เสร็จสมบูรณ์

Project for viquaralam -- 3

Hi viquaralam, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

ทักษะ: ASP.NET, Microsoft SQL Server, MVC, Silverlight, WPF

ดูเพิ่มเติม : hi hegenabo i noticed your profile and would like to offer you my project we can discuss any details over chat it is editing sho, need discuss details project, text chat project javappt, free wap chat project, myspace chat project, text chat project java, vb6 chat project, visual basic project employees personal details, flash chat project, technical details qfund project, add live chat project, chat project, customer support service chat project, simple java chat project, video chat project aspnet

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 5 บทวิจารณ์ ) San Angelo, United States

หมายเลขโปรเจค: #12201540

มอบให้กับ:

viquaralam

Hired by the Employer

$150 USD ใน 10 วัน
(4 บทวิจารณ์)
2.8