โลโก้ Freelancer

บอกให้เราทราบว่าคุณต้องการหาคนมาทำงานอะไร

ติดต่อ freelancer เก่ง ๆ ได้ภายในเวลาไม่กี่นาที ดูโปรไฟล์ คะแนนประเมิน แฟ้มผลงาน และพูดคุยกับพวกเขา ชำระค่าตอบแทนให้ freelancer ต่อเมื่อคุณพอใจกับผลงานของพวกเขา 100% แล้วเท่านั้น
จ่ายค่าตอบแทนให้ freelancer ต่อเมื่อคุณพอใจในผลงาน 100% แล้วเท่านั้น

เลือกชื่อสำหรับโปรเจกต์ของคุณ

ให้ข้อมูลกับเราเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรเจคของคุณ

ถ้าคุณมีรูปภาพหรือเอกสารใด ๆ ที่สามารถช่วยให้คนเข้าใจบรีฟงานของคุณได้ดียิ่งขึ้น กรุณาลากไฟล์ภาพหรือไฟล์เอกสารดังกล่าวมาวางที่นี่ (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 25 MB)
ขนาดไฟล์สูงสุด: 25 MB
กด CTRL + ENTER
กำลังโหลดตัวอย่าง
ได้รับอนุญาตสำหรับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
เซสชั่นการเข้าสู่ระบบของคุณหมดอายุและคุณได้ออกจากระบบแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบอีกครั้ง