โลจิสติกส์และการจัดส่ง งานและการประกวด

Logistics is a term related to the management of the flow of goods, information and resources, between the point of origin and the point of consumption. Logistics is related to the supply chain and its efficiency varies according to time and place. Your business may be in need of consultants who specialize in modeling, analyzing, visualizing and optimizing logistics and shipping methodologies. You can find such freelance consultants right here. Simply post a logistics and shipping job today!
ลงทะเบียนและเริ่มทำเงิน
ลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นสร้างรายได้ คุณคือ a Logistics & Shipping Expert หรือ? คุณสามารถสร้างรายได้จากการทำงานเหล่านี้!

สืบค้นงานบน Freelancer

โปรเจค/การประกวด คำอธิบาย ประมูล/ผลงาน ทักษะ เริ่มต้น สิ้นสุด ราคา (USD)
i need logistics with accounting the language must be asp.net aspx 11 การบัญชี, โลจิสติกส์และการจัดส่ง Jun 21, 2018 Jun 21, 20183 ว 17 ชม. $195
world logistics provide logistics services worldwide to small enterprises 12 เครือข่ายสังคมออนไลน์, โลจิสติกส์และการจัดส่ง, การสนับสนุนด้านโทรศัพท์, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Jun 20, 2018 Jun 20, 20183 ว 2 ชม. $14
Sell Contact Lens Online Hello: We are looking experienced woman in sell market, can work at home as online shopping freelancer that can do Sell online Pickup phone Reply whatsapp Reply emails And ship lens that sell daily. We need trust lady to do this for us. We are from Chile but want start selling in USA. We ll plan accept payment by our clients so you ll only need money to arrange shipment. This mo... 9 การขาย, โลจิสติกส์และการจัดส่ง, ช้อปปิ้ง, แรงงานทั่วไป Jun 19, 2018 Jun 19, 20182 ว $1250
delivery boy delivery 9 โลจิสติกส์และการจัดส่ง, การจัดส่ง Jun 17, 2018 Jun 17, 20181 ชม. 8 น. $19
Showing 1 to 4 of 4 entries
« 1 »