วิเคราะห์สถิติ งานและการประกวด

.
ลงทะเบียนและเริ่มทำเงิน
ลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นสร้างรายได้ คุณคือ a Statistical Analyser หรือ? คุณสามารถสร้างรายได้จากการทำงานเหล่านี้!

สืบค้นงานบน Freelancer

โปรเจค/การประกวด คำอธิบาย ประมูล/ผลงาน ทักษะ เริ่มต้น สิ้นสุด ราคา (USD)
SAS programs please help with beginner sas programs introduction easy programs 11 Python, สถิติ, SAS, วิเคราะห์สถิติ, SPSS Statistics Jan 20, 2018 วันนี้6 ว 19 ชม. $8
spss data análisis one control group and one experimental group need analysis is there significant or not 18 การประมวลผลข้อมูล, สถิติ, SAS, วิเคราะห์สถิติ, SPSS Statistics Jan 20, 2018 วันนี้6 ว 4 ชม. $42
Time-serie forecasting based on regression techniques Develop a model to forecast the value of a dependent variable over time, based on given values of several independent variables. There is past data with both all independent and the dependent variables with values over time in it. If possible model should be able to improve when new back-data is added after model has already been established (self learning) 36 สถิติ, คณิตศาสตร์, วิเคราะห์สถิติ Jan 20, 2018 วันนี้6 ว 2 ชม. $1119
Predict future price direction based on existing data sets - statistics, neural networks, regression I'm looking for a developer to help me predict future price direction based on existing and changing datasets. I currently have two data sets (order book [bid / ask] and last trades) and am looking for a developer to help me predict future price direction. If you have experience using Tensorflow, Scikit-learn, or other modeling software - please apply. 21 Python, สถิติ, การเขียนโปรแกรม R, วิเคราะห์สถิติ, SPSS Statistics Jan 20, 2018 วันนี้6 ว 1 ชม. $23
I need proof reader and statistical analysis In the field of linguistics and language assessment 42 การพิสูจน์อักษร, วิเคราะห์สถิติ Jan 20, 2018 วันนี้6 ว $115
Statistics For Hashtags In Twitter Looking for someone to scrap 2 pairs of hashtags (#) (3 is counted as 1 pair) in 2 categories in Twitter, Facebook and Instagram. This has to be done on a daily basis until March 4th, 2018 for one category and March 28th, 2018 for the other category. You are to generate the results and send it to me by 12am everyday. Let me know how much. If you are going to charge crazily high, just p... 9 คีย์ข้อมูล, Web Scraping, สถิติ, การทำเหมืองข้อมูล, วิเคราะห์สถิติ Jan 20, 2018 Jan 20, 20185 ว 23 ชม. $31
Statistician and eMArKeting Hi, need a page of label and count extracted into excel and then sorted need analysis on data which categories is the best combination, easy/fast to handle complete in comparison to monthly average target need further study the correlation and regression, for top 10 of top 10 - 3 levels, you know what I mean 8 สถิติ, การวิจัยตลาด, วิเคราะห์สถิติ, SPSS Statistics, Marketing Strategy Jan 18, 2018 Jan 18, 20184 ว 16 ชม. $83
SPSS Data Request we need a SPSS analyst for long term who can manipulate data as per the request and analyst it as well. 22 การประมวลผลข้อมูล, Excel, สถิติ, วิเคราะห์สถิติ, SPSS Statistics Jan 18, 2018 Jan 18, 20184 ว 4 ชม. $25
CPS data expert needed I am looking for someone who knows CPS data [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] will do statistical analysis. You can use any program. Stata, R, whatever. To be qualify, Please answer below question in your proposal. "In CPS, suppose a household was interviewed on April 2017 for the first time. In which months will that household be interviewed?" 12 สถิติ, การเขียนโปรแกรม R, วิเคราะห์สถิติ, SPSS Statistics Jan 17, 2018 Jan 17, 20183 ว 15 ชม. $37
Clinical sas programmer Clinical sas programmer oncology 12 Python, สถิติ, SAS, การเขียนโปรแกรม R, วิเคราะห์สถิติ Jan 17, 2018 Jan 17, 20183 ว 12 ชม. $388
"R" programming language: Analyze CSV data file, output transition matrix Please note this project is URGENT, must be completed by Sat 20th Jan 10am EST. The program needs to output a transition matrix which shows turnover of each Quintile of products over a specified period. Please see attached file ([url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู]) for detailed information regarding this project All the data needed to complete this project is present in [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเ... 18 การประมวลผลข้อมูล, การเขียนโปรแกรม R, วิเคราะห์สถิติ Jan 17, 2018 Jan 17, 20183 ว 8 ชม. $86
Big Data Requirement Requirement is to collect data from different blogs on a particular topic, do "Topic Modelling" and " Sentiment Analysis" meaning filter out if people have positive,negative or neutral emotions towards that topic. 12 การทำเหมืองข้อมูล, การเขียนโปรแกรม R, วิเคราะห์สถิติ, SPSS Statistics, วิทยาศาสตร์ข้อมูล Jan 17, 2018 Jan 17, 20183 ว 1 ชม. $384
statistical chi square, anova, t test related issue to work on, out from the array of data by proper analysis statistical chi square, anova, t test related issue to be work on, out from the array of data by proper analysis. mesg me privately as well. 38 สถิติ, คณิตศาสตร์, การเขียนโปรแกรม R, วิเคราะห์สถิติ, SPSS Statistics Jan 16, 2018 Jan 16, 20182 ว 11 ชม. $36
SPSS: Impact of strategic planning and Innovation Pracices on SMEs Performance Impact of strategic planning and Innovation Practices on SMEs Performance As discussed on chat and all info already sent. Chapter 4 by Friday, Chapter 5 by Sunday and Chapter 6 by Monday 5 สถิติ, การเขียนรายงาน, การเขียนงานวิจัย, วิเคราะห์สถิติ, SPSS Statistics Jan 16, 2018 Jan 16, 20182 ว 11 ชม. $205
Trainer Needed - Programming with Big Data in R Hello, We are looking for a trainer to deliver a training course: Programming with Big Data in R Course Outline:  [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] Date: March 7 Duration: 3 days (7 hours per day, 14 hours in total) Venue: Ottawa, CA Language: English Number of delegates: 8 If you are interested in delivering this training or know someone who can deliver, please get back to ... 10 การประมวลผลข้อมูล, การฝึกอบรม, Big Data, การเขียนโปรแกรม R, วิเคราะห์สถิติ Jan 16, 2018 Jan 16, 20182 ว 11 ชม. $35
Linear Programming Model Using R It is a Linear Programming Model Using R. I need an analysis in R using linear programming concept. I will provide more details later. 23 สถิติ, โปรแกรมเชิงเส้น, การเขียนโปรแกรม R, วิเคราะห์สถิติ Jan 16, 2018 Jan 16, 20181 ว 21 ชม. $40
mindfulness survey A cross sectional survey of uni students looking at their interest in learning about mindfulness, and we also looked at a number of mental health measures. Using SPSS and I have done the preliminary analyises but need to do some follow up eg logistic regression and need help withe the interpretation 18 วิเคราะห์สถิติ Jan 15, 2018 Jan 15, 20181 ว 15 ชม. $30
Research and documentation Analyze and research different websites. Look for main competitors in an industry and location. What would be the best model to follow? Look for problem-solving scenarios. 37 วิจัย, สถิติ, การวิเคราะห์ธุรกิจ, การวิจัยอินเทอร์เน็ต, วิเคราะห์สถิติ Jan 15, 2018 Jan 15, 20181 ว 14 ชม. $133
Statistics Expert with good knowledge of SPSS and Correlation at LOW Budget I need a Statistics Expert with good knowledge of SPSS and Correlation at LOW budget. I need a serious and hard working person who may work with us for long Term 23 สถิติ, คณิตศาสตร์, การเขียนโปรแกรม R, วิเคราะห์สถิติ, SPSS Statistics Jan 15, 2018 Jan 15, 20181 ว 9 ชม. $6
New Freelancer work related to Statistics, SPSS Correlation for LONG term I need a Statistics expert with good knowledge of SPSS and Correlation. I need at LOW budget. I need a serious and hard working person for LONG term 15 สถิติ, คณิตศาสตร์, การเขียนโปรแกรม R, วิเคราะห์สถิติ, SPSS Statistics Jan 15, 2018 Jan 15, 20181 ว 5 ชม. $6
Need STATA worker -- 2 - 13/01/2018 14:13 EST -- 2 - 13/01/2018 14:21 EST -- 2 - 13/01/2018 14:30 EST -- 2 - 15/01/2018 08:56 EST If you have experience in STATA, then bid. Its an ongoing project and need few freelancer to do the analysis. Thank You 11 Excel, สถิติ, SAS, วิเคราะห์สถิติ, SPSS Statistics Jan 15, 2018 Jan 15, 20181 ว 4 ชม. $5
Statistics Paper writing looking for statistics expert for paper. 10 การเขียนงานวิจัย, วิเคราะห์สถิติ, SPSS Statistics Jan 15, 2018 Jan 15, 20181 ว 3 ชม. $33
Financial Analysis, Statistics Expert -- Urgent I need the Financial Analysis, Statistics expert freelancer for my current project. Details will be shared with winning bidder. Please bid if you have the experience. 23 การวิจัยทางการเงิน, สถิติ, การเงิน, วิเคราะห์สถิติ, SPSS Statistics Jan 15, 2018 Jan 15, 201821 ชม. 48 น. $9
New freelancer with Statistics Expertise Needed now using SPSS Correlation NEW freelancer needed. I need a Statistics Expert with good knowledge of SPSS Correlation. I need a serious and hard working person who may work with us for LONG term 23 สถิติ, คณิตศาสตร์, การเขียนโปรแกรม R, วิเคราะห์สถิติ, SPSS Statistics Jan 15, 2018 Jan 15, 201821 ชม. 25 น. $33
Power BI Expert required - 4 Details will be shared with winning bidder. Please bid if you are expert. 7 สถิติ, วิเคราะห์สถิติ, SPSS Statistics Jan 14, 2018 Jan 14, 201816 ชม. 1 น. $135
Write some R code want to write some R code. I have a clear idea of what needs to be achieved and much of the code is already written. a successful project can lead to more high value projects. 27 การเขียนโปรแกรม R, วิเคราะห์สถิติ Jan 14, 2018 Jan 14, 20189 ชม. 47 น. $144
Simple Minitab Porject I need simple data analysis to be done in Minitab.I will explain the complete details later. 1 สถิติ, วิเคราะห์สถิติ, Minitab Jan 13, 2018 Jan 13, 2018หมดเขตแล้ว $35
IBM SPSS DATA ANALYSIS I need some one help me to apply it into IBM SPSS Program Analysis. There is 3 diffrent excel Files On this EXCEL Files - there is Items-Dates-Sizes-Quantities. For example In file 1 - Item 1 - Size Small – Date 08/01/2018 – Quantiy 50 In file 2 - Item 1 - Size Small – Date 08/01/2018 – Quantiy 65 In file 3 - Item 1 - Size Small – Date 08/01/2018 – Qua... 28 สถิติ, วิเคราะห์สถิติ, SPSS Statistics Jan 13, 2018 Jan 13, 2018หมดเขตแล้ว $43
Need STATA worker -- 2 - 13/01/2018 14:13 EST -- 2 - 13/01/2018 14:21 EST If you have experience in STATA, then bid. Its an ongoing project and need few freelancer to do the analysis. Thank You 8 Excel, สถิติ, SAS, วิเคราะห์สถิติ, SPSS Statistics Jan 13, 2018 Jan 13, 2018หมดเขตแล้ว $5
Need STATA worker -- 2 - 13/01/2018 14:13 EST If you have experience in STATA, then bid. Its an ongoing project and need few freelancer to do the analysis. Thank You 5 Excel, สถิติ, SAS, วิเคราะห์สถิติ, SPSS Statistics Jan 13, 2018 Jan 13, 2018หมดเขตแล้ว $6
date management & monitoring To establish a long-term agreement with a qualified independent partner(s) to support the Data Collection programmer in conduction independent surveys, social data collection, and analysis of different datasets. The purpose of such data collection and analysis is to assist us with an independent assessment of baseline and progress in reaching the expected outcomes and result, expanding the scope ... 14 สถิติ, การเขียนงานวิจัย, การเขียนโปรแกรม R, วิเคราะห์สถิติ, SPSS Statistics Jan 13, 2018 Jan 13, 2018หมดเขตแล้ว $472
Regression in R (Sales Prediction) Looking for sales prediction with the data available using R (Regression Analysis) 26 สถิติ, คณิตศาสตร์, การเขียนโปรแกรม R, วิเคราะห์สถิติ Jan 12, 2018 Jan 12, 2018หมดเขตแล้ว $38
I need someone familiar with SPSS needed in 1 day Hi there, I need someone who is Familiar with SPSS to help me with a 10 pg project. Please find the details below: 25 วิจัย, สถิติ, การเขียนงานวิจัย, วิเคราะห์สถิติ, SPSS Statistics Jan 11, 2018 Jan 11, 2018หมดเขตแล้ว $382
project that need to use spss - 11/01/2018 10:50 EST see attachment for detail~~~~~~~ 48 Excel, สถิติ, การเขียนงานวิจัย, วิเคราะห์สถิติ, SPSS Statistics Jan 11, 2018 Jan 11, 2018หมดเขตแล้ว $119
Statistics Expert Required -- Urgent job -- only bid if you can start -- 3 I need a Statistics expert for my current project. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the selected freelancers. 19 สถิติ, การเขียนโปรแกรม R, วิเคราะห์สถิติ, SPSS Statistics Jan 11, 2018 Jan 11, 2018หมดเขตแล้ว $39
Statistics Expert Required -- Urgent job -- only bid if you can start -- 2 I need a Statistics expert for my current project. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the selected freelancers. 11 สถิติ, การเขียนโปรแกรม R, วิเคราะห์สถิติ, SPSS Statistics Jan 11, 2018 Jan 11, 2018หมดเขตแล้ว $42
Statistics Expert Required -- Urgent job -- only bid if you can start I need a Statistics expert for my current project. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the selected freelancers. 10 สถิติ, การเขียนโปรแกรม R, วิเคราะห์สถิติ, SPSS Statistics Jan 11, 2018 Jan 11, 2018หมดเขตแล้ว $32
Statistics Expert Required -- Urgent job -- 2 I need a Statistics expert for my current project. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the selected freelancers. 12 สถิติ, คณิตศาสตร์, การเขียนโปรแกรม R, วิเคราะห์สถิติ Jan 11, 2018 Jan 11, 2018หมดเขตแล้ว $30
Statistics Expert Required -- Urgent job I need a Statistics expert for my current project. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the selected freelancers. 24 สถิติ, คณิตศาสตร์, การเขียนโปรแกรม R, วิเคราะห์สถิติ Jan 11, 2018 Jan 11, 2018หมดเขตแล้ว $32
Panel data analysis with STATA I will provide you with a panel dataset regarding. The dataset will be ready for input in STATA. You will have to: Report results for the: 1. Pooled OLS panel model. Check the four principal assumptions (Linear relationship, Multivariate normality, No or little multicollinearity, No auto correlation, Homoscedasticity) to justify the use of OLS and validate the model. 2. GLS random or fixed e... 6 สถิติ, การเขียนโปรแกรม R, วิเคราะห์สถิติ, SPSS Statistics Jan 10, 2018 Jan 10, 2018หมดเขตแล้ว $172
EViews Data analysis & report This is only for those with experience in working on Econometric projects. I'll need a sample of your past work in EViews before I can assign you the project. 14 การประมวลผลข้อมูล, สถิติ, SAS, วิเคราะห์สถิติ Jan 10, 2018 Jan 10, 2018หมดเขตแล้ว $12
Need To Create Barematrics copy I need a professional to help me with my new project similar to Barematrics. Only who has done similar project can contact. 1 วิเคราะห์สถิติ Jan 10, 2018 Jan 10, 2018หมดเขตแล้ว $250
Statistic projext in college [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] The above link provides a sample of my project but all you need to redo is ques 1 task 1 and ques 2 task 2. I expect a better version in 10 hours starting from now. 24 Excel, สถิติ, การวิเคราะห์ธุรกิจ, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), วิเคราะห์สถิติ Jan 10, 2018 Jan 10, 2018หมดเขตแล้ว $27
Reference : The Education of Immigrant Youth in South Korea I Noticed that no freelancer had been selected for this research. I am an experienced researcher, Educated to degree level with a specialty in research, advanced level statistics and SPSS analysis and reporting experience on varied subjects. please contact if this opportunity is still available. 5 วิจัย, Excel, สถิติ, วิเคราะห์สถิติ, SPSS Statistics Jan 9, 2018 Jan 9, 2018หมดเขตแล้ว $173
Statistics for a research project Study consists of an age, sex, and dorr type matched group. Study group has a complication (fracture) during surgery, control group does not have the complication. Both study and control groups have two different surgical approaches. We want to check if one surgical approach is more prone to complication (fracture) than the other, worse clinical outcome, fracture type related to surgical approach,... 17 วิจัย, สถิติ, การแพทย์, คณิตศาสตร์, วิเคราะห์สถิติ Jan 9, 2018 Jan 9, 2018หมดเขตแล้ว $49
apply data into SPSS and analyze it I have a data file which is the output of questionnaire. I need some one help me to apply it into SPSS Program and give me a short interpretation of results plus short summary. 44 การประมวลผลข้อมูล, Excel, สถิติ, วิเคราะห์สถิติ, SPSS Statistics Jan 9, 2018 Jan 9, 2018หมดเขตแล้ว $39
Cryptocurrencies Expert Wanted (Research) Cryptocurrencies Expert Wanted (Research) We are looking for a Cryptocurrencies Expert to research different concepts and write reports about Bitcoin, Ethereum and other. 32 วิจัย, การวิจัยทางการเงิน, การเขียนรายงาน, การเขียนงานวิจัย, วิเคราะห์สถิติ Jan 9, 2018 Jan 9, 2018หมดเขตแล้ว $17
Scientific Statistical Analysis We look for an expert who can conduct several statistical analyses for a consumer survey. The attached paper shows the analysis that we have already done. In addition to this, the additional analysis that needs to be done shall include: - Skewness - Kurtosis - Chi-square goodness of fit test and/or Shapiro-Wilk-Test - Chi-square test of independence - Regression analysis The data is attach... 56 Matlab and Mathematica, สถิติ, คณิตศาสตร์, วิเคราะห์สถิติ, SPSS Statistics Jan 9, 2018 Jan 9, 2018หมดเขตแล้ว $212
Tuition Proposal for Amina R. PLEASE NOTE: THIS PROJECT PROPOSAL IS ONLY FOR -> Aminariaz# - Amina R. Hi Amina R., I came across your profile on freelancer and thought I would approach you to see your interest and availability for a project for which I think you might be suited but would like to communicate further before committing to the project. I would like to propose a project where you would teach me some conc... 3 สถิติ, คณิตศาสตร์, การทำเหมืองข้อมูล, การเขียนโปรแกรม R, วิเคราะห์สถิติ Jan 9, 2018 Jan 9, 2018หมดเขตแล้ว $27
Statistical analysis of data using Analysis of variance (ANOVA) - 09/01/2018 02:39 EST Need Statistical analysis and statistical modelling of data using Analysis of variance (ANOVA) for a survey questionnaire on Solid waste management involving 240 respondents, I have data coded in excel sheet ( sample attached ), will provide all information required regarding data, when awarded 27 Excel, สถิติ, Analytics, วิเคราะห์สถิติ, SPSS Statistics Jan 9, 2018 Jan 9, 2018หมดเขตแล้ว $23
Showing 1 to 50 of 492 entries
« 1 2 3 4 5 »