ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  19 งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  $2541 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Junior developers - full and part and flexible time 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Please read the Google Doc carefully for details

  $1108 (Avg Bid)
  $1108 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Microservices, Kubernetes, Docker 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need some understanding on Microservices, Kubernetes and Docker

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Looking for JAVA SPRING BOOT developer 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  #Must have: 1. Spring Boot – Java 8, Spring Core, Spring Boot, Spring MVC, Swagger, Tomcat 8, Maven, Jenkins, SVN, GIT, Postman/Newman, RESTful Services, Containers 2. Excellent written and verbal communication skills, of course #Job Roles / Responsibilities: • Spring Boot Lead Developer with experience in application components using Spring Boot • Should possess application development experience in Java 7/8, Spring Framework, Spring Boot following industry recognized software development life cycle. • Essential skills are Java 7, Java 8, functional aspects, Spring Framework (It is important that the resources are familiar with the current Spring platform and it’s capabilities), Spring Boot, Spring Integration • Spring Data, Swagger, Tomcat 8, Mave...

  $757 (Avg Bid)
  $757 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Junior developers - full, part and flexible time -- 2 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Please read the Google Doc carefully for details

  $1257 (Avg Bid)
  $1257 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Senior developers - full, part and flexible time -- 2 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Please read the Google Doc carefully for details

  $2730 (Avg Bid)
  $2730 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  $2759 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  I neeed fullstack developer (React/Angular) / Symfony 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Please I'm dev if you are not experienced, do not apply I have a budget of 50 $

  $210 (Avg Bid)
  $210 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  Needed a sound knowledge person on JAVA Full stack developing. The skills required are shown in the document provided. let me know if anyone could handle these skills and provide various applications developed and provided

  $368 (Avg Bid)
  $368 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Professional Java Developer Full time 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  1- Worked on microservices & Springboot framework 2- Good Architectural knowledge 3- Kafka or RabbitMQ messaging 4- Strong in Core JAVA concepts 5- Basic knowledge and understanding in JavaScript (React or Angular)

  $891 (Avg Bid)
  $891 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  Please I'm dev if you are not experienced, do not apply I have a budget of 50 $ for a first POC

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Need Netflix ZUUL Expert for a small task 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are using Netflix ZUUL as API gateway for our micro services architecture. We are preparing for production. For that, we want to block all requests that DOES NOT contain ACCESS-TOKEN header. This way the request is never routed to down stream services and rejected outright from ZUUL itself. This strategy works fine. What we are struggling to do is to filter the requests without Token using ZUUL filters and customize the response in a proper JSON format for front-end to handle it. For more details check below links: If you have read this far and also visited the link, make sure you start your proposal with ** I read your stackoverflow post **. Proposal without texts will be rejected outright.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Flight NDC Microservice 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi I am looking for flight expert in NDC Microservice using asp.net or php

  $392 (Avg Bid)
  $392 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  React Front End Development with Storybook 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are developing an educational ERP and will need to develop and create the entire flow. There are existing screens that need to be corrected as per Figma UI Files and all the components to be added to the storybook.

  $917 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $917 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  API Microservice for WebHotel 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for API integration for Webhotel using Microservice - Asp.net.

  $402 (Avg Bid)
  $402 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  API Integration using Microservice for Getyourguide 21 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for the API expert who has experience in doing API integration with Getyourguide using microservice - asp.net.

  $389 (Avg Bid)
  $389 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Desarrollador Java Backend -- 2 13 ชั่วโมง left

  Desde Golembyte buscamos a un programador/a Java para importante cliente internacional para proyecto de larga duración. Requisitos mínimos: • Experiencia de al menos 3 años en desarrollo de soluciones Java • Experiencia en Springboot • Experiencia en Kafka/RabbitMQ • Experiencia en el despliegue de soluciones empleando servicios Azure/Jenkins • Experiencia en el creación de pruebas unitarias (JUnit, Mockito, etc) • Conocimientos y aplicación de mejores prácticas: principios SOLID, arquitecturas orientadas a dominio, microservicios • Programación con Streams • Experiencia en el uso de plataformas GIT • Experiencia con API REST Requisitos deseados: • Conocimientos de SQL- Entity Framework u ...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  API Integration using Microservice for American International Tour 10 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for API integration expert using microservice - Asp.net for the American International Tour.

  $458 (Avg Bid)
  $458 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  API Integration of Trip Activities 4 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for API integration of 's activities using microservice in asp.net Must be familiar of the business of 's activities.

  $397 (Avg Bid)
  $397 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา