ปิด

Page curl feature in Android app

freelancer 10 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹1360 สำหรับงานนี้

₹1600 INR ใน 1 วัน
(110 บทวิจารณ์)
6.6
₹1300 INR ใน 1 วัน
(10 บทวิจารณ์)
5.1
CodeShood

Hello, I'm Daniyal Nasir, I have studied your requirements and I am willing to work on this project. I have worked on different kinds of applications, technologies, frameworks, SDKs, third party libraries. Previou เพิ่มเติม

₹1150 INR ใน 1 วัน
(20 บทวิจารณ์)
4.5
neerajrathi

I have the experience to curl the page.I have done in one app Relevant Skills and Experience I am an expert Mobile app developer with over 5 years of application design and development experience.I guarantee high-qual เพิ่มเติม

₹1300 INR ใน 1 วัน
(11 บทวิจารณ์)
4.6
guddumehta

Greetings!! I am interested to develop an app which has a page curl feature. Relevant Skills and Experience I am having six years of android development experience. Proposed Milestones ₹1500 INR - Complete task

₹1500 INR ใน 1 วัน
(10 บทวิจารณ์)
3.7
₹1300 INR ใน 1 วัน
(6 บทวิจารณ์)
3.0
devtechsoft

Dear employer. Your requirements are all clear to understand. I have enough experience in this part. But I have some question about your project. So please reply as soon as possible. I promise you the high-quality resu เพิ่มเติม

₹1750 INR ใน 2 วัน
(1 บทวิจารณ์)
1.3
₹1300 INR ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
ratnasolution

Hi, Page curl feature in android app can be set. Please discuss more about the job in chat. Relevant Skills and Experience Android, Java Proposed Milestones ₹900 INR - Project Milestone

₹900 INR ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
shreetripada

Hi,there My name is mayank I’ve read your requirments. I Would love to speak with you further about this project. Relevant Skills and Experience My team has 5 years experience designing and developing. we have experti เพิ่มเติม

₹1500 INR ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0