เสร็จสมบูรณ์

macOS Swift app to check an Amazon SQS queue

โปรเจคนี้เสร็จสิ้นโดย hoppham2332 ด้วยราคา $50 USD ในระยะเวลาหนึ่งวัน

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
$10 - $30 USD
เสร็จสิ้นภายใน
1 วัน
การประมูลทั้งหมด
4
คำอธิบายโปรเจค

Need a very simple application, just a proof of concept application that will run on the macOS, check an Amazon SQS queue for message, and if one exists, launch a script.

This app should:

1. Run and show its icon on the menu bar as a background application

2. Have a preferences panel to input configuration (detailed below)

3. Check the queue every X minutes

4. If a message is detected, launch a bash script (this can be a simple Hello World demo)

the preferences panel should have entry blanks for the following:

Amazon credentials

the SQS arn to check

Entry blank to set how many X minutes to check the queue

The path to the bash script to run

That's pretty much it. We're not doing anything with the contents of the message, and the bash script is demo.

Preferable to use latest Swift, we'll be using latest Xcode to compile here.

เสร็จสิ้นโดย:
ทักษะที่ต้องการ

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online