app is 4-6 m...

  $858 (Avg Bid)
  $858 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Automation for website 6 วัน left

  Develop an automated system to send out documents on a recurring basis 1. Repeat documentation through a website 2. List recipients 3. search for recipients in the order of the list and automatically select recipients who meet certain conditions 4. change the document title by replacing certain phrases according to the recipients 5. repeat automatically 6. web-based operation

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  sweater design 6 วัน left

  I am looking for a talented designer to create a modern sweater design. Style: - The design should have a modern and contemporary look. Colors: - While I do not have specific colors in mind, I have a color scheme in mind that I would like the designer to follow. Intended Age and Gender: - The sweater design should be unisex and suitable for all ages.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Install simple composer script to test -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Help to finish script to test on composer php 7.2 admin full working i no have knowladge to finish public page i need little help to finish on localhost if work publish on my awebsite

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Logo design for my business 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Logo design for business - Specific colors/design elements: The client has specific colors/design elements in mind for the logo - Nature of business: Other (Please specify) - Feeling/message: The logo should convey a sense of professionalism and trustworthiness Ideal skills and experience: - Graphic design expertise - Strong understanding of color theory and design principles - Ability to convey professionalism and trustworthiness through visual elements - Experience in creating logos for various types of businesses - Creative thinking and innovative approach to logo design

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา
  Trophy icon Animated Logo for a TV Show Open 6 วัน left

  I am looking for a talented animator to create a 3D animated logo for my TV show open. Although I don't have a specific design or theme in mind, I do have a rough idea that I would like to explore. The duration of the animated logo should be less than 5 seconds. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in 3D animation - Experience in creating animated logos - Ability to bring creative ideas to life - Attention to detail and ability to meet tight deadlines

  $300 (Avg Bid)
  การันตี

  Hola!! necesito narradora de ESPAÑA necesito voz femenina profesional. Es una narración corta de poca duración para un video de empresa. Con posibilidad de contratar para futuros proyectos.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Prestashop 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  getting the following error Syntax error in template "file:/home/usdtftrans/public_html/themes/classic/templates/_partials/" on line 63 "<meta property="og:description" content="{$}" />" - Unexpected "> "

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Help with excel spreadsheet - formulas/macros/VBA -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  see attached project description... if you dont understand dont waste my time with your messages!!!!

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I am looking for a freelancer who can create 1-3 club logo and animated map videos for my project. I have a rough idea of the style and theme that I want for these videos. The ideal candidate should have experience in creating animated map videos and be able to bring my vision to life. They should also be able to work within the given timeframe and deliver high-quality videos.

  $1813 (Avg Bid)
  $1813 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Project: Gather Corporation Officers Data 23 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a freelancer to gather corporation officers' data from public records. The specific data points that we need are the name, title, email, phone, and address of the officers. Skills and experience required: - Proficiency in data gathering and research - Strong attention to detail to ensure accurate data collection This is a time-sensitive project, and the freelancer must be able to work efficiently and meet deadlines. PLEASE SEE THE ATTACHED DOCUMENT(Project Instructions and Sample Sheet) IN ORDER TO UNDERSTAND THE PROJECT:

  $4 / hr (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Trophy icon Drawing plan 6 วัน left

  I need this plan draw according to photo

  $10 (Avg Bid)
  การันตี

  Estoy buscando un diseñador gráfico talentoso y creativo que pueda ayudarme a crear imágenes y Mockup atractivas y de alta calidad para promocionar nuestros productos en las redes sociales, específicamente en Facebook e Instagram. Necesitamos imágenes visuales que capten la atención de nuestro público objetivo y que impulsen el compromiso y las conversiones.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Lasso and Ridge regression paper by tommorow 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  offering max of 30$ only I need 10 pages on Lasso and ridge regression. you will write about History , Definition, Advantages and disadvantages of each method so first Lasso and then ridge No plagiarism NO CHATGPT or any other AI You should reference all sources and you should be precise add section and page number to each citation Everything should be cited if you read this add I agree to all terms to your proposal

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I am looking for a skilled developer to create a Wordpress plugin that will incorporate an autocomplete drop down feature for airports and airlines. The purpose of this feature is to provide suggestions to users as they type in the search bar, enhancing the overall user experience. Key Requirements: - The autocomplete feature should provide instant suggestions, with a desired response time of instantly. - The plugin does not need to support multiple languages. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in Wordpress plugin development - Experience with implementing autocomplete features and working with APIs - Knowledge of airport and airline data and how to integrate it into a plugin - Attention to detail and ability to create a seamless user experience If you have the necessary...

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  Project Title: Jewellery Product Photos for Amazon Overview: I am looking for a skilled photo editor who can use the Jewellery photo's that I've received from the Manufacturer to create lifestyle photos to be used on my Amazon Shop. Requirements: - Lifestyle Images: The photos should go beyond simple product shots and capture the product being used or worn by individuals in everyday situations. - Quantity: I need 1-3 photos in total. Specifics: - Props and Settings: As the client, I trust your judgment in selecting the appropriate settings and props for the photos. - Quality: The photos should be high-resolution, professional-looking, and visually appealing to potential customers. - Product Focus: The main objective is to highlight the product and its unique features, so atte...

  $263 (Avg Bid)
  $263 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  Registro civil Burgos, España 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for someone who personally goes to look for a literal birth certificate at the Civil Registry of Burgos, Spain with the data that I will provide because online service is very late. Then after getting it, you´ll send it by postal mail to an address in Madrid. The payment is 50 USD for this personal search service, but if you locate it and get it, I will give you 20 USD more when you send it to me to Madrid by a selected postal mail.

  $10 - $30
  พื้นที่
  $10 - $30
  0 คำเสนอราคา
  Out-of-Order Processor 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a developer to create a simulator for an out-of-order processor that supports speculative execution using register renaming. The ideal candidate should have experience in C++ programming language and have a strong understanding of processor architecture. Requirements: - Develop the simulator using C++ programming language - Implement advanced functionality to support detailed simulations - Incorporate specific register renaming techniques provided by the client Skills and experience required: - Proficiency in C++ programming language - Strong understanding of out-of-order processors and speculative execution - Knowledge of register renaming techniques Please note that the client has specific register renaming techniques in mind, so the developer should be able to implem...

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Company Secretory 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a mid-level company secretary who have Digital Signature and known to the e filing system of MCA and ROC, to assist in filing of section 16 petition under Companies Act. I am advocate and i have already prepared the petition and every documents, that required to persue this petition, and the CS is only require to e-file the said petition. The ideal candidate should have mid-level experience in company secretarial work and be familiar with the compliance requirements of the Companies Act. The requirement can be either one time or as and when required bases. If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal.

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Hubspot Technical consultant 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  5+ years of experience in Hubspot Integration with Microsoft Dynamics 365 CRM. Data Extraction Excellent communication skills

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Create Landing Page for Adwords Campaign to Generate Leads for Personal Trainer Skills and Experience: - Must have experience creating landing pages for Adwords campaigns - Familiarity with personal training industry and understanding of effective lead generation strategies - Strong knowledge of conversion optimization techniques Requirements: - Design a landing page that effectively captures leads and encourages visitors to book a phone call to be sold the personal training service - Optimize the landing page for high conversions - Use persuasive and compelling copywriting to highlight the benefits of the personal training service - Implement strong call-to-action buttons and forms to capture visitor information - Ensure the landing page is mobile-responsive and user-friendly - Provide ...

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา

  Adjunto : Requiero persona de habla hispana con dominio de Wordpress (Membermouse y Learndash)

  $463 (Avg Bid)
  $463 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  CPU Function to NVIDIA GPU Porting (Hybrid MPI + GPU) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for someone with experience in porting CPU code to GPUs. The project involves converting existing code written in C to be compatible with NVIDIA GPUs. Must understand MPI , OpenACC Acceleration, OpenMP offloading, Parallel Processing, Parallel Computing, GPU porting libraries for GPUs and good at C/C++ programming. Must be expert in computer science, numerical libraries, performance optimization and parallel programing. Several Projects small and big projects will follow for the right person.

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  automation for applications to job postings in linkedin 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for someone to automate the application submission process for job postings on LinkedIn. Skills and Experience: - Experience in automating application submissions on LinkedIn - Familiarity with LinkedIn's application process and requirements Responsibilities: - Manually submit the CV to the relevant job postings, based on the provided instructions. - It is a manual work, which does not require coding or programming skills. It requires only time. Note: This project requires a real human to manually submit the resume to the relevant LinkedIn job posts. The ideal candidate should be able to handle a significant number of submissions on an ongoing basis.

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I am looking for a talented illustrator to create a cartoon-style illustration of the Grinch riding a Christmas tree in the position of a speed motorcycle. The Grinch should be holding a bag in his hand and presents should be flying out of the bag. Specific requirements: - Cartoon-style illustration - Grinch riding a Christmas tree in the position of a speed motorcycle - Grinch holding a bag in his hand and presents flying out of the bag Ideal skills and experience: - Proficient in creating cartoon-style illustrations - Ability to capture the essence of the Grinch character - Creative and imaginative approach to bring the concept to life Color preferences: - No specific colors in mind, I trust the artist's judgment Revisions: - Open to 1-2 revisions to ensure the illustration mee...

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา
  Social Media Correspondent Needed - 04/12/2023 17:55 EST 23 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a social media correspondent who can assist me with managing my Facebook account. The ideal candidate should have experience in creating engaging image posts for social media platforms. Skills and Experience: - Proficiency in designing visually appealing images for social media - Experience in managing Facebook accounts and understanding of its algorithms and features - Strong knowledge of current social media trends and best practices - Excellent written and verbal communication skills - Ability to create and curate content that resonates with the target audience - Time management skills to ensure daily posting frequency Responsibilities: - Create and schedule daily image posts for my Facebook account - Research and curate relevant content to engage the audience - Moni...

  $54 / hr (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $54 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Voice chatbot with memory and avatar 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a skilled developer to create a voice chatbot with memory and an avatar for entertainment purposes. The chatbot will be used on the Unreal Engine Games platform (C++). Specific requirements for this project include: - Developing a voice chatbot that can interact with users and provide entertainment. - Implementing memory capabilities for the chatbot to remember user preferences and previous conversations. - Designing a custom avatar for the chatbot, based on the client's specific design preferences. Ideal skills and experience for this job: - Strong proficiency in Unreal Engine Games and C++ programming. - Experience in developing chatbots and integrating them with messaging platforms. - Ability to create appealing and interactive avatar designs. If you are a tal...

  $1127 (Avg Bid)
  $1127 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Search Engine Optimization (SEO) and Google My Business (GMB) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a skilled SEO specialist who can help me increase website traffic and improve the search engine and Google My Business rankings. Key Requirements: - Proven experience in SEO and optimizing Google My Business profiles - Familiarity with keyword research and targeting - Ability to implement on-page and off-page SEO strategies - Knowledge of technical SEO and website optimization - Strong analytical skills and ability to track and measure the success of SEO efforts Project Scope: - Conduct a thorough analysis of my website and current SEO performance - Identify relevant keywords and develop a targeted SEO strategy - Optimize my Google My Business profile for maximum visibility - Implement on-page optimization techniques, including meta tags, headers, and content optimizati...

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  SEO project for 6 months 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello Freelancers, We are looking for someone who has 5+ years of experience in E-commerce SEO projects. We have a client site and we want SEO for that. The main objective of this project is to increase the conversion rates and increase website visibility on Google. Specific Requirements: - The website must follow white hat seo practices. - Right now, the website need a website speed optimization to reduce the overall performance. Target Audience:- UK, Age:24 to 65, Male only, We have the list of 15 keywords but we want you to find better keywords for us. Preferred method of measuring success: - After 1-2 months, we must get at least 250+ additional high domain authority backlinks. - After 5 months, our domain authority must be increased from right now. - After 2 months, we must get hi...

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  Logo Design for Global Edge Capital I am looking for a creative and professional logo design for my Business Process Outsourcing company. The logo should reflect the nature of my business and leave a lasting impression on clients. Specific Requirements: - The logo should have a color scheme that includes the colours green, blue and brown. - I prefer a modern and sleek logo style that represents professionalism and efficiency. - The logo should be unique and speak to earthly strength. - It should be suitable for various applications, such as website, business cards, and social media profiles. Ideal Skills and Experience: - Experience in designing logos for BPO companies or similar industries. - Proficiency in graphic design software and tools. - Strong understanding of branding and logo ...

  $59 (Avg Bid)
  การันตี

  I am looking for a freelancer to reformat or retype an Academic Curriculum Vitae. The current format of the CV is a Word Document and the formatting is odd and difficult to navigate. I will provide specific formatting styles and guidelines to be followed. Skills and experience required for this job include: - Proficiency in Microsoft Word - Strong attention to detail and formatting - Familiarity with academic CV formatting - Ability to follow provided guidelines accurately The end result should be an editable CV that adheres to the specified formatting styles and guidelines.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  NECESITO REMOVER UNA IMAGEN QUE APARECE A LO LARGO DE UN VIDEO 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Busco freelancer que hable español que me remueva una imagen que aparece a lo largo de un video que esta en formato MP4 sin dejar rastro o mancha de que estaba ahí. La persona que quiera revisar como esta el video se deberá a mi pc por ANYDESK

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Videographer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a videographer who specializes in outdoor event coverage and can provide full post-production editing for the video. The ideal candidate should have experience in capturing live events and creating engaging promotional videos. Key requirements for the project: - Proficient in shooting outdoor events and capturing the essence of the event - Skilled in post-production editing, including color grading, audio enhancement, and adding graphics - Ability to create a compelling storyline and highlight the key moments of the event - Familiarity with the latest video editing software and equipment - Attention to detail and ability to meet deadlines If you have a portfolio showcasing your previous work in event coverage and promotional videos, please include it in your proposal. L...

  $25 - $316
  พื้นที่
  $25 - $316
  0 คำเสนอราคา
  hintergrund entfernen 6 วัน left

  I am in need of a graphic designer who can remove the background from 1-5 images for my graphic design projects. After the background is removed, I would like to have a new background added. This may require color correction as well. Skills and experience needed: - Graphic design expertise - Proficiency in background removal techniques - Ability to add new backgrounds to images - Familiarity with color correction techniques

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  biostatistics 6 วัน left

  I am looking for a biostatistics expert who specializes in survival analysis using R. The project involves analyzing a large dataset with more than 10,000 entries. Skills and Experience: - Proficiency in R and experience with survival analysis techniques - Strong background in biostatistics and data analysis - Previous experience working with large datasets - Knowledge of statistical software and tools for data analysis - Attention to detail and ability to accurately interpret and present results If you have the skills and experience required for this project, please submit your proposal.

  $45 / hr (Avg Bid)
  $45 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา