การเขียนรายงาน งานและการประกวด

Reports, sometimes called white papers, are a valuable tool for getting your name, product or service out there in print. Sometimes these are given out as freebies or incentive to purchase an eBook with more information. Other times they are simply created for informational purposes. Whatever the purpose, report writing should be professional and error free. Only an experienced writer can give value to these texts. By hiring a freelancer, you save the time and effort of writing yourself, while also enjoying the power of well written content.
ลงทะเบียนและเริ่มทำเงิน
ลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นสร้างรายได้ คุณคือ a Report Writer หรือ? คุณสามารถสร้างรายได้จากการทำงานเหล่านี้!

สืบค้นงานบน Freelancer

โปรเจค/การประกวด คำอธิบาย ประมูล/ผลงาน ทักษะ เริ่มต้น สิ้นสุด ราคา (USD)
Remove Plagiarism Hello, I have Report with 40% Plagiarism, 13 การตรวจแก้, การเขียนรายงาน, Article Writing, การเขียนงานวิจัย, การเขียนบทความใหม่ Apr 22, 2018 วันนี้6 ว 23 ชม. $8
Help me write something I need you to write a report for something. i am planning to write a report on the progress made by the indian economy during modi's rule 6 การเขียนรายงาน Apr 22, 2018 วันนี้6 ว 23 ชม. $20
write GIS report Report format will be Project Introduction: Please introduce the background of project and requirements. Project Planning/Procedure: Please explain strategies you use. What data we need, where did you get data (we get data from HCAD), how did you analyze the data etc and step of strategies you use. What software you use and so on. Project Outcome (Map): Put map files (working_project1,2,3 and4... 7 การเขียนทางเทคนิค, การเขียนรายงาน Apr 22, 2018 วันนี้6 ว 23 ชม. $45
Write a quick paper I am looking for someone to help write a 3-4 pages paper. 40 การเขียนข้อความโฆษณา, การเขียนทางเทคนิค, การเขียนรายงาน, Article Writing, การเขียนงานวิจัย Apr 22, 2018 วันนี้6 ว 23 ชม. $36
Long Term Associates Needed for Research Assistance-1 Hi, I am looking for some research assistants who can assist with my work. I will explain the work in detail to suitable applicants. Please make sure you are aware of the nuances of academic writing like plagiarism, in text citations, referencing styles etc. I will need specific assistance with my work. If you are good with Management, Finance, SPSS, Matlab etc please apply ASAP. Will shar... 6 วิจัย, การเขียนทางเทคนิค, การเขียนรายงาน, การเขียนงานวิจัย, การเขียนบทความใหม่ Apr 22, 2018 วันนี้6 ว 22 ชม. $108
Write an Article Research about • HTTP Password Authentication - An investigation of the intrinsic authentication configurations, decryption techniques and counter measures. The report you develop must be in IEEE format(4k words) an indicative list of sections for the report are:-. • Title • Abstract • Introduction • Protocol Scope • Protocol Standards • Toolset/Attack... 28 วิจัย, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, การเขียนทางเทคนิค, การเขียนรายงาน, การเขียนงานวิจัย Apr 22, 2018 วันนี้6 ว 22 ชม. $101
Long Term Associates Needed for Research Assistance Hi, I am looking for some research assistants who can assist with my work. I will explain the work in detail to suitable applicants. Please make sure you are aware of the nuances of academic writing like plagiarism, in text citations, referencing styles etc. I will need specific assistance with my work. If you are good with Management, Finance, SPSS, Matlab etc please apply ASAP. Will shar... 8 วิจัย, การเขียนทางเทคนิค, การเขียนรายงาน, การเขียนงานวิจัย, การเขียนบทความใหม่ Apr 22, 2018 วันนี้6 ว 21 ชม. $132
need some article for website Hi, i need some article for my website , more detail will share in chat box. thank you 44 การเขียนข้อความโฆษณา, การเขียนรายงาน, Article Writing, การเขียนบทความใหม่, การเขียนเนื้อหา Apr 22, 2018 วันนี้6 ว 21 ชม. $24
research proposal hoping to build a research proposal 32 วิจัย, การเขียนทางเทคนิค, การเขียนรายงาน, การเขียนงานวิจัย, การวิเคราะห์ธุรกิจ Apr 22, 2018 วันนี้6 ว 21 ชม. $42
Need a detailed article on Organisational Change-2 Hi, I want a well researched paper on Organisational Change in any multinational organisation of your choice. I want you to research well and in depth before starting. I will share the details and all the instructions before assigning the task. 3 วิจัย, การเขียนทางเทคนิค, การเขียนรายงาน, Article Writing, การเขียนงานวิจัย Apr 22, 2018 วันนี้6 ว 21 ชม. $97
digital project the blog should include text 600 words at least , at least one interactive feature (interactive graphics/timelines, for example), and one of the following: a 3-5 minute video or animation You should integrate the following content into the blog:  Relevant findings from the literature and statistical sources  Findings of the empirical research  Critical evaluation of the findings in the con... 3 วิจัย, การเขียนรายงาน, Article Writing, การเขียนงานวิจัย, การวิเคราะห์ธุรกิจ Apr 22, 2018 วันนี้6 ว 19 ชม. $62
free report on how to make money online Hi, My name is luli and i would like someone to help me with my project on writing a simple free report to my customers on how to make money online. As a guideline, my free content should focus on fixing a big problem that my ideal customers are having and then should end with a recommendation to check out a full solution (i.e. my paid offer). It can be anything that provides value and... 22 การเขียนรายงาน, การเขียนในนามคนอื่น, Article Writing, การเขียนเนื้อหา, การเขียงเชิงธุรกิจ Apr 22, 2018 วันนี้6 ว 18 ชม. $107
Help me write PhD psychology proposal Experience of anxiety among fashion models. Qualitative research. 10 การเขียนรายงาน, การเขียนงานวิจัย, จิตวิทยา, มนุษย์ศาสตร์ Apr 22, 2018 วันนี้6 ว 18 ชม. $114
Help me write soemthing Need help writing a report on the youth gang phenomena within the UK 1000 words 58 การเขียนข้อความโฆษณา, การเขียนทางเทคนิค, การเขียนรายงาน, Article Writing, การเขียนงานวิจัย Apr 22, 2018 วันนี้6 ว 17 ชม. $109
C++ coding with quantitative finance - open to bidding C++ coding with quantitative finance. feel free to ask questions. I could provide more details. I could provide more details. 12 วิจัย, อัลกอริทึม, การเขียนรายงาน, การเขียนงานวิจัย, คณิตศาสตร์ Apr 22, 2018 วันนี้6 ว 17 ชม. $205
Admin Assistant Job Duties / Responsibilities : Determining requirements by working with customers. Answering inquiries by clarifying desired information; researching, locating, and providing information. Resolving problems by clarifying issues; researching and exploring answers and alternative solutions; implementing solutions; escalating unresolved problems. Fulfilling requests by clarifying desired infor... 5 คีย์ข้อมูล, วิจัย, การเขียนรายงาน, การเขียนงานวิจัย, การบริหารฐานข้อมูล Apr 22, 2018 วันนี้6 ว 16 ชม. $39
TRIZ Solution I need you to solve a five questions with a TRIZ Solution medthid within 3 hours. 3 อิเล็กทรอนิกส์, การเขียนทางเทคนิค, การเขียนรายงาน, วิศวกรรมเครื่องกล, การเขียนงานวิจัย Apr 22, 2018 วันนี้6 ว 14 ชม. $50
Need a detailed article on Organisational Change-1 Hi, I want a well researched paper on Organisational Change in any multinational organisation of your choice. I want you to research well and in depth before starting. I will share the details and all the instructions before assigning the task. 14 วิจัย, การเขียนทางเทคนิค, การเขียนรายงาน, Article Writing, การเขียนงานวิจัย Apr 22, 2018 วันนี้6 ว 13 ชม. $84
A big problem I need you to write a report for something. 21 การเขียนรายงาน Apr 22, 2018 วันนี้6 ว 13 ชม. $20
Research report writing I need you to write a report for something. Need help with an assignment.. Its an ITC project.. This involves helping to write policy documents, SLA, process flow diagrams etc 15 วิจัย, การเขียนทางเทคนิค, การเขียนรายงาน, การเขียนงานวิจัย, การเขียนเชิงวิชาการ Apr 22, 2018 วันนี้6 ว 13 ชม. $26
Help me write something I need you to write a report for something. Sustainability assessment help 22 การเขียนรายงาน Apr 22, 2018 วันนี้6 ว 12 ชม. $63
Need a telecom engineer Skills and knowledge: knowledge of UMTS/LTE technologies and architectures and simulation environment ONLY Qualnet 7.4 4 การเขียนทางเทคนิค, การเขียนรายงาน, วิศวกรรมไฟฟ้า, การเขียนงานวิจัย, วิศวกรรมโทรคมนาคม Apr 22, 2018 วันนี้6 ว 12 ชม. $21
research design research design 2000 wrds policing task (drug importing and exporting, abuse of power, misconduct) ) 27 วิจัย, การเขียนทางเทคนิค, การเขียนรายงาน, การเขียนงานวิจัย, การวิจัยตลาด Apr 22, 2018 วันนี้6 ว 11 ชม. $75
Need a detailed article on Organisational Change Hi, I want a well researched paper on Organisational Change in any multinational organisation of your choice. I want you to research well and in depth before starting. I will share the details and all the instructions before assigning the task. 8 วิจัย, การเขียนทางเทคนิค, การเขียนรายงาน, Article Writing, การเขียนงานวิจัย Apr 22, 2018 วันนี้6 ว 11 ชม. $65
research project research design 2000 words policing (drug importing and exporting, abuse of power, misconduct) ) 36 วิจัย, การเขียนทางเทคนิค, การเขียนรายงาน, Article Writing, การเขียนงานวิจัย Apr 22, 2018 วันนี้6 ว 11 ชม. $81
Report writing Security portfolio design of different services of a company. 17 วิจัย, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, การเขียนทางเทคนิค, การเขียนรายงาน, การเขียนงานวิจัย Apr 22, 2018 วันนี้6 ว 9 ชม. $105
Help me write something I need you to write a report for something. Data entry 13 การเขียนรายงาน Apr 22, 2018 วันนี้6 ว 9 ชม. $110
Writing on Ethics Project Help needed with writing for an Ethics issue as part of a personal project. Informed and solid opinions. Ability to reference appropriately. $35 for 4K words. 24 hours. 7 การเขียนทางเทคนิค, การเขียนรายงาน, Article Writing, การเขียนงานวิจัย, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) Apr 22, 2018 วันนี้6 ว 8 ชม. $41
reflective paper for case 4 pages, chose 1 of 4 cases, write a reflective paper, needs to be done in 6 days. APA Style, double space. 25 วิจัย, การเขียนทางเทคนิค, การเขียนรายงาน, Article Writing, การเขียนงานวิจัย Apr 21, 2018 วันนี้6 ว 7 ชม. $44
Project for Kirk C. Hi Kirk C., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 วิจัย, การตรวจแก้, การเขียนรายงาน, ประชาสัมพันธ์, ข่าวประชาสัมพันธ์, Apr 21, 2018 วันนี้9 ว 7 ชม. $12
URGENT PROJECT I need a 4500 words assignment due in 9 hours .High Quality content . I will share the details in chat. 31 การเขียนรายงาน, Article Writing, การเขียนงานวิจัย, การเขียนเนื้อหา, การเขียนเชิงวิชาการ Apr 21, 2018 วันนี้6 ว 7 ชม. $96
2 pages assignment need to be done within 24hour 2 pages, need to be done within 24 hours after reading some cases answer 3 questions. 48 วิจัย, การเขียนทางเทคนิค, การเขียนรายงาน, Article Writing, การเขียนงานวิจัย Apr 21, 2018 วันนี้6 ว 6 ชม. $30
removing heavy metals from wastewater need a report consists of 3000 words on how to remove heavy metals from waster water with maximum plagirism 15% 15 วิศวกรรม, การเขียนรายงาน, การเขียนงานวิจัย Apr 21, 2018 วันนี้6 ว 5 ชม. $8
research projects 3k and 5k words hi all, I am looking for professional writer who able to help me with few research projects, must be available 24/7 and able to provide the high quality of paper work. Thank you 26 วิจัย, การเขียนทางเทคนิค, การเขียนรายงาน, การเขียนงานวิจัย Apr 21, 2018 วันนี้6 ว 5 ชม. $147
litrature review plan contact with me for more details about should be have a good skills in research strategies and background in urban planning area or city planning . 26 วิจัย, การเขียนรายงาน, Article Writing, การเขียนงานวิจัย, การวิเคราะห์ธุรกิจ Apr 21, 2018 วันนี้6 ว 5 ชม. $226
macro research paper 3 page "Summarize, Analyze, and React" paper on a macro topic, using at least 3 (good quality) sources. 18 วิจัย, การเขียนทางเทคนิค, การเขียนรายงาน, การเขียนงานวิจัย, การวิเคราะห์ธุรกิจ Apr 21, 2018 วันนี้6 ว 5 ชม. $40
Need research media object for analysis presentation Take media object: [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] and you apply your theory of public discourse to this object. The main questions that you want to answer in this presentation are: Did this medium help citizens in the ways that I suggested? What particular features or aspects of this news medium did (or failed to do) what I suggested? In your presentation, show the class the media object that you... 7 วิจัย, การเขียนทางเทคนิค, การเขียนรายงาน, Article Writing, การเขียนงานวิจัย Apr 21, 2018 วันนี้6 ว 5 ชม. $80
Curriculum Writer- Questions for Group Project I need questions geared toward youth and up! Focus is on working together to foster ideas for global citizenship. NDA and IP Agreement will be required. Here is a sample question: Your group has been tasked with developing a cure for a deadly disease. List 10 ways that you can raise money to support your research efforts. IN YOUR BID YOU MUST GIVE AN SAMPLE QUESTION OR I WILL REMOVE YOUR BID... 23 วิจัย, การเขียนทางเทคนิค, การเขียนรายงาน, Article Writing, การเขียนงานวิจัย Apr 21, 2018 วันนี้6 ว 3 ชม. $394
Help me write something I need you to write a report for something. Export strategy, exporting a product from Underdeveloped country to uk market, the whole procedure of it with harward referencing. 30 การเขียนรายงาน Apr 21, 2018 วันนี้6 ว 3 ชม. $92
Gas Law experiments I am trying to do the report for the gas law experiments. needing help 16 การเขียนรายงาน, วิศวกรรมเคมี Apr 21, 2018 วันนี้6 ว 3 ชม. $27
CSR for company Pick 1 of the following companies: Disney, BMW, or Leggo Complete a Corporate social responsibility analysis 1. First provide general description of the company and it's CSR Assessment [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] take a position and provide support for that position. The argument you pick should be explict and internally consistent. ( eg. recommendations match the diagnosis of the sit... 26 วิจัย, การเขียนรายงาน, Article Writing, การเขียนงานวิจัย, การเขียงเชิงธุรกิจ Apr 21, 2018 วันนี้6 ว 2 ชม. $110
Internet of Things INTERNET OF THINGS_IN LARGE SCALE BUSINESSES. Explore a networking topic of choice. The paper will be a minimum of 7 full pages (not including title, bibliography, and diagrams) The elements that comprise the content are as follows: • History of the Technology (20% of the Content Score) • Current State of the Technology (60% of the Content Score) • Future State of the... 24 การเขียนทางเทคนิค, การเขียนรายงาน, Article Writing Apr 21, 2018 วันนี้6 ว 1 ชม. $42
Project for Popel P. -- 2 Hi Popel P., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 การพิสูจน์อักษร, Powerpoint, การเขียนรายงาน, , การเขียนโครงการ/การประมูล, การเขียนเชิงวิชาการ Apr 21, 2018 วันนี้9 ว $20
Help me write something I need you to write a report for something. Muy bien y recomendado 17 การเขียนรายงาน Apr 21, 2018 Apr 21, 20185 ว 23 ชม. $32
International logisitcs International logistics, how to globolise a company. In other words, how to make a local company become international. 29 การเขียนรายงาน, แผนธุรกิจ, การวิจัยตลาด, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Apr 21, 2018 Apr 21, 20185 ว 23 ชม. $198
Project for Popel P. Hi Popel P., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 3 การพิสูจน์อักษร, Powerpoint, การเขียนรายงาน, , การเขียนโครงการ/การประมูล, การเขียนเชิงวิชาการ Apr 21, 2018 Apr 21, 20188 ว 23 ชม. $11
Project for Attiya Z. Hi Attiya Z., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 3 การเขียนรายงาน, แผนธุรกิจ, Article Writing, การเขียนงานวิจัย, การเขียนบทความใหม่, Apr 21, 2018 Apr 21, 20188 ว 23 ชม. $182
Thesis writer needed on :Network Forensic Investigation Must be contain> 60 pages and chapters would be Introduction Background Architecture implementation Evaluation Conclusion 18 วิจัย, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, การเขียนทางเทคนิค, การเขียนรายงาน, การเขียนงานวิจัย Apr 21, 2018 Apr 21, 20185 ว 23 ชม. $374
การวิจัยทางการเงิน, การเขียนรายงาน, การเงิน, การเขียนงานวิจัย, การวิเคราะห์ธุรกิจ Apr 21, 2018 Apr 21, 20185 ว 22 ชม.
Need a telecommunication engineer I need an assignment. Must be knowledge of UMTS/LTE technologies. No time waster. 12 Wireless, วิศวกรรม, อิเล็กทรอนิกส์, การเขียนรายงาน, วิศวกรรมโทรคมนาคม Apr 21, 2018 Apr 21, 20185 ว 22 ชม. $33
Showing 1 to 50 of 2892 entries
« 1 2 3 4 5 »