การจัดการผลิตภัณฑ์ งานและการประกวด

Product management is an organizational function referring to the efforts to bring a product to market as well as manage its lifecycle once it has achieved market penetration. Freelancers can help you with the strategic and tactical focus and efforts required with reference to managing your products the most efficient way. Hire them by posting your product management task!
ลงทะเบียนและเริ่มทำเงิน
ลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นสร้างรายได้ คุณคือ a Product Manager หรือ? คุณสามารถสร้างรายได้จากการทำงานเหล่านี้!

สืบค้นงานบน Freelancer

โปรเจค/การประกวด คำอธิบาย ประมูล/ผลงาน ทักษะ เริ่มต้น สิ้นสุด ราคา (USD)
DOWN LOAD PRODUCTS AND DESCRIPTIONS FROM A SUPPLIER WEBSITE I am looking for someone to download (scrape) a category of product images, pricing and descriptions from one of my supplier websites to my website. There are probably 15 categories plus some subcatagories. Total of about 1500 products. Here is a link to the suppliers website that shows the primary categories. [login to view URL],Lamps,LED,dept-1NM&path=to&ds=dept so that you can more accu... 10 การจัดหาผลิตภัณฑ์, การจัดการผลิตภัณฑ์, การจัดการเว็บไซต์ Jun 18, 2018 วันนี้6 ว 22 ชม. $146
report on optimization of tool tool optimization, propose arrangement, list of tools and consumables.. how they have to be arranged 8 วิศวกรรม, การเขียนรายงาน, วิศวกรรมเครื่องกล, การจัดการผลิตภัณฑ์ Jun 16, 2018 Jun 16, 20184 ว 18 ชม. $83
report on optimization of tool list of tools and consumables, how they have to be arranged, sort them, propose arrangement of them.. 11 วิศวกรรม, การเขียนรายงาน, วิศวกรรมเครื่องกล, การจัดการผลิตภัณฑ์ Jun 15, 2018 Jun 15, 20184 ว 3 ชม. $41
Product Brand name needed Looking for someone who can create a interesting product brand name. I am looking for highly creative person. If you great on this then I'll offer you many more ongoing projects. No time waster please. Only native English speaker are allowed to place bid on this project. More details on chat. Thanks 19 การเขียนในนามคนอื่น, การจัดการผลิตภัณฑ์, สโลแกน, การเขียนเชิงสร้างสรรค์, คำพูดติดปาก Jun 14, 2018 Jun 14, 20183 ว 8 ชม. $17
Posting listing bulk on Groupon Posting / listing on groupon store 28 คีย์ข้อมูล, วิจัย, รายละเอียดสินค้า, การจัดการผลิตภัณฑ์, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Jun 13, 2018 Jun 13, 20181 ว 13 ชม. $109
NASA Contest: Design an Attachment Mechanism Design an Attachment Mechanism (AM) In this challenge, you are asked to design an Attachment Mechanism (AM) that will be mounted to, and being controlled and powered by a separately designed robotic arm. This challenge is focused on the electro-mechanical system only (i.e., no internal computing or circuitry) How it works: Initially, the AM will be packed in a stowed configuration. When pow... 3 เบ็ดเตล็ด, อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเครื่องกล, เมคคาทรอนิกส์, การออกแบบ 3D, วิศวกรรมการบิน, วิศวกรรมการบินและอวกาศ, อัลกอริทึม, Drones, การออกแบบการผลิต, ออกแบบผลิตภัณฑ์, การจัดการผลิตภัณฑ์, วิทยาการหุ่นยนต์, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ May 31, 2018 May 31, 20182 ว 17 ชม. $500
NASA Contest: Design a “Smart” Attachment Mechanism Design a “Smart” Attachment Mechanism (no positioning capability) (SAM) In this challenge, you are asked to design a “Smart” Attachment Mechanism (SAM) that will be mounted to the free end of a separately designed robotic arm. The SAM receives all external power and high-level commands through its interface to the robotic arm, but implements the below functions autonomou... 2 เบ็ดเตล็ด, อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเครื่องกล, เมคคาทรอนิกส์, การออกแบบ 3D, วิศวกรรมการบิน, วิศวกรรมการบินและอวกาศ, อัลกอริทึม, Arduino, เทคโนโลยีชีวภาพ, การเขียนโปรแกรม C, การเขียนโปรแกรม C++, Drones, ซอฟต์แวร์แบบฝังตัว, วิศวกรรม, การออกแบบการผลิต, ออกแบบผลิตภัณฑ์, การจัดการผลิตภัณฑ์, วิทยาการหุ่นยนต์, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ May 31, 2018 May 31, 20189 ว 17 ชม. $1500
NASA Contest: Design a “Smart” Positioning and Attachment Mechanism Design a “Smart” Positioning and Attachment Mechanism (SPAM) In this challenge, you are asked to design a “smart” positioning and attachment mechanism (SPAM) that will be mounted to the free end of a separately designed robotic arm. The SPAM receives all power and high-level commands through its interface to the robotic arm, but implements the below functions autonomousl... 9 เบ็ดเตล็ด, Arduino, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเครื่องกล, เมคคาทรอนิกส์, การออกแบบ 3D, วิศวกรรมการบิน, วิศวกรรมการบินและอวกาศ, อัลกอริทึม, เทคโนโลยีชีวภาพ, การเขียนโปรแกรม C, การเขียนโปรแกรม C++, Drones, อิเล็กทรอนิกส์, ซอฟต์แวร์แบบฝังตัว, วิศวกรรม, การออกแบบการผลิต, ออกแบบผลิตภัณฑ์, การจัดการผลิตภัณฑ์, วิทยาการหุ่นยนต์, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ May 31, 2018 May 31, 201823 ว 17 ชม. $4000
Showing 1 to 8 of 8 entries
« 1 »