ปิด

STL viewer in android

Implement a stl viewer with zoom and rotate functionality in an activity of an existing android app. The code should be able to process stl ascii and binary files.

Please bid if you are able to complete it today.

ทักษะ: 3D Rendering, Android

ดูเพิ่มเติม : online viewer stl, cad java viewer stl, opengl viewer stl, dicom android viewer pacs, dicom android viewer open source, sff android viewer, webkit epub android viewer, dicom android viewer, android viewer axis camera, tiff android viewer, java viewer stl, need tif android viewer, convert binary ascii text, convert binary ascii, binary ascii vhdl code, binary ascii string convert, binary ascii, api process files, android viewer, android image viewer, 3d viewer online stl cad, vbs process files, unix process files list, asp process files directory, vbscript process files

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) dehradun, India

หมายเลขโปรเจค: #12012263

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹27777 สำหรับงานนี้

myappsdevelopers

Hello Hiring Manager, I read your job descriptions carefully, I am very interesting in your job. I have developed apps such as Social networking & lifestyle(Tinder style dating, chatting, sharing), Food & drink(R เพิ่มเติม

₹27777 INR ใน 15 วัน
(16 บทวิจารณ์)
4.1