ยกเลิก

Compare the given formulas to the general solutions of a thick wall cylinder -- 2

I have been given a set of equations governing generalized plane strain equations that are in derivatives. I require assistance in substituting general solutions of thick wall cylinder radial displacement and raidal stresses to check if the equations are correct.

ทักษะ: วิศวกรรม, วิศวกรรมเครื่องกล, ฟิสิกส์, การเขียนงานวิจัย, การเขียนทางเทคนิค

ดูเพิ่มเติม: memories compare, general contractor websites, compare contrast ethical theories, interactive sofa wall color, excel solutions willing pay, compare english italian language, script compare xls files, compare smartclient gwt application

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 4 บทวิจารณ์ ) Cardiff, United Kingdom

หมายเลขโปรเจค: #12018060

freelancer จำนวน 4 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย $31 สำหรับงานนี้

Valuesolutions

Hello, how are you? I hope you have a bright day/evening from your side. I have read the details provided, but please contact me so that we can discuss more on the project. I believe I have the required skills in this เพิ่มเติม

$34 USD ใน 1 วัน
(147 บทวิจารณ์)
6.7
$50 USD ใน 1 วัน
(20 บทวิจารณ์)
4.6
CONFIDENTWRITERS

Hi Freelancer, I am a certified content writer with over seven years of experience in various fields of writing. I have worked with clients from different locations and our working relationship have been successful. เพิ่มเติม

$15 USD ใน 0 วัน
(6 บทวิจารณ์)
2.9
$25 USD ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0