การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ งานและการประกวด

Scientific research involves a series of techniques meant to investigate a phenomenon, gather new knowledge and work on areas that have not gained a lot of focus yet. Scientific research calls for a lot of field work, analytical abilities and concentric observation. To do these jobs, you need to hire an expert researcher who can gather information for you and formulate strategies that provide long term benefits. Just post a job here and get the right person for your organization.;;
ลงทะเบียนและเริ่มทำเงิน
ลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นสร้างรายได้ คุณคือ a Scientific Researcher หรือ? คุณสามารถสร้างรายได้จากการทำงานเหล่านี้!

สืบค้นงานบน Freelancer

โปรเจค/การประกวด คำอธิบาย ประมูล/ผลงาน ทักษะ เริ่มต้น สิ้นสุด ราคา (USD)
Scientist or Mathematician or Music Composer in Eastern Europe, Russia, or the Balkans (17 Feb 2018) ***WHO IS ELIGIBLE TO APPLY*** Please only apply for this project if you live in: Eastern Europe Russia The Balkans ***PROJECT SUMMARY*** You are a scientist or mathematician or music composer with strong abstract reasoning abilities (theoretical reasoning abilities) who will help me conceptually (abstractly) design an IoT (Internet of Things) device. You do *not* need any experien... 2 วิศวกรรม, การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, ดนตรี, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์ Feb 17, 2018 วันนี้6 ว 20 ชม. $9
help writing analysis I am looking for help in writing analysis based on entropy. It will be max one page double column , please contact me for further details. 35 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การเขียนทางเทคนิค, การเขียนงานวิจัย, วิเคราะห์สถิติ, การเขียนเชิงวิชาการ Feb 17, 2018 วันนี้6 ว 11 ชม. $28
Image J batch processing Hi, I am looking for some really basic help in ironing out my Image J macro . I have 95% of the code done, and the macro works independently, but will NOT perform the way I want in batch processing . I need someone preferably with some background of image J or Java. 1 Java, การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, ปลั๊กอิน , Image Processing Feb 16, 2018 Feb 16, 20185 ว 19 ชม. $25
วิจัย, การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การเขียนทางเทคนิค, การเขียนรายงาน, การเขียนงานวิจัย Feb 16, 2018 Feb 16, 20185 ว 12 ชม.
Academic research and compilation Compile information on Socionics and MBTI well sorted. 30 วิจัย, การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การเขียนทางเทคนิค, การเขียนงานวิจัย, การทำเหมืองข้อมูล Feb 15, 2018 Feb 15, 20184 ว 14 ชม. $101
Medical Expert Needed Need Expert on Medical and nursing domain expert 7 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การแพทย์, วิศวกรรมเคมี, การเขียนทางการแพทย์, ชีววิทยา Feb 15, 2018 Feb 15, 20184 ว 10 ชม. $21
research paper concept I would like to hire an experience computer science researcher to help me write a good journal paper. I have done an abstract which gives the general direction. The freelancer should be willing to share similar works done, i.e must have published quality computer science research papers. The freelancer should be a Phd holder or Phd candidate. Masters may be considered. Experience in NLP, text summ... 16 วิจัย, การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การเขียนทางเทคนิค, การแพทย์, การเขียนงานวิจัย Feb 14, 2018 Feb 14, 20183 ว 13 ชม. $140
I need to have this data plotted and answers given for two scintillators (a) With the supplied files plot from 10 keV to 200 keV the total linear attenuation coefficients for both types of scintillators. (b) Plot the fraction of quanta that interact in detector thickness of 600 µm for both types of scintillators for the energy range 10 to 200 keV. (c) Plot the fraction of energy absorbed in detector thickness of 600 µm for both types of scintillato... 6 Matlab and Mathematica, การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การแพทย์, คณิตศาสตร์ Feb 14, 2018 Feb 14, 20183 ว 12 ชม. $18
PhD theoretical background I need a someone to complete writing a part of literature review of 2000 Words (APA 6 Ref) in education I'll send the written part.. Only PhD Level writers should bid 24 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การเขียนงานวิจัย Feb 12, 2018 Feb 12, 20181 ว 12 ชม. $66
Need hep writing section I need you to write security analysis. It will be 1/2 page and it has to be well written with strong academic vocabulary . Please contact me for further details. 44 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การเขียนงานวิจัย, วิทยาการเข้ารหัสลับ, Computer Science, การเขียนเชิงวิชาการ Feb 9, 2018 Feb 9, 2018หมดเขตแล้ว $28
soundproof my room 100% . i need to soundproof my rooms 100%. find me a working solutions source of noise comes outside of house from Subwoofer music and crowd talking, one wall direction the wall thick 30cm there is New Double-glazed laminated door New Double-glazed laminated Window + old shutters 6 วิศวกรรม, การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมวัสดุ, แก้ว / กระจก และ การขัดเงา Feb 8, 2018 Feb 8, 2018หมดเขตแล้ว $83
Find some information related to medical devices Hi, Need some one who understands medical devices field for a short term online research project. Thanks ! 51 วิจัย, การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การแพทย์, การเขียนงานวิจัย, การเขียนทางการแพทย์ Feb 8, 2018 Feb 8, 2018หมดเขตแล้ว $134
In search of Scientific website content writer Company is based on herbal and nutraceutical product development 33 การเขียนข้อความโฆษณา, การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การเขียนในนามคนอื่น, Article Writing, การเขียนเนื้อหา Feb 8, 2018 Feb 8, 2018หมดเขตแล้ว $386
Research paper I need to summarise economics research papers. 20 วิจัย, การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การเขียนทางเทคนิค, การเขียนรายงาน, การเขียนงานวิจัย Feb 7, 2018 Feb 7, 2018หมดเขตแล้ว $19
Meta-analysis, research resign I am interested in conducting a meta-analysis on post-operative pain management in foot and ankle surgery. I need your help to design this study, do the lit search, do the statistical analysis and write the manuscript. Flexible in terms of the deadline. Seeking a high quality statistian with experience in conducting meta-analysis. Must be able to provide high quality work. 26 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การเขียนในนามคนอื่น, วิเคราะห์สถิติ, SPSS Statistics Feb 6, 2018 Feb 6, 2018หมดเขตแล้ว $613
Bioinformatics Toolbox - MATLAB - expert needed now Bioinformatics Toolbox - MATLAB - expert needed now must understand biology and matlab coding skills too are required 18 Python, Matlab and Mathematica, การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีชีวภาพ, ชีววิทยา Feb 6, 2018 Feb 6, 2018หมดเขตแล้ว $36
Ns3 implmantation Can implement a mechanism in ns3 10 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การเขียนโปรแกรม C++ Feb 6, 2018 Feb 6, 2018หมดเขตแล้ว $173
Scientific writing I am looking for reliable writers / researches to work on several engineering science projects, in order to write a report of 2000 words. The main areas of investigation are: Chemistry, Physics, Mechanical / Electrical engineering, and Mathematics. Required: - Good command of English - Expert in the selected topic - Interested in completing the job quickly for the fixed bid amount ... 49 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเคมี, การเขียนงานวิจัย, ฟิสิกส์ Feb 6, 2018 Feb 6, 2018หมดเขตแล้ว $122
Development of user detection method for Cognitive Radio It is necessary to propose a new method of detection of primary users for a cognitive radio system, its mathematical explanation and verification is required, in addition to the algorithm. 8 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, อัลกอริทึม, สถิติ, คณิตศาสตร์, การสื่อสาร Feb 5, 2018 Feb 5, 2018หมดเขตแล้ว $825
Translate scientific document from English to French I need a professional translator to translate a scientific document from English to French. The document is 27 pages (including tables). 49 การแปลภาษา, การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, ฝรั่งเศส, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) Feb 5, 2018 Feb 5, 2018หมดเขตแล้ว $63
criminology - Sociological Research Methods Portfolio/Quantitative Assignment. examining a data set from the British Crime Survey (BCS 2007). The word limit is 3000 words. 54 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การเขียนรายงาน, การเขียนงานวิจัย, SPSS Statistics, Data Analytics Jan 30, 2018 Jan 30, 2018หมดเขตแล้ว $160
Writing some parts of my research I need to someone who had experience in writing academic research He has a background on computer science The subject of research specializes in fault tolerance in High performance computing 71 วิจัย, การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การเขียนทางเทคนิค, การเขียนรายงาน, การเขียนงานวิจัย Jan 28, 2018 Jan 28, 2018หมดเขตแล้ว $109
writing professional I have a writing project which needs a solid knowledge and background of sensor networks. please contact me for further details. Thanks 37 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การจัดพิมพ์, การเขียนงานวิจัย, การเขียนเชิงวิชาการ, Editorial Writing Jan 28, 2018 Jan 28, 2018หมดเขตแล้ว $47
Medical writer (preferably within gynecology obstetrics) Hi We are looking for assistance by a medical writer to put to gether a factbased case for a product within menopausal vaginal treatment. Preferably you are located within the Nordics and have previously submitted several documents to the medical authority within EU. kind regards Martin 8 วิจัย, การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การแพทย์, การเขียนงานวิจัย, การเขียนทางการแพทย์ Jan 27, 2018 Jan 27, 2018หมดเขตแล้ว $2097
Combined Academic research I am looking for the person who have the degree of PHD and are associated with academics. The research topics are - Electrical Engineering - Computer Science - Virtual Reality From our side, we will work with the researcher and publish paper by adding researcher name on the paper too. It will be a long time work. 33 วิจัย, การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การเขียนทางเทคนิค, วิศวกรรมไฟฟ้า, การเขียนงานวิจัย Jan 26, 2018 Jan 26, 2018หมดเขตแล้ว $447
Research Assistant for Documentary We are in the pre-production of our poetic science documentary Dawn of Hearts and need a research assistant to find and clear the rights for academic study videos. In our film, a medical doctor will explain several aspects of the heart, circulation and the blood. We need to find clips that visualizes what he talks about. You can find more information about the film on our homepage: [url ถูกลบ เ... 21 วิจัย, การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การแพทย์, การวิจัยอินเทอร์เน็ต Jan 25, 2018 Jan 25, 2018หมดเขตแล้ว $394
Can you Use engineering simulation software to model sensory in biomechanical project If you 5. Use engineering simulation software to model sensory in bio-mechanical project then bid here... I have a task.. 2000 words report and some calculations details will be share in chat don't forget to share your relevant sample Write "Yes, Yes" in your proposal.. otherwise your proposal will not be considered. Thanks 3 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การเขียนทางเทคนิค, เทคโนโลยีชีวภาพ, การแพทย์, ชีววิทยา Jan 25, 2018 Jan 25, 2018หมดเขตแล้ว $5
Irrigation runoff modelling regression based system among two farms scenario ( machine learning) 1) data extraction from hydrological NRCS simulator & scenario development 2) machine learning regression implementation 3) matlab implementation 4)academic writing not using it for school purposes, it is for extracting data for my need 24 Matlab and Mathematica, การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การเรียนรู้ของเครื่อง, วิทยาศาสตร์ข้อมูล Jan 24, 2018 Jan 24, 2018หมดเขตแล้ว $1585
Biotechnology Writing Writing website articles and product instruction sheets using biotechnology, virology, genetics, biochemistry subject matter. English language. Articles and instruction sheets will be used for [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] and [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] 37 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีชีวภาพ, Writing Jan 23, 2018 Jan 23, 2018หมดเขตแล้ว $21
Thesis writing in medicine subject Hello, I need thesis writing services from scratch in the field of medicine 75 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การเขียนทางการแพทย์, Writing Jan 23, 2018 Jan 23, 2018หมดเขตแล้ว $196
Project for Akanksha A. Hi Akanksha A., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 คีย์ข้อมูล, การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การทดสอบซอฟต์แวร์, การเขียนงานวิจัย, การเขียนบทความใหม่, Jan 22, 2018 Jan 22, 2018หมดเขตแล้ว $391
I need an English linguist, familiar with Old/Middle/Early Modern English and applying the Leipzig Glossing rules 16 sentences need to be analysed and put into a powerpoint presentation 16 วิจัย, การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การเขียนงานวิจัย, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Jan 20, 2018 Jan 20, 2018หมดเขตแล้ว $31
Finish a Systematic Review Research I am currently doing a Systematic Review Research and would like to hire a help to search and simplify at least 50 eligible research papers into the table of evidence which should be done by Mid February 2018. I have included a document as an example which comprises of components needed. The title of the research paper is Effects of HIIT on Cardiorespiratory Function & Muscular Force Amon... 36 วิจัย, การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การเขียนรายงาน, การเขียนงานวิจัย, การเขียนทางการแพทย์ Jan 16, 2018 Jan 16, 2018หมดเขตแล้ว $170
Concrete constituents and mix design -- 2 - 15/01/2018 14:37 EST You are required to answer all questions: 1) In concrete production, compaction has to be done properly to ensure the concrete has the potential to achieve its design strength and of good qualify of concrete. Explain the purpose of compaction and discuss the effects to the concrete if the compaction were not carried out properly. (500 words) 2) The use of recycled materials and secondary agg... 11 วิจัย, การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การเขียนรายงาน, Article Writing, การเขียนงานวิจัย Jan 15, 2018 Jan 15, 2018หมดเขตแล้ว $223
Research Project BFP Task 1 (0117) Help on this Page link opens in new window DIRECTIONS Print RESEARCH FUNDAMENTALS Competency 2000.1.12: Data Collection - The graduate differentiates among the major methods of data collection, including their strengths and limitations in the selection of an appropriate method of data collection. Data Collection Instrument Introduction: For this task, you will ... 36 วิจัย, การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การเขียนทางเทคนิค, การเขียนรายงาน, การเขียนงานวิจัย Jan 14, 2018 Jan 14, 2018หมดเขตแล้ว $62
Chemist to develop natural cleaning products We are looking for someone who can help formulate or reformulate our existing plant based organic cleaning products. We currently use these household cleaning products efficiently and effectively, however we are looking to put them on the market and want them to be improved and tested for sale. We are open to any suggestions that would make this product a more powerful, yet completely non toxic pr... 1 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีชีวภาพ, วิศวกรรมเคมี Jan 14, 2018 Jan 14, 2018หมดเขตแล้ว $412
Ormus Making Kit I'm working in perfecting ormus. we alchemists need a single system you know like automatic which creates ormus. I mean those that care to take ormus, determined to achieve long term goals, either buy from someone or go through the same painstaking process of dripping, siring or blending, extracting and filling water and salt. There's alot of work that goes into it , its pretty much a... 2 การจัดหาผลิตภัณฑ์, การผลิต, การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล, การวิจัยตลาด Jan 13, 2018 Jan 13, 2018หมดเขตแล้ว $402
Cheminformatics / computational chemistry analysis of molecular data Need a well qualified person to assist in calculating molecular descriptors for a 100,000 molecule data set. 14 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีชีวภาพ, วิศวกรรมเคมี Jan 12, 2018 Jan 12, 2018หมดเขตแล้ว $292
Need a research writing on 2 algorithms. I need you to write a research article. 14 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การเขียนทางเทคนิค, การเขียนงานวิจัย, LaTeX Jan 10, 2018 Jan 10, 2018หมดเขตแล้ว $17
Need Advance Writer to Write A Cryptocurrency Whitepaper For Our ICO Need a skilled writer that has a background in cryptocurrency, and that has written a white paper before to write our ICO white paper. Need it in less than 3 days! Must be experienced in the field! 22 การตลาดทางอินเทอร์เน็ต, การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การเขียนทางเทคนิค, การเขียนเนื้อหา, Writing Jan 8, 2018 Jan 8, 2018หมดเขตแล้ว $300
An application with database + word cloud + report analysis to be printed Study the requirements and build me an application that is connected to a database and you can retrieve queries from that database which updates the contents of the application. I need report analysis with machine learning and you and me will work to find relevant material. Word cloud associated with the topic. Python based and looking for patterns within R Studio, month by month scatter graphs wi... 3 Python, การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, อัลกอริทึม, การเรียนรู้ของเครื่อง, การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล Jan 8, 2018 Jan 8, 2018หมดเขตแล้ว $39
Writer Required - Jorge This Project is for already selected Writer Topics are -- Physics Advance and Modern Physics Quantum Computation Entanglement and Research Data and Photon 9 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การเขียนทางเทคนิค, การเขียนงานวิจัย, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์ Jan 6, 2018 Jan 6, 2018หมดเขตแล้ว $124
Cosmetic scientist Looking help from a cosmetic scientist to help create a few formula. 7 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ Jan 5, 2018 Jan 5, 2018หมดเขตแล้ว $65
chef for product devlopment we want a chef who could develop a snack recipe for us 3 วิจัย, การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การจัดการ Chef Configuration Jan 4, 2018 Jan 4, 2018หมดเขตแล้ว $484
research writing on chemistry research work of 42 pages is needed on any topic under computational chemistry. 18 วิจัย, การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีชีวภาพ, วิศวกรรมเคมี, การเขียนงานวิจัย Jan 3, 2018 Jan 3, 2018หมดเขตแล้ว $120
Copy-editing for thesis chapter in biological sciences Hi there, I am currently writing my thesis in biological sciences and want to hire a professional copy editor specialised in biological science/medicine/biomedical science. The qualified copy editor should have some experiences in editing science paper/thesis and have a good record of it. 48 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การตรวจแก้, การเขียนงานวิจัย, การเขียนทางการแพทย์ Jan 3, 2018 Jan 3, 2018หมดเขตแล้ว $313
function and appealing features my name is Cassandra Goode-Kitchen, Inventor, Author, and freelance Paralegal. I am seeking a Scientist that can assist me in preparing an "Introduction letter" that will be summited to the NASA space program. 4 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, HTML Jan 2, 2018 Jan 2, 2018หมดเขตแล้ว $166
Presentation on Operational Reseach I need you to build the presentation of it 50 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, สถิติ, การเขียนงานวิจัย, Qualitative Research Jan 2, 2018 Jan 2, 2018หมดเขตแล้ว $121
Inquiry of historical data about Albania I need someone very knowledgeable about the history of Albania to find out the names of the governors of the city ok Shkodra (Shkodër/Scutari) from about 1700, during the Sanjak of Scutari, to Mehmed Pasha Bushati, when he founded the Pashalik of Scutari. In addition, I need documentation related to the governor of Scutari during the year 1741(biographical and politic data). It is necessary... 12 วิจัย, การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, ประวัติศาสตร์, การวิจัยอินเทอร์เน็ต, Documentation Jan 1, 2018 Jan 1, 2018หมดเขตแล้ว $42
need someone to pick some postcards from Mumbai (dadar post office hub) need someone to pick some postcards from mumbai 3 วิจัย, การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ Jan 1, 2018 Jan 1, 2018หมดเขตแล้ว $365
Showing 1 to 50 of 198 entries
« 1 2 3 4 »