ปิด

transfer pdf to ai file

transfer pdf to ai file for logo

ทักษะ: Adobe Air

ดูเพิ่มเติม: file format descriptions pdf, transfer logo eps file, odt file convert pdf, word file fillable pdf, indd file convert pdf, publisher file resolution pdf, heat transfer logo quality, reduce file size pdf

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 1 บทวิจารณ์ ) Draper, United States

หมายเลขโปรเจค: #12200054

freelancer จำนวน 3 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย $23 สำหรับงานนี้

onlineworkmasum

Just send me the PDF file and i will start the work right now. after complete the work u can pay me if u like my work Thanks Masum ...............................................

$25 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
gdesigner663

Hi Sir, I have read your project description and understand its requirement. Let me introduce you about myself that i have the 7yrs of experience in Web & Graphic Designing. I am very much proficient in designing bra เพิ่มเติม

$25 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
swatishekhar

Hi, I can help you on this, let me know when you want to start on this, I am working form home so will do as you want. Thanks

$30 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
loover

Hello. Can you show me the logo? More than 6 years of experience in beauty, fashion and stock photo retouching. Any kind of skin and body retouching, replacing background, etc. Please look at my portfolio: https เพิ่มเติม

$15 USD ใน 0 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0