การถอดความ งานและการประกวด

Transcription can include any audio that you need typed into a document. Typical projects in this category include focus groups, seminars, workshops, conferences, training sessions and conference calls. Transcription might also include medical dictations from doctors or radiologists, or dictations of business documents. Whatever the project, an expert transcriptionist is necessary to complete the task quickly and accurately. Hiring a freelancer allows you to enjoy the benefits of transcription without the frustration, time and effort.
ลงทะเบียนและเริ่มทำเงิน
ลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นสร้างรายได้ คุณคือ a Transcriber หรือ? คุณสามารถสร้างรายได้จากการทำงานเหล่านี้!

สืบค้นงานบน Freelancer

โปรเจค/การประกวด คำอธิบาย ประมูล/ผลงาน ทักษะ เริ่มต้น สิ้นสุด ราคา (USD)
Need eight hours of phone interviews transcribed within two days Hello there! I have about eight hours worth of recorded phone interviews (in English) that I need transcribed by 8:00 PM CST on October 23, 2017. The interviews were recorded by phone. The interviews reference disaster management and engineering principles, so if you have some knowledge in that area - that's a huge plus. Thanks for looking. Hope to work with you soon. 24 การถอดความ, การเขียนงานวิจัย, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การสะกดคำภาษาอังกฤษ Oct 20, 2017 วันนี้6 ว 16 ชม. $200
Transcribe Interviews from Audio Files I have 5 audio files, each about 10-16 minutes in length, total audio time is about 75 minutes. I would like each interview to be transcribed as a separate file. 75 การถอดความ, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) Oct 20, 2017 วันนี้6 ว 7 ชม. $96
Bengali Voiceover i have recording text already needed perfect Bengali voice-over to make mp3. length of recording is: 50 Min. 8 การแปลภาษา, การถอดความ, เบงกาลี Oct 20, 2017 วันนี้6 ว 6 ชม. $33
Translating Russian video into English subtitles with SRT file Total length of video is 4 hours. Each video is approximately 1hour+ (4videos) Language of video is in Russian. Create subtitle file in SRT for every video. There are no Russian subtitles, video is heavy in dialogue. Please do not bid for the project if you can not do subtitling for 4hours of video. 32 การแปลภาษา, บริการวิดีโอ, การถอดความ, รัสเซีย, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) Oct 20, 2017 Oct 20, 20175 ว 22 ชม. $220
Translate Something - Repost - open to bidding Our organization GLANZ is producing car care products. As we are planning to renew the appearance and enhancing our product range, we need some texts to be translated from Russian into Georgian. The translation should be done within 2 days. [Removed by [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] Admin] 13 การแปลภาษา, การถอดความ, เยอรมัน, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) Oct 19, 2017 Oct 19, 20175 ว 17 ชม. $21
Need Minutes from several meetings typed up accurately We are a small privately owned campground needing minutes from several meetings typed up accurately from audio recordings. Could be anywhere from 10-15 hours worth of audio. 40 บริการระบบเสียง, การถอดความ Oct 19, 2017 Oct 19, 20175 ว 16 ชม. $425
Chinese into English transcription project 2 Must be done by 5pm U.K. time on 20/10/17 $1/minute Big job Must be immaculate in English 5 การแปลภาษา, การถอดความ, จีนกลาง (จีน), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Oct 19, 2017 Oct 19, 20175 ว 12 ชม. $269
Audio Transcription (1 hour, 44 mins, 3 seconds) Transcribe audio into Word Document. Audio is in English (US). Audio is 1 hour, 44 minutes and 3 second long. Please have a basic understanding of the English language and grammar. 121 การถอดความ, การพิมพ์ดีดคัดลอก, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การสะกดคำภาษาอังกฤษ Oct 19, 2017 Oct 19, 20175 ว 10 ชม. $40
I want to create audio in Local Language Hi I need to create audio clips in Local languages Malayalam and Tamil. You will be given English/Local language PDF/doc files. The files will contain adult/porn stories you have to create the audio file. The voice clips should be done be female only. Freshers are welcome. Note: I need pure female Voice clips 7 บริการระบบเสียง, การถอดความ, ทมิฬ, มาลายาลัม, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) Oct 19, 2017 Oct 19, 20175 ว 9 ชม. $774
Project for Poosarla C. Hi Poosarla C., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 คีย์ข้อมูล, Excel, Web Scraping, การถอดความ, การค้นหาเว็บไซต์, Oct 19, 2017 Oct 19, 20178 ว 8 ชม. $12
Translation from Italian to English (english mother-tounge needed) - Repost - open to bidding Translation of about 7 pages (calibri 11) from Italian to English language of corporate website. Language used is not very technical, and doesn't require special skills apart from high knowledge of Italian language. 27 การแปลภาษา, การพิสูจน์อักษร, การถอดความ, การเขียนรายงาน, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) Oct 18, 2017 Oct 18, 20174 ว 11 ชม. $87
Transcription from Chinese into English project SRT format $1/minute Large volum 8 การแปลภาษา, การถอดความ, จีนกลาง (จีน), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Oct 18, 2017 Oct 18, 20174 ว 10 ชม. $31
Transcription needed - 4 hours of recording - open to bidding Need someone to transcribe 4 hours of a recording. Looking for somewhat fast delivery (around 3 days). Let me know your rate and how long it would take you! Must be accurate 87 การแปลภาษา, การถอดความ, เยอรมัน, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) Oct 18, 2017 Oct 18, 20174 ว 9 ชม. $138
music transcription Searching for musicians and composers who are fluent and proficient with Sibelius. Need to be able to quickly transcribe music audio into Sibelius. "Work For Hire" project. You will be required to sign a work for hire agreement before receiving payment. We are looking to assemble a team of transcription experts for a larger project. 13 บริการระบบเสียง, การถอดความ, ดนตรี, การผลิตเสียง Oct 18, 2017 Oct 18, 20174 ว 9 ชม. $44
Need someone who can speak English fluently (Maybe Translator) I need someone who can speak English fluently. 66 การแปลภาษา, การพิสูจน์อักษร, การถอดความ, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) Oct 18, 2017 Oct 18, 20174 ว 6 ชม. $98
Urgent German Transcriber & translation Into English I need a freelancer to help me with my 15 min Audio file in German Task : Transcription and It Translation In English The topic of the content would be described as Business General - so a freelancer with knowledge in this area would be preferable. Please perform the translation in a manner that accurately conveys the meaning of the source text I have about 0.5 hours or 30 min to work on. 23 การแปลภาษา, การถอดความ, เยอรมัน, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) Oct 18, 2017 Oct 18, 20174 ว 4 ชม. $37
Rush Transcribe I need phone calls transcribed. 26 การถอดความ Oct 18, 2017 Oct 18, 20174 ว 1 ชม. $66
Transcribe Conference Audio to Word Document I have audio files that I would like to have typed out into notes 63 การถอดความ, Word, การพิมพ์ดีดคัดลอก, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) Oct 18, 2017 Oct 18, 20173 ว 19 ชม. $75
Automated Transcription Program Needed We are in search of an automated transcription program that can run a large number of queries in parallel. The program must be capable of transcribing millions of minutes per month. The audio files will vary in size, but on average run about three minutes each at approximately 1MB per minute. We fully understand that accuracy depends on audio quality, however we are searching for a program that is... 8 การเขียนโปรแกรม C, การประมวลผลข้อมูล, Excel, การถอดความ, การเขียนโปรแกรม C++ Oct 17, 2017 Oct 17, 20173 ว 13 ชม. $392
can we discuss regarding your project ? - open to bidding For better understanding of my work profile please take a look on my recent work : Nativoo Travel Guide [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] Oneflare [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] Find a Player [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] Eddys Handyman [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] Roadie: On-The-Way Delivery [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] Barber BOOKING [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] Women Fashion Store [url ถูกล... 4 การเขียนทางเทคนิค, การถอดความ, ผู้ช่วยเสมือน, PDF, การเขียนบทความใหม่ Oct 17, 2017 Oct 17, 20173 ว 9 ชม. $13
TRANSLATE SWEDISH VIDEOS TO ENGLISH CONTENT - LONG-TERM PROJECT Hi, we're looking for someone who can translate high-quality Swedish videos into English content for us. It's a long-term association, as we're associated with a world-renowned channel with these videos. We're offering $0.50 for per minute of translation. 8 การแปลภาษา, การถอดความ, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), สวีเดน, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) Oct 17, 2017 Oct 17, 20173 ว 9 ชม. $389
Transcribe podcasts I need someone to transcribe by podcasts. I have about 12 that need to be done right away. I would like a quote either for each podcast (they average about 20 minutes each). 20 คีย์ข้อมูล, การถอดความ, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) Oct 17, 2017 Oct 17, 20173 ว 8 ชม. $34
English to Hindi subtitle translation Hello Looking for an experienced English to Hindi subtitle translator. Translation will have to be done in a dedicated software which will be provided by us. Translator will have to take a test before recruitment. Only translators experienced in Subtitles should bid. Thank you. 40 การแปลภาษา, การถอดความ, ฮินดี, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) Oct 17, 2017 Oct 17, 20172 ว 21 ชม. $88
Transcribing audio to text (a 4 minutes and 22 seconds length Video) Hi, I need a fluent English speaker and a fast typewriter who can accurately transcribe a video of 4 minutes and 22 seconds. I am willing to pay $1 per minutes of this video transcribed and if the quality of the work meets my requirement, I will request for more. The speaker in the video talks very clearly so as long as you're a fluent English speaker, you shouldn't have any issues t... 65 การถอดความ, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การสะกดคำภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Oct 16, 2017 Oct 16, 20172 ว 17 ชม. $16
Other or not sure Transportation 24 คีย์ข้อมูล, การถอดความ Oct 16, 2017 Oct 16, 20172 ว 8 ชม. $19
Meeting Minutes - 16/10/2017 10:52 EDT Hello, I have been volunteering as the Recording Secretary for a local not for profit organization and have very poor typing skills, not to mention short on time. The meetings are typically 1 to 2 hours max. I am seeking someone that would be able to listen to my recording and produce the minutes from my format. Thank you for your interest 4 คีย์ข้อมูล, การถอดความ, Word, การพิมพ์ดีดคัดลอก, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) Oct 16, 2017 Oct 16, 20172 ว 6 ชม. $21
Meeting Minutes - 16/10/2017 10:23 EDT Hello, I have been volunteering as the Recording Secretary for a local not for profit organization and have very poor typing skills, not to mention short on time. The meetings are typically 1 to 2 hours max. I am seeking someone that would be able to listen to my recording and produce the minutes from my format. Thank you for your interest 49 คีย์ข้อมูล, การถอดความ, Word, การพิมพ์ดีดคัดลอก, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) Oct 16, 2017 Oct 16, 20172 ว 5 ชม. $23
Meeting Minutes Hello, I have been volunteering as the Recording Secretary for a local not for profit organization and have very poor typing skills, not to mention short on time. The meetings are typically 1 to 2 hours max. I am seeking someone that would be able to listen to my recording and produce the minutes from my format. Thank you for your interest 41 คีย์ข้อมูล, การถอดความ, Word, การพิมพ์ดีดคัดลอก, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) Oct 16, 2017 Oct 16, 20172 ว 5 ชม. $24
Translate JAV Audio - open to bidding Translate of a Japanese Adult Video. Please return with a SRT file by using the audio file that is supplied. 8 การแปลภาษา, การถอดความ, เยอรมัน, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) Oct 16, 2017 Oct 16, 20172 ว 1 ชม. $40
I need a transcriber Transcribe .m4a audio files and possibly .acc audiofiles to word document. Content: Travel related. 49 การถอดความ Oct 16, 2017 Oct 16, 20172 ว 1 ชม. $54
Transcribe multiple videos Hi, I need a fluent English speaker and a fast typewriter who can accurately transcribe multiple videos. There are over 50 videos that require transcribing, with each video length ranging from 3~15 min. I am willing to pay $2 per video transcribed. This project is for 10 videos to start with and if quality of the work meets my requirement, I will request for more. The speaker in the vi... 94 คีย์ข้อมูล, การถอดความ, การพิมพ์ดีดคัดลอก, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) Oct 15, 2017 Oct 15, 20171 ว 16 ชม. $27
Transcribe from Spanish interviews into English transcribe from Spanish interviews into English, 87 การแปลภาษา, การถอดความ, สเปน, สเปน (สเปน), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) Oct 15, 2017 Oct 15, 20171 ว 8 ชม. $330
English to English Transcription project - 30 minutes Dear Translator, Hope you are doing well. We have an audio in English which needs to be transcribed into English. The audio duration is 30 minutes and content is generic in nature. Please advise your availability and rates (in USD) per hour of recorded audio, if interested. Looking forward for your response. Regards Anas Alzant 170 การแปลภาษา, การถอดความ, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การสะกดคำภาษาอังกฤษ Oct 15, 2017 Oct 15, 20171 ว 3 ชม. $85
Transcribe audio to text - German Language I need someone to write almost 12 interviews into text. Both the audio and text are in German. The interview is between 15min to 30min long. Must be completed by end of October. Please make offers - Payment made for each completed interview. 38 การเขียนข้อความโฆษณา, การถอดความ, Article Writing, เยอรมัน, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร) Oct 14, 2017 Oct 14, 20172 ชม. 25 น. $106
Project for Saman R. Hi Saman R., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 12 คีย์ข้อมูล, การถอดความ, Oct 14, 2017 Oct 14, 20172 ว 22 ชม. $10
Transcription -- 3 I need a couple of contractors to work on a few hours of audio. I have over 64 hours of audio at hand and I need them transcribed. Shortlisted candidates will be given a 2 minute evaluation. Quality of the transcript is critical so you will be chosen for the job. I will pay $15 per audio hour. An hour of audio needs to be transcribed within 24 - 48 hours. Please do not apply if you cannot meet ... 56 การถอดความ Oct 13, 2017 Oct 13, 2017หมดเขตแล้ว $19
Project for Benni Translation Service hi, i looked u guys up and I would like to state my desire to work for your company 4 การแปลภาษา, บริการระบบเสียง, การถอดความ, , เยอรมัน, อาหรับ Oct 13, 2017 Oct 13, 20172 ว 14 ชม. $263
Project for Ahmad A. Hi Ahmad A., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 4 การแปลภาษา, การถอดความ, , อาหรับ, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การสะกดคำภาษาอังกฤษ Oct 13, 2017 Oct 13, 20172 ว 13 ชม. $18
Music transcription from notes to numbers Sheet music notes converted to numbers 7 คีย์ข้อมูล, การถอดความ Oct 13, 2017 Oct 13, 2017หมดเขตแล้ว $7
Project for Sherry Z. Hi Sherry Z., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 4 การประมวลผลข้อมูล, คีย์ข้อมูล, Excel, การบริการลูกค้า, การถอดความ, Oct 12, 2017 Oct 12, 20171 ว 17 ชม. $10
Transcription English Hello, Looking for transcriber need to be transcribe English to English in srt file for subtitling. Please bid only English Native Transcriber. Need a sample before award. Budget 20$ per audio/video hour Thanks 38 การถอดความ, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การสะกดคำภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Oct 12, 2017 Oct 12, 2017หมดเขตแล้ว $7
45 minute audio transcription required Need an audio transcriber who can help me to do 45 minute audio transcription 30 บริการระบบเสียง, การถอดความ, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) Oct 12, 2017 Oct 12, 2017หมดเขตแล้ว $17
English to English transcription .Very Urgent . i have an audio 35 minute .already first 20 minute done . so i need last 15 minute . within 2 hours . if you are interested . please bid . 26 บริการระบบเสียง, การพิสูจน์อักษร, การถอดความ, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), Voice Artist Oct 12, 2017 Oct 12, 2017หมดเขตแล้ว $5
Event transcription We are a mental health charity based in London and recently held our annual general meeting. We need the day's recording transcribed. There are 3 files and they amount to 3 hours total. 47 การถอดความ Oct 12, 2017 Oct 12, 2017หมดเขตแล้ว $158
HEBREW TO ENGLISH TRANSLATION We're looking for Hebrew natives to translate few videos for us from Hebrew to English. We're happy to pay $0.5 per minute. 20 การแปลภาษา, การถอดความ, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), ฮิบรู, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) Oct 12, 2017 Oct 12, 2017หมดเขตแล้ว $455
Project for Nancy N. Hi Nancy N., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 การแปลภาษา, Excel, การถอดความ, การเขียนบทความใหม่, , ดัตช์ Oct 12, 2017 Oct 12, 20171 ว 1 ชม. $2
Project for shaniquejohnson3 Hi shaniquejohnson3, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 7 Excel, การถอดความ, ผู้ช่วยเสมือน, เบ็ดเตล็ด, การสร้างแบบจำลอง 3D, Oct 11, 2017 Oct 11, 201717 ชม. 8 น. $17
Amharic/oromo Translators for We need 40 people for a Amharic/Oromo transcription project. After transcribing the file one is to translate the work from Amharic/Oromo to English. Thanks and looking forward to long-term business together. 9 การแปลภาษา, การถอดความ, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) Oct 11, 2017 Oct 11, 2017หมดเขตแล้ว $23
Transcriber for 45 minute project Transcriber for 45 minute project 51 การแปลภาษา, บริการระบบเสียง, การถอดความ, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) Oct 11, 2017 Oct 11, 2017หมดเขตแล้ว $82
Transcribe POOR QUALITY audio of 45 minutes Need audio to be transcribed. 45 minute audio. 36 บริการระบบเสียง, การถอดความ, การพิมพ์ดีดคัดลอก, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) Oct 11, 2017 Oct 11, 2017หมดเขตแล้ว $20
Showing 1 to 50 of 269 entries
« 1 2 3 4 5 »