โครงร่าง PCB งานและการประกวด

PCB stands for Printed Circuit Board and is closely associated with Electronics. The layout of PCBs can be designed using PCB Layout software. If your electronics-related business needs help with PCB layout and designing, your best bet is to turn to expert freelancersâEUR(TM) help who can deal with such technical knowledge. You can post your PCB layout job and start obtaining bids from freelancer PCB layout experts. Start by posting a job today!
ลงทะเบียนและเริ่มทำเงิน
ลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นสร้างรายได้ คุณคือ a PCB Layout Designer หรือ? คุณสามารถสร้างรายได้จากการทำงานเหล่านี้!

สืบค้นงานบน Freelancer

โปรเจค/การประกวด คำอธิบาย ประมูล/ผลงาน ทักษะ เริ่มต้น สิ้นสุด ราคา (USD)
Motion Simulator redesign Project Hi All, I require someone to help redesign the first prototype which has been completed into the next version. The initial work will involve modifying the current design with a new top yaw section. 99% of new design elements required have been found, just need an experienced mechanical engineer to look at the design and make it all work together. Assessing the COG, stability plan out how to at... 2 วิศวกรรม, อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB Oct 20, 2017 วันนี้6 ว 6 ชม. $29
PCB Board design for PyCom FiPy We are needing a main board designed for a FiPy board from pycom to expose some headers for easy attachment as well as add a power source and connection to the board. The following connectors are needed: Connections +34vdc MDB 6 pin molex connector(Figure 1) JST connector for LiPo battery Serial connection MDB to pycom(Figure 1) Serial connector Pinout Molex MicroFit(6 pin) Dual row 14 pin... 8 อิเล็กทรอนิกส์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB, การออกแบบวงจร Oct 19, 2017 Oct 19, 20175 ว 2 ชม. $331
Altium layout design Make layout design from the schematic. Required Knowledge in Altium design. 40 อิเล็กทรอนิกส์, CAD/CAM, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB, การออกแบบวงจร Oct 18, 2017 Oct 18, 20174 ว 1 ชม. $15
Sample Simulation Video I need a video to show me how a embedded system simulation looks like. Using C-programming language 2 การเขียนโปรแกรม C, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB, Arduino, Programming Oct 18, 2017 Oct 18, 20173 ว 22 ชม. $17
website deveoper I require a company to produce a website with the following, 1 great presentation, 2,function to be able to sell processed timber, 3,client login, to his personal enquiry, and order online timber 4, Calculator to be able, to mesure timber, in both metric, and imperial, 5 price Calculator also to be on private calculations Quote. 6, shipping form with the ability to see the shipping schdul... 4 โครงร่าง PCB, HTML Oct 18, 2017 Oct 18, 20173 ว 22 ชม. $149
copywriting for PCB manufacture and related business We are a PCB/PCBA manufacture instead of a broker or agent in China. Newly launched a great service to help trading offices and designers or amateurs to build their product @ a more affordable price. Need your help to write articles to explain in details about how it works, what benefits it will bring. Also some other articles related to the trend or techs of PCB/PCBA industry would be neede... 14 การเขียนข้อความโฆษณา, Article Writing, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB, การเขียนเนื้อหา Oct 18, 2017 Oct 18, 20173 ว 11 ชม. $163
Two Thermistor inputs on relay board replicating exact resistance to five heat pumps A relay resistor board to turn on two heat pumps and a second set of 3 heat pumps at the same time. Currently I have five thermistors in two hot water tanks of each of the five heat pumps. 2 thermistor in one tank and 3 thermistors in a second tank Wanted Leaving one thermistor in each tank only connected to two inputs in a Relay board to replicate the exact resistance of each of the two thermi... 11 อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB, การออกแบบวงจร Oct 17, 2017 Oct 17, 20173 ว 9 ชม. $335
PCB circuit design PCB circuit design and fabrication for the project. Minimum project cost is very necessary. Batter backup upto 2-3 hours maximum in idle mode and not much 32 อิเล็กทรอนิกส์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB, การออกแบบวงจร Oct 17, 2017 Oct 17, 20173 ว 3 ชม. $106
cnc controller repairing need to repair cnc cpntroller, make- mitsubishi, M70, TYPE- FCA70P-2B. DISPLAY IS NOT COMING. 4 วิศวกรรมไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรม, ไมโครคอนโทรลเลอร์, โครงร่าง PCB Oct 17, 2017 Oct 17, 20172 ว 23 ชม. $146
Digitally controlled Dc to Dc converter(Buck Boost) The microcontroller controlled Dc to Dc converter 37 อิเล็กทรอนิกส์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB, การออกแบบวงจร Oct 17, 2017 Oct 17, 20172 ว 19 ชม. $379
Build a Home Automation System IOT We need to build home automation system using IOT, Controlling HVAC, Lighting ,Security cameras, We are just looking who can design Schematic diagram for us, 19 การเขียนโปรแกรม C, ไมโครคอนโทรลเลอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB Oct 17, 2017 Oct 17, 20172 ว 18 ชม. $172
Recreate the ELM 327 using the STN1110 MicroController Hi, I am looking for someone who can recreate the OBD2 Bluetooth device using the STN1110 MicroController. ELM327 - [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] STN1110 - [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] The ELM 327 is an older version we would like recreate a more robust version of the same using the STN1110. I am not an electrical engineer, and may not be able to explain the technicalities but i have a goo... 5 อิเล็กทรอนิกส์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB, Arduino Oct 17, 2017 Oct 17, 20172 ว 18 ชม. $100
Designing a bipolar stepper motor driver the main of this project is to design a stepper motor driver that is capable of doing micro-stepping and current morphing using arduino, Mosfets and, ACs712 stepper current sensors 4 อิเล็กทรอนิกส์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB, Arduino Oct 17, 2017 Oct 17, 20172 ว 11 ชม. $108
High power stepper motor controller , Using arduino and Mosfets The objective of this project is to design a stepper motor drive that is capable of doing micro-stepping and current morphing, successfully completion of this project is to used for independently controlled half- bridge and current sensors to measure the current in each coil. Microstepping is basically the control of current in the coil of the stepper motor 10 อิเล็กทรอนิกส์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB, Arduino Oct 17, 2017 Oct 17, 20172 ว 11 ชม. $71
Controller - 16/10/2017 21:59 EDT Design a controller schematic base on attached diagram. Accepted files: DIP TRACE ASCII//PDF/P-CAD ASCII/JPG 14 อิเล็กทรอนิกส์, CAD/CAM, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB, การออกแบบวงจร Oct 16, 2017 Oct 16, 20172 ว 8 ชม. $82
printed circuit board design printed circuit board design 26 อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB, การออกแบบวงจร Oct 16, 2017 Oct 16, 20172 ว 4 ชม. $40
PCB prototype + component supply and assembly I have gerber files for 8 PCB designs and require 3 prototypes fully populated with components for each design. board sizes are 49.5 x 49.5mm circular profile. needs to be 2 layer fr4. components needed will be Resistors, transistors, and LEDs. specific details will follow. 32 การผลิต, โครงร่าง PCB Oct 16, 2017 Oct 16, 20172 ว 2 ชม. $228
source supplier of Bluetooth HID module transceiver for Gamepad I have a gamepad that is split into two independent halves, the right hand of the gamepad must send a 2.4GHz signal to the left side of the gamepad (the signal is just button presses joystick action etc) the left side of the gamepad must send a HID signal to a Bluetooth receiver (Android PC etc) What Bluetooth module do I need? / where can I find a system house to make a prototype? 8 อิเล็กทรอนิกส์, Android, ไมโครคอนโทรลเลอร์, โครงร่าง PCB, Bluetooth Low Energy (BLE) Oct 16, 2017 Oct 16, 20171 ว 18 ชม. $530
ASIC Designs and Development Hello. I am into a project that involves creating PCB / ASIC design with FPGA/CLPD. The specified ASIC Architecture as a product needs to be able calculate one or more algorithms connected through some type of data socket. Performance and power is important. I am interrested to get in touch with a board designer and vhdl developer that have knowledge both with electrical layouts and vhdl. ... 6 วิศวกรรม, อิเล็กทรอนิกส์, Verilog / VHDL, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB Oct 16, 2017 Oct 16, 20171 ว 15 ชม. $15
pcb desing 1 i need for my project one desing pcb .The progect mot to be in gerber file ready for execute. 40 อิเล็กทรอนิกส์, CAD/CAM, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB, การออกแบบวงจร Oct 16, 2017 Oct 16, 20171 ว 14 ชม. $110
Review of PCB and Resolve some issues A wireless home automation prototype is being built. It needs to be reviewed and we are facing some issues and need a person resolve them. Major issues. 1. False triggering due to other electrical appliances. 2. Random false triggering. 14 Wireless, อิเล็กทรอนิกส์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, ซอฟต์แวร์แบบฝังตัว, โครงร่าง PCB Oct 16, 2017 Oct 16, 20171 ว 14 ชม. $97
Wireless Water Level Indicator Using RF Module circuit make a complete (Wireless Water Level Indicator Using RF Module circuit) as above. [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] only Indian freelancer 23 การเขียนโปรแกรม C, อิเล็กทรอนิกส์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB Oct 16, 2017 Oct 16, 20171 ว 13 ชม. $124
Electronic and Circuit Design I need a Layout Design with Expresspcb software 9 วิศวกรรม, อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB, การออกแบบวงจร Oct 15, 2017 Oct 15, 20171 ว 4 ชม. $25
OBD circuit PCB circuit design Hello, I want to design a pcb for obd in vehicles. Must be able to test prototypes. make gerber files and offer improvement. Very important to be dependable. 29 อิเล็กทรอนิกส์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB, การออกแบบวงจร Oct 15, 2017 Oct 15, 201723 ชม. 43 น. $243
Bootloader for TI MSP430F5438A For a mobile application I need a bootloader to allow firmware flashing over a GSM-modem chip from uBlocs. Needed: - Very good C-coding skills - Experience with MSP430 - Experience with bootloader developement 14 การเขียนโปรแกรม C, อิเล็กทรอนิกส์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, โครงร่าง PCB, Arduino Oct 14, 2017 Oct 14, 2017หมดเขตแล้ว $29
Eagle PCB-Design involving GSM, GPS and BLE We are looking for a freelancer to support a redesign of an existing 2-layer PCB. Following skills required: - Very good skills in Cadsoft Eagle - Design for volume production - Experience in antenna design is a plus - Design needs to be prepared for CE-Certification 32 อิเล็กทรอนิกส์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB, การออกแบบวงจร Oct 14, 2017 Oct 14, 2017หมดเขตแล้ว $30
อิเล็กทรอนิกส์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB, การออกแบบวงจร Oct 14, 2017 Oct 14, 2017หมดเขตแล้ว
embedded system i need a professional who trained me in 8051 and pic controller practicals.i have kits of both the controllers and i already know c c++ linux 19 อิเล็กทรอนิกส์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, ซอฟต์แวร์แบบฝังตัว, โครงร่าง PCB Oct 14, 2017 Oct 14, 2017หมดเขตแล้ว $146
PCB design of smart watch as well as configuration development and firmware design i need a new PCB design and source code of implemented smart watch . i need this code to allow me to allow me to have it written as a software in future. 17 อิเล็กทรอนิกส์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, ซอฟต์แวร์แบบฝังตัว, โครงร่าง PCB, การออกแบบวงจร Oct 14, 2017 Oct 14, 2017หมดเขตแล้ว $217
Relay module and pinboard ---layout PCB (PADS) very simple board . [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] use PADS to layout. 2. Prepare BOM 9 อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB, การออกแบบวงจร Oct 14, 2017 Oct 14, 2017หมดเขตแล้ว $33
Build A Drone A Drone with 4 LEDs, 4 Brushed Motors, Gyroscope, and a camera. I uploaded a document with all of the information. 12 อิเล็กทรอนิกส์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB, การออกแบบวงจร Oct 14, 2017 Oct 14, 2017หมดเขตแล้ว $150
iPhone Case with Electronic Feature I need someone to design a prototype iPhone case with a certain electronic feature added to it. This includes drawings, list of parts needed to assemble, assembly instructions, and estimated cost to manufacture. We will pay extra if you can develop the actual prototype. This design needs to be unique, and able to be manufactured at a price that we can afford. Please contact if you are experienced ... 41 อิเล็กทรอนิกส์, Mobile App Development, iPhone, โครงร่าง PCB, ออกแบบผลิตภัณฑ์ Oct 12, 2017 Oct 12, 2017หมดเขตแล้ว $597
Design a wifi enabled water chemistry device. Hardware: Small, Waterproof, Wifi, BLE Tech enabled Link a mobile App 6 อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB, การออกแบบการผลิต, ออกแบบผลิตภัณฑ์ Oct 11, 2017 Oct 11, 2017หมดเขตแล้ว $651
Hardware and Web App Development We are looking to create a split flap display board. The person(s) taking on this task will create a working hardware prototype which can be connected online to a web app to send messages to the split flap board. Ultimately the product will have a custom PCB board, but initially it can be done with a Raspberry Pi or and Arduino. It is important that you own or have access to 3D printer, laser c... 39 โครงร่าง PCB, ออกแบบผลิตภัณฑ์, Arduino, การพัฒนาซอฟต์แวร์, Raspberry Pi Oct 10, 2017 Oct 10, 2017หมดเขตแล้ว $8449
PC Board Solder Project in Irvine, CA Seeking professional and skilled solder technician to solder very small capacitor to a single connection on approx. 1800 PC Boards. Attached is an image of a PC board with the solder work completed, with the work requiring completion circled in red. Please provide a project quote to finish all PC Boards in question. All work must be done in-house at our facilities located in Irvine, CA. 3 ไมโครคอนโทรลเลอร์, PLC และ SCADA, โครงร่าง PCB, Assembly, การออกแบบวงจร Oct 9, 2017 Oct 9, 2017หมดเขตแล้ว $620
Soldering Project You have to solder the button cells with leds and wires as per the specifications which will be mentioned after being hired. 12 PLC และ SCADA, โครงร่าง PCB, การประพันธ์ดนตรี, Assembly, การออกแบบวงจร Oct 9, 2017 Oct 9, 2017หมดเขตแล้ว $20
EKG PCB optimization and debugging Need help in debugging prototype device for ECG. It is based on a Texas instrument ADS11292 and is covering only two precordial leads V1 and V3. The problems we need to solve are: 1. Why ERA and ELA pads that are currently on PCB aren’t working properly? Signal is too noisy. Configuration is designed for connection with these sensor pads ([url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู]). How crucial are ... 9 การตลาดทางอินเทอร์เน็ต, รายชื่อผู้มุ่งหวัง, โครงร่าง PCB, การตรวจสอบความผิดพลาด, การออกแบบวงจร Oct 9, 2017 Oct 9, 2017หมดเขตแล้ว $661
Modular Lithium Ion Battery pack Solution to build a 4 KWH hr battery pack with 4 modules of 1KWH. Details - 48V, Peak Current 120 amps Things to handle: All modules are maintained at same voltage. If there is mismatch the system should raise alarm and shut down. ( Modules should not get damaged due to voltage mismatch). The load should get the required voltage and current. 4 อิเล็กทรอนิกส์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB Oct 8, 2017 Oct 8, 2017หมดเขตแล้ว $315
Assemble and calibrate audio amplifier Hello i am working in audio and develop a high end audio loudspeaker to power this loudspeaker i have chosen pcb amplifier i need a skilled person to get the whole working 1/ indicate me the power supply to use ( toroïdal) 2/do all the wiring (i provide the switch) 3/assemble the pcb board, toroidal transformer .... switch... it will happen in your city i already have switch... 6 บริการระบบเสียง, ไมโครคอนโทรลเลอร์, โครงร่าง PCB, การออกแบบวงจร, FPGA Oct 8, 2017 Oct 8, 2017หมดเขตแล้ว $219
Sigfox Key FOB To develop a sigfox key FOB with 4 buttons. A message must be sent to the sigfox server when a button is pressed. Ultra low power for battery operation. Must be Arduino IDE compatible. 5 วิศวกรรม, ไมโครคอนโทรลเลอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB, Arduino Oct 8, 2017 Oct 8, 2017หมดเขตแล้ว $303
I would like to hire a PCB Layout Designer I need a 4 layer PCB designer which has experience with high speed memory handling (like DDR2), and can design a board like Carambola2, LinkIt Smart 7688 etc, with the addition of some other components (PCIE modem, SIM card etc)... 24 อิเล็กทรอนิกส์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, โครงร่าง PCB, การออกแบบวงจร Oct 7, 2017 Oct 7, 2017หมดเขตแล้ว $257
chip BCM 7358 HELLO I HAVE A BOARD WITH BCM7358 BRAODCOM THE BOARD HAVE UART PORT + JTAG PORT WHAT I NEED IS TO ENTER TO DEBUG MODE TO MAKE SOME DATA EXTRACTION LIKE RAM ..FLASH 9 อิเล็กทรอนิกส์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, ซอฟต์แวร์แบบฝังตัว, โครงร่าง PCB Oct 7, 2017 Oct 7, 2017หมดเขตแล้ว $116
PCB design--wifi module Need to design Esp8266 module esp01 10 โครงร่าง PCB, การออกแบบวงจร Oct 6, 2017 Oct 6, 2017หมดเขตแล้ว $40
PCB Layout Design Tweeks Existing KiCAD PCD design needs a few tweeks. Should be a short project. 6 โครงร่าง PCB Oct 6, 2017 Oct 6, 2017หมดเขตแล้ว $114
build complete working prototype build complete working prototype or modify some printer/scanner it need to draw the paper automatically and scan the barcodes on it fast 6 วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB, การออกแบบการผลิต, การออกแบบวงจร Oct 5, 2017 Oct 5, 2017หมดเขตแล้ว $242
cc2541 , uart serial cominication, android app I need full project TI cc2541, pcb desing , software, android app , uart serial cominication 16 โครงร่าง PCB, Bluetooth Low Energy (BLE) Oct 5, 2017 Oct 5, 2017หมดเขตแล้ว $721
pcb circut design and creation electronic bluetooth mini board  develop a Bluetooth communication system 24 โครงร่าง PCB Oct 5, 2017 Oct 5, 2017หมดเขตแล้ว $61
Route a PCB Route a PCB in Altium for the circuit provided in the attachement. The board has to comply with TI's Booster Pack form (see attached picture). I will provide Altium project, after successful compilation, with all the footprints in the local library. Some parts of the schematic are based on reference designs. Links to those designs (e.g. for suggested PCB routing) will be provided. I will al... 33 โครงร่าง PCB Oct 4, 2017 Oct 4, 2017หมดเขตแล้ว $19
record with pic18 using mikroc dear all , i need to make simple and fast , please who paid in this project should read before he paid , i simply want to record voice from one adc in pic18 , to sd card using wav header or au header .. i already connect sd card to pic18 using fat32 in mikorc , but now i want only to get data and send it sd card .. the speak should be 16khz or 8khz using full 10 bit or if there way for 12 bit... 7 การเขียนโปรแกรม C, อิเล็กทรอนิกส์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, โครงร่าง PCB, ช่างไฟฟ้า Oct 4, 2017 Oct 4, 2017หมดเขตแล้ว $122
Pixhawk IMU navigation system Hi Bro I need to build a inertial navigation system using a pixhawk for a drone, i have done some work on it. Do you like to help me out? i can share all the details if you are interested. thanks! 2 Verilog / VHDL, อัลกอริทึม, โครงร่าง PCB, , วิทยาการหุ่นยนต์, อินโดนีเซีย Oct 3, 2017 Oct 3, 2017หมดเขตแล้ว $52
Showing 1 to 50 of 147 entries
« 1 2 3 »