เสร็จสมบูรณ์

Publish my app on GPlay Account

มอบให้กับ:

€29 EUR ใน 1 วัน
(12 บทวิจารณ์)
4.5

freelancer 5 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ €22 สำหรับงานนี้

adeel94

i'am an experienced android developer with solid background in Material Designs, API integrations and UI/UX + Performance optimisations. you'll get your job done meticulously. have a look at my portfolio and Reviews.

€20 EUR ใน 0 วัน
(23 บทวิจารณ์)
4.6
€24 EUR ใน 1 วัน
(6 บทวิจารณ์)
3.6
€23 EUR ใน 1 วัน
(2 บทวิจารณ์)
3.4
AmiTech003

I am a developer, web designer and computer programmer offering over 5+ years of experience on both client and server sides. I have advanced skills in PHP, MySQL, Javascript, HTML, Jquery, Wordpress, Codeignite, Magen เพิ่มเติม

€16 EUR ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
€18 EUR ใน 0 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0