การประมวลผลคำ งานและการประกวด

การประมวลผลคำ
ลงทะเบียนและเริ่มทำเงิน
ลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นสร้างรายได้ คุณคือ a Word Processor หรือ? คุณสามารถสร้างรายได้จากการทำงานเหล่านี้!

สืบค้นงานบน Freelancer

โปรเจค/การประกวด คำอธิบาย ประมูล/ผลงาน ทักษะ เริ่มต้น สิ้นสุด ราคา (USD)
Provide feedback in English on Spanish writing Proofread Spanish work and provide feedback in English as to how accurate it is and how to improve it. 49 การพิสูจน์อักษร, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), สเปน, การประมวลผลคำ Feb 20, 2018 วันนี้6 ว $6
Word file design template fixing Fix a word file template numbering and logo in the top - quick technical work 43 Word, การประมวลผลคำ, Design Feb 14, 2018 Feb 14, 2018หมดเขตแล้ว $21
Review Photos - Delete Bad Ones I'm looking for somebody to review 40k photos and confirm that they are good clean selfies. Most of the photos are good, but I'd like you to find bad ones and delete them. Delete the photo if it has any of the following: - Uses a filter - Fake (drawing or picture from a magazine) - Is not a human face - Has been digitally produced - Is a picture of a picture Bas... 122 คีย์ข้อมูล, การค้นหาเว็บไซต์, การประมวลผลคำ Feb 12, 2018 Feb 12, 2018หมดเขตแล้ว $82
Tamil Typing - Part 1 We have a small Tamil book from which we want to convert to digital format. The book is half the size A4 page and has about 106 pages. I guess approximately the word count is about 115 per page. We need it completed by Monday evening IST, that is EOD of Feb 12th. This project was posted earlier however we have split it in to 2 parts due to time limit. This work involves just 56 pages (25 A4 siz... 12 คีย์ข้อมูล, การตรวจแก้, Word, การพิมพ์ดีดคัดลอก, การประมวลผลคำ Feb 12, 2018 Feb 12, 2018หมดเขตแล้ว $20
Bansalan Project We have a small Tamil book from which we want to convert to digital format. The book is half the size A4 page and has about 106 pages. I guess approximately the word count is about 115 per page. We need it completed by Monday evening IST, that is EOD of Feb 12th. The content has to be delivered using google docs file and must be in unicode format so that copy/paste or changing font does not cha... 26 คีย์ข้อมูล, การตรวจแก้, Word, การพิมพ์ดีดคัดลอก, การประมวลผลคำ Feb 11, 2018 Feb 11, 2018หมดเขตแล้ว $21
Tamil Typing We have a small Tamil book from which we want to convert to digital format. The book is half the size A4 page and has about 106 pages. I guess approximately the word count is about 115 per page. We need it completed by Monday evening IST, that is EOD of Feb 12th. The content has to be delivered using google docs file and must be in unicode format so that copy/paste or changing font does not cha... 22 คีย์ข้อมูล, การตรวจแก้, Word, การพิมพ์ดีดคัดลอก, การประมวลผลคำ Feb 11, 2018 Feb 11, 2018หมดเขตแล้ว $25
Do some data entry Looking to type handwritten notes from notebook into Microsoft word, English/ Hebrew writing. 62 pages scanned sheets Needs to be typed into word 9 คีย์ข้อมูล, Word, ฮิบรู, การประมวลผลคำ Feb 6, 2018 Feb 6, 2018หมดเขตแล้ว $382
Resume writing I want to write my resume with a professionalist, Want to take career advice also. 15 ประวัติย่อ, การประมวลผลคำ Feb 4, 2018 Feb 4, 2018หมดเขตแล้ว $18
doucment writer Looking for a Document writer for a legal firm. Fluent in the English language. knowledge in the legal industry is preferred. 15 การเขียนเนื้อหา, การประมวลผลคำ, Typescript, Writing, Documentation Feb 2, 2018 Feb 2, 2018หมดเขตแล้ว $18
English to Romanian Document Translators Currently we are looking for Native professional English to Romanian Document translators. And The cost per word is 0.01$. For further details contact us. 38 การแปลภาษา, การพิสูจน์อักษร, โรมาเนีย, การประมวลผลคำ, Microsoft Office Feb 2, 2018 Feb 2, 2018หมดเขตแล้ว $22
retype page from old newspaper in jpg format to doc I have a copy from old news paper that i want to re-type it into Word Doc 52 คีย์ข้อมูล, PDF, Word, การพิมพ์ดีดคัดลอก, การประมวลผลคำ Jan 30, 2018 Jan 30, 2018หมดเขตแล้ว $20
Looking for English Classic lit lovers to help me out Do you truly love turning the pages of timeless classics like Gulliver's Travels or Jane Austen's Pride and Prejudice? Do you have an eye for detail? Would you like to devote some quality time to reading four brilliant classics - and getting paid 18 dollars for it too - with just a small twist? If you're passionate about literature and value classics AND HAVE A KEEN EYE FOR DET... 25 การพิสูจน์อักษร, การตรวจแก้, การเขียนเชิงสร้างสรรค์, การประมวลผลคำ, Typing Jan 26, 2018 Jan 26, 2018หมดเขตแล้ว $22
Resume A great resume 23 การประมวลผลคำ Jan 24, 2018 Jan 24, 2018หมดเขตแล้ว $86
Word Processing - Skill Sheets - 24/01/2018 22:26 EST We require the attached skills sheet to be typed into a word document. the changes made in pen from page 3 to 8 need to be reflected on all Skill Drill pages following, 51 การตรวจแก้, Word, การพิมพ์ดีดคัดลอก, การประมวลผลคำ, Microsoft Office Jan 24, 2018 Jan 24, 2018หมดเขตแล้ว $80
convert hardcopy menu to digital file double sided 17 x 8.5 size menu that is in hardcopy format. Convert to digital file to allow for high quality printing and future price editing. Fast turnaround is a must 21 Photoshop, PDF, ภาพประกอบ, การประมวลผลคำ Jan 24, 2018 Jan 24, 2018หมดเขตแล้ว $32
100 images to adult photo sharing website - 24/01/2018 10:17 EST upload 100 images to adult photo sharing website the website is adult for adults only i will give you the link for the 100 images then you need to upload them to my site with a name and title 6 การประมวลผลคำ Jan 24, 2018 Jan 24, 2018หมดเขตแล้ว $24
Wordperfect Macro to Word Templates I'm looking for someone who can take our current Wordperfect macros, and create templates in Word, to do the same thing that the Macros were doing in WP 15. There is no conversion process, so the wheels will need to be recreated. Long time WP environment, that is moving to Word. 3 การประมวลผลคำ Jan 22, 2018 Jan 22, 2018หมดเขตแล้ว $1114
Validate mentions (sentiment and concept) Validate sentiment and concept to make sure that the information detected by the system is accurate. more details to be provided to the person awarded 8 การแปลภาษา, การพิสูจน์อักษร, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การประมวลผลคำ, Writing Jan 19, 2018 Jan 19, 2018หมดเขตแล้ว $163
Translation Needed Need someone to translate some audio files from Sango to English or French. If you understand both Sango and English this is your Job. Besoin de quelqu'un pour traduire certains fichiers audio de Sango en anglais ou en français. Besoin de quelqu'un pour traduire certains fichiers audio de Sango en anglais ou en français. 0 คีย์ข้อมูล, การศึกษาและการติว, การประมวลผลคำ, การจัดการโทรศัพท์, แรงงานทั่วไป Jan 19, 2018 Jan 19, 2018หมดเขตแล้ว -
Chinese: Mentions extraction and sentiment precision For this project, you will have to analyze two files: * Coverage file: you will have to manually extract mentions from 200 reviews belonging to the hospitality industry (hotels and restaurants). You will receive a file with 200 reviews in the specified language and an explanation of the main doubts. * Sentiment precision: you will have to validate the sentiment detected by the system (positive/n... 7 การแปลภาษา, การพิสูจน์อักษร, Excel, การประมวลผลคำ, Writing Jan 16, 2018 Jan 16, 2018หมดเขตแล้ว $15
Turkish: Mentions extraction and sentiment precision For this project, you will have to analyze two files: * Coverage file: you will have to manually extract mentions from 200 reviews belonging to the hospitality industry (hotels and restaurants). You will receive a file with 200 reviews in the specified language and an explanation of the main doubts. * Sentiment precision: you will have to validate the sentiment detected by the system (positive/n... 5 การแปลภาษา, การพิสูจน์อักษร, ตุรกี, การประมวลผลคำ, Writing Jan 16, 2018 Jan 16, 2018หมดเขตแล้ว $10
Danish: Mentions extraction and sentiment precision For this project, you will have to analyze two files: * Coverage file: you will have to manually extract mentions from 200 reviews belonging to the hospitality industry (hotels and restaurants). You will receive a file with 200 reviews in the specified language and an explanation of the main doubts. * Sentiment precision: you will have to validate the sentiment detected by the system (positive/n... 6 การแปลภาษา, การพิสูจน์อักษร, เดนมาร์ก, การประมวลผลคำ, Writing Jan 16, 2018 Jan 16, 2018หมดเขตแล้ว $16
Website designing order If any person helps us in our website ie our business, then we will be happy. We started a website designing company and digital marketing company. We need some friends because we have to create our portfolio, If you can 17 ออกแบบเว็บไซต์, WordPress, การประมวลผลคำ, การตลาดเสิร์ชเอนจิน, Digital Marketing Jan 13, 2018 Jan 13, 2018หมดเขตแล้ว $29
Format hardcopy Book for POD in PDF format from a Word .docx format Approximate 300 page book with text, images and tables. Need to have the digital text formatted for hardcopy POD book in a 6x9 format. I will provide a MS Word document .docx, images and text. Add TOC, pagination and page headers. Create the format of a book cover for this same 6x9, I will provide the image and text. I prefer a person with native English skills in the Americas, not overse... 15 การพิสูจน์อักษร, Photoshop, PDF, คอมพิวเตอร์กราฟิก, การประมวลผลคำ Jan 12, 2018 Jan 12, 2018หมดเขตแล้ว $375
Anyone in USA interested in working online as a Payroll assistant? Murphy company is looking for an internet guru with a passion for payroll and book keeping Job Description: All we need is someone who can help us shop for used new items and used items online. Primary Responsibilities: v Print check and dispatch v Engage Users for Success stories v Promote and find more workers v Engage Users through Newsletters and Surveys. v Quantity user feedbac... 10 คีย์ข้อมูล, PDF, บัญชีเงินเดือน, การประมวลผลคำ, การบันทึกบัญชี Jan 11, 2018 Jan 11, 2018หมดเขตแล้ว $557
English to Pashto Document Translation We are looking for a permanent ENG to Pashto Document Translators. And the cost per word is 0.01$. Any one agree with this just contact us. 13 การแปลภาษา, การพิสูจน์อักษร, Word, การประมวลผลคำ, Microsoft Office Jan 10, 2018 Jan 10, 2018หมดเขตแล้ว $172
Create a book Hi! I'm trying to create a book for my mother. She has written in Hindi. Ideally, someone will: - create chapters out of the book - create a cover page - take the word document and create chapters in the chronological order so it starts the earliest first (currently it's the latest first) - find an online book printing site where the book can be printed - upload the book onto the s... 7 การประมวลผลคำ Dec 30, 2017 Dec 30, 2017หมดเขตแล้ว $33
Project for Bryn B. Hi Bryn B., I need your help in writing a speech for me for the year-end presentation. let me know how can you help me? Azeem 7 การเขียนในนามคนอื่น, WIKI, , Wikipedia, การประมวลผลคำ, การเขียนเชิงวิชาการ Dec 20, 2017 Dec 20, 2017หมดเขตแล้ว $32
Recipe eBook Creating a basic, low-end Recipe eBook as a giveaway. Task: a) enter 20 recipes, and b) format the 100-page document preferably in Pages, but Word is okay, too. 17 การประมวลผลคำ Dec 18, 2017 Dec 18, 2017หมดเขตแล้ว $32
Google Doc Needed Looking for someone to set up a google document 8 การประมวลผลคำ Dec 18, 2017 Dec 18, 2017หมดเขตแล้ว $3
English to Amharic Document Translators We are looking for professional Amharic Document translators. Cost per word is 0.01$. (Fixed) If Any one interested Just contact us. 7 การแปลภาษา, Word, การประมวลผลคำ, Microsoft Office Dec 18, 2017 Dec 18, 2017หมดเขตแล้ว $23
Autobiogaphy lost Re-typing of Autobiography of about 60 pages already typed in WORD with edits. Saving to a computer disc for adding to my computer which died and wasn't recoverable. 5 การประมวลผลคำ Dec 16, 2017 Dec 16, 2017หมดเขตแล้ว $28
some .jpg pictures to text format I need a translation. 31 การแปลภาษา, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การประมวลผลคำ, Typing Dec 13, 2017 Dec 13, 2017หมดเขตแล้ว $64
outdoor furniture catalog Need help to make an outdoor furniture catalog for Winter Market. 17 ออกแบบกราฟิก, Photoshop, การตัดต่อรูปภาพ, ออกแบบโบรชัวร์, การประมวลผลคำ Dec 7, 2017 Dec 7, 2017หมดเขตแล้ว $505
web content Small RV company working on website. The current project workload is to 1) source info and pictures from their manufacturers websites of a list of 17 RV's currently available for sale at the RV dealer condense the info into a 1 paragraph blurb about the vehicle for uploading to the webpage of that specific vehicle. Also create/ source content for Features & Options Floorplans & Specs... 9 คีย์ข้อมูล, การเขียนงานวิจัย, การเขียนเชิงสร้างสรรค์, การเขียนเนื้อหา, การประมวลผลคำ Nov 30, 2017 Nov 30, 2017หมดเขตแล้ว $1221
Legal - Complex Employment Handbook Law firm needs complex employee handbook to be typed and formatted -- approximately 465 pages within a two week period. Forms and hyperlinks included. Headers, paginated, sections, etc. 10 การประมวลผลคำ Nov 30, 2017 Nov 30, 2017หมดเขตแล้ว $137
Project for Stanley N. Hi Stanley N., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 7 วิจัย, การพิสูจน์อักษร, การเขียนงานวิจัย, , การเขียนเชิงสร้างสรรค์, การประมวลผลคำ Nov 27, 2017 Nov 27, 2017หมดเขตแล้ว $31
ENGLISH to PASHTO Translators We are looking for Document Translators for ENGLISH <> PASHTO Cost per Word is: 0.01$ 18 การแปลภาษา, การพิสูจน์อักษร, Word, การประมวลผลคำ, Microsoft Office Nov 17, 2017 Nov 17, 2017หมดเขตแล้ว $20
Virtual Assistant I am looking for someone to help with taking notes during our monthly board of advisors meeting. Our office is located in Tampa, FL and it would be great if you can come to the office for 3 hours. This is a recurring need. 7 ผู้ช่วยเสมือน, การประมวลผลคำ, Typing Nov 13, 2017 Nov 13, 2017หมดเขตแล้ว $115
Project for Miranda R. Hi Miranda R., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 บล็อก, การค้นหาเว็บไซต์, การสนับสนุนด้านโทรศัพท์, , Wikipedia, การประมวลผลคำ Nov 12, 2017 Nov 12, 2017หมดเขตแล้ว $173
pdf file for research project a research project ( science project ) about fifth disease. 37 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, PDF, การเขียนงานวิจัย, การประมวลผลคำ Nov 11, 2017 Nov 11, 2017หมดเขตแล้ว $437
Format Word Proposals into presentable styled documents 1) Review the documents for non technical mistakes 2) Format and style the document and make them presentable to International clients 3) Deliver final output (font / graphics) that is readable on computer screens and as well clear for printing 4) Maintain consistency in our proposals 7 การตัดต่อรูปภาพ, การประมวลผลคำ Nov 8, 2017 Nov 8, 2017หมดเขตแล้ว $85
IN ONE SHOT IN A SIMPLE DRAWING, I would like to HAVE A PICTURE OF AN ACTIVITY/SPORT(LIKE SURF, GOLF, POLO..) A TRIP IN CRUISE... to be reproduced in an embroidery in a polo shirt. It can be almost(...) realistic (MORE REALISTIC THAN IN THE EXAMPLE FILE), as fabrics do first the digitalization of the draw, to the needs of the embroideries machinery production. in colors 8 Photoshop, การประมวลผลคำ, Microsoft Office, Image Processing Nov 6, 2017 Nov 6, 2017หมดเขตแล้ว $103
Verbos en hebreo bíblico Make a dicctonary of biblical hebrew in Spanish 5 คีย์ข้อมูล, การประมวลผลคำ Nov 3, 2017 Nov 3, 2017หมดเขตแล้ว $436
Formatting Business Document -- 2 We have a document that is part technical and part descriptive. it needs to be perfect without errors as it is detailed information with consistent standards. it is about mapping certain programs to australian curriculum standards. we need a very strong editor with familiarity with australian english standards and able to follow our own style guide. also need strong knowledge of styles as every wo... 12 การตรวจแก้, Microsoft, การประมวลผลคำ Nov 1, 2017 Nov 1, 2017หมดเขตแล้ว $19
Web site development for WordPress X-Theme (Pro) Starting from X-Theme Pro (Pro) template, complete site...Based on relative information from existing site. I've currently began development located at [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู], and the existing site is http://kdunn.com. Looking for innovative way to communicate our services to the professional industries we serve. 25 PHP, ออกแบบกราฟิก, การประมวลผลคำ Nov 1, 2017 Nov 1, 2017หมดเขตแล้ว $6
Mailing labels Need 4 pages of address labels to be cleaned up. Same font and size and justified. 12 การประมวลผลคำ, การออกแบบฉลาก Oct 31, 2017 Oct 31, 2017หมดเขตแล้ว $30
Create a rate tables for both Canada and the USA, using the information provided From the word document provided in need 2 new separate documents created. I have provided the Header Design and the two different logos that need to be used. The USADebusk logo for use on the US rate sheet and the Debusk Services Canada logo for use on the Canadian rate sheet . I need the new documents to look similar with newly created tables that can be edited as needed. All of the service... 9 การพิสูจน์อักษร, การประมวลผลคำ, Microsoft Office Oct 30, 2017 Oct 30, 2017หมดเขตแล้ว $19
Newsletter in Word I need a newsletter in Word format. This monthly newsletter is 3-8 pages per month - yet, I would like to be able to choose from 6-12 page formats (2-3 for the cover and up to 12 for the content). I need this in a format that allows the page layout to be LOCKED (preventing the user from modifying the page layout unintentionally). If possible, this layout can be unlocked INTENTIONALLY to make sm... 14 Word, จดหมายข่าว, การประมวลผลคำ Oct 25, 2017 Oct 25, 2017หมดเขตแล้ว $127
Looking for Centers / Individual for our own Non Voice/ Data Entry Campaign Hello This is the simple PDF to MS word conversion project In this project we provide you some PDF pages and you need to convert them into ms word through software which is also provided by us. What we provide :- 1. Provide free of cost software 2. Provide free of cost training 3. +Free Live demo class 4. Free from royalty for lifetime 5. Lifetime agreement with lifetime memb... 0 การเขียนข้อความโฆษณา, คีย์ข้อมูล, BPO, การประมวลผลคำ, Typing Oct 25, 2017 Oct 25, 2017หมดเขตแล้ว -
Showing 1 to 50 of 84 entries
« 1 2 »