การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ งานและการประกวด

Scientific research involves a series of techniques meant to investigate a phenomenon, gather new knowledge and work on areas that have not gained a lot of focus yet. Scientific research calls for a lot of field work, analytical abilities and concentric observation. To do these jobs, you need to hire an expert researcher who can gather information for you and formulate strategies that provide long term benefits. Just post a job here and get the right person for your organization.;;
ลงทะเบียนและเริ่มทำเงิน
ลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นสร้างรายได้ คุณคือ a Scientific Researcher หรือ? คุณสามารถสร้างรายได้จากการทำงานเหล่านี้!

สืบค้นงานบน Freelancer

โปรเจค/การประกวด คำอธิบาย ประมูล/ผลงาน ทักษะ เริ่มต้น สิ้นสุด ราคา (USD)
Genetics Research Wrriting Writer must be proficient at high level of research and writing in Genetics and Microbiology. Multiple Projects. 3000 wds/ $60..Due in 2 weeks 44 วิจัย, การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การแพทย์, การเขียนงานวิจัย, การเขียนทางการแพทย์ Jun 19, 2018 วันนี้6 ว 3 ชม. $378
Pharmacology Overview of Narcan I really like pharmacology. Ensuring my knowledge is as up to date and thorough as possible is really important to me, especially on this topic. Unfortunately I find myself working long hours, alone, and in remote medical clinics. This has left me with limited ability to learn from more experienced practitioners and limited access to research resources I'd like to hire someone to ensure my p... 20 วิจัย, การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การแพทย์, การเขียนงานวิจัย, การเขียนทางการแพทย์ Jun 18, 2018 Jun 18, 20185 ว 19 ชม. $10
Cosmetics formulation research 3000 words, 24 hours Budget: $66 UK writers with a chemistry background preferred 14 วิจัย, การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การเขียนรายงาน, วิศวกรรมเคมี, การเขียนงานวิจัย Jun 16, 2018 Jun 16, 20183 ว 11 ชม. $102
Food Scientist to create a new product made with honey. Needs to have knowledge of chemical reactions and such I am looking to create something with honey and need to hire someone to find out how to make it consistent and to work well. After signing an NDA I can give more details 4 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ Jun 16, 2018 Jun 16, 20183 ว 10 ชม. $661
2000 word qualitative report Psychology (0.2) youll be given two files, one with all the information you need to understand this project and everything that is required to complete this project but please keep in mind I need this project finished ASAP hence the price also there are a lot more projects available if this goes well and you are interested in working on more projects with short deadline! this is a really urgent project and need... 50 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การเขียนรายงาน, การเขียนงานวิจัย, จิตวิทยา, Qualitative Research Jun 14, 2018 Jun 14, 20181 ว 11 ชม. $397
ethnographic research I require an extensive summary of each of the following ethnographic studies, a writer that has previously studied anthropology is preferred as it is really important that the methodologies that the anthropologists have used (participant observation) is highlighted. I need you to include the similarities of each in relation to the statement “Major social change does not for the most part com... 16 วิจัย, การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การเขียนรายงาน, การเขียนงานวิจัย, จิตวิทยา Jun 14, 2018 Jun 14, 20181 ว 9 ชม. $16
Showing 1 to 6 of 6 entries
« 1 »