กำลังดำเนินการ

Project for doctor30 -- 2

Hi doctor30, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

ทักษะ: การเขียนทางการแพทย์, การเขียนออนไลน์, Powerpoint, ข่าวประชาสัมพันธ์, การเขียนงานวิจัย

ดูเพิ่มเติม: need discuss details project, free wap chat project, myspace chat project, text chat project java, vb6 chat project, flash chat project, technical details qfund project, add live chat project, chat project, simple java chat project, video chat project aspnet

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) United States

หมายเลขโปรเจค: #12200100

มอบให้กับ:

doctor30

Hired by the Employer

$40 USD ใน 3 วัน
(3 บทวิจารณ์)
1.8