กำหนดการโปรเจค งานและการประกวด

Project Scheduling is the process of scheduling a projectâEUR(TM)s important elements with intended start and finish dates. The elements are estimated in terms of resource requirements, duration and budget. If you need help with project scheduling, experienced project managers also sometimes do freelancing and you can get their help on this site. To start with, simply post your project scheduling job today!
ลงทะเบียนและเริ่มทำเงิน
ลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นสร้างรายได้ คุณคือ a Project Scheduling Manager หรือ? คุณสามารถสร้างรายได้จากการทำงานเหล่านี้!

สืบค้นงานบน Freelancer

โปรเจค/การประกวด คำอธิบาย ประมูล/ผลงาน ทักษะ เริ่มต้น สิ้นสุด ราคา (USD)
MS project construction schedule. Dedicated Transmission Main Along James Long Sarani For Water Supply in Joka & Adjoining Areas 16 การบริหารจัดการโปรเจค, สถาปัตยกรรมศาสตร์การก่อสร้าง, วิศวกรรมโยธา, การเขียนงานวิจัย, กำหนดการโปรเจค Nov 17, 2017 Nov 17, 20173 ว 21 ชม. $292
Project Management Assistant I am looking for a project management assistant to help organise and drive project related tasks and assist with day-to-day project administration. The projects are in property and construction and experience in these industries will be highly regarded, however, being efficient and well organised is the top priority for this role. 31 การบริหารจัดการโปรเจค, การเขียนทางเทคนิค, การจัดการ, การเขียนงานวิจัย, กำหนดการโปรเจค Nov 16, 2017 Nov 16, 20173 ว 17 ชม. $27
Business, Accounting and Legal Part time project manager. 2 to 3 hours per day. Managing freelancers and get the output. Tamil n English speaking. 15 การบริหารจัดการโปรเจค, กำหนดการโปรเจค, การสื่อสาร, การบริหารเวลา Nov 16, 2017 Nov 16, 20173 ว 3 ชม. $96
needs a expert writer for project management deadline 24 hours. I need a writer who knows how to work in ms project management, Gantt chart, network diagram. work break down structure and other project management things. 20 การบริหารจัดการโปรเจค, การเขียนทางเทคนิค, การจัดการ, การเขียนงานวิจัย, กำหนดการโปรเจค Nov 15, 2017 Nov 15, 20172 ว 18 ชม. $176
Project Manager -- 2 We are searching for a project manager to help move things along. 16 การบริหารจัดการโปรเจค, การจัดการ, กำหนดการโปรเจค Nov 15, 2017 Nov 15, 20172 ว 17 ชม. $37
Project Schedule in Cairo, Egypt The project is scheduling around 25 activities and producing a resources power histogram This is using Primavera P6 The requested file shall be in XER Format 9 การบริหารจัดการโปรเจค, กำหนดการโปรเจค Nov 14, 2017 Nov 14, 20171 ว 11 ชม. $9
Migration of content from Basecamp to google drive Hi there, I am looking for a highly skilled, super motivated individual who will organise and effectively migrate/ transfer my business basecamp, to google drive, doing this within 5-10 working days, in the exact same folder structure as my current basecamp folder. 18 การประมวลผลข้อมูล, กำหนดการโปรเจค, การทำเหมืองข้อมูล, Data Extraction Nov 14, 2017 Nov 14, 20171 ว 5 ชม. $174
Personal Assistant near Eindhoven We are looking for an "allround personal assistant", recently established in Eindhoven. Who are you? ---------------------- - You are good in both written and oral in Dutch and English. - You live around Eindhoven. - You are skilled in working with automated systems like Exact Online, Word, Excel and Gmail. - You are widely flexible, can work well independently and switch quickly... 5 ผู้ช่วยเสมือน, กำหนดการโปรเจค, เบ็ดเตล็ด, การบันทึกบัญชี Nov 13, 2017 Nov 13, 201711 ชม. 21 น. $19
MS Project Management Expert someone who is expert in Mictosoft Project Management need urgent 42 การบริหารจัดการโปรเจค, วิจัย, การเขียนทางเทคนิค, การเขียนรายงาน, กำหนดการโปรเจค Nov 13, 2017 Nov 13, 2017กำลังหมดเขต $121
project plan Update detailed project plan, dates, milestones, etc 20 PHP, การบริหารจัดการโปรเจค, การเขียนโปรแกรม C#, การเขียนงานวิจัย, กำหนดการโปรเจค Nov 12, 2017 Nov 12, 2017หมดเขตแล้ว $31
project manager building site Managing building site with conversion of 4 flats and basement work. We need someone competent to write RAMS and do valuations. 0 กำหนดการโปรเจค Nov 12, 2017 Nov 12, 2017หมดเขตแล้ว -
Agile project planner Expert required I need to setup a project plan for my office work, using Agile Project Plan. Need an expert to take me through the complete process. - Which software - Which is better - The whole setup 3 PHP, การบริหารจัดการโปรเจค, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, กำหนดการโปรเจค Nov 11, 2017 Nov 11, 2017หมดเขตแล้ว $26
Project Manager - avl. PST Time Zone Looking for help interacting with VA's, doing reporting and following marketing projects we have going for optimization ideas, getting a psychology counseling coaching business on track. In the beginning looking to meet weekly and strategize. Then depending on the fit, the project manager can work on delivering with less oversight. Needs to be available for meeting regularly on Tuesday or W... 16 การบริหารจัดการโปรเจค, WordPress, กำหนดการโปรเจค, Conversion Rate Optimisation, Wix Nov 7, 2017 Nov 7, 2017หมดเขตแล้ว $14
I need female overseas Business partner for Starting My new porn Business. Hello All, I need Female Overseas Business Partner For Starting my new Porn [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] you are expert in xxx and knowledge about [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] you most welcome. I need sexy female for [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] have familiar of this type website,videos and [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] discuss in chat.i need only female other i decline his bid.i need stro... 0 XXX, กำหนดการโปรเจค, การสร้างแบบจำลองแฟชั่น Nov 6, 2017 Nov 6, 2017หมดเขตแล้ว -
SharePoint Design Required Following modules required: - WHS • Incident management - Incidents without injury and incidents with injury. • Hazard management - Hazard register, mitigation strategy • WHS dashboard • Location management • Audits and meetings • Plant and equipment management • Detailed WHS reports • Inductions - contractors and visitors induction, li... 35 การบริหารจัดการโปรเจค, การเขียนโปรแกรม C#, Sharepoint, การเขียนงานวิจัย, กำหนดการโปรเจค Nov 6, 2017 Nov 6, 2017หมดเขตแล้ว $15
Microsoft Project I have like 18 MS project files and some tasks associated with it. Need to complete all tasks and return within a week. 35 กำหนดการโปรเจค, Microsoft Office Nov 5, 2017 Nov 5, 2017หมดเขตแล้ว $24
Project Manager for CMS WebSite Looking for a project manager to communicate between the customer and developer. There is a developer already who will build the site + FB and Google login. Website, where can use standard CMS system in the back end, like WordPress, Joomla or similar. Customer likes this theme, but has not decided yet: [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] 10 การบริหารจัดการโปรเจค, กำหนดการโปรเจค, การวิเคราะห์ธุรกิจ Nov 2, 2017 Nov 2, 2017หมดเขตแล้ว $660
Assist with Project Management Manage IT projects. Link between the customer and developer in software projects, where custom websites are created per customer requests. 21 การบริหารจัดการโปรเจค, กำหนดการโปรเจค Nov 2, 2017 Nov 2, 2017หมดเขตแล้ว $1258
domestic property refurbishments Labour and material costs for domestic property refurbishments projects 5 กำหนดการโปรเจค Nov 2, 2017 Nov 2, 2017หมดเขตแล้ว $418
Project for Alagusundar R. Hi Alagusundar R., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 5 สถาปัตยกรรมศาสตร์การก่อสร้าง, วิศวกรรมโยธา, กำหนดการโปรเจค, การตรวจสอบการก่อสร้าง, AutoCAD, Nov 1, 2017 Nov 1, 2017หมดเขตแล้ว $2
required good project management writer Hello required good writer to do project management task attached budget 60$ deadline : 2 days 25 การบริหารจัดการโปรเจค, การเขียนทางเทคนิค, กำหนดการโปรเจค Nov 1, 2017 Nov 1, 2017หมดเขตแล้ว $61
Personal Assistant My middle age sister is healthcare challenged by severe migraine headaches and needs someone to help her manage her life from A to Z. She owns her home and is financially capable. Probably this would require approx 10 hrs per week 2 กำหนดการโปรเจค Oct 31, 2017 Oct 31, 2017หมดเขตแล้ว $147
Assist with Project Management Capsim XM Final Exam 24 การบริหารจัดการโปรเจค, การจัดการ, การเขียนงานวิจัย, กำหนดการโปรเจค Oct 31, 2017 Oct 31, 2017หมดเขตแล้ว $412
Assist with Project Management We want to do SEO on page set up for 25 pages (url) 4 การบริหารจัดการโปรเจค, การจัดการ, การเขียนงานวิจัย, กำหนดการโปรเจค Oct 31, 2017 Oct 31, 2017หมดเขตแล้ว $109
Help with a small IT Project Help needed about IT Project Management 14 การบริหารจัดการโปรเจค, การเขียนรายงาน, การจัดการ, การเขียนงานวิจัย, กำหนดการโปรเจค Oct 30, 2017 Oct 30, 2017หมดเขตแล้ว $38
ms project management We are looking for a freelancer to give a one day trainning on MS PROJECT MANAGEMENT 6 การบริหารจัดการโปรเจค, วิศวกรรม, กำหนดการโปรเจค Oct 30, 2017 Oct 30, 2017หมดเขตแล้ว $5
SharePoint Project Management side I need sharepoint template that provides project management tools to a redeployable ability. 16 การบริหารจัดการโปรเจค, Sharepoint, กำหนดการโปรเจค Oct 26, 2017 Oct 26, 2017หมดเขตแล้ว $200
production plan for project i want to make a production plan for my project 24 การบริหารจัดการโปรเจค, วิศวกรรม, การผลิต, กำหนดการโปรเจค Oct 26, 2017 Oct 26, 2017หมดเขตแล้ว $42
DESIGN FOR A BOOK This is a simple project about the thing. 4 กำหนดการโปรเจค Oct 25, 2017 Oct 25, 2017หมดเขตแล้ว $534
Project Management Expert I need a Project Management expert for my current project. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the selected freelancers. 52 การบริหารจัดการโปรเจค, การจัดการ, การเขียนงานวิจัย, กำหนดการโปรเจค Oct 24, 2017 Oct 24, 2017หมดเขตแล้ว -
Financial Management - open to bidding Assignment Brief: 1. Compare and contrast the information you would include in a management accounting system for each of the three companies detailed below. 2. Explain how to allocate costs to the cost objects in each of these three companies. Your answer should include the treatment of overheads. 3. What are the relevant costs and revenues associated with each of the decisions a,b and c belo... 21 การบริหารจัดการโปรเจค, Excel, ธรณีวิทยา, กำหนดการโปรเจค, วิศวกรรมธรณีเทคนิค Oct 24, 2017 Oct 24, 2017หมดเขตแล้ว $98
Assistance with developing a basic project plan & timeline / Gantt Chart etc, I need an experienced project manager to assist with some basic project management tasks. I am familiar with what I need to do for the project, ( IT Software installation & implementation) I just don't know the best way to put it into a project plan. I am responding to a bid that requires a project plan in Microsoft Project. If you have MS Project and the experience to put a quick pla... 9 การบริหารจัดการโปรเจค, การจัดการ, การเขียนงานวิจัย, กำหนดการโปรเจค, การวิเคราะห์ธุรกิจ Oct 23, 2017 Oct 23, 2017หมดเขตแล้ว $116
Remote Administration for Music School This may be done from your home! We are seeking a Virtual Assistant to help us full time. Hours 9 or 10 a.m. to 6 p.m. P.S.T. with a one hour lunch break. Full time preferred, but part time possibly available. -Answering phones. -Handling all customer service matters -Entering customer information into CRM. -Outgoing follow up calls. -All scheduling. -Event/Recital planning. -Handling a... 20 ผู้ช่วยเสมือน, กำหนดการโปรเจค, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การบริการลูกค้า Oct 23, 2017 Oct 23, 2017หมดเขตแล้ว $6
Develop a Matlab code for a assignment problem in excel Need an expert in Matlab mathematic algorithms codings. Need to develop a multi-step code based on some logical steps explained in a spreadsheet. Mathematics background is a must. 38 วิศวกรรม, Matlab and Mathematica, อัลกอริทึม, กำหนดการโปรเจค, คณิตศาสตร์ Oct 23, 2017 Oct 23, 2017หมดเขตแล้ว $90
air condition installation project Project Time Management -Project Schedule & Use of MS Project Project Cost Management requirement: microsoft project 2010 budget: 120 nzd 9 การบริหารจัดการโปรเจค, การเขียนทางเทคนิค, การจัดการ, การเขียนงานวิจัย, กำหนดการโปรเจค Oct 22, 2017 Oct 22, 2017หมดเขตแล้ว $84
PMC scheduling Need to interact with clients, contractor and consultant to arrive at the MEP testing and commissioning witness scheduling 3 กำหนดการโปรเจค, Map Reduce Oct 22, 2017 Oct 22, 2017หมดเขตแล้ว $126
Personal assistant German and English Berlin Hallo, as Carry Bradshaw hired the beautiful PA I need same help here. I need a person with native German and perfect English language skills to support the company work virtually. Preferably someone from Berlin as sometimes deliveries and Institutions has to be visited. Sporadic work. Organizing company documents, filling up forms etc. I am running my own Facility management company already 6 ... 8 การบัญชี, ทรัพยากรมนุษย์, กำหนดการโปรเจค, เยอรมัน, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร) Oct 21, 2017 Oct 21, 2017หมดเขตแล้ว $18
I need someone to review this disaster recovery testplan for sharepoint Please review -whether all tasks are mentioned -whether calculated timings are correct. Please find our initial testplan. Added as an excel sheet to this projectrequest 7 การบริหารจัดการโปรเจค, Sharepoint, กำหนดการโปรเจค Oct 20, 2017 Oct 20, 2017หมดเขตแล้ว $12
sessions on project management (MS Project) We need an experienced person to take a day session on project management at koramangala, Bangalore. MS project preferred. 7 การบริหารจัดการโปรเจค, การเขียนทางเทคนิค, การจัดการ, การเขียนงานวิจัย, กำหนดการโปรเจค Oct 20, 2017 วันนี้หมดเขตแล้ว $4
Diary management for very busy Film Director Manage the diary and schedule appointments, often communicating with key clients to ascertain availability, communicating daily with client by text first thing in the morning to text daily appointments, must have all logistical information, maps, easy instructions etc. Must have experience in managing a very busy and important person's business diary! Attention to detail, excellent Engl... 16 การเขียนรายงาน, กำหนดการโปรเจค, การวิจัยอินเทอร์เน็ต, Business Intelligence Oct 20, 2017 วันนี้หมดเขตแล้ว $32
Assist with Project Management work related to aws and big data 28 การบริหารจัดการโปรเจค, การจัดการ, การเขียนงานวิจัย, กำหนดการโปรเจค Oct 19, 2017 วันนี้หมดเขตแล้ว $453
Help with my Business -- 2 - 17/10/2017 13:29 EDT I am going to start new business in US Need US freelancer for long term job. Must have experience with Project Scheduling, Management, and HR. Will discuss further in private message. 16 การตลาดทางอินเทอร์เน็ต, การบริหารจัดการโปรเจค, แผนธุรกิจ, กำหนดการโปรเจค, การวิเคราะห์ธุรกิจ Oct 17, 2017 Oct 17, 2017หมดเขตแล้ว $500
Develop a software development project plan Our business provides registration services for Australian businesses. One of these services is Australian Business Number (ABN) registration. Our current processing method is manual, via a web form located at [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู],-Super-funds---Charities/Applying-for-an-ABN/ There is an API solution available for automated registrations. This will be provided to the successful... 7 การเขียนทางเทคนิค, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, กำหนดการโปรเจค, API Oct 16, 2017 Oct 16, 2017หมดเขตแล้ว $790
Project Management Please refer to the attached document for details about the project. 28 การบริหารจัดการโปรเจค, การเขียนรายงาน, การจัดการ, การเขียนงานวิจัย, กำหนดการโปรเจค Oct 16, 2017 Oct 16, 2017หมดเขตแล้ว $47
Project Manager Process Analyst Buenos Aires Argentina Project Manager Process Analyst Buenos Aires Argentina. Projecto Local. 17 การบริหารจัดการโปรเจค, วิศวกรรม, กำหนดการโปรเจค, Analytics Oct 13, 2017 Oct 13, 2017หมดเขตแล้ว $22
Assist with Project Management To analyse the data. 58 การบริหารจัดการโปรเจค, การเขียนงานวิจัย, กำหนดการโปรเจค, การวิเคราะห์ธุรกิจ Oct 11, 2017 Oct 11, 2017หมดเขตแล้ว $409
PROJECTS AND PERFORMANCE WBS, CBS and Time schedule for building a Gymnasium. I will provide more details via pm 26 การบริหารจัดการโปรเจค, การเขียนรายงาน, กำหนดการโปรเจค, การบริหารเวลา Oct 8, 2017 Oct 8, 2017หมดเขตแล้ว $117
Office Support Answer phone, follow up on billing, Talk with new clients, and work task schedules Create job list and keep our workers on track with daily & weekly schedules Pacific Standard Time between 630 am - 430 pm 10 กำหนดการโปรเจค, การทำงานทั่วไป Oct 6, 2017 Oct 6, 2017หมดเขตแล้ว $11
Mini Market Planning and Designing Background: We are about to open mini market inside 5 star hotel at pool areas that should include all purchases such as fast-food as biscuits , Chips , …. Etc and all other stuff and tools that swimmer needs it at swimming or at his hanging out beside the pools . Inside the minimarket will have a side booth for ice-cream. Requirements: Establish the concept, mood boards, style... 5 การบริหารจัดการโปรเจค, ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, กำหนดการโปรเจค, การวางแผนกิจกรรม, การวางแผนทางการเงิน Oct 5, 2017 Oct 5, 2017หมดเขตแล้ว $1522
Random project / Message to specified user Hi CoinConsultancy,This is only way I can contact you because Freelancer don't want to give me permission to bid on your project. You invited me earlier this day and I am hoping that you noticed some of my UI/UX skills.I would be so happy if you can contact me on: zeljkoksovac@[url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] / or if you can send me project directly like this (please don't accept this one,... 0 กำหนดการโปรเจค Oct 5, 2017 Oct 5, 2017หมดเขตแล้ว -
Showing 1 to 50 of 88 entries
« 1 2 »