เสร็จสมบูรณ์

Mathematics (Statistical inference) project

Hi,

Need solutions for the problems attached in the file.

All the solutions need to be step-by-step and detailed. Solutions need to be typed in MS word

ทักษะ: คณิตศาสตร์, การเขียนงานวิจัย, สถิติ

ดูเพิ่มเติม : project on online passport data management processing ms access, we are looking typing expert freelancer for my project we have millions of images to type in ms word files separated use font cl, timage to ms word typing project, image to ms word typing project, project based applied mathematics, project report template ms word, project report statistical analysis cc, project ms word formatting, printed books ms word typing project, pages intrested project ms word, installer vba project ms word, data entry ongoing data conversion gif ms word project banglore, data conversion jpeg ms word freelance project offered getafreelance, convert pdf ms word project, statistical project freelancer needed, statistical project work companys, freelance programmer mathematics project, statistical datamining research analysis project bid, year mathematics project term, algorithm performance slow math mathematics mathematical statistical simulation, statistical project spss, mathematics project work cbse 10th class student, mathematics project 11th class students, multicast file transfer solutions, statistical project conclusions

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 40 บทวิจารณ์ ) Pune, India

หมายเลขโปรเจค: #12195563

มอบให้กับ:

$67 USD ใน 2 วัน
(54 บทวิจารณ์)
5.4

freelancer 2 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $59 สำหรับงานนี้

fastwriter24

We are highly experienced Post Graduate Engineers, Doctors, IT, ITES, Software, Infrastructure Professionals, Web Designers and IT Architects. We can redo, improve, and publish any engineering, scientific MATLAB, S เพิ่มเติม

$50 USD ใน 10 วัน
(5 บทวิจารณ์)
2.4