ปิด

Help me write something

freelancer 13 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹1193 สำหรับงานนี้

valeespitia

Bid Summary I enjoy writing articles. To inform other people and help them with any advice. I like to write about pretty much everything, and I'm willing to do research and deliver the best quality. Project Requiremen เพิ่มเติม

₹1300 INR ใน 7 วัน
(6 บทวิจารณ์)
2.7
₹1300 INR ใน 0 วัน
(2 บทวิจารณ์)
1.2
₹650 INR ใน 1 วัน
(1 บทวิจารณ์)
1.0
₹1300 INR ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹850 INR ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
hectormanuel7

Bid Summary Escribir una buena historia original y emocionante. write an original and exciting story. Project Requirements imaginatión and common sence Relevant Skills and Experience i have a lot of imagination and เพิ่มเติม

₹1300 INR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
farrouh85

A proposal has not yet been provided

₹1300 INR ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
iamincredible

I am an award winning writer and content developer with over 7years of experience. I can deliver an excellent content for your project with great satisfaction.

₹1200 INR ใน 5 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹1300 INR ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
karunabelo

Hello Ma'am/Sir I am Karuna and I would love to write stories for you. I am very passionate about writing and I get rather zealous when it comes to long scripts of writing like stories and books that encapsulate acute เพิ่มเติม

₹1050 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹1360 INR ใน 5 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹1300 INR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹1300 INR ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0