ปิด

Unity3d - Google SpeechToText Streaming for Android

โปรเจคนี้ได้รับการประมูล 27 ครั้ง จาก freelancer ที่มีความสามารถ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $537 USD

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
$250 - $750 USD
การประมูลทั้งหมด
27
คำอธิบายโปรเจค

I need a plugin for Unity3d, that will allow to use Google Speech To Text streaming on Android platform. ([url removed, login to view])

I have a working one for PC platform, but I need it to work on Android now.

Features:

1. Initialize - set up the language to recognize (en-US, en-GB etc), set up the callbacks or string for recognition results.

2. Start Recognizing. Plugins starts microphone input, and send me (in Unity3d) streaming results of recognition. Recognizing should NOT freeze the app, working in backgroung or thread. No modal windows appears in recognizion start. I just want the only string var will changing continuosly in realtime, while recognition is working.

3. Stop Recognition. Stops all processes. And I will be able to start it again.

This is a video, how it should work on the device: [url removed, login to view]

ทักษะที่ต้องการ

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online