ยกเลิก

Solve a linear congruential algorithm problem

I need this question to be solved

If we take the linear congruential algorithm with an additive component of 0, namely:

Xn+1 = (aXn) mod m

Then it can be shown that if m is prime, and if a given value of a produces the maximum period of m-1, then a^k will also produce the maximum period, provided that k is less than m and that k and m-1 are relatively prime. Demonstrate this by using X0 = 1 and m = 31 and producing the sequences for a^k = 3 and 32, respectively.

ทักษะ: อัลกอริทึม, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, วิทยาการเข้ารหัสลับ, ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต, การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์

ดูเพิ่มเติม : zero forcing algorithm adaptive linear equalizer, travelling salesman problem algorithm, pallet loading problem algorithm, solving puzzle problem algorithm java, program wumpus world problem algorithm, stock cutting problem algorithm, queens problem algorithm, life death problem algorithm, water jug problem algorithm, cutting problem algorithm, cutting stock problem algorithm, longest common subsequence problem algorithm

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 19 บทวิจารณ์ ) windsor, Canada

หมายเลขโปรเจค: #12194475

มอบให้กับ:

$25 CAD ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0

freelancer 2 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $24 สำหรับงานนี้

$23 CAD ใน 6 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0