Programming งานและการประกวด

-
ลงทะเบียนและเริ่มทำเงิน
ลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นสร้างรายได้ คุณคือ a Programmer หรือ? คุณสามารถสร้างรายได้จากการทำงานเหล่านี้!

สืบค้นงานบน Freelancer

โปรเจค/การประกวด คำอธิบาย ประมูล/ผลงาน ทักษะ เริ่มต้น สิ้นสุด ราคา (USD)
Design Website I would like a website designed better than [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] The platform can be on Wordpress initially but more details will be given to the winner of the Project 12 การเขียนเนื้อหา, Programming, Web Development Oct 21, 2017 วันนี้6 ว 23 ชม. $1319
Extract data from HTML tables into an Excel spreadsheet I have a downloaded copy of a website that consists of a series of three-column tables. The site's URL can be found in the attached [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] file. I need the data in these tables parsed into spreadsheet format. Each row represents a place. The three columns are ID (first column), Name (second column), and Center (third column). Clicking on a place's ID number or ... 23 Java, .NET, Excel, HTML, Programming Oct 21, 2017 วันนี้6 ว 22 ชม. $144
Matlab Programmer Attempting to create a Matlab program that takes head CT scans and an STL file to determine amount of contact at a defined point on CT scan. 7 Programming Oct 21, 2017 วันนี้6 ว 21 ชม. $456
Creating a crypto mining pool need professional to create a crypto mining pool 13 Linux, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, UNIX, การพัฒนาซอฟต์แวร์, Programming Oct 21, 2017 วันนี้6 ว 16 ชม. $298
PHP Programmer I'm looking for a PHP developer for an animal breeding and showing game. I have a game which has been partially done, but still in early development, which needs other features added and finishing. It is on a Laravel framework, so experience with that is required. And obviously happy to work in with existing code. I have no great rush, so would suit someone who is just looking for some work o... 1 Programming Oct 21, 2017 วันนี้6 ว 15 ชม. $21
Build a own Cryptocurrency and ICO need expert in this field to develop a cryptocurrency 7 Programming Oct 21, 2017 วันนี้6 ว 14 ชม. $68108
Weblink Proposal We are a solar company in CA, USA. We need a more modern and interactive proposal presentation. Our current software we use to quote and manage our projects does has an open API, we want to create customer proposals as web links with a modern presentation that is interactive. 1. The proposal would show customer name, address, google earth picture of property showing solar modules on roof, syste... 12 ออกแบบเว็บไซต์, Coding, Programming Oct 20, 2017 วันนี้6 ว 6 ชม. $2153
Keyless Entry Programmer Needed I have an OEM new key remote that I need programmed to Lock/Unlock my 2008 Hyundai Tuscon. The remote does not have a remote starter, just a base replacement with 3 functions ( Lock, Unlock and Panic). 0 Programming Oct 20, 2017 วันนี้6 ว 6 ชม. -
Javascript, PDF, Programming Expert -- 2 - 20/10/2017 17:47 EDT I need a expert for my current project. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the selected freelancers. 1 Javascript, PDF, Programming Oct 20, 2017 วันนี้6 ว 4 ชม. -
Javascript, PDF, Programming Expert I need a expert for my current project. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the selected freelancers. 1 Javascript, PDF, Programming Oct 20, 2017 วันนี้6 ว 4 ชม. -
I need a computer programmer would like a computer programs that verifies information ... verification service. 5 Programming Oct 20, 2017 วันนี้6 ว 2 ชม. $98
I need a programmer that can reverse engineer a program for a game and update it after the new patch (100% sure it can be done) Hi! I'm playing an online game for which someone has developed a program that stacks stats. It basically equips and unequips an item multiple times but the benefits stack to a huge amount. Recently, the game has been patched but not so well. The program has been updated aswell to work after the game patch, however, I do not have acces to it anymore. I'm looking for someone that ... 7 Programming Oct 20, 2017 วันนี้6 ว 2 ชม. $702
I need a desktop programmer Me Hello, What I am looking for is a program that can use an internet dialer like Google voice to dial a finite amount of phone numbers (Example 5,000) and transcribe the voice message of that number. The output should be the phone number and the transcribed voice message (usually a persons name) in 2 columns. Directly into Microsoft excel or something that be easily copied and pasted i... 10 Programming Oct 20, 2017 วันนี้6 ว 1 ชม. $2577
I need a programmer I want to have an application 22 Programming Oct 20, 2017 วันนี้6 ว 1 ชม. $490
Automate New Hire procedure We are currently developing a fully automated process for creating the accounts for newly hired employees in our company. We've reviewed a number of automation software solutions but none have fully achieved our goal. We're looking for an experienced automation script programmer to assist us with this endeavor. 7 Windows Desktop, การทดสอบซอฟต์แวร์, การทดสอบระบบอัตโนมัติ, Google Chrome, Programming Oct 20, 2017 Oct 20, 20175 ว 22 ชม. $19
Gnu Radio Flowgraph I need flowgraph in gnu radio companion which does the following: (1) Generate the phase difference of sine wave and send out the two sine waves and the phase difference of the two waves simultaneously with using only of a single HACKRF. (2) Receive the above sine waves and generate the phase difference of the received waves. Then take the difference of the phase difference at the sent-point... 7 Python, การประมวลผลข้อมูล, Wireless, อิเล็กทรอนิกส์, Programming Oct 20, 2017 Oct 20, 20175 ว 19 ชม. $461
Project for ecmcknight Hi ecmcknight, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 3 Android, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, , การพัฒนาซอฟต์แวร์, Programming, Swing (Java) Oct 20, 2017 Oct 20, 20178 ว 18 ชม. $13
start up a really old game. add in features to it programming 5 Programming Oct 20, 2017 Oct 20, 20175 ว 18 ชม. $132
i need a programmer we are going to design a website as a shop.. 10 Programming Oct 20, 2017 Oct 20, 20175 ว 16 ชม. $135
Need a programmer with good PDF knowledge. I need a step by step guide telling me how to change the character map of a pdf file in order to prevent text extraction. List the programs required and provide a detailed guide. 4 Javascript, PDF, Programming Oct 20, 2017 Oct 20, 20175 ว 15 ชม. $24
Centralized routing using NS-3 I am doing a project to implement centralized routing in NS-3, where a controller will read the network status and send the routing path to the nodes (routers) to route the traffic on a certain path at a certain time slot. 7 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การเขียนโปรแกรม C++, การพัฒนาซอฟต์แวร์, Coding, Programming Oct 20, 2017 Oct 20, 20175 ว 14 ชม. $15
convert scorm 1.2 moodle to another format I have a scorm file 1.2 (educational platform moodle - .zip file) I want to convert it to another format like html, exe, elp or another (excelearning). Recommend a software Please send quote Thank you 3 Programming Oct 19, 2017 Oct 19, 20175 ว 9 ชม. $154
Program a macro that renders SVG images from lists of words This will be a macro that will render SVG images with the Futura font to create acronyms out of words, based on existing word lists. It can be made to run in Corel Draw X7 or just be self-contained. Detailed instructions, with image examples, are provided in the attached image. 8 Visual Basic, คอมพิวเตอร์กราฟิก, การทำรูปภาพ, Visual Basic สำหรับแอป, Programming Oct 19, 2017 Oct 19, 20175 ว 8 ชม. $239
Create a software that that can display data based on information retrieved from QuickBooks Create a program that can display real time data from QuickBooks in product by customer format. Software to allow independent operator to color code products indicating status of completion. System must recognize data from QuickBooks. The display must update the information from QuickBooks at a predetermined pace. The software must be able to let certain users to color code products base on status... 8 Java, .NET, Intuit QuickBooks, การพัฒนาซอฟต์แวร์, Programming Oct 19, 2017 Oct 19, 20175 ว 7 ชม. $140
Project governance diagnostic We are a Maori social enterprise with a mission to improve the lives of 10million indigenous peoples. We are looking for a coder to automate survey gizmo survey results into a website template customized report 11 Programming Oct 19, 2017 Oct 19, 20175 ว 7 ชม. $2818
i need a programmer / website developer Hello im looking for someone who caan help me finish up my website i been struggling with for aa while, it is a dating website and are having credits as payment for chatting 13 Programming Oct 19, 2017 Oct 19, 20175 ว 2 ชม. $482
convert 32 bit XP sofwtare to 64bit win 10 I have an old piece of XP 32bit software that I need converted to be able to install,on win 10 64bit. Total size of the files are around 7mb. The budget for this is very small, because I can actually use a free piece of software available online that allows you on the trial to transfer 1 piece of software between devices regardless of the operating systems or whether its 32 or 64 bit... ... 5 การเขียนโปรแกรม C, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การพัฒนาซอฟต์แวร์, Programming Oct 19, 2017 Oct 19, 20175 ว $26
Data Programmer Solar O&M provider needing two different programs. 1st - create a real time queuing system pulling data from multiple different platforms. 2nd - Data acquisition/manipulation system that pulls data from multiple platforms and manipulates data server side. 6 Programming Oct 19, 2017 Oct 19, 20174 ว 23 ชม. $120
Excel vba code Please would you provide me with a quotation for writing the Excel vba code to achieve the following: Macro 1 1. extract a two dimension array from the attached tab delimited text file (TAB_TextFile) 2. display the array in a spreadsheet 3. save the array as a tab delimited text file Macro 2 1. open the array text file 2. use the array values in some way What I do not want is for the... 14 การประมวลผลข้อมูล, Coding, Programming, Excel VBA, Excel Macros Oct 19, 2017 Oct 19, 20174 ว 20 ชม. $179
Snapchat lost account Ive lost access to my account on snapchat, and need it back! 2 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การทดสอบซอฟต์แวร์, การพัฒนาซอฟต์แวร์, Programming Oct 19, 2017 Oct 19, 20174 ว 18 ชม. $27
Need to add 3 charts and language functionality to core php website Need to add 3 charts and language functionality to core php website 9 PHP, Javascript, ออกแบบเว็บไซต์, MySQL, Programming Oct 19, 2017 Oct 19, 20174 ว 14 ชม. $33
Paypal subscription billing - 19/10/2017 03:20 EDT I am a sea glass jewelry designer with a successful website, I have come up with the idea, The Beach Box it would be a bi-monthly box filled with beachy items. I use [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] for my shopping cart and paypal for payment. My problem is trying to set up automatic billing on a bi-monthly payment for my clients. I see paypal offers this option but this is where I need help. 7 Coding, Programming Oct 19, 2017 Oct 19, 20174 ว 13 ชม. $396
Paypal subscription billing I am a sea glass jewelry designer with a successful website, I have come up with the idea, The Beach Box it would be a bi-monthly box filled with beachy items. I use [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] for my shopping cart and paypal for payment. My problem is trying to set up automatic billing on a bi-monthly payment for my clients. I see paypal offers this option but this is where I need help. 9 Coding, Programming Oct 19, 2017 Oct 19, 20174 ว 13 ชม. $356
Hire a Python Developer python anaconda lab tasks. I have the code already but i need some modifications to be made. i need them to do in jupitor editor. 9 Python, Programming Oct 19, 2017 Oct 19, 20174 ว 13 ชม. $21
i want computer project  you resume website with php and mysql。 Make all your text content load from database.  including menu, side bar menu, basic info, image url, education info, working experience, skills, interests, portfolios, and prodcuts。 Add the products or hours page, you can list your products there (maybe android app, books, your hours) Add a search textfield on top of the product page. search th... 2 Programming Oct 19, 2017 Oct 19, 20174 ว 11 ชม. $4006
i want computer project  you resume website with php and mysql。 Make all your text content load from database.  including menu, side bar menu, basic info, image url, education info, working experience, skills, interests, portfolios, and prodcuts。 Add the products or hours page, you can list your products there (maybe android app, books, your hours) Add a search textfield on top of the product page. search th... 12 Programming Oct 18, 2017 Oct 18, 20174 ว 10 ชม. $96
I can't get PHP to work I have read all the support file but I can't get PHP to connect to a SQL data base. 22 Programming, phpMyAdmin Oct 18, 2017 Oct 18, 20174 ว 9 ชม. $79
Simple colored array I'm struggling to create a simple 5 x 5 canvas Simple colored array Sorry I'm completely new to this website but when I really do need is a simple JavaScript/java app Which does the Following For the user Every time that it is launched It will start with a button prompt that says start When user Head Start a random set of different colors will fill the 5 by 5 grid Then the... 9 Java, Javascript, Programming, Object Oriented Programming (OOP) Oct 18, 2017 Oct 18, 20174 ว 4 ชม. $30
Need a programmer for a simple custom layout website Need to build a very simple and elegant website that looks like it's from this century. The graphical layout will be provided in PS, website will be just one scrolling page with the usual stuff. On top of that, it will need to include a sign-un form that will auto-send a confirmation email upon registration (obviously with the database of the signed-up users). That's about it. 35 PHP, CSS, HTML, Programming Oct 18, 2017 Oct 18, 20174 ว 3 ชม. $186
C# login to https with client token certificate Because there are often some problems accessing specific https server through browsers I have a need to do it with some program. Just login and nothing else. Specific client certificate could be loaded from windows certificate store 6 Programming Oct 18, 2017 Oct 18, 20173 ว 22 ชม. $95
Sample Simulation Video I need a video to show me how a embedded system simulation looks like. Using C-programming language 2 การเขียนโปรแกรม C, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB, Arduino, Programming Oct 18, 2017 Oct 18, 20173 ว 22 ชม. $17
sofware development i need someone to put my idea into reality it is an app 16 Programming Oct 18, 2017 Oct 18, 20173 ว 22 ชม. $500
Need a custom .bvh exporter for 3dsmax I need a maxscript to export a custom .bvh format from 3dsmax. It is not a true .bvh and has some differences to be discussed with the person I hire. Pricing is negotiable as I am not sure how much work is involved. Script needs to run in Max 2017 at least. Thank you 4 3ds Max, Programming Oct 18, 2017 Oct 18, 20173 ว 21 ชม. $94
Hire a MultiCharts Programmer Very basic indicator and system development project for MultiCharts (PowerLanguage) 6 Programming Oct 18, 2017 Oct 18, 20173 ว 20 ชม. $439
Hire a Programmer for simple htm login Need a simple htm program that taps a database that has email and passwords and only lets them in site if a match 26 การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล, Programming Oct 18, 2017 Oct 18, 20173 ว 20 ชม. $93
Project for catiejayne12 Hi catiejayne12, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 3 การบัญชี, ส่วนติดต่อผู้ใช้ / สถาปัตยกรรมสารสนเทศ, ผู้ช่วยเสมือน, การทดสอบเว็บไซต์, , Programming Oct 18, 2017 Oct 18, 20176 ว 19 ชม. $31
attention based neural machine translation model I am working on sequence to sequence learning project to translate from one source language to other target language , I have don the preprocessing steps for the both source language and and target language and extracted the wghiet vectors using retrained word embedding and saved sequences for both languages(source and target) .I want u to implement a sequence to sequence model to translate from ... 4 Programming Oct 18, 2017 Oct 18, 20173 ว 19 ชม. $123
Need a programer I need a program for attendance certificate. Each certificate has number, date, attendance name, education program, and a standart text about education. It could be take name lists from excell 7 Programming Oct 18, 2017 Oct 18, 20173 ว 18 ชม. $33
Hardware Inventory, system -- 2 The purpose of this system it’s to read and generate full hardware report for laptops, desktop computers and servers. It will be made from 3 sub-systems. User Add, User View, Admin. All the documentation it's on the attached file. Please read it and ask for details BEFORE reading. 9 Windows Desktop, การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล, Programming Oct 18, 2017 Oct 18, 20173 ว 17 ชม. $381
Cellphone links Hi! My name is Vicente Schittek. I am looking for someone who can help me join different products and make the following: The idea is to send sms to a cellphone number that afterwards is canalize to a digital face time call between two users. One user through a smart phone and the second one "the company" through a desktop. The desktop user should have the ability to take screens... 7 Programming Oct 18, 2017 Oct 18, 20173 ว 16 ชม. $398
Showing 1 to 50 of 911 entries
« 1 2 3 4 5 »