การเขียนด้านกฎหมาย งานและการประกวด

การเขียนด้านกฎหมาย
ลงทะเบียนและเริ่มทำเงิน
ลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นสร้างรายได้ คุณคือ a Legal Writer หรือ? คุณสามารถสร้างรายได้จากการทำงานเหล่านี้!

สืบค้นงานบน Freelancer

โปรเจค/การประกวด คำอธิบาย ประมูล/ผลงาน ทักษะ เริ่มต้น สิ้นสุด ราคา (USD)
Writer and Expert in Capital Raising Ideas and Plan + Legal Writers 1. I need someone who could provide business capital raising advice and suggestions on ideas we have and improve them in raising capital or start up fund. 2. Writer to write legal contracts and legal texts. 6 กฎหมาย, สัญญา, การวิจัยทางกฎหมาย, กฎหมายการจ้างงาน, การเขียนด้านกฎหมาย Apr 20, 2018 วันนี้6 ว 9 ชม. $216
Need a professional rewriter to rewrite 3000 words in 12 hours. Hi, I need someone to rewrite 3000 words in 12 hours. I will send the file to the selected ones. 53 กฎหมาย, Article Writing, การวิจัยทางกฎหมาย, การเขียนงานวิจัย, การเขียนด้านกฎหมาย Apr 20, 2018 วันนี้6 ว 9 ชม. $116
Service Agreement We are a Virtual Staffing / Insourcing company based in UK and looking for updating our legal document that we sign with our clients in UK. In an ideal situation the Contract Agreement must safeguard our interest and ensure nothing untoward come over us while doing business 13 กฎหมาย, สัญญา, การวิจัยทางกฎหมาย, สิทธิบัตร, การเขียนด้านกฎหมาย Apr 20, 2018 วันนี้6 ว 3 ชม. $190
Lawyer or Jurist for Real Estate Projects We are build houses and have Retirement Resorts in [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] need some Lawyer Retainer Contract or call by call,. 4 กฎหมาย, สัญญา, การวิจัยทางกฎหมาย, การเขียนด้านกฎหมาย Apr 20, 2018 Apr 20, 20185 ว 21 ชม. $304
2000 word legal Article required in 12 hours.//. - 19/04/2018 17:02 EDT Hi guys, I need someone who can write me 2000 words on a legal topic related to English law. Will talk more in chat! 27 กฎหมาย, Article Writing, การวิจัยทางกฎหมาย, การเขียนงานวิจัย, การเขียนด้านกฎหมาย Apr 19, 2018 Apr 19, 20185 ว 9 ชม. $93
Legal needs We need an experienced business attorney to help us with legal issues. 12 กฎหมาย, สัญญา, การวิจัยทางกฎหมาย, การเขียนด้านกฎหมาย Apr 19, 2018 Apr 19, 20185 ว 7 ชม. $860
2000 word legal Article required in 12 hours.// Hi guys, I need someone who can write me 2000 words on a legal topic related to English law. Will talk more in chat! 30 กฎหมาย, Article Writing, การวิจัยทางกฎหมาย, การเขียนงานวิจัย, การเขียนด้านกฎหมาย Apr 19, 2018 Apr 19, 20185 ว 7 ชม. $136
Appeal for rejection of the trademark registered Hi friend, I come from China, I registered a United States trademark in China, but it was rejected by the American trademark office, they told me the describe for the color is not completed. I don't know how to solve the problem, because I think I describe it very detailed. So is there anyone can help me solve the problem, tell me what the information should I prepare to appeal? 9 กฎหมาย, สัญญา, การวิจัยทางกฎหมาย, สิทธิบัตร, การเขียนด้านกฎหมาย Apr 19, 2018 Apr 19, 20184 ว 19 ชม. $167
UK Business looking for legal advice Hi there, I have a UK registered Limited company. I am looking at setting up 2 additional businesses and I'm after advice on how I can/should incoporate those with my existing business. This is a one of project, but I m looking for an ongoing legal advisor I can turn to for any such question. I would need evidence of your accreditation. I will give a much more detailed brief be... 13 กฎหมาย, สัญญา, การวิจัยทางกฎหมาย, กฎหมายการจ้างงาน, การเขียนด้านกฎหมาย Apr 19, 2018 Apr 19, 20184 ว 19 ชม. $210
Contract Draft by Attorney for Selling business ownership I have a rough draft contract drawn for selling my business ownership in my LLC. I need a professional contract with specific terms receiving my liablities. 17 กฎหมาย, สัญญา, การวิจัยทางกฎหมาย, การเขียนด้านกฎหมาย Apr 18, 2018 Apr 18, 20184 ว 5 ชม. $337
Prepare, execute and register the leave and license agreement We are looking for partner in Kolkata, who can prepare, execute and register the leave and license agreement. Government fees will be paid on actual. Bid your professional fees. 1 กฎหมาย, สัญญา, กฎหมายทรัพย์สิน, การเขียนด้านกฎหมาย Apr 18, 2018 Apr 18, 20183 ว 19 ชม. $22
cryptocurrency lawyer we are looking for a cryptocurrency lawyer that will be our legal partner in our project. This person will be responsible of each legal step of the company in order to protect it according to the international  cryptocurrency rules and regulations. The person in charge must have a strong background and deep understanding  of the industry. 9 กฎหมาย, สัญญา, การวิจัยทางกฎหมาย, สิทธิบัตร, การเขียนด้านกฎหมาย Apr 17, 2018 Apr 17, 20183 ว 8 ชม. $557
Legal content reviewer 1804 Looking for someone to review the legal content and correct the [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] have knowledge in US immigration laws. 7 กฎหมาย, การวิจัยทางกฎหมาย, การเขียนด้านกฎหมาย Apr 17, 2018 Apr 17, 20183 ว $103
Need to move clients from contract under old company to new company UK Law Hello, a lot of our clients are in agreement with us under an old company, they need to under contract with same terms under the new company, we need a way for our clients to sign a mandate or similar electronically, preferrably online, which will legally allow the same terms of the contract under the old company but as under the new 10 กฎหมาย, สัญญา, การวิจัยทางกฎหมาย, การเขียนด้านกฎหมาย Apr 17, 2018 Apr 17, 20182 ว 23 ชม. $81
Blockchain Fintech Legal Advise We are looking for some cryptocurrency legal advice and also someone to write up a legal document of a cryptocurrency. 5 กฎหมาย, สัญญา, การวิจัยทางกฎหมาย, สิทธิบัตร, การเขียนด้านกฎหมาย Apr 17, 2018 Apr 17, 20182 ว 20 ชม. $244
Drafting and Research of Legal Motion in USA I need a Demurrer drafted based on an Unlawful Detainer in California. Should include Memorandum of Points and Authority, Declaration and comprehensive legal supportive law 6 กฎหมาย, สัญญา, การวิจัยทางกฎหมาย, สิทธิบัตร, การเขียนด้านกฎหมาย Apr 17, 2018 Apr 17, 20182 ว 18 ชม. $226
Review an employment contract I need assistance reviewing an employment contract 37 กฎหมาย, สัญญา, การวิจัยทางกฎหมาย, การเขียนงานวิจัย, การเขียนด้านกฎหมาย Apr 16, 2018 Apr 16, 20182 ว 14 ชม. $353
Need Help With Law Task on Urgent Basis Need Help With Law Task on Urgent Basis further details will be provided to chosen candidate. Thanks 8 วิจัย, การวิจัยทางกฎหมาย, การเขียนด้านกฎหมาย, การเขียนเชิงวิชาการ, Writing Apr 16, 2018 Apr 16, 20182 ว 5 ชม. $132
Legal content reviewer 1604 Looking for someone to review the legal content and correct the [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] have knowledge in US immigration laws. 3 กฎหมาย, การวิจัยทางกฎหมาย, การเขียนด้านกฎหมาย Apr 16, 2018 Apr 16, 20182 ว $67
Contract Preparation with Digital Signatures Dimension France offers services to Indian Students coming to France. I need a contract with details containing the details of the client, the details of the business, the details of the services that will be provided to the client and a digital signature in the end. We provide services in 3 different bundles, i should be able to change the contract in accordance with the bundle sold. Let'... 4 การแปลภาษา, กฎหมาย, สัญญา, การวิจัยทางกฎหมาย, การเขียนด้านกฎหมาย Apr 16, 2018 Apr 16, 20182 ว $35
Prepare a Privacy Policy, Terms and Condition for soon to be releasing mobile app You have to create Privacy Policy, Terms and Condition for a soon to be released News Based app called "India Briefs". This requires you to be legally sound 17 การเขียนข้อความโฆษณา, กฎหมาย, สัญญา, การวิจัยทางกฎหมาย, การเขียนด้านกฎหมาย Apr 16, 2018 Apr 16, 20181 ว 18 ชม. $31
Preparing PATENT into PCT Form to file in WIPO Hi, I need assistance turning my patent file into WIPO PCT format to file soon. 3 กฎหมาย, สัญญา, การวิจัยทางกฎหมาย, สิทธิบัตร, การเขียนด้านกฎหมาย Apr 16, 2018 Apr 16, 20181 ว 17 ชม. $224
Private Privacy and Terms of condition i need the PP and Term of condition for my website. 21 การเขียนด้านกฎหมาย Apr 15, 2018 Apr 15, 20181 ว 15 ชม. $68
Write a UK Law Terms & Conditions for Web Develop Services Hi, I need some well wrote Terms and Conditions for a Web Developing Services bases in UK (United Kindgom). I will write you more about the services after you bid. 20 กฎหมาย, สัญญา, การวิจัยทางกฎหมาย, สิทธิบัตร, การเขียนด้านกฎหมาย Apr 15, 2018 Apr 15, 20181 ว 14 ชม. $139
i need a REVERSION OF RIGHTS contract for book publishing I'm looking for someone to make me a reversion of rights letter for book publishing must be unique 3 สัญญา, การเขียนด้านกฎหมาย Apr 15, 2018 Apr 15, 20181 ว 12 ชม. $122
need a intellectual property rights lawyer for book looking for lawyer to make a contract for book infringement. 3 กฎหมาย, สัญญา, การวิจัยทางกฎหมาย, สิทธิบัตร, การเขียนด้านกฎหมาย Apr 15, 2018 Apr 15, 20181 ว 6 ชม. $118
LML6002 – AUSTRALIAN MIGRATION LAW 1. Prepare a concise letter of advice to Charles covering the following issues: a. What is the main difference between the two visa classes in relation to validity? b. What is generally required to make a valid application for a visa? c. What is the consequence of not making a valid application? 12 กฎหมาย, การวิจัยทางกฎหมาย, การเขียนงานวิจัย, กฎหมายการจ้างงาน, การเขียนด้านกฎหมาย Apr 14, 2018 Apr 14, 201814 ชม. 26 น. $103
s I need you to write some content for a website. 5 การเขียนด้านกฎหมาย Apr 14, 2018 Apr 14, 20185 ชม. 23 น. $21
Legal Assitance with website documents Hi we need some assistance crafting/rewriting 2-3 legal documents of our website. Please contact me if you' re a legal expert thank you 24 กฎหมาย, สัญญา, การเขียนด้านกฎหมาย Apr 14, 2018 Apr 14, 20183 ชม. 14 น. $183
Law drafting I want an experienced lawyer to draft legal contracts for me. 18 กฎหมาย, สัญญา, การวิจัยทางกฎหมาย, กฎหมายการจ้างงาน, การเขียนด้านกฎหมาย Apr 14, 2018 Apr 14, 20181 ชม. 56 น. $18
chartered accountant Chartered Accountant to help manage accounts 23 กฎหมาย, สัญญา, การวิจัยทางกฎหมาย, กฎหมายการจ้างงาน, การเขียนด้านกฎหมาย Apr 14, 2018 Apr 14, 2018กำลังหมดเขต $12
Legal content reviewer 1404 Looking for someone to review the legal content and correct the [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] have knowledge in US immigration laws. 4 กฎหมาย, การวิจัยทางกฎหมาย, การเขียนด้านกฎหมาย Apr 14, 2018 Apr 14, 2018กำลังหมดเขต $150
Legal Research We are looking for someone able to research legal court cases and legislation for Australian matters. The research primarily will be linked to keywords. We have a number of legal cases needing research, and separately for the study where we need research, from someone with experience in finding the necessary information relating to Australian contract and competition law. 17 กฎหมาย, วิจัย, การวิจัยทางกฎหมาย, การเขียนด้านกฎหมาย Apr 14, 2018 Apr 14, 2018กำลังหมดเขต $143
Company Registration Register your business anytime, anywhere Make your business a legal entity !! We will register your company on your name without any EXTRA CHARGES!! Services Our Consultants provide: [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] REGISTRATION ..SOLE PROPRIETOR...SMC...AOP..PARTNERSHIP [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] TAX, SALES TAX & WEEBOOK ID ..IMPORT EXPORT LICENCSE..PSEB REGISTARTION..CHAMBER OF CO... 4 กฎหมาย, ออกแบบโลโก้, แผนธุรกิจ, การเขียนด้านกฎหมาย, Copyright Apr 14, 2018 Apr 14, 2018หมดเขตแล้ว $142
Legal Writing I need somebody to read and understand a large complaint, take the material read, insert it into a current draft that is being written but needs completion. I would like a legal spin on a synopsis that can serve as a universal letter to be distributed to the media and to the white house. We have some issues of illegal nature by the locals, and it is just overwhelming us here because of being oppre... 10 กฎหมาย, การเขียนในนามคนอื่น, สัญญา, การวิจัยทางกฎหมาย, การเขียนด้านกฎหมาย Apr 14, 2018 Apr 14, 2018หมดเขตแล้ว $145
Writing an Employee Stock Ownership Plan (ESOP) Plan for a startup company We would like a full and comprehensive Employee Stock Ownership Plan (ESOP) for the equity of the company. Please only offer if you are fully expert in this area, and explain in your proposal your related work. 24 แผนธุรกิจ, การก่อตั้ง, การเขียงเชิงธุรกิจ, การเขียนด้านกฎหมาย Apr 13, 2018 Apr 13, 2018หมดเขตแล้ว $289
paralegal in nassau countyu new york for a foreclosure deal that never went through 1 กฎหมาย, สัญญา, การวิจัยทางกฎหมาย, กฎหมายภาษี , การเขียนด้านกฎหมาย Apr 13, 2018 Apr 13, 2018หมดเขตแล้ว $333
lawyer or paralegal want lawyer for law sue suit . for foreclosure that plaintiff never get a loan. 1 กฎหมาย, สัญญา, การวิจัยทางกฎหมาย, กฎหมายการจ้างงาน, การเขียนด้านกฎหมาย Apr 13, 2018 Apr 13, 2018หมดเขตแล้ว $555
Equitable Charge I need research in equity (as distinct from any statutory basis) from any "common law" jurisdiction on any authority for when a solicitor may appropriate funds they hold in trust toward their fees. 15 กฎหมาย, วิจัย, การบัญชี, การวิจัยทางกฎหมาย, การเขียนด้านกฎหมาย Apr 13, 2018 Apr 13, 2018หมดเขตแล้ว $141
Tally operator Tally accounting Professional Accounting Services is the procedure by which financial information about a business is summarized, interpreted, noted, classified, and communicated. We provide accounting outsourcing solutions to organizations interested in increasing their operating efficiency and effectiveness. Type of Accounting Service provides: **Accounting Systems Setup **Books Writing **F... 35 กฎหมาย, การบัญชี, ภาษี, การเขียนด้านกฎหมาย Apr 13, 2018 Apr 13, 2018หมดเขตแล้ว $53
Writing a Service Agreement Contract I would like someone to help us with writing a terms of service agreement for a product that will allow individuals to own an e-commerce website through us and we take a small percentage on their sale. It is similar to Shopify however our service is at a lower price but with higher transaction fees. I am looking for candidates who have written service agreements before, preferably subscrip... 9 การเขียนข้อความโฆษณา, กฎหมาย, สัญญา, การวิจัยทางกฎหมาย, การเขียนด้านกฎหมาย Apr 13, 2018 Apr 13, 2018หมดเขตแล้ว $1909
Legal content reviewer 1304 Looking for someone to review the legal content and correct the [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] have knowledge in US immigration laws. 4 กฎหมาย, การวิจัยทางกฎหมาย, การเขียนด้านกฎหมาย Apr 13, 2018 Apr 13, 2018หมดเขตแล้ว $132
wright me a contract i need a contract written to make a deal with some one being my manager 39 กฎหมาย, สัญญา, การวิจัยทางกฎหมาย, การเขียนงานวิจัย, การเขียนด้านกฎหมาย Apr 13, 2018 Apr 13, 2018หมดเขตแล้ว $37
Legal content review 1204 Looking for someone to review the legal content and correct the [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] have knowledge in US immigration laws. 0 กฎหมาย, การวิจัยทางกฎหมาย, การเขียนด้านกฎหมาย Apr 12, 2018 Apr 12, 2018หมดเขตแล้ว -
Need a tiny piece of write-up for a disclaimer Need a Disclaimer to be written for my website which could provide me with legal immunity to a significant extent. 17 กฎหมาย, Article Writing, สัญญา, การวิจัยทางกฎหมาย, การเขียนด้านกฎหมาย Apr 12, 2018 Apr 12, 2018หมดเขตแล้ว $21
Need a legal writer The documents that were attached to the proposal. I think that the arguments that need to be made are that it is a breach of contract as the agreement doesn't say anything about the house needing to be sold or that actually it needs to be refinanced. [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] 22 กฎหมาย, สัญญา, การวิจัยทางกฎหมาย, การเขียนงานวิจัย, การเขียนด้านกฎหมาย Apr 11, 2018 Apr 11, 2018หมดเขตแล้ว $152
Need help of a lawyer / attorney Some of the Bank in the US terminated our business account a few months ago and froze an incoming credit transaction amount on suspicion of fraud. The bank investigation dragged on without any results. We believe it's time to create a complaint (a court case) from an attorney/lawyer and send that notification to the bank in order to force them to return the amount to the owner. We need your... 2 กฎหมาย, สัญญา, การวิจัยทางกฎหมาย, กฎหมายภาษี , การเขียนด้านกฎหมาย Apr 11, 2018 Apr 11, 2018หมดเขตแล้ว $52
Need to write a contract I'm a clothing line in Florida base out of my house and need to write a contract for the image of my company. Can someone help me with this project? 38 กฎหมาย, แผนธุรกิจ, สัญญา, การวิจัยทางกฎหมาย, การเขียนด้านกฎหมาย Apr 11, 2018 Apr 11, 2018หมดเขตแล้ว $363
Legal content review 1104 Looking for someone to review the legal content and correct the [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] have knowledge in US immigration laws. 14 กฎหมาย, การวิจัยทางกฎหมาย, การเขียนด้านกฎหมาย Apr 11, 2018 Apr 11, 2018หมดเขตแล้ว $117
Write Terms and Conditions plus Privacy Policy for website We require the assistance of a suitably qualified and experienced writer/legal professional to write our website Terms & Conditions and Privacy Policy. Please quote fixed price and expected turn around time. Please link to at least one live website which has T&Cs and/or Privacy Policy written by you personally. 19 กฎหมาย, สัญญา, การวิจัยทางกฎหมาย, กฎหมายการจ้างงาน, การเขียนด้านกฎหมาย Apr 11, 2018 Apr 11, 2018หมดเขตแล้ว $331
Showing 1 to 50 of 628 entries
« 1 2 3 4 5 »