ปิด

Schreiben eines kleinen Textes mit philosophischem Inhalt

โปรเจคนี้ได้รับการประมูล 6 ครั้ง จาก freelancer ที่มีความสามารถ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ €124 EUR

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
€30 - €250 EUR
การประมูลทั้งหมด
6
คำอธิบายโปรเจค

Ich benötige eine Person mit philosophischem Wissen, die mir einen kleinen Text zum Thema: "Warum die Schönheit Gegenstand zur Überwindung der Absurdität des Menschen ist." schreibt und gerne als eine verständliche These oder Argumentation ausformuliert.

Der Text wird nicht veröffentlicht, muss also literarisch nicht überzeugen.

ทักษะที่ต้องการ

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online