การวิจัยอินเทอร์เน็ต งานและการประกวด

.
ลงทะเบียนและเริ่มทำเงิน
ลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นสร้างรายได้ คุณคือ an Internet Researcher หรือ? คุณสามารถสร้างรายได้จากการทำงานเหล่านี้!

สืบค้นงานบน Freelancer

โปรเจค/การประกวด คำอธิบาย ประมูล/ผลงาน ทักษะ เริ่มต้น สิ้นสุด ราคา (USD)
Compile Contact Information into a Spreadsheet Conduct basic web searches (Google/ Bing) for info and fill out a spreadsheet with that information. (Names, numbers, social media info, email addresses, etc.). Project will be completed via google drive. The assignment is to conduct research input the information into spreadsheets. Spreadsheet will be separated into 4 categories. Total inputs are between 250-300. I will provide links for the spre... 37 คีย์ข้อมูล, วิจัย, Excel, การค้นหาเว็บไซต์, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Mar 20, 2018 วันนี้6 ว 23 ชม. $17
8 Articles Needed I need 8 original articles written for my lifestyle-related website with a minimum of 500 words per article. The right person...: • Writes fluent American English. • Begins their proposal for this posting with the two words good day. • Is detail-oriented, organized, creative, resourceful, reliable and takes pride in doing prompt, quality work. If the successful bidde... 19 การเขียนรายงาน, Article Writing, การเขียนเนื้อหา, การวิจัยอินเทอร์เน็ต, Writing Mar 19, 2018 วันนี้6 ว 18 ชม. $40
Help me write something I need someone to copy information from some websites. Data typing and copy and paste from different website to Microsoft office word. 16 วิจัย, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Mar 19, 2018 วันนี้6 ว 10 ชม. $371
Fill in google sheet with data (personal email addresses, etc.) using research and data mining I need someone to find 300 different bloggers using the "Search Tags" I provide you on the Hype Machine Website and input it into a google sheet I provide you. I am looking for complete information only, therefore, some digging will be required to find this data. Especially the personal email address of the writer of the blog article. Remember: The "PERSONAL email address of blogge... 69 คีย์ข้อมูล, Excel, Web Scraping, การทำเหมืองข้อมูล, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Mar 19, 2018 วันนี้6 ว 8 ชม. $26
US clients only - Research task to find NON IT -- 33314 I am looking for a freelancer to help me with my project. The skills required are Data Entry and Internet Research. I am happy to pay a fixed priced and my maximum budget is $30 USD. Job is to use the given keywords and research via Google daily 2 times for 30 days. It will just take 5 minutes of your time daily 27 คีย์ข้อมูล, วิจัย, Excel, การค้นหาเว็บไซต์, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Mar 19, 2018 วันนี้6 ว 6 ชม. $100
i need someone to copy information from some website I need someone to copy information from some websites. 33 วิจัย, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Mar 19, 2018 วันนี้6 ว 4 ชม. $89
Companies in Kazakhstan Need a database of companies: Geographic scope: Kazakhstan. Industries: - distributors of Personal Protective Equipment/Safety products, - manufacturing companies/plants. Scope of data needed: - company name 100%, - industry 100%. - street and number 100%, - postal code 100%, - city 100%, - phone number 100 %, - fax - if available, - email - if available, - WWW - if available, ... 15 รายชื่อผู้มุ่งหวัง, การค้นหาเว็บไซต์, รัสเซีย, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Mar 19, 2018 วันนี้6 ว 4 ชม. $147
Research Assistant for Blockchain regulation paper I need someone to help me create a database of regulatory regimes around the world. I want to be able to rank all 200+ countries according to their attitude towards blockchain technology and/or the strength of their laws (loose regulation (1) vs moderate regulation (2) vs strict regulation (3) vs outright banning (4) for example). The next step will be to compile price history from sources such as... 11 วิจัย, การวิจัยทางการเงิน, การเขียนงานวิจัย, การค้นหาเว็บไซต์, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Mar 19, 2018 วันนี้6 ว 2 ชม. $20
palestinian app market research Hi, I need to get a specific market research, regarding popularity of apps in palestine 14 การตลาดทางอินเทอร์เน็ต, วิจัย, การตลาด, การวิจัยตลาด, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Mar 19, 2018 วันนี้6 ว 2 ชม. $34
Do some data entry I need someone to copy information from some websites. The information is about that the poor peoples are not well We want to help others We need to do work like a team and Help poor peoples We want educate poor peoples 2 วิจัย, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Mar 19, 2018 วันนี้6 ว 1 ชม. $309
copy paste jobs without investment simple copy paste jobs without investment 114 คีย์ข้อมูล, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Mar 19, 2018 วันนี้6 ว $15
Turn hot air into electricity I have a source for continuous hot air. I am interested in building something which will convert hot air into electricity or being able to utilize that hot air for baking or cooking food. 13 อิเล็กทรอนิกส์, การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Mar 19, 2018 Mar 19, 20185 ว 22 ชม. $139
Do some data entry I need someone to copy information from some websites. 12 วิจัย, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Mar 18, 2018 Mar 18, 20185 ว 19 ชม. $18
US clients only - Research task to find NON IT -- 33313 I am looking for a freelancer to help me with my project. The skills required are Data Entry and Internet Research. I am happy to pay a fixed priced and my maximum budget is $30 USD. Job is to use the given keywords and research via Google daily 2 times for 30 days. It will just take 5 minutes of your time daily 21 คีย์ข้อมูล, วิจัย, Excel, การค้นหาเว็บไซต์, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Mar 18, 2018 Mar 18, 20185 ว 17 ชม. $120
Information research/Fill out database Hi, We have 11 websites which we need Title, Description, Size and Price from each product entry. 68 คีย์ข้อมูล, วิจัย, Excel, การค้นหาเว็บไซต์, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Mar 18, 2018 Mar 18, 20185 ว 15 ชม. $18
Crypto Research Hi There :) Looking for someone who has some knowledge of the crypto atmosphere. We need to compile an extensive list(s) of various influencers in the crypto and blockchain space. We will ultimately need many different niche types of individuals and organizations compiled. Some Examples: List of Youtube Channels (and hosts info) related to crypto trading tips info needed = Name > ch... 14 วิจัย, Web Scraping, การค้นหาเว็บไซต์, การทำเหมืองข้อมูล, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Mar 18, 2018 Mar 18, 20185 ว 14 ชม. $22
Photo editing and banner designer I need someone to copy information from some websites. 2 วิจัย, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Mar 18, 2018 Mar 18, 20185 ว 14 ชม. $79
find property owners to list there properties on my website for rent (daily rent) (Bahrain, United Arab Emirates , Saudi Arabia, Russia) find property owners to list there properties on my website for rent (daily rent) the property owners need to be from 4 countries (Bahrain, United Arab Emirates , Saudi Arabia, Russia) the payment will be made per property listed on the website 16 วิจัย, การค้นหาเว็บไซต์, รัสเซีย, อาหรับ, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Mar 18, 2018 Mar 18, 20185 ว 10 ชม. $36
do research i need someone to find companies and internship opportunities for me across europe. With the specifications that i give. Detailed research, creating a list 34 วิจัย, การค้นหาเว็บไซต์, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), การวิจัยอินเทอร์เน็ต Mar 18, 2018 Mar 18, 20185 ว 10 ชม. $23
Do some data entry I need someone to copy information from some websites. Home base job 30 วิจัย, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Mar 17, 2018 Mar 17, 20184 ว 18 ชม. $348
US clients only - Research task to find NON IT -- 33312 - 17/03/2018 21:44 EDT I am looking for a freelancer to help me with my project. The skills required are Data Entry and Internet Research. I am happy to pay a fixed priced and my maximum budget is $30 USD. Job is to use the given keywords and research via Google daily 2 times for 30 days. It will just take 5 minutes of your time daily 29 คีย์ข้อมูล, วิจัย, Excel, การค้นหาเว็บไซต์, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Mar 17, 2018 Mar 17, 20184 ว 17 ชม. $86
US clients only - Research task to find NON IT -- 33311 I am looking for a freelancer to help me with my project. The skills required are Data Entry and Internet Research. I am happy to pay a fixed priced and my maximum budget is $30 USD. Job is to use the given keywords and research via Google daily 2 times for 30 days. It will just take 5 minutes of your time daily 26 คีย์ข้อมูล, วิจัย, Excel, การค้นหาเว็บไซต์, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Mar 17, 2018 Mar 17, 20184 ว 8 ชม. $84
Web Research Web srapping address appand contact building 28 คีย์ข้อมูล, วิจัย, Excel, การค้นหาเว็บไซต์, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Mar 17, 2018 Mar 17, 20184 ว 8 ชม. $4
Data entry projects I need someone to copy information from some websites. 57 การประมวลผลข้อมูล, คีย์ข้อมูล, วิจัย, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Mar 17, 2018 Mar 17, 20184 ว 6 ชม. $20
Daily 2-3hrs work I need someone to copy information from some websites. 27 วิจัย, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Mar 17, 2018 Mar 17, 20184 ว 2 ชม. $18
Copy past from some website I need someone to copy information from some websites. 40 วิจัย, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Mar 17, 2018 Mar 17, 20183 ว 22 ชม. $17
Medical industry research We require an Australian/NewZealand - based freelancer to help us obtaining specific data about the medical industry in that region. The freelancer must have access to the medical industry databases or the capability to contact different medical organizations in the region. More details will be shared through chat. If you are not based in the Australian region, please don't bd. Thank you ... 21 คีย์ข้อมูล, วิจัย, การแพทย์, การค้นหาเว็บไซต์, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Mar 17, 2018 Mar 17, 20183 ว 22 ชม. $12
Market research We require a freelancer with access to market/business databases to search for a specific sector current market size and future market size (based on trends until the year 2022). More details will be shared through chat. Best regards. 41 วิจัย, การตลาด, การวิเคราะห์ธุรกิจ, การวิจัยตลาด, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Mar 17, 2018 Mar 17, 20183 ว 22 ชม. $19
US clients only - Research task to find NON IT -- 33310 I am looking for a freelancer to help me with my project. The skills required are Data Entry and Internet Research. I am happy to pay a fixed priced and my maximum budget is $30 USD. Job is to use the given keywords and research via Google daily 2 times for 30 days. It will just take 5 minutes of your time daily 30 คีย์ข้อมูล, วิจัย, Excel, การค้นหาเว็บไซต์, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Mar 16, 2018 Mar 16, 20183 ว 17 ชม. $99
Looking for multiple people to gather 100-500k images each of body parts for Medical Research Hey everyone, I'm a founding team member at www.triage.com. We are a startup who built a tool that categorizes 1,500 skin conditions into 26 categories including melanoma and non-melanoma skin cancer, psoriasis, acne, vitiligo and other conditions. This will make the detection of nasty diseases more accessible and hopefully more preventable if they are detected early. We are looking to for... 27 วิจัย, การแพทย์, การค้นหาเว็บไซต์, การทำเหมืองข้อมูล, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Mar 16, 2018 Mar 16, 20183 ว 16 ชม. $214
Research Specific Countries for Healthy food, restaurants, smoothies, hidden healthy gems, fitness, yoga, retreats Hello, I'm a holistic nutritionist and I own/run my own company called 'Health Angel Holistics' and I'm looking to branch out and create a blog/website of my travels. I need help with doing research and writing on 10 countries but will narrow down the cities/areas. This research includes finding the best of the following: Healthy restaurants & eating spots, Healthy smoothie... 59 วิจัย, การค้นหาเว็บไซต์, การเขียนเชิงท่องเที่ยว, การวิจัยตลาด, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Mar 16, 2018 Mar 16, 20183 ว 12 ชม. $16
Research for a blog/website Hello, I'm a holistic nutritionist and I own/run my own company called 'Health Angel Holistics' and I'm looking to branch out and create a blog/website for my travels. I need help with doing research on each location which at the moment I've decided on around 10. This would include Healthy restaurants, Healthy menu options, Healthy smoothie places, 5 best fitness facilitie... 81 SEO, วิจัย, Article Writing, การค้นหาเว็บไซต์, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Mar 16, 2018 Mar 16, 20183 ว 10 ชม. $276
Real Estate Virtual Assistant - Research & Direct Mail 3,000 Research residential property: property address and property Owner mailing address. You need to provide a source to obtain this Owner info from online tax public records. Create excell list of properies w/ google street link of the building photo view. 3000 name Owner list in 1 City location in US I will provide building property address or google area by zip code Managing the exce... 33 คีย์ข้อมูล, Excel, การค้นหาเว็บไซต์, การวิจัยตลาด, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Mar 16, 2018 Mar 16, 20183 ว 10 ชม. $35
US clients only - Research task to find NON IT -- 33309 I am looking for a freelancer to help me with my project. The skills required are Data Entry and Internet Research. I am happy to pay a fixed priced and my maximum budget is $30 USD. Job is to use the given keywords and research via Google daily 2 times for 30 days. It will just take 5 minutes of your time daily 29 คีย์ข้อมูล, วิจัย, Excel, การค้นหาเว็บไซต์, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Mar 16, 2018 Mar 16, 20183 ว 5 ชม. $95
VA Wanted - 60 hours a week. PAY: $20 a week. Hey, the tasks are very simple (internet research exclusively.) PAY: $20 a week. 80 คีย์ข้อมูล, วิจัย, ผู้ช่วยเสมือน, การค้นหาเว็บไซต์, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Mar 16, 2018 Mar 16, 20183 ว 5 ชม. $74
Portia (webscraping) extracting expert Hello, I need someone to configure Portia scraper, to scrape from 1 site, 1 page structure, into a CSV. the features are all included in the Portia, it is just a matter of a configuration. if job successfull, we need at least 10 more similar jobs plus an option for long full time relationship. please bid only if you are experience in web scraping. thansk. 31 วิจัย, Web Scraping, การวิจัยอินเทอร์เน็ต, Web Crawling, Data Scraping Mar 15, 2018 Mar 15, 20182 ว 18 ชม. $22
US clients only - Research task to find NON IT -- 33308 I am looking for a freelancer to help me with my project. The skills required are Data Entry and Internet Research. I am happy to pay a fixed priced and my maximum budget is $30 USD. Job is to use the given keywords and research via Google daily 2 times for 30 days. It will just take 5 minutes of your time daily 20 คีย์ข้อมูล, วิจัย, Excel, การค้นหาเว็บไซต์, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Mar 15, 2018 Mar 15, 20182 ว 17 ชม. $106
Virtual Assistant / Research Needed You will visiting a list of URLs to casinos in the UK, so if you are not in the UK you may need a VPN as betting is sometimes blocked to other countries (but we're just doing research, not betting) You will have to visit a number of pages and collect information from each one, completing a spreadsheet with the data as you go. This job is for a data on 100 casinos. I would estimate eac... 69 คีย์ข้อมูล, วิจัย, Excel, ผู้ช่วยเสมือน, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Mar 15, 2018 Mar 15, 20182 ว 15 ชม. $53
কিছু ডাটা এন্ট্রি করুন কিছু ওয়েবসাইট থেকে তথ্য কপি করুন Its job I am easily working 10 วิจัย, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Mar 15, 2018 Mar 15, 20182 ว 9 ชม. $302
fix broken excel application This is an excel application that estimates trends in forex currencies. It suddenly became extremely slow. Since then it stopped working when the online source that I got the forex data from stopped supplying the free service. Your job would be to find another source to get the forex data from, and to figure out why the application is so slow. 15 Visual Basic, Excel, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Mar 15, 2018 Mar 15, 20182 ว 6 ชม. $129
US clients only - Research task to find NON IT -- 33307 I am looking for a freelancer to help me with my project. The skills required are Data Entry and Internet Research. I am happy to pay a fixed priced and my maximum budget is $30 USD. Job is to use the given keywords and research via Google daily 2 times for 30 days. It will just take 5 minutes of your time daily 26 คีย์ข้อมูล, วิจัย, Excel, การค้นหาเว็บไซต์, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Mar 15, 2018 Mar 15, 20182 ว 5 ชม. $81
sourcing agent and personal assistant in shenzhen Hi, my name is Ben Olson, I'm a business consultant from Denmark, i have projects in Hong-Kong and Other parts of the world, i'm usually conecting between business to busnisses in the IT field and more. Recently I have a need for help in Shenzhen and Hong-Kong with locatin/sourcing for suppliers and shipping companies, and i also look foe personal assitant when i'm not ion HK,and s... 0 ผู้ช่วยเสมือน, การจัดหาผู้ผลิต, การวิจัยอินเทอร์เน็ต, แรงงานทั่วไป Mar 15, 2018 Mar 15, 20182 ว 4 ชม. -
Research and find answers to revision questions Hi I am looking for someone to research and provide answers to the attached 66 questions. These are for revision purposes so there is no restriction on direct copy past - but the main and key aspect is that the answers must be accurate and correct. 44 วิจัย, การเขียนทางเทคนิค, การเขียนรายงาน, การเขียนงานวิจัย, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Mar 15, 2018 Mar 15, 20182 ว 2 ชม. $46
US clients only - Research task to find NON IT -- 3324- - 5-211 -- 4 - -- 2 - 26/12/2017 20:29 EST I am looking for a freelancer to help me with my work. The skills required are Data Entry and Internet Research. I am happy to pay a fixed priced and my maximum budget is $30 USD. Job is to use the given keywords and research via Google daily 2 times for 30 days. It will just take 5 minutes of your time daily 21 คีย์ข้อมูล, วิจัย, Excel, การค้นหาเว็บไซต์, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Mar 15, 2018 Mar 15, 20182 ว $20
US clients only - Research task to find NON IT -- 3324- - 5-211 -- 4 - -- 2 - 26/12/2017 20:29 EST I am looking for a freelancer to help me with my work. The skills required are Data Entry and Internet Research. I am happy to pay a fixed priced and my maximum budget is $30 USD. Job is to use the given keywords and research via Google daily 2 times for 30 days. It will just take 5 minutes of your time daily 36 คีย์ข้อมูล, วิจัย, Excel, การค้นหาเว็บไซต์, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Mar 15, 2018 Mar 15, 20182 ว $94
Amazon Product Research I am in need of a confident VA, fluent in English with Excellent communication skills. Your role has 2 parts: 1. WEB RESEARCHER - Research and identify product distributors, wholesalers and manufacturers located in the USA for Amazon FBA. 2. SET-UP BUYING ACCOUNTS - Make contact via phone/email/web login with these companies and set-up buying accounts in order to obtain product lists and... 35 คีย์ข้อมูล, วิจัย, ผู้ช่วยเสมือน, การค้นหาเว็บไซต์, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Mar 15, 2018 Mar 15, 20181 ว 21 ชม. $11
need a team of freelancers! 4rs per authentic lead. or 1$ per 15 leads! indians will be preferred! again II need someone to copy information from some websites. Finding emails, phone and links to the specific data provided. 17 วิจัย, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Mar 15, 2018 Mar 15, 20181 ว 21 ชม. $18
need a team of freelancers! 4rs per authentic lead. or 1$ per 15 leads! indians will be preferred! II need someone to copy information from some websites. 15 วิจัย, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Mar 14, 2018 Mar 14, 20181 ว 19 ชม. $16
Narrow Down the Location of an Author Hello, I'm trying to narrow down the location of an author to a village. They live in a large park that has a lot of small villages. I have their email and Facebook Profile along with a few other bits of information (Linkedin etc...). The Internet is down at their area so I need someone to be able to help me narrow down their location from their online profiles and/or email. 5 วิจัย, การค้นหาเว็บไซต์, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Mar 14, 2018 Mar 14, 20181 ว 16 ชม. $25
US clients only - Research task to find NON IT -- 33306 I am looking for a freelancer to help me with my project. The skills required are Data Entry and Internet Research. I am happy to pay a fixed priced and my maximum budget is $30 USD. Job is to use the given keywords and research via Google daily 2 times for 30 days. It will just take 5 minutes of your time daily 18 คีย์ข้อมูล, วิจัย, Excel, การค้นหาเว็บไซต์, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Mar 14, 2018 Mar 14, 20181 ว 15 ชม. $99
Showing 1 to 50 of 1079 entries
« 1 2 3 4 5 »