กำลังดำเนินการ

Case Study & Answering only 2 Pages

I need you to study a case and answer accordingly for 2 questions within 2 pages

The one should be analytical with strong accounting background

Deadline is next 18 hours only, so only bid if you can deliver, If you worked well you will be part of my team for future projects

Happy bidding.....

ทักษะ: การบัญชี, การวิเคราะห์ธุรกิจ, การเงิน, Intuit QuickBooks, บัญชีเงินเดือน

ดูเพิ่มเติม: business help needed, islamic finance business plan, business help, need finance business, finance business cards pics, auto bid ultimate team, need essay pages, writing english finance business, finance business card examples, finance business cards, need multiple pages, projects bid hours, need number pages, owner finance business contract, need finance loan help, needed finance loan help, need myspace pages built, owner finance business contracts, need myspace pages, need landing pages

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 2 บทวิจารณ์ ) Jhelum, Pakistan

หมายเลขโปรเจค: #12198457

มอบให้กับ:

softechinfinites

Hello, I am 4 years experienced in Academic writing and assure you the quality work on time as per your requirements. I will provide plagiarised free content with in the deadline and available to provide updates เพิ่มเติม

$30 USD ใน 1 วัน
(7 บทวิจารณ์)
3.6

freelancer จำนวน 3 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย $40 สำหรับงานนี้

$66 USD ใน 1 วัน
(4 บทวิจารณ์)
2.9
kaaouma

I'm a Bachelor degree in commerce and a master degree holder in strategic management. I have worked on more than 1000 papers in report writing, Assignment delivery, content writing, Business plans, dissertation and the เพิ่มเติม

$25 USD ใน 1 วัน
(4 บทวิจารณ์)
2.8
$25 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0