การออกแบบ 3D งานและการประกวด

For all jobs relating to the 3D printing, outsourcing it with Freelancer is the best way to get the skilled manpower in a cost effective way. You can give this job as a whole or on part time basis to any independent freelancer or to any agency in case your project is huge in volume. The employers can find many 3D printing services and printers from all part of the world as Freelancer.com provides the connection for this. Assemble your potential team as a group and assign them the project today and get the work done in the shortest time period.3D printing jobs in Freelancer.com is in much demand these days and many freelancers browse the site for this job category as this will give them mass employers to choose from. The projects relating to 3D printing will involve from printing on plastic, ceramic, stainless steel and many more. The 3D freelancer will model and shape any type of materials in the specified shape or customize it according to the employer's needs and fabricate the order or project in an awesome manner.If you are a skillful and capable 3D printing designer willing to take up any type of 3D printing projects just browse through Freelancer.com and pick the best one that is offered by the employers from all over the globe.
ลงทะเบียนและเริ่มทำเงิน
ลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นสร้างรายได้ คุณคือ a 3D Designer หรือ? คุณสามารถสร้างรายได้จากการทำงานเหล่านี้!

สืบค้นงานบน Freelancer

โปรเจค/การประกวด คำอธิบาย ประมูล/ผลงาน ทักษะ เริ่มต้น สิ้นสุด ราคา (USD)
DAIMUN new logo Model United Nations, also known as Model UN or MUN, is an educational simulation and/or academic competition in which students can learn about diplomacy, international relations, and the United Nations. Da Nang International Model United Nations need a new logo for this year. Our previous logo contains the symbol of the city - the Han Bridge. Also, we change our name from Da Nang Model United N... 35 ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, Photoshop, Illustrator, การออกแบบ 3D Dec 11, 2017 วันนี้6 ว 22 ชม. $75
need a logo maker need a logo for a coral reef company that specializes in aquarium products, information and coral stores. company is called Better Reefing and the mascot is an emerald crab. also would like to avoid the clownfish ( nemo ) 3 การออกแบบ 3D, ออกแบบกราฟิก, Illustrator, ออกแบบโลโก้, Photoshop Dec 11, 2017 วันนี้6 ว 22 ชม. $30
การออกแบบ 3D, การสร้างแบบจำลอง 3D, ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้ Dec 11, 2017 วันนี้21 ชม. 57 น.
DOCTOR SHINE -DETAILING Hi, I need a logo for a car detailing service called: DOCTOR SHINE- DETAILING 29 ออกแบบแบนเนอร์, ออกแบบโลโก้, 3D Rendering, เบ็ดเตล็ด, การออกแบบ 3D Dec 11, 2017 วันนี้6 ว 20 ชม. $71
design logo for modeling I am a inspiring young female model. I am looking for someone to create an inspiring logo from my name to add to my business card. My favorite color is blue [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] 30 ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, Photoshop, Illustrator, การออกแบบ 3D Dec 11, 2017 วันนี้6 ว 19 ชม. $28
SIMPLE FRONT, SIDE AND BACK VIEW OF A TRUCK TO A TOY Hi i need your help on a fast and easy job. Just need to change the attached images from a real truck into a stress ball 3D design. Stress balls are simple and not too deep into details. Need to keep window looks, lights. Front bumper simulated. Side and back doors simulated with lines. The idea is to create a Toy like model. Keep main logo on both sides, eliminate texts on side and back ... 5 3D Rendering, 3ds Max, การสร้างแบบจำลอง 3D, ภาพเคลื่อนไหว 3D, การออกแบบ 3D Dec 11, 2017 วันนี้6 ว 18 ชม. $27
Business Logo Business Name: Prairie Drone Services Company Description: Prairie Drone Services provides remote sensing (data collection such as photographs, infrared) for inspection, survey, and other geospatial activities. Our target market is primarily energy (oil & gas, wind, solar), construction, communications, and environmental and we operate throughout Western Canada (a.k.a. the prairies). Log... 10 การออกแบบ 3D, ออกแบบแบนเนอร์, อัตลักษณ์องค์กร, ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้ Dec 11, 2017 วันนี้29 ว 17 ชม. $194
3D MODEL AND ANIMATION VIDEO I want a 3D model and a 1min:30 seconds animation video. The designer has 15 days to complete said work. What i will require: - 3D models/photo realistic still images and a 1min.30sec animation video, showing: 1. entrance 2. stage area 3. No. 2 rides 4. view of the market 5. view of the F&B (no interior) 6. flyover of the light decorations REFERENCE VIDEOS: [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] [ur... 23 3D Rendering, การสร้างแบบจำลอง 3D, ภาพเคลื่อนไหว 3D, การออกแบบ 3D Dec 11, 2017 วันนี้6 ว 15 ชม. $1094
การออกแบบ 3D, การออกแบบแนวความคิด, การออกแบบสร้างสรรค์, การออกแบบการผลิต, ออกแบบผลิตภัณฑ์ Dec 11, 2017 วันนี้14 ว 15 ชม.
Mockup Lane Diet for Downtown Want to see two (2) or three (3) examples where you have taken Downtown Tyler, Texas and it's square and made the streets appear to have a "lane diet". Currently streets have 2 lanes each way and the lane diet will eliminate the outermost lane each way making it a two-way street with only one lane of traffic per side. Please show using planters and light blue, medium blue, and d... 0 การออกแบบ 3D, การสร้างแบบจำลอง 3D, 3D Rendering, สถาปัตยกรรมศาสตร์การก่อสร้าง, วิศวกรรมโยธา Dec 11, 2017 วันนี้6 ว 15 ชม. $180
design for gourmet burger joint Want to design a cool logo for a burger joint concept 67 ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, Photoshop, Illustrator, การออกแบบ 3D Dec 11, 2017 วันนี้6 ว 13 ชม. $309
Logo design I want to design a logo for my new website .Logo will be design in 3d view. 18 ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, Photoshop, Illustrator, การออกแบบ 3D Dec 11, 2017 วันนี้6 ว 11 ชม. $20
2d floor plan - to 3d plan with interior ideas on partition/lighting/furniture convert a scan of 2d floor plan to 3d model with option to customize partition and furniture location using free/opensource /online software 23 สถาปัตยกรรมศาสตร์การก่อสร้าง, การออกแบบ 3D Dec 11, 2017 วันนี้6 ว 11 ชม. $56
design a logo for my clothing company I would like you do 4 designs for me using the brand name STATUS 47 ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, Photoshop, Illustrator, การออกแบบ 3D Dec 11, 2017 วันนี้6 ว 11 ชม. $51
Home Rendering Needed I need to render inside and outside 86 3D Rendering, 3ds Max, การสร้างแบบจำลอง 3D, ภาพเคลื่อนไหว 3D, การออกแบบ 3D Dec 11, 2017 วันนี้6 ว 10 ชม. $501
Logo Design I have a business titled 'Lunch Happies'. We put business cards with inspirational/uplifting quotes inside children's lunch boxes I need a new logo. Its a children's product and must appeal to children and mothers. I want it to have a happy energy to it. I have attached a basic idea that I had. You are free to use it as inspiration, but I encourage you to come up with a... 41 การออกแบบ 3D, ภาพศิลปะเชิงแนวคิด, ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, Photoshop Dec 11, 2017 วันนี้4 ว 9 ชม. $15
สถาปัตยกรรมศาสตร์การก่อสร้าง, AutoCAD, การออกแบบ 3D, Autodesk Revit Dec 11, 2017 วันนี้6 ว 9 ชม.
Project for Zig Studio -- 2 Hi Zig Studio, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 7 3D Rendering, 3ds Max, การสร้างแบบจำลอง 3D, ภาพเคลื่อนไหว 3D, การออกแบบ 3D Dec 11, 2017 วันนี้9 ว 8 ชม. $963
Logotipo Empathy I need a logo for a nonprofit organization focused on young people from 18-28 yo. The name of the company is Empathy and focuses on creating leaders by offering them with the best habits and fulfilled necessities. It is also the mother company of EmpathyCars that as the attached logo, as such, it should be different, but feel like it's connected to EmpathyCars as a superior responsibility. Be... 105 การออกแบบ 3D, ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้ Dec 11, 2017 วันนี้6 ว 7 ชม. $75
CT-scan imaging - open to bidding hi i am harsha i have taken a CT-scan of a cube which has voids inside it and i would like to visualize the voids in it, there are many software present like VGStudioMax and avizo etc and i am busy with my other works. So i canot sit and work and i would like to pay you for the work and give you acknowledgment in my publication. The cube looks like some what in the journal article watch this vid... 2 ออกแบบกราฟิก, 3D Rendering, การสร้างแบบจำลอง 3D, การออกแบบ 3D Dec 11, 2017 วันนี้6 ว 7 ชม. $121
Artichual and construction -- 2 Help with clients. 19 สถาปัตยกรรมศาสตร์การก่อสร้าง, การออกแบบ 3D Dec 11, 2017 วันนี้6 ว 6 ชม. $301
Architecture Design Building Design 42 สถาปัตยกรรมศาสตร์การก่อสร้าง, การออกแบบ 3D Dec 11, 2017 วันนี้6 ว 6 ชม. $371
Design a logo for our watch brand " BLUESKY" 1) need to design a logo to put on my watch brand 2) the logo need to be 100% original. No copy, no clipart allowed 3) need to interpret the meaning of the logo 4)Our brand is "BLUESKY" 5) AI, ESP formate is a must. 90 การออกแบบ 3D, ออกแบบกราฟิก, Illustrator, ออกแบบโลโก้, Photoshop Dec 11, 2017 วันนี้6 ว 3 ชม. $58
Design an App Mockup I would like an app mockup of an augmented reality app that shows men what they would look like wearing a certain pair of shorts. I have many photos of guys wearing the shorts, but I want the user interface to show a man either pointing his phone in a mirror and seeing his reflection, or having someone else take a photo of the man, and in the photo he's wearing our shorts. Think of it as ... 0 การออกแบบ 3D, ออกแบบกราฟิก, การตัดต่อรูปภาพ, Photoshop, ส่วนติดต่อผู้ใช้ / สถาปัตยกรรมสารสนเทศ Dec 10, 2017 Dec 10, 20173 ว 20 ชม. $50
Curly Kinky Hair Ebook Design I need a cover for my ebook. I would like a 2D (flat) mockup and 3D mockup of the book cover so I can advertise on social media. I would like my brand logo on the cover. I have attached various version of my logo. The title of the book is "How to Grow Curly Kinky Hair in 1 Year: A Guide to Encourage Healthy Hair Growth from the Inside Out" by Precious Rutlin This book will be target... 7 การออกแบบ 3D, Book Artist, ออกแบบกราฟิก, Illustrator, Photoshop Dec 10, 2017 Dec 10, 20171 ว 19 ชม. $10
Design a Logo This is a children's social club. Being a non profit organisation, it serves children in many ways, including promoting their hidden talents; building a platform for their talents; promoting the culture; building their leadership. This club has a successful 35 year history and it has more than 2500 branches in Sri Lanka and few in other countries, such as Australia (Sydney, Melbourne, Ade... 26 ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, Photoshop, Illustrator, การออกแบบ 3D Dec 10, 2017 Dec 10, 20175 ว 19 ชม. $29
Project for Alexander S. Hi Alexander S., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 การผลิต, Solidworks, ออกแบบผลิตภัณฑ์, , การออกแบบ 3D Dec 10, 2017 Dec 10, 20178 ว 18 ชม. $73
VIRTUAL REALITY CHEMISTRY LABORATORY APP The app is going to be used by chemistry students. The app will simulate a physical chemistry laboratory where high school students can perform any kind of test and get accurate results as if it was in the physical lab. The app will be in 3D and animation for the students to use 3D glass to perform testings on the app as if they are in the real laboratory. The app will contain : Laboratory tool... 16 Java, Mobile App Development, ภาพเคลื่อนไหว, ภาพเคลื่อนไหว 3D, การออกแบบ 3D Dec 10, 2017 Dec 10, 20175 ว 17 ชม. $1521
Create A Video - About Our Year Good Day I need about a 3-4 minute video that would showcase the institute. It will be launched at the graduation event. The aim of the video is to show what we have done over the year, Full-Time Programme Part Time Classes Outreach things It should inspire potential students to join and to inspire people who have completed their studies and want do something for the community that th... 2 การออกแบบ 3D, การผลิตวิดีโอ, บริการวิดีโอ, การทำวิดีโอ Dec 10, 2017 Dec 10, 20175 ว 16 ชม. $32
Project for viewdesignrr Hi viewdesignrr, I noticed your profile and would like to offer you possible projects. Currently I am busy redesigning my Logo and new website. I am going to need 3d interior and exterior renderings, but the quality work recently done. I work with Revit. Can you maybe send me more examples of your work to [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู]@[url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] . Many thanks, Werner Senekal 2 3D Rendering, 3ds Max, การออกแบบเฟอร์นิเจอร์, การออกแบบ 3D, Design Dec 10, 2017 Dec 10, 20178 ว 16 ชม. $3
Design An original environmental friendly product logo Original Logo Design Design product logo in Front for Word Mark Pic with Wordmark Provide Examples of Work See attached examples Smart Office Building wireless networks for the future Attached is our corporate logo. Use the leaf in the new product design. 45 ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, Photoshop, Illustrator, การออกแบบ 3D Dec 10, 2017 Dec 10, 20175 ว 15 ชม. $67
I need some Graphic Design I am a children's author and illustrator that needs a little help with sprucing up a logo design I've created for my series of children's books. I need the logo to be redesigned graphically so that it is marketable and can be placed on my website, social media pages, and book covers. I would also like the phrase "Daffi and Friends" to be placed somewhere on the logo i... 56 การออกแบบ 3D, ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, ออกแบบเว็บไซต์ Dec 10, 2017 Dec 10, 201713 ว 13 ชม. $150
CPVMatic - Design a Logo make look for CPV Matic, CPV = Cost per view, an ad network payment module. Matic is Programmatic. i need best looks 213 การออกแบบ 3D, ออกแบบกราฟิก, Illustrator, ออกแบบโลโก้, Photoshop Dec 10, 2017 Dec 10, 20175 ว 12 ชม. $100
Architecture Design Single story banglo house 48 สถาปัตยกรรมศาสตร์การก่อสร้าง, การออกแบบ 3D Dec 10, 2017 Dec 10, 20175 ว 11 ชม. $424
Concevez un logo i want logo like this 35 การออกแบบ 3D, การสร้างแบบจำลอง 3D, ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, Photoshop Dec 10, 2017 Dec 10, 20171 ว 11 ชม. $11
Paddle Board Logo Needed Hello, I need a logo for for a Florida restaurant/bar that has paddleboards as its theme. I would ike it so be a man on a paddleboard, ideally in waves with the sunset and palm trees. I do not want any words or letters on the logo. This is for commercial use so please do not use some other firm's logo. I'm attaching images of 3 logos that I really like, they just belong to... 29 การออกแบบ 3D, ภาพเคลื่อนไหว, ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, Photoshop Dec 9, 2017 Dec 9, 20171 ว 19 ชม. $40
Design of Gadget Tracer's Logo We are an online boutique. We sell high quality, trending gadget and we need a more innovative/creative logo. We are looking for a clean, neat and professional looking logo. Let your imagination run wild! (This is our current logo) 55 ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, Photoshop, Illustrator, การออกแบบ 3D Dec 9, 2017 Dec 9, 20174 ว 18 ชม. $33
Design a logo for a brand of bedding I'm looking for a logo for a brand of bedding. The name of the brand is "Pure" and it should be a minimalist design, but if you think that another kind of logo could work, please share. Our products will be bed sheets, pillows, blankets, mattress protectors, towels, etc. isotype and logotype 67 การออกแบบ 3D, ออกแบบกราฟิก, Illustrator, ออกแบบโลโก้, Photoshop Dec 9, 2017 Dec 9, 20174 ว 18 ชม. $15
we need a moving image of a flag moving for an indoor screen we need a moving image of a flag moving for an indoor screen 17 บริการวิดีโอ, After Effects, การทำวิดีโอ, การออกแบบ 3D, การผลิตวิดีโอ Dec 9, 2017 Dec 9, 20174 ว 15 ชม. $92
design a logo I want a logo for a security company it's name is general security ,its symbol is (GS),And a design for shirts,and the logo must contain some small animated pictures for a beautiful shape,and t must be simple for small cost. 34 ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, Photoshop, Illustrator, การออกแบบ 3D Dec 9, 2017 Dec 9, 20174 ว 15 ชม. $24
Architectural As-built Plans - Repost - 09/12/2017 13:42 EST Need DRAFTSMAN for Architectural As-built Plans of a 3-storey building with roof deck along Timog Avenue, Quezon City. NO NEED TO SIGN Drafting only and measuring of existing structure/s. 1,700 sqm excluding roof deck Drawing requirements needed: a. 150 mm x 50 mm name plate or title block as specified by the National Building Code Code at the right portion of the plans. b. Location Plan / Vicin... 6 สถาปัตยกรรมศาสตร์การก่อสร้าง, 3D Rendering, AutoCAD, การสร้างแบบจำลอง 3D, การออกแบบ 3D Dec 9, 2017 Dec 9, 20177 ว 14 ชม. $534
Architectural As-built Plans - Repost Need DRAFTSMAN for Architectural As-built Plans of a 3-storey building with roof deck along Timog Avenue, Quezon City. NO NEED TO SIGN Drafting only and measuring of existing structure/s. 1,700 sqm excluding roof deck Drawing requirements needed: a. 150 mm x 50 mm name plate or title block as specified by the National Building Code Code at the right portion of the plans. b. Location Plan / Vicin... 8 สถาปัตยกรรมศาสตร์การก่อสร้าง, 3D Rendering, AutoCAD, การสร้างแบบจำลอง 3D, การออกแบบ 3D Dec 9, 2017 Dec 9, 20177 ว 14 ชม. $518
Supplement Website LOGO Thinking the Word SUPPREMACY with anchors around the beginning and end letter and some sort of imagery to describe a nation of superior supplements. you can check [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] for theme and feel GO CREATIVE (Y) 80 การออกแบบ 3D, Adobe Illustrator, ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้ Dec 9, 2017 Dec 9, 201717 ว 13 ชม. $60
การออกแบบ 3D, สถาปัตยกรรมศาสตร์การก่อสร้าง, นักออกแบบอาคาร, ออกแบบบ้าน Dec 9, 2017 Dec 9, 20174 ว 10 ชม.
การออกแบบ 3D, ภาพล้อเลียนและการ์ตูน, ออกแบบกราฟิก, Illustrator, ออกแบบโลโก้ Dec 9, 2017 Dec 9, 20174 ว 10 ชม.
3d figure model required Project: I have a small seated figure that I would like the modelling to be completed. There are a few elements of the model I would like revised and other elements that need fixing. I'm looking for two specific skills sets for the award of this model and future possible work. Must have a portfolio that shows original work Requirements: The first being able to model African American hai... 39 3D Rendering, 3ds Max, การสร้างแบบจำลอง 3D, การออกแบบ 3D Dec 9, 2017 Dec 9, 20174 ว 10 ชม. $107
Create a superb short 3D video Less than 1 minute animated Modern (Explanatory type) 3D video, oriented to the sharing economy . Consider: Laptop/Mobile apps device Insert tech and money making icons People exchanging things/shaking hands, people working Use little amount of text or subs Use effects for closing the video with the Logo Audio Guidelines: Voice in ENG and ITA mother tongue with no accents Emphatic... 0 การออกแบบ 3D, After Effects, ออกแบบกราฟิก, บริการวิดีโอ, การทำวิดีโอ Dec 9, 2017 Dec 9, 20174 ว 9 ชม. $882
Project for Sanja H. Hi Sanja H.,i have notice you have done a posting software for classified ad site i am looking one as well asap 3 ออกแบบกราฟิก, การเขียนโปรแกรม C#, การสร้างแบบจำลอง 3D, ภาพเคลื่อนไหว 3D, การออกแบบ 3D Dec 9, 2017 Dec 9, 20177 ว 8 ชม. $358
Architecture Design False ceiling design layout plan 25 สถาปัตยกรรมศาสตร์การก่อสร้าง, การออกแบบ 3D Dec 9, 2017 Dec 9, 20174 ว 8 ชม. $92
False ceiling design False ceiling design layout plan drawing 12 สถาปัตยกรรมศาสตร์การก่อสร้าง, การออกแบบ 3D Dec 9, 2017 Dec 9, 20174 ว 8 ชม. $85
Showing 1 to 50 of 1099 entries
« 1 2 3 4 5 »