การตัดต่อวิดีโอ งานและการประกวด

-
ลงทะเบียนและเริ่มทำเงิน
ลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นสร้างรายได้ คุณคือ a Video Editing Professional หรือ? คุณสามารถสร้างรายได้จากการทำงานเหล่านี้!

สืบค้นงานบน Freelancer

โปรเจค/การประกวด คำอธิบาย ประมูล/ผลงาน ทักษะ เริ่มต้น สิ้นสุด ราคา (USD)
Looking for experts in after effects and premier pro for a corporate video proposal We are in search of a Freelancer who is Experts in After effects and video editing and can serve quality smooth video production with strict deadline. if first project get success . More Work to follow.. Quality we are looking for is [login to view URL] 6 บริการวิดีโอ, After Effects, การทำวิดีโอ, การผลิตวิดีโอ, การตัดต่อวิดีโอ Jun 22, 2018 วันนี้6 ว 23 ชม. $124
Video expert I need video expert for my proejct 32 บริการวิดีโอ, After Effects, การทำวิดีโอ, การผลิตวิดีโอ, การตัดต่อวิดีโอ Jun 21, 2018 วันนี้6 ว 22 ชม. $449
Create An Intro Video using Videohive After Effects template I will provide photos & short videos & after effects template Combine them into a video to be used as an event intro About 2 mins long Need it done ASAP 15 บริการวิดีโอ, ภาพเคลื่อนไหว, After Effects, ภาพเคลื่อนไหว 3D, การตัดต่อวิดีโอ Jun 21, 2018 วันนี้6 ว 21 ชม. $35
Video demonstratiny my website servioces I'm looking for a freelancer to create a video that showcases my website capabilities. I provide computer services so it would be around that. 11 ออกแบบเว็บไซต์, บริการวิดีโอ, การทำวิดีโอ, การผลิตวิดีโอ, การตัดต่อวิดีโอ Jun 21, 2018 วันนี้6 ว 20 ชม. $19
Video editing and producing for housing related products My company needs a specialist to help improve a housing product video already made but without original source file. Also, there are several other product or company videos need to be developed over next few months, so please take this post seriously and help prove good knowledge with this kind of video production based on past experience and similar work asap. thanks!! 25 บริการวิดีโอ, After Effects, การทำวิดีโอ, การผลิตวิดีโอ, การตัดต่อวิดีโอ Jun 21, 2018 วันนี้6 ว 18 ชม. $180
Create me a youtube thumbnail I want someone to take a picture of me, photoshop me into a picture on a game to be used as a thumbnail for youtube. Maybe you can add some effects or somthing? THe idea is I would add text n things to it later over the top relating to the video. 28 ออกแบบกราฟิก, Photoshop, After Effects, การตัดต่อรูปภาพ, การตัดต่อวิดีโอ Jun 21, 2018 วันนี้6 ว 15 ชม. $29
Add after-effects to improve the quality of our old pilot. [login to view URL] This is a compilation of several animatics. We have clearer files to work with and recompile rework this with better after effects. Example: where Max is moving through the ship there should be clouds of steam-this was never put in. It would mask a couple shots where his walking is awkward. Example: The title transitions to the min-episodes could be better. 12 บริการวิดีโอ, ภาพเคลื่อนไหว, After Effects, การทำวิดีโอ, การตัดต่อวิดีโอ Jun 21, 2018 วันนี้6 ว 13 ชม. $21
After Effects, ภาพเคลื่อนไหว, การตัดต่อวิดีโอ, การผลิตวิดีโอ, บริการวิดีโอ Jun 21, 2018 วันนี้19 ว 13 ชม.
Video editing Please don't bother bidding if you don't have proven experience and can't show your portfolio. I need to edit a video for a client - out of material that I got, so at the end it will look like this: [login to view URL] There are 5 different sections creating one video, all together probably more or less 15 min. I am currently editing images for you to add to the video, all should... 37 After Effects, การทำวิดีโอ, การผลิตวิดีโอ, การตัดต่อวิดีโอ, Adobe Premiere Pro Jun 21, 2018 วันนี้6 ว 13 ชม. $99
Add subtitles to a video I have a short video with white banners on the bottom that I would like captioned. I need the video transcribed, and then I need someone to add titles in real time with the video. In the font: DIN Condensed. Video: [login to view URL] 1 การออกแบบ 3D, After Effects, การถอดความ, การตัดต่อวิดีโอ, บริการวิดีโอ Jun 21, 2018 วันนี้6 ว 12 ชม. $15
Looking for a short commercial outdoor interview video from the USA landmark Hi, I am looking for some team who can make a short video for me. In that video, a group of 3-4 persons will read our ads script near a Landmarks in the USA. The total length is about 2 minutes. The video can be made though camera or smart phone. Regards Rob 5 บริการวิดีโอ, ภาพเคลื่อนไหว, การทำวิดีโอ, การผลิตวิดีโอ, การตัดต่อวิดีโอ Jun 21, 2018 วันนี้6 ว 12 ชม. $157
HIGHLY EXPERIENCED video editor for my Short film 2 Hello, I'm looking for someone who can HELP edit my short film. I have already prepared a rough cut of the film and need you to make it smooth and more professional by adding your inputs to the film. Here are the few things that I needed to be done. 1. Make cuts and transitions more smooth and professional 2. Color grade the footage 3. Add cinematic music to the film Before applying , kindl... 19 บริการวิดีโอ, After Effects, การผลิตวิดีโอ, การตัดต่อวิดีโอ Jun 21, 2018 วันนี้6 ว 11 ชม. $91
Removal of background on my videos Need to have white backgrounds removed from my videos so I can post them on my website. This will be an ongoing project as I will have several hundred 1 minute clips to do. 26 บริการวิดีโอ, Photoshop, After Effects, การผลิตวิดีโอ, การตัดต่อวิดีโอ Jun 21, 2018 วันนี้6 ว 11 ชม. $29
Need a video explaining the listing functionality of a Directory Website Need to create a beautiful video explaining the importance and functionality of a directory website. Need a good sound effects and voice. 8 ออกแบบกราฟิก, บริการวิดีโอ, ภาพเคลื่อนไหว, After Effects, การตัดต่อวิดีโอ Jun 21, 2018 วันนี้6 ว 11 ชม. $119
Combine a bunch of photos & short videos to make Intro Video for Event I will provide photos & short videos Combine them creatively using some nice & awesome transitions About 2 mins And add need text in 3 or 4 places Need it done ASAP 33 บริการวิดีโอ, After Effects, การทำวิดีโอ, การผลิตวิดีโอ, การตัดต่อวิดีโอ Jun 21, 2018 วันนี้6 ว 11 ชม. $39
Create Event Intro Video using Videohive After Effects template I will provide photos & short videos & after effects template Combine them into a video to be used as an event intro About 2 mins long Need it done ASAP 25 บริการวิดีโอ, ภาพเคลื่อนไหว, After Effects, การทำวิดีโอ, การตัดต่อวิดีโอ Jun 21, 2018 วันนี้6 ว 11 ชม. $52
I need a short video made I need a short video made of between 30-60 secs. Essentially, I'm after a collage of mini-videos to make up the larger video with a universal theme that runs throughout the whole video. I have no materials or music. Would need music on the video and text on the video. 28 บริการวิดีโอ, After Effects, การทำวิดีโอ, การผลิตวิดีโอ, การตัดต่อวิดีโอ Jun 21, 2018 วันนี้6 ว 11 ชม. $32
Create and edit a video for social media Create and edit a video for youtube for the Russia world cup 2018 I have all the material (pictures and videos), we just need to edit it. 33 ออกแบบกราฟิก, บริการวิดีโอ, After Effects, การผลิตวิดีโอ, การตัดต่อวิดีโอ Jun 21, 2018 วันนี้6 ว 10 ชม. $46
video editor may you help me with this video that contains 3 cameras one of them is a drone the other two are normal cameras from different angles. 38 บริการวิดีโอ, After Effects, การทำวิดีโอ, การผลิตวิดีโอ, การตัดต่อวิดีโอ Jun 21, 2018 วันนี้6 ว 10 ชม. $11
Translate & Add English Subtitles to a "5 minutes Arabic Documentary Video" Translate existing Arabic voice into English and insert them as subtitles in the video. Translation must be correct and quality of video must stay the same. Below is the link to download the video: [login to view URL] 34 การแปลภาษา, อาหรับ, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การผลิตวิดีโอ, การตัดต่อวิดีโอ Jun 21, 2018 วันนี้6 ว 10 ชม. $110
video making gaming editing to be used for social media 23 บริการวิดีโอ, After Effects, การทำวิดีโอ, การผลิตวิดีโอ, การตัดต่อวิดีโอ Jun 21, 2018 วันนี้6 ว 9 ชม. $414
Create a Promotional Video We need a promotional video created using a whiteboard style animation based on part of a buisness White Paper. The video will be used for a fundraiser style promotion, to attract Investors in the Cryptocurency and Timeshare markets. The investment location is in Fiji so a tropical theme would be appropriate. 46 ออกแบบกราฟิก, บริการวิดีโอ, ภาพเคลื่อนไหว, After Effects, การตัดต่อวิดีโอ Jun 21, 2018 วันนี้6 ว 8 ชม. $166
video production I would like to develop a promo video in Cairo and need someone available in Cairo and Cairo only. 10 บริการวิดีโอ, ภาพเคลื่อนไหว, After Effects, การผลิตวิดีโอ, การตัดต่อวิดีโอ Jun 21, 2018 วันนี้6 ว 8 ชม. $536
video production - 21/06/2018 10:20 EDT I would like to develop a promo video in Cairo and need someone available in Cairo and Cairo only. 8 บริการวิดีโอ, ภาพเคลื่อนไหว, After Effects, การผลิตวิดีโอ, การตัดต่อวิดีโอ Jun 21, 2018 วันนี้6 ว 8 ชม. $571
I need mining shoot video [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] this are the office shoot video [login to view URL] and this type mining shoot video i need Time frame: 4 days 2 บริการวิดีโอ, After Effects, การทำวิดีโอ, การผลิตวิดีโอ, การตัดต่อวิดีโอ Jun 21, 2018 วันนี้6 ว 8 ชม. $1194
Lyrics video with animation i have a couple of songs and for each song i want to make lyrics video with animation in it. when i am talking about animation i really like the anime style. it can be really simple but still enjoyable. i have about 3 tracks ready for know. 51 บริการวิดีโอ, ภาพเคลื่อนไหว, After Effects, ภาพเคลื่อนไหว 3D, การตัดต่อวิดีโอ Jun 21, 2018 วันนี้6 ว 7 ชม. $506
Develop a promotional video We would like to develop two "hand drawn videos (each 1 - 1.5 mins long) for an internal company project. The first part of both videos is the same, only the ending key message differs in the 2 videos. The project is launching a learning platform to create a "customer centric mindset" among all employees. Through the video we want to explain why customer centricity is important in... 41 ออกแบบกราฟิก, บริการวิดีโอ, ภาพเคลื่อนไหว, การผลิตวิดีโอ, การตัดต่อวิดีโอ Jun 21, 2018 วันนี้6 ว 7 ชม. $545
Videographer Required I want to create a recruitment video for my application for athletic scholarship. 8 การถ่ายภาพ, บริการวิดีโอ, การผลิตวิดีโอ, การตัดต่อวิดีโอ Jun 21, 2018 วันนี้6 ว 7 ชม. $147
5o minutes animation videos I need someone to make 50 minutes of animation videos which is divided to 5 videos 10 minutes each with a written script and adding the voice to the animation 44 บริการวิดีโอ, ภาพเคลื่อนไหว, After Effects, ภาพเคลื่อนไหว 3D, การตัดต่อวิดีโอ Jun 21, 2018 วันนี้6 ว 6 ชม. $984
Video testimonials in Native English and Native Dutch We need 5 video testimonials in English ca 30 seconds about how good our website is. Very good sound and good natural backgrounds is key. We will give the name and website. It is financial service, but we need normal people on the video speaking about their problem with not getting cash and not growing their company. XXXX solved this and they specifically liked the easiness and speedines... 1 การแปลภาษา, การตัดต่อวิดีโอ, การผลิตวิดีโอ, บริการวิดีโอ Jun 21, 2018 วันนี้2 ว 6 ชม. $329
Web Agency Corporate Video My web agency needs a corporate video to be included in the home page. I've already prepared the copy, I just need someone to reproduce this exactly video ([login to view URL]) or at least a very similar one. In the video I need the frame number 4-5-6 to last a little bit more so the user will have enough time to read it. Thanks This job was posted from a mobile device, so please pardon any ... 25 ออกแบบกราฟิก, บริการวิดีโอ, ภาพเคลื่อนไหว, After Effects, การตัดต่อวิดีโอ Jun 21, 2018 วันนี้6 ว 6 ชม. $73
Need High Quality Explainer Video I'm looking for someone to deliver a high quality explainer video that looks like these [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] Please only apply if you have videos of this quality. Let me know your price per minute. If you've read all of this add the word ''quality'' on top of your proposal. 55 บริการวิดีโอ, ภาพเคลื่อนไหว, After Effects, ภาพเคลื่อนไหว 3D, การตัดต่อวิดีโอ Jun 21, 2018 วันนี้6 ว 5 ชม. $174
Videoscribe I am looking for someone who can create an explanation video for me (video length is around 15-18min). It will be a long project if you are suitable for the job. 24 บริการวิดีโอ, ภาพเคลื่อนไหว, After Effects, ภาพเคลื่อนไหว 3D, การตัดต่อวิดีโอ Jun 21, 2018 วันนี้6 ว 5 ชม. $5
Create a video intro We would like a simple and elegant intro shot created for our electric skateboard brand. Not too over the top but elegant. Around 3 seconds of animation. Check out our website here: [login to view URL] It should convey quality and not look like a Youtube video intro. We need to be able to put it on to any background but can the sample be against a black background. We would prefer if ... 8 Adobe Illustrator, After Effects, Photoshop, การตัดต่อวิดีโอ Jun 21, 2018 วันนี้6 ว 4 ชม. $50
Three videos a week I produce videos for youtube channels and require a video editor. I need an editor that can create roughly 9-12 minute videos using mostly stock images (Occasionally some stock footage), and a voice-over sent by me. I would also like simple effects, like short subtitles and title screens. Pay would be discussed based on your ability, but I am also able to offer growth with pay if you are consisten... 33 บริการวิดีโอ, After Effects, การทำวิดีโอ, การผลิตวิดีโอ, การตัดต่อวิดีโอ Jun 21, 2018 วันนี้6 ว 4 ชม. $130
after effects I need a video to be done in 1 day. Write me who knows "adobe after effects". I need Armenians to write me in order to meet me and teach me 12 บริการวิดีโอ, ภาพเคลื่อนไหว, After Effects, การทำวิดีโอ, การตัดต่อวิดีโอ Jun 21, 2018 วันนี้6 ว 3 ชม. $20
Three videos a week I produce videos for youtube channels and require a video editor. I need an editor that can create roughly 9-12 minute videos using mostly stock images (Occasionally some stock footage), and a voice-over sent by me. I would also like simple effects, like short subtitles and title screens. Pay would be discussed based on your ability, but I am also able to offer growth with pay if you are consisten... 24 บริการวิดีโอ, After Effects, การทำวิดีโอ, การผลิตวิดีโอ, การตัดต่อวิดีโอ Jun 21, 2018 วันนี้6 ว 3 ชม. $120
Design project I need a good designer for a small work, I have a small company and i want a designer for long term work with me so i need only professionals..i will share the details with the selected person 41 ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้, Powerpoint, After Effects, การตัดต่อวิดีโอ Jun 21, 2018 วันนี้6 ว 2 ชม. $86
Color Correct a Music Video Music video is edited already, I only need to color correct it. 35 บริการวิดีโอ, การผลิตวิดีโอ, การตัดต่อวิดีโอ Jun 21, 2018 วันนี้6 ว 2 ชม. $154
Video editor, GIF Maker for my company. I need a videographer/video editor for my company who can work for a longer term with me. Please note that you should be expert in making videos to be posted on social media sites. The video will be maximum of 1-2 minutes. You should also be expert in framing gifs which will be of 3-5 seconds only. Work has to be quick, artistic, innovative and creative. We will tell you to make necessary modifica... 12 บริการวิดีโอ, After Effects, การผลิตวิดีโอ, การตัดต่อวิดีโอ Jun 21, 2018 วันนี้6 ว $11
Corporate service explainer video Hello! We are planning to build an animated corporate services explainer video of 1.5 -- 2 mins. Video will be approximately like the one in this link :-- [login to view URL] Content will be supplied by us. Images and animation will have to generated by the professional. Please let us know the best quote for this job in INR. 39 บริการวิดีโอ, ภาพเคลื่อนไหว, After Effects, การตัดต่อวิดีโอ Jun 21, 2018 วันนี้6 ว $153
Creative Jewellery Marketing Campaign Video We need a campaign video for a jewellery brand *short but precise *good content: curate a creative marketing pitch *floating reviews *featuring our bestselling jewelries *slideshow of the models wearing the jewelry *you can add quotes to make it not boring *please add an enticing free music 3 การโฆษณา, After Effects, การตัดต่อวิดีโอ, การผลิตวิดีโอ, บริการวิดีโอ Jun 21, 2018 Jun 21, 20181 ว 23 ชม. $73
build intro and outr vedio I need a intro and outro vedio for my econmarce website. intro will be created with adobe after effect looks like typing on address ber or search ber and logo shop name will appear outro will animated text and logos to say like this vedio,subscribe for more vedio,like fb page,visit website etc website link [login to view URL] slogan : best online shop in bd/A trusted online shop/A multivendor... 3 After Effects, ภาพเคลื่อนไหว, ออกแบบกราฟิก, การตัดต่อวิดีโอ, บริการวิดีโอ Jun 21, 2018 Jun 21, 20185 ว 23 ชม. $15
Youtube Channel Intro I would like to start a Youtube Channel, but I don't have an intro. I would like an intro that reflects my personality. 40 บริการวิดีโอ, ภาพเคลื่อนไหว, After Effects, การผลิตวิดีโอ, การตัดต่อวิดีโอ Jun 21, 2018 Jun 21, 20185 ว 22 ชม. $12
Pro Video Editor 4 Kickstarter Campaign We are looking for about 3 minutes video professionally edited and add extra related materials, subtitles as well as a fit music over, and whatever it needs to be recognized professional. Since the files are too big, I am providing you with the a youtube and dropbox link. This is the suggestion link for you to view and get admired: [login to view URL] [login to view URL] PLEASE SHARE YOUR ... 0 After Effects, การตัดต่อวิดีโอ, การผลิตวิดีโอ, บริการวิดีโอ, การทำวิดีโอ Jun 21, 2018 Jun 21, 201812 ว 22 ชม. $100
INTRODUÇÃO CANAL GAME + VINHETA Introdução de game para canal no youtube Tema: Games Nome: "Destruidor Play" Clean design Game Tempo maximo do video 0:08 Seconds preciso de novas ideias, não tenho logo ainda mais terei daqui a 2 dias, tenho um outro concurso para logo, favor deixar logo em branco ou um exemplo de logo, example logo in video pliss. type logo here or example. 3 After Effects, การตัดต่อวิดีโอ, การผลิตวิดีโอ, บริการวิดีโอ Jun 21, 2018 Jun 21, 20181 ว 22 ชม. $61
Sales and Marketing I need some help from a talented but creative YouTube content creator with promoting something. Create an unusual, short and punchy viral video promoting a new product that is being launched on July 5th 2018 in the London market 4 การขาย, ภาพเคลื่อนไหว 3D, การทำวิดีโอ, การตัดต่อวิดีโอ, 2D Animation Jun 20, 2018 Jun 20, 20185 ว 21 ชม. $813
Required HIGHLY EXPERIENCED video editor for my Short Film Hello, I'm looking for someone who can HELP edit my short film. I have already prepared a rough cut of the film and need you to make it smooth and more professional by adding your inputs to the film. Here are the few things that I needed to be done. 1. Make cuts and transitions more smooth and professional 2. Color grade the footage 3. Add cinematic music to the film Before applying , kindl... 34 บริการวิดีโอ, After Effects, การผลิตวิดีโอ, การตัดต่อวิดีโอ Jun 20, 2018 Jun 20, 20185 ว 21 ชม. $108
Product Promotional Video Hello, We are looking for a talented video editor to make short 35-40 second videos to promote our products. We sell a range of electronics like wireless earphones, phone accessories and charging products. We need the video to look professional, highlight the features of the product in a well put together slideshow or some other style. The taglines and text for the video will be provided to you.... 47 บริการวิดีโอ, After Effects, การทำวิดีโอ, การผลิตวิดีโอ, การตัดต่อวิดีโอ Jun 20, 2018 Jun 20, 20185 ว 20 ชม. $83
audio video edit I want someone to edit out the swear words and nude scenes in a few movies so that my kids can enjoy them. 44 บริการระบบเสียง, บริการวิดีโอ, After Effects, การผลิตวิดีโอ, การตัดต่อวิดีโอ Jun 20, 2018 Jun 20, 20185 ว 20 ชม. $136
Showing 1 to 50 of 197 entries
« 1 2 3 4 »