ยกเลิก

Compare the given formulas to the general solutions of a thick wall cylinder -- 2

I have been given a set of equations governing generalized plane strain equations that are in derivatives. I require assistance in substituting general solutions of thick wall cylinder radial displacement and raidal stresses to check if the equations are correct.

ทักษะ: วิศวกรรม, วิศวกรรมเครื่องกล, ฟิสิกส์, การเขียนงานวิจัย, การเขียนทางเทคนิค

ดูเพิ่มเติม : general description antique wall clocks, compare contrast apa title, memories compare, general contractor websites, compare contrast ethical theories, interactive sofa wall color, excel solutions willing pay, compare versions pdf document, compare highlight differences versions pdf document, compare english italian language, javascript compare form field database, script compare xls files, facebook wall tab content display, compare smartclient gwt application

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 4 บทวิจารณ์ ) Cardiff, United Kingdom

หมายเลขโปรเจค: #12018060

freelancer 3 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $25 สำหรับงานนี้

Valuesolutions

Hello, how are you? I hope you have a bright day/evening from your side. I have read the details provided, but please contact me so that we can discuss more on the project. I believe I have the required skills in this เพิ่มเติม

$34 USD ใน 1 วัน
(194 บทวิจารณ์)
7.0
CONFIDENTWRITERS

Hi Freelancer, I am a certified content writer with over seven years of experience in various fields of writing. I have worked with clients from different locations and our working relationship have been successful. เพิ่มเติม

$15 USD ใน 0 วัน
(107 บทวิจารณ์)
5.6
$25 USD ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0