เสร็จสมบูรณ์

Help with Business Finance

Requiero apoyo para solucionar y calcular conceptos básicos de Economía como PIB, IPC entre otros.

ทักษะ: การเงิน

ดูเพิ่มเติม : business help needed, islamic finance business plan, business help, need finance business, finance business cards pics, writing english finance business, finance business card examples, finance business cards, can quantitative reasoning business help, finance business research consulting services, finance business administration public schools phillippines, owner finance business contract, need finance loan help, needed finance loan help, owner finance business contracts

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 2 บทวิจารณ์ ) Jaumave, Mexico

หมายเลขโปรเจค: #12201756

มอบให้กับ:

P0L

$500 MXN ใน 1 วัน
(2 บทวิจารณ์)
1.3

freelancer 3 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $417 สำหรับงานนี้

$450 MXN ใน 1 วัน
(50 บทวิจารณ์)
5.3
$300 MXN ใน 1 วัน
(3 บทวิจารณ์)
2.6