ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  52 งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Trucking online 6 วัน left

  i am looking for someone to help port american truck sim from a single player game to a multiplayer mmo please only message me if you know what you are doing

  $4317 (Avg Bid)
  $4317 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  Technical (programming + web design) examination questions - 1 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want to prepare examination dataset consisting of questions and answers. The focus is on technical skills. It should be in objective question format (1Q-4A) and subjective for code related task. Language: en-UK The questions should be original. If they are taken from somewhere then you need to check copyright and license terms, disclose it to me. Questions levels Basic: People who read bo...

  $1305 (Avg Bid)
  $1305 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  I need a loader to read write external memory st 45pe16vg using JTAG to connect through arm stm32f405 I connect via jtag to stm32f405 using st-link software but there is no current loader in the list for external memory chip Micron 45pe16 that I want to read and write. Instructions say that a custom loader needs to be written. I am not a programmer so would like to hire this job out.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Basically currently, the project is a underwater Data transferring simulation using a program called UNET stack . It is simulator for running underwater data transfer simulation. So example : I require node A has information, and it need to pass to Node B. This just require programming part, and don't require hard ware. Oh yes it uses Groovy

  $306 (Avg Bid)
  $306 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Setup ODOO 5 วัน left

  Installkan saya server ERP ODOO melalui VPS

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Java Simple 1 hour Project 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Simple coding in JAVA is to be made Further details will be shared Make sure you are good java programmer

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  Java Simple Project -- 3 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Simple coding in JAVA is to be made Further details will be shared Make sure you are good java programmer

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Pine Script 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an expert programmer of algorithmic trading that can help me with this platform [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $37 / hr (Avg Bid)
  $37 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Amazon seller account setup. 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Anyone help me in setting up amazon seller ac

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Szukam osoby która potrafi utworzyć pełny model symulacyjny wybranego zjawiska/procesu oraz przeprowadzić symulację komputerową, eksperymentować z doborem parametrów.

  $1150 (Avg Bid)
  $1150 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  New EA working 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  New EA working with an indicator Please read the word document and the indicator I have attached. i need good knowledge person who can help my project

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Develop an Android application for waiters 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We can discuss more details through chat. Thank you.

  $672 (Avg Bid)
  $672 การประมูลเฉลี่ย
  114 การประมูล
  Data_mining 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  My budget is INR 250Idea is to make a right up of 3000 to 4000 word on the data mining topic details will be discussed in chat. Bid in hourly rate so that we may not pay upfront to site when you accept the project

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Java Simple Project -- 2 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Simple coding in JAVA is to be made Further details will be shared Make sure you are good java programmer

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  New EA working with an indicator 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  New EA working with an indicator Please read the word document and the indicator I have attached. i need good knowledge person who can help my project

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Ticketing system 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for ticketing system ,work as a helpdesk for customers/agents ,the solution need to be cloud based and hosted . agents will be given user names and passwords and have predefined functionalities in the system. there are ready solutions but we need it customised and adjustable , we currently host on ipage . Please do ask to clarify any point

  $289 (Avg Bid)
  $289 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Trophy icon Programming (small job only!!!) 27 วัน left

  we need to design a small job to allow DOMAIN NAME OWNERS to list their Domain Names onto our List to either SELL or RENT their names ... This will cost them $1 / domain that they register with us ... see attachment

  $14 (Avg Bid)
  Reset the username and Password of admin panel 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have wordpress site. I want some changes urgently but I do not have login details..So I need someone to resent my details.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  Build a trading bot 4 วัน left

  In search for someone who can program an arbitrage trading bot for two specific exchanges. It must be able to place and cancel limit sell orders on one of the exchanges via its offered api depending on and with different rules/triggers, which are based on information gathered through different api's, and recognize when one of the sell orders got (partly)filled to instantly place a market buy ...

  $679 (Avg Bid)
  $679 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Java project 21 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, i need someone to make some amendment on the java system

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  56 การประมูล
  Programming Task 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need help with my simple Programming Task

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  Program for arduino 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  line follower car using servo motor, 2 IR sensors to be used. servo motor both side turning need to run according to line following

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  Singleplayer to Multiplayer - City Car Driving 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, NOTICE: ***We are not creating a new game, just modifying a currently existing one*** We are looking for people or a person who can convert a 1 player game (Singleplayer) into a game for hundreds of people to connect to 1 server and play the game together while seeing each other in-game. The game that we want to convert is City Car Driving. It is a driving game where you drive on the road...

  $1364 (Avg Bid)
  $1364 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Build a selling platform 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi Our company would like to build a selling platform where the users can open their own shops or list their items for sale. Thanks

  $9888 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $9888 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Front end user face design / code ignite programmer 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need front end designer for user interface and a expert in code igniter / bootstrap css

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  Baza danych z KRS 2 วัน left

  Prowadzę badanie naukowe z zakresu finansów. Do modelu ekonometrycznego potrzebuję zebrać dane z ok. 500 KRSów dot. członków zarządu (imię, nazwisko, pesel, data powołania i data odwołania). Dane będą pochodziły z odpisów "KRS pełny". W zależności od możliwości można je pozyskać z API lub z dokumentów w PDF.

  $1357 (Avg Bid)
  $1357 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Expert EXCEL VBA Developer Required - Work From Home 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Expert EXCEL VBA Developer Needed ASAP - Work From Home Want to Work from home on Various Exciting and Challenging Projects? We are seeking to hire a Team member who has an EXPERT STATUS in ALL these following areas: • Expert in VBA Application Development in Excel; • Expert in All Excel Functions and Formulas; • Expert in Process Automation Using Excel VBA • Expert in Data...

  $540 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $540 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  1. 필요한 정보를 저희쪽에서 드립니다. 2. 개발자는 그 내용을 듣고 개발을 해주시면 됩니다. 1. 계획안만 있는 상태이며 프로그래머를 찾고 있습니다. 1. 윈도우에서 사용가능한 프로그램이 필요합니다. 2. 몇백장의 사진을 프로그램에 넣으면 그 사진들이 비디오카드의 2포트로 출력이 되는 형태입니다.(비디오카드1포트는 메인모니터, 2포트는 외부 출력모니터) 3. 외부 출력모니어의 픽셀은 W ;1280 , H 3070 입니다. 몇백장이라 표현했지만, 몇장씩 넣을수도있고, 출력방식은 랜덤 또는 지정사진만 모니터에 출력이 되었으면 합니다. 4. 세로로 긴 화면이기때문에 사진이 1장도 나오지만, 복수의 사진이 출력이 되옸으면 합니다. 출력방식은 고정 이펙틑 또는 랜덤 이펙트로 나오면 됩니다. 이펙트가 없는...

  $4190 (Avg Bid)
  $4190 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Build me a website 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi I am after a training website similar to [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] where people can book training courses. I use the training companies to add their course locations for individuals to attend, and then have a bidding system for a trainer or training provider to attend the requested location for the training that they require (kind of like a bidding or quote system). I have 4 websites as i would...

  $518 (Avg Bid)
  $518 การประมูลเฉลี่ย
  63 การประมูล
  Fix or create extinguisher simulator 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I have a simulator that is a bit glitchy and i need it remade or fixed (prefer remade). I have all the program for the simulator, and the extinguishers, but it can look and work a lot better. I want to remove the security in it as well. Please see the attached movie on how it operates currently, and also find the current program attached. I am going to get these reversed engineered so i can ha...

  $361 (Avg Bid)
  $361 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Make me a website 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I am after this website, but with everything changed to suit my business. The site i am after is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] It has a registered training organisation and all the information i need to do my business. I would like all the information changed to suit my business. i have two websites with some information on, they are [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] an australianfireandfirstaid.wordpress.c...

  $842 (Avg Bid)
  $842 การประมูลเฉลี่ย
  104 การประมูล
  New order notification is not sent to the admin magento2.2.6 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  New order notification is not sent to the admin magento2.2.6

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  SysML Diagrams 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Requirement Diagram, Block Diagram and activity Diagram. Work under the SysML notations and standards. The device will be given after you make your bid.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  app for rasberry pi 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  to have a "informations system" where we can manage to show background picture and text on a raspberry pi zero or or similare hardware together with a 7" display or other size. I want to send messages/text/picture from a website or mobile app to the display. The design and function of the solution will winn over hardware solutions. Other display solution (like e-paper) are also ...

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Dear, we have created a small program in visual studio and we need a programmer to implement a license solution. We want after first installation the user to generate a SHA1 or similar key from software (computer ID) which he then uploads or email to us and we then generate the activation key for the user to apply and use the software. We also want the possibility to have date limited activation...

  $566 (Avg Bid)
  $566 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Desmontaje y montaje electronica 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Tenemos un room escape y hay un conjunto de mecanismos electrónicos que están instalados. Queremos cambiar de local y por tanto desmontar y volver a montar todos estos mecanismos en otro lugar. Si el profesional supiera y nos gustase, para futuros proyectos, el diseño e implementación de nuevos juegos con electrónica.. Se necesita que sea presencial.

  $644 (Avg Bid)
  $644 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Buenas, os resumo lo que necesitamos: 1 - Apartado "Reporte" donde habra dos campos de texto, uno con el titulo a groso modo de la "incidencia" y otro para una descripcion larga + foto de una incidencia con geocalizador, opción de poder marcar la zona exacta mediante mapa. 2 - Otro apartado para añadir noticias (solo administrador) 3 - Un chat publico para que la...

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Tengo un negocio en línea en eBay que consiste en enviar correos electrónicos con los bienes intangibles vendidos. Quiero una aplicación que me haga lo siguiente: Una vez que se confirme una venta en eBay y reciba el pago por medio de PayPal: 1. Se debe comprobar el estatus de la cuenta de PayPal (si está verificado o no). 2. Verificar qué artículo compr&...

  $493 (Avg Bid)
  $493 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Asset Management Software or System 12 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Our client a local municipality is looking for an asset management to manage their fixed and movable inventories from acquisition, disposal, management, disposal etc. The system should be able to manage everything about asset. Integrate the latest technology of asset management [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Code, Tracking etc The Asset management software will be managing the asset of a municipality...

  $1737 (Avg Bid)
  $1737 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  Build Algorithms 10 ชั่วโมง left

  Need help in building algorithms to identify events from sensor data

  $165 (Avg Bid)
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Do ponizszych wymagan nalezy dodac znajomosc j. niemieckiego pozwalajacego na prace w IT oraz gotowosc do wyjazdow do Niemiec (w okresie poczatkowym sa to czestsze wyjazdy, pozniej rzadsze): Als Unterstützung für die Migration von Testfällen wird ein Junior-Entwickler benötigt. Im Detail: die Swing-Testfälle (Jubula) sollen migriert werden für den WebClient (Seleni...

  $21 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Potrzebne rozwiązanie umożliwiające importowanie elektronicznych faktur naszych dostawców w różnych formatach do programu magazynowego MagresNET. Jakiś parser czy coś pozwalający je "przerabiać" na format akceptowany przez nasz program.

  $551 (Avg Bid)
  $551 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  I need to create code (savings)- 1 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  This is regards solar electricity More details will be shared via chat

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  I need to create code (savings).. 1 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  This is regards solar electricity More details will be shared via chat

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Technical (programming + web design) test questions 1 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I want to prepare test dataset consisting of questions and answers. The focus is on technical skills. It should be in objective question format (1Q-4A) and subjective for code related task. Language: en-UK The questions should be original. If they are taken from somewhere then you need to check copyright and license terms, disclose it to me. Questions levels Basic: People who read books and...

  $1348 (Avg Bid)
  $1348 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  I need to create code (savings). กำลังหมดเขต left
  ยืนยันแล้ว

  This is regards solar electricity More details will be shared via chat

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  บทความชุมชน Programming ชั้นนำ